Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Esimerkkitaloa kiertää vanha ja kaatumaisillaan oleva aita, jonka porttia ei saa lukittua. Jäteastiat on sijoitettu aidan viereen, mikä ei kohenna näkymää talon terassilta. Tämän vuoksi aita päätettiin uusia kokonaan ja lisätä siihen vankka portti. Aita varus-tetaan ”siivellä”, joka sijoittuu suoraan kulmaan aitaan nähden. Se peittää jäteastiat ja tukee samalla portin tolppaa. Vaikka portti on raskas, se ei väännä aitaa, koska siipi jäykistää aidan ja portin rakennetta.