Sadan vuoden aita

Jos olet joka tapauksessa rakentamassa aitaa, niin rakenna se niin, että se kestää lähes iäisyyden. Työtapa on täysin sama, ja jos noudatat rakenteellisen puunsuojauksen periaatteita, sadan vuoden aidan teko tosiaan onnistuu.

Johdanto

Aita saisi mielellään kestää muutamia vuosia. Kun sen kerran rakentaa, niin miksipä ei peräti 100 vuotta? Jos ihminen on pystynyt rakentamaan paanukirkkoja, jotka kestävät 1 000 vuotta, eiköhän oikeilla menetelmillä synny myös aita, joka kestää hiemen pidempään kuin tavanomaiset 10–15 vuotta? Varmasti – jos aita rakennetaan oikein ja hyödynnetään rakenteellista puunsuojausta.

On siis rakennettava siten, että vesi pysyy poissa, valuu tai haihtuu raken-teista. Puu kestää kastumista, mutta ei sitä, että se pysyy märkänä pitkään. Lisäksi sen täytyy voida kuivua. Puu on hauraimmillaan päätypinnoista, joten ne on suojattava erityisen hyvin.

Liitokset eivät saa kerätä vettä, ja jokaisen aidanosan väliin pitää jäädä ilmarako. Tämän takia käytämme nau-lauslevyjä. Tämä ei välttämättä ole tyy-likkäin ratkaisu, mutta naulauslevyissä on joitakin etuja kauniisiin taltalla työs-tettyihin loviliitoksiin verrattuna.

Esimerkin aita rakennetaan painekyl-lästetystä puusta. Kaikkia pintoja on kal-listettu vähintään 30°, jotta vesi valuu niiltä alas, ja naulauslevyjen avulla kaikkiin liitoksiin voidaan jättää rako, jolloin säästytään kosteuskerääntymiltä ja taa-taan, että kostunut aita myös kuivuu.

Ala- ja yläreunan laudat ovat eniten alttiita vaurioille, ne kestävät ehkä ”vain” 20-30 vuotta, mutta ne on helppo vaihtaa tarvittaessa. Jos rakennat esi-merkin ohjeiden mukaan, aitasi saattaa kestää 1000 vuotta...tai vain 100 vuotta, mikä sekin on jo jotain.

Ohjeet

01
Tolpat 8 Vaihe

Jos paikka on sellainen, että voit kaivaa tolpat maahan, kannattaa noudattaa seuraavia ohjeita:

Ehkäise tolppien maakosketus maan pinnasta 20-30 cm:n syvyyteen. Maan ja ilman rajapinta on nimittäin se alue, joka on puulle vahingollisin, koska siinä laho- ja sienivaurioriski on suurin.

Jos et voi kaivaa tolppia maahan, käytä kiinni valettavia tolppakenkiä ja jäykistä tolpat.

1

Kaiva ensin tolppien kuopat. Voit hyvin käyttää lapiota, mutta suositte-lemme maakairaa. Tee kuopasta tarpeeksi iso, jotta tolpan ympärille mahtuu betonia. Kaiva routasyvyyteen (vähintään 90 cm), jotta routa ei pääse liikuttamaan tolppaa.

2

Kuopan pohjan pitää pystyä siivilöimään vesi pois, jotta tolpat eivät seiso vedessä. Kevyt hiekkapitoinen maa toimii itsessään salaojana. Sen sijaan savimaassa kuopan pohjalle kannattaa laittaa 10 cm soraa.

3

Maahan upotettavan tolpan päätä ei saa katkaista, jotta painekyllästetty pinta ei vaurioidu. Jos kuitenkin sahaat tämän pään, upota tolpan pää puunsuoja-aineeseen vuorokaudeksi, ennen kuin upotat tolpan maahan.

4

Jäykistä tolppia tukilaudoilla ja kiristä ne asentoonsa ruuvipuristimilla. Toinen pää tukilaudasta kiinnitetään tolpan pätkään, joka isketään maahan kuvan osoittamalla tavalla.

5

Täytä tolpan ympärys maalla. Tamppaa maa 10 cm:n kerrosvälein rimalla tai vastaavalla tolpan joka puolelta. Täytä lisää ja tamppaa, kunnes kuopasta puuttuu enää noin 30 cm täytettä.

6

Sekoita hiekka- ja sementtiseok-seen vettä, tarvittaessa valmiiseen valuseokseen ( tarvitset noin 20 kg säkin/ tolppa). Kaada betonia kuoppaan, kunnes pintamaahan on 5 cm, ja tamppaa seosta.

7

Aseta tolpan ympärille muovi-putki. Käytä 20 cm muovista maali-purkkia, josta on leikattu pohja pois. Sido putki paikalleen parilla vankalla teipinpät-källä. Varmista, että tolppa on suorassa.

8

Täytä putki betonilla ja paina beto-nia tiiviisti yhteen. Yläreunan pinnan pitää olla vähintään 15°:n verran ulospäin kalteva, jotta vesi valuu tolpasta poispäin.

02
Viistot pinnat 8 Vaihe

Ohjaa vesi pois viistopintojen avulla, suojaa päätypintoja, jotka osoittavat taivasta kohti ja anna puulle mahdolli-suus kuivua ylläpitämällä etäisyyttä maahan ja tekemällä liitokset oikein.

Nämä ovat aidan teon perussääntöjä. Tämän lisäksi asennamme pystyverhoi-lun alle vaaka- eli uhrilaudan.

Uhrilauta toimii eturintamana, jos pitkä, märkä nurmi, kosteat lehdet tai lumi pyrkivät tarttumaan verhoilun ala-osaan. Uhrilauta saa tartunnan ensim-mäisenä, mutta se on helppo vaihtaa uuteen, sillä se on kiinnitetty vain kah-della naulauslevyllä.

1

Sahaa viistolinjat katkaisu-/jiirisahalla. Sahaa kaikki pystyverhoilu-lautojen ylä- ja alapäät 30°:n kulmaan.

2

Sahaa kaikki vaakarimat ja -laudat. Päät sahataan suoraan kulmaan, mutta pitkät sivut viistetään samaan 30°:n kaltevuuteen kuin pysty-laudatkin. Näin vesi valuu päällyspinnalta pois ja tippuu alas alareunasta.

3

Mittaa betonin yläreunasta 20 cm ylöspäin ja merkitse, mihin vaakariman naulauslevy kiinnitetään. Siirrä korkeus muihin tolppiin pitkällä vesivaa’alla tai letku-/laservesivaa’alla.

4

Kiinnitä jokaiseen tolppaan naulauslevy. Kaksi ristikkäin asetettua ruuvia, kuten kuvassa, riittää. Kaikkia reikiä ei tarvitse täyttää ruuveilla, tämä riittää jo.

5

Ota mitta kahden naulauslevyn sisäpintojen välistä. Sahaa vaakarimat niin, että ne ovat 15-20 mm lyhyem-piä kuin tämä etäisyys. Käännä rima siten, että viisto pinta on kohti naulauslevyä.

6

Kiristä tolpan päähän sahausohjain. Se koostuu vain kahdesta listasta, jotka kiinnitetään väliaikaisesti 30 asteen kulmaan.

7

Katkaise tolppa sahausohjaimen linjassa tavallisella käsisahalla. Voit sahata myös vapaalla kädellä ilman ohjaimia, mutta kuvan tavalla sahaus-linjoista tulee varmasti yhtenevät.

8

Kiinnitä tolpan alareunaan naulauslevy uhrilautaa varten. Naulauskulma asetetaan vaakariman etupinnan linjaan niin, että uhrilauta ja verhoilulaudat tulevat samaan tasoon.

03
Asennus 6 Vaihe

Kiinnitämme ensin uhrilaudan aidan alareunaan. Sen voi vaihtaa, kun se lahoaa. Tämän jälkeen kiinnitämme koko aitarakenteelle ”kannen” päällys-laudan muodossa. Lopuksi kiinnitämme pystyverhoilulaudat kahteen ylä- ja ala-osan vaakalautaan. Kaikkien osien väliin jätetään hieman rakoa, jotta vesi pääsee tarvittaessa valumaan/haihtumaan.

1

Kiinnitä uhrilauta ruuveilla naulauslevyjen läpi. Käytä 15 mm välikkeitä, jotta saat pystyverhoilun ja vaakauhrilaudan välistä aina yhtä suuren.

2

Estääksemme kosteutta keräänty-mästä tolpan päädyn ja verhoilua ja tolppia suojaavan päällyslaudan väliin, päällyslautaa korotetaan naulauslevyllä siten, että levy työntyyy 10 mm tolpan yli.

3

Kiinnitä päällyslauta alapuolelta. Ennen kuin kiinnität sen, sahaa laudan alapintaan 5 mm:n päähän reunasta 5 mm:n ura. Se on tippanokka, joka estää vettä juoksemasta pitkin laudan alapintaa ja ohjaa veden alas.

4

Tue päällyslautaa keskeltä, jos tolppaväli on yli metrin. Käytä naulaus-levyä, jota voi oikaista hieman (120° kulmaan), jolloin se myötäilee päällyslautaa. Kiinnitä se ruuveilla päällyslautaan.

5

Kiinnitä verhoilulaudat. Säilytä 15 mm:n etäisyys päällyslautaan välik-keillä ja asenna laudat vähintään 10 mm:n raoin. Upota ruuvien kannat, jotta ne eivät jää puun pinnalle ja kerää kosteutta.

6

Tuplavarmistus kosteusvaurioita vastaan. Alas on asennettu uhrilauta, joka saa lahotakin, ilman, että pystylaudat kärsivät vaurioita. Lisäksi pystylautojen väleissä on ilmaraot, jotta vesi pääsee pois tai haihtuu ilmaan.

Vinkit & niksit

Puuterva - sama tuote 1 000 v.

Puutervaa on käytetty jo viikinkiajasta lähtien rakennusten, laivojen ja aitojen suojaamisessa, mikä tekee puutervasta vanhimman ja parhaiten tunnetun puun pintakäsittelyaineen.

Perinteinen puuterva valmistettiin polttamalla pihkapitoista puuta hyvin hitaasti korkeassa lämpötilassa maa-aineksella katettuna eli ns. miilussa. Näin puun sisältämät aineet sulivat ja ne voitiin kerätä talteen.

Puuterva ehkäisee puun lahoamista, sillä se torjuu auringon haitallisia UV-säteitä. Samalla puuterva muodostaa puuhun vettä hylkivän, hengittävän pinnan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …