Elävä aita

Ristikkomallinen pajuaita on ilmava ja koristeellinen vaihtoehto lankku-, säle- ja pensasaidoille. Sen istutusja hoitotöissä saa myös paljon raitista ilmaa ja hyvää liikuntaa.

Johdanto

Pajussa on jotakin kiehtovaa. Siinä on niin paljon elinvoimaa, että jopa vuohenputket antavat sille periksi, ja se on niin taipuisa, että sitä voidaan painaa ja taivuttaa kaikenlaisiin muotoihin ilman vaurioita. Eikä pajunvitsa edes maksa kuin parikymmentä senttiä. Paju on kiitollinen materiaali, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia luovaan sisustamiseen tai puutarhan koristelemiseen. Tässä pihassa punoimme pajut kahdella vitsalla harlekiiniruudulliseksi ristikoksi. Pajuaita toimii rajana naapuriin.

Pajuaita näyttää viehättävämmältä kuin tavallinen lankkuaita ja yksilöllisemmältä kuin vaikkapa orapihlaja-aita. Käytimme kahta punosta sen takia, että aidasta tulee näin vankempi. Yksinkertainen punos riittää, jos haluat aidan näyttävän ilmavalta. Aidan käyttö määrittelee sen, miten tiheä aidasta kannattaa tehdä. Tiivis rakenne saa pajun latvomaan yläosastaan ja punomaan uusia versoja ruutujen kohdilta. Ilmavammassa aidassa uudet versot työntyvät ulos emovarresta noin 10–15 cm:n korkeudella. Todella ilmavan aidan saa, kun leikkaa kaikki sivulta tulevat versot lukuun ottamatta aidan ylintä 10–15 cm:n osaa. Vitsoja eli pajuntaimia voi hankkia kasvitarhoista tai tuottajilta.

Ohjeet

Elävä aita on istutettava silloin, kun maa ei enää roudi, eli käytännössä alkuke-väällä. Kaupasta ostetut vitsat eli pajuntaimet pitäisi istuttaa kahden viikon ku-luessa hankinnasta. Säilytysaikana taimet pitäisi pitää pimeässä ja kylmässä.

Pajuaita voidaan letittää yhdellä tai kahdella vitsalla kerrallaan. Koska tämä aita toimii rajana naapuriin, letitämme sen kahdella vitsalla. Näin aidasta tulee hieman tiiviimpi ja vankempi mutta ei kuitenkaan liian runsas. Jotta naapurien kanssa ei tulisi riitaa aidan hoito-velvollisuuksista, istutamme aidan 15 cm:n päähän rajasta.

1

Merkitse rajaviiva ja linja, johon aita aiotaan istuttaa. Rajamerkkien pitäisi olla 25-30 cm maanpinnan yläpuo-lella, jotta ne ovat varmasti samassa tasos-sa. Istutuslinja sen sijaan voi olla maan tasolla, jotta et sotke sitä matkan varrella.

2

Möyhi maa lapiolla, niin taimet on helpompi istuttaa. Istutussyvyydeksi riitttää 25-30 cm. Se vastaa reilua lapion syvyyttä. Poista myös juuret ja rikkaruohot irtomaasta, niin vitsat eivät joudu kilpailemaan ravinteista.

3

Työnnä kaksi vitsaa maahan kerrallaan noin 60 asteen kulmaan. Ne upotetaan 2-3 käden-leveyden verran maahan, mikä vastaa noin 25-30 cm:ä. Taimiväliksi jätetään 15 cm, ja apuna käytetään 15 cm:n mittatikkua.

4

Aseta toinen vitsarivi siten, että se taipuu päinvastaiseen suun-taan. Mittatikkua ei nyt tarvita, sillä rivi istutetaan aivan ensimmäisen rivin viereen. TÄRKEÄÄ! Ole hieman ylivarovainen, jotta et vain katko vitsoja.

Punonta

Jos pajun istuttaminen käy työstä, niin punominen on mukavaa, vaikka vaatii-kin huolellisuutta. Tässä vaiheessa jat-kuvasti sekoittumaan pyrkivät vitsat on saatava kunnon järjestykseen.

Jotta kuvioista tulisi yhdenmukaiset, tarvitaan kaksi mittatikkua. Kummas-takin yhteen sidottavasta vitsasta mita-taan ja merkitään sopiva kohta. Vitsat sidotaan toisiinsa ruudun muotoon nip-pusiteillä. Tee kaksi mittatikkua: yksi, joka on puolentoista ruudun korkuinen, ja toinen, joka yltää maasta aina aidan ylimpään ruutuun saakka.

1

Pidä toisella kädellä vitsoista kiinni ja puno toisella kädellä. Letitä jokainen yksittäinen vitsa ylös asti ja pidä punontaa silmällä koko ajan, kun työs-kentelet aidan vierellä eteenpäin liikkuen.

2

Valmis osio sidotaan nippusiteillä. Alimman rivin ruudut sidotaan 1,5 ruudun korkeudelta maasta. Käytä mittatikkua, jotta sidontakohdat tulevat samalle korkeudelle. Tässä rivissä riittää, kun joka toinen ruutu sidotaan.

3

Pajuaidan korkeus sovitetaan toisen mittatikun avulla. Ylimmässä vaakarivissä kaikki ruudut sidotaan ja samalla tarkistetaan, että ne sijaitsevat samalla korkeudella keskenään.

4

Käytä paksumpaa pajunvartta aidan päättämiseen. Tässä käytämme 2-vuotiasta black maul -pajun vartta. Kierrä vitsat päätyvarren ympäri ja pujota ne sen jälkeen takaisin aidan sisään.

5

Kiinnitä päätypajunvarren ympäri kierretty vitsa saman tien. Sen voi joutua sitomaan kiinni koko matkalta ylös asti. Sidontatarve riippuu varren jäykkyydestä.

Oikaiseminen

Nyt aita on letitetty valmiiksi, mutta se seisoo epävakaasti ja huojuu sinne tänne, ja latvat sojottavat ja näyttävät aika surkeilta. Viimeinen työvaihe, vit-sojen oikaiseminen, onkin pelkkää iloa. Käytä tarvittaessa tuumamittaa apuna, jos et luota täysin omaan silmämittaasi.

1

Polje maa aidan molemmin puolin kiinteäksi samalla kun oikaiset vitsoja pystysuunnassa vetämällä, työntämällä ja nojaamalla niihin. Tämä on hauskaa, ja vitsat kestävät enemmän kuin uskot.

2

Leikkaa lopuksi pajujen päät noin 5 cm ylimmän nippusiteen yläpuolelta. Leikkaa myös nippusiteiden päät, jotta ne eivät roiku eivätkä heilu.

3

Jälkisäätö: Mustat nippusiteet voi poistaa asteittain muutaman vuoden kuluttua, sitä mukaan kuin aita vankistuu. Vaikka siteet hieman pilaavat vasta istutetun aidan ulkonäköä, ne peittyvät pian vauhdikkaasti kasvavan pajun kätköksiin.

Materiaalit

Yhteen metriin tuplaletitettyä aitaa:

  • 25-30 kpl noin 180-210 cm:n pituista ja 8-10 mm:n paksuista vitsaa/metri
  • 2-vuotias black maul -varsi (tai vastaava) aidan päättämistä varten
  • Mustia nippusiteitä

Vie aikaa

Maanmuokkaus, istutus, letitys ja oikaisu vaativat noin päivän verran aikaa 15–20 metrin aitaa varten.

Hinta

12–20 €/metri tuplaletityksellä. Hinta riippuu myös pajulajikkeesta.

Vaikeusaste

Pajuaidan istuttaminen ei ole vaikeaa, mutta se vaatii hieman voimia ja aikaa.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Aita