Rakenna meluaita ja vaimenna liikenteen äänet

Jos liikenteen melu ärsyttää, rakenna suoja-aita. Se hiljentää autojen äänet tehokkaasti, jotta voit nauttia ulkona olemisesta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
100 €/m

Johdanto

Korvat kestävät paljonkin melua, mutta jotkut äänet ovat niin häiritseviä, että niistä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hankkiutua eroon. Jos asut liikennöidyn tien varrella, voit vähentää pihallesi kuuluvaa melua rakentamalla meluaidan.

Kaksi melunsuoja-aitatyyppiä

Melunsuoja-aitoja on kahdenlaisia: heijastavat aidat lähettävät melun takaisin, imevät rakenteet taas sitovat melun itseensä. Me rakennamme nyt jälkimmäisen kaltaisen aidan, sillä se on kaikkein tehokkain. Heijastava aita palauttaa äänen takaisin, jolloin vaarana on, että se osuu esim. isoon kuorma-autoon ja päätyy lopulta takaisin pihallesi.

Meluaidan toimivuus riippuu paljon rakenteen tiiviydestä: mitä tiiviimpi, sitä tehokkaampi. Ääntä imevänä materiaalina on vedenkestävä kivivilla, jolla aita täytetään. Käytämme eristelevyjä, jotka ovat suhteellisen kovia. Niitä on helppo leikata ja pinota paikalleen tolppien väliin, ja ne kestävät ulkona suojaamattomina. Ne eivät näytä kauniilta mutta ovat tarpeellisia, sillä ne sitovat itseensä ääntä.

Meluaitaa koskevat yleiset rakennusmääräykset, jotka liittyvät esim. aidan korkeuteen, etäisyyteen naapurista sekä julkisivuilmeeseen. Ota aina yhteyttä kuntasi rakennusvalvontaviranomaisiin, ennen kuin ryhdyt suunnittelemaan meluaitaa.

Limitetyt levyt

Suoja-aidan rakentamisessa on tärkeää, että levyt limitetään toistensa päälle. Sen lisäksi on tärkeää, että levyt leikataan huolellisesti. Jos levyjen väliin jää rakoja, meluaidan teho huonontuu selvästi.

Näin paljon meluaita vaimentaa

Tämä meluaita rakennettiin kolmesta limitetystä levykerroksesta. Tavallinen liikenteen melu on noin 65 decibeliä, mutta kiihdyttävät autot ja kuorma-autot voivat nostaa desibelit jopa 90:een. Se vastaa ruohonleikkurin ääntä.

Näissä ohjeissa rakennettava suoja-aita vaimentaa melua 5-6 decibelillä. Se ei kuulosta kovin paljolta, mutta desibeliasteikko on logaritminen, joten melu puolittuu.

Meluaidan hinta

Rauhalla on hintansa. Metri meluaitaa maksaa enemmän kuin metri tavallista aitaa. Tämä aita maksaa yli 100 euroa metriltä, mutta toisaalta se palauttaa rauhan takapihalle.

Polttopuusommitelma

Meluaidan tien puoli jätetään vuoraamatta, jotta liikenteen äänet imeytyvät eristeisiin. Pihan puolen voi vuorata erittäin luovasti ja tyylikkäästi.

Tämän aidan etupuoli on päällystetty lehtikuusirangoilla
ja - pölkyillä, jotka näyttävät halkopinolta ja sopivat yhteen alla olevan puuterassin kanssa.
Lehtikuuset on sahattu noin 10 sentin pituisiksi pätkiksi ja liimattu kiinni puulevyyn. Pinon päälle on asennettu yhden rivin verran kattotiiliä, jotta sade- ja sulamisvedet eivät pilaa aitaa.

Näissä ohjeissa rakennettava meluaita puolittaa liikenteen kuorma-autojen ja junan äänen. Rakennusohjeissa on perusteelliset, vaihe vaiheelta etenevät ohjeet sekä täydellinen lista projektiin tarvittavista materiaaleista.

LUE MYÖS: Näin vaimennat asunnon melun

Ohjeet

01
Tolpat 5 Vaihe

Meluaita vaatii muutaman tukevan tolpan, joka on kaivettu routasyvyyteen tai valettu kiinni. Jos vain mahdollista, valitse puutavara itse, jotta saat tolpista mahdollisimman suorat. Suoruudella on suuri merkitys, sillä se helpottaa eristei-den asentamista tiiviisti. Tolppien väli on tässä kohteessa 179,5 cm, mikä sopii kolmelle eristekappaleellemme.

Jos aiot rakentaa pitkän aidan, tolpat kannattaa mitoittaa rotaatiolaserin avulla. Laitteen voi sijoittaa yhteen kohtaan ja mitata tarkasti kaikkien tolppien korkeus. Tässä kohteessa tolppien korkeudeksi määritellään 193 cm.

1

Asenna tolpat (A) maahan. Voit kiinnittää tolppaan poikkilaudan hieman maanpinnan alapuolelle. Se lisää tolpan vakautta. Voit myös latoa kuopan pohjalle pieniä kiviä salaojitukseksi, niin tolppa kestää pidempään.

2

Mittaa tolppien korkeus. Tässä käytämme rotaatiolaseria. Tolppia on jäykistetty laudoilla, jotta ne seisovat varmasti suorassa. Aita rakennetaan toisen aidan eteen, joten aidan takasivun ulkonäköä pihalle päin ei tarvitse miettiä.

3

Merkitse korkeus tolppiin (A). Kun olet merkinnyt korkeuden rotaatio laserin avulla, tee viiva suorakulmalla, niin saat sahattua tolpan etupuolen suoraan.

4

Sahaa tolpan (A) yläreuna viistoon, jotta vesi valuu päällyslaudalta (F) alas. Käytämme lautaa apuna, jotta saamme kaikista tolpista yhtenäiset.

5

Sahaa tolpat (A) yläreunasta piirtämiesi viivojen mkaan. Tolppaa voi olla vaikea sahata, kun se jo seisoo maassa, joten ole tarkkana ja varo, että saha ei lipeä linjasta, kun sahaat monen merkkiviivan mukaan yhdellä kertaa.

02
Alareuna ja takasivu 5 Vaihe

Tolppien väliin kiinnitetään alalauta, jonka päälle eristeet asennetaan. Lauta koostuu itse asiassa kahdesta laudasta, jotka kootaan T-muotoon. Vaakaosa on yhtä pitkä kuin tolppien väli, ja sen keskikohdan alle kiinnitetään pystylauta. Se on hiukan lyhyempi, sillä molempiin päätyihin täytyy jäädä tilaa kulmarau-dalle, jonka päälle vaakalauta tulee. Pystylauta kasvattaa alalaudan kantokykyä ja takaa, että alalauta ei taivu keskeltä ja että eristeet pysyvät hyvin paikallaan.

Tolppien taakse asennetaan neljä poikkilautaa, jotka pitävät eristeet paikallaan.

1

Kiinnitä tolppien alareunaan kulmahelat, jonka päällä alalaudan vaakaosa (B) voi maata. Alalaudan pystyosa (C) kiinnitetään vaakaosaan (B). Käytä 90 x 90 mm:n kulmaheloja ja kiinnitä ne neljällä 5 x 40 mm:n helaruuvilla.

2

Kokoa alalauta kahdesta osasta (B ja C) ja asenna se tolppien väliin. Alalaudan (B) pituus on sama kuin tolppien väli, mutta pystyosa (C) on 10 cm lyhyempi kummastakin päädystä, jotta kulmaheloille on tilaa.

3

Kiinnitä ylin lauta (D) tolppien taka puolelle. Laudan yläreuna myötäi lee tolppien yläreunaa. Kiinnitä lauta 4,5 x 60 mm:n A4-ruuveilla. Kun ylin lauta on paikal laan, voi tolppien välisen jäykistelaudan poistaa.

4

Asenna alin lauta (D) ala laudan (B) sivuun, jotta voit kiinnittää ne toisiinsa. Näin alalaudasta saadaan jäykempi, eikä se painu ja siirry paikaltaan, kun eristeet asennetaan.

5

Asenna kaksi keskimmäistä lautaa (D). Ne sijoitetaan alalaudasta (B) 60 ja 120 cm:n etäisyydelle. Mitta sopii eristeiden väliin tuleviin saumakohtiin. Aidan takasivu on nyt valmis.

03
Soirot ja sokkeli 5 Vaihe

Jotta tolppien väliin saataisiin tilaa kolmelle eristekerrokselle, tolppien etupuolelle kiinnitetään soirot sekä pystyyn että vaakaan ylimääräiseksi kehikoksi kolmatta eristekerrosta varten. Soirot varmistavat myös, että uloin eristekerros ulottuu 30 mm tolpan yli ja kattaa raon, joka muutoin jäisi tolpan ja eris-teen väliin. Tämä on tärkeää, jotta ääni ei kulkeudu läpi.

Aidan alareuna katetaan Conchipsementtilevyillä, joten eristeiden ja maan väli saadaan siististi peitettyä. Conchip on vahva materiaali, joka kestää maakosketuksen. Voit tarvittaessa käyttää kovalevyä tmv. kohteeseen soveltuvaa levyä.

1

Kiinnitä soirot (E) keskelle tolppien (A) etusivua 5 x 100 mm:n ruuveilla. Sahaa soirot yläreunasta viistoon tolppien tapaan, ennen kuin kiinnität ne, sillä soirot kannattelevat myös päällyslautaa (D).

2

Kiinnitä soirot (E) vaakaan pystylautojen alle. Vaakasoirojen on kannateltava ulointa eristekerrosta ja ne sijoittuvat kohtaan, johon ”sokkeli” kiinnitetään. Esiporaa 5 mm:n poralla, jotta saat soiron helpommin kiinnitettyä.

3

Kiinnitä lyhyet soirokappaleet (E) tolppien alareunaan vaakasoirojen alapuolelta. Lyhyet kappaleet ovat noin 20 cm pitkiä, ja niitä käytetään levyjen tukemiseksi sokkeliin, jotta aita saadaan alareunasta tiiviiksi.

4

Asenna sokkelilevyt. Sahaa ne pituuteen upotussahalla, jossa on sementtilevyyn sopiva terä. Voit käyttää myös käsisahaa, mutta tämän jälkeen saha on pilalle. Esiporaa 5 mm:n poralla ja kiinnitä levyt 5 x 40 mm:n ruuveilla.

5

Kiinnitä alin lauta (D) tolppien etusivuun. Sijoita se niin, että se työntyy hiukan sokkelilevyjen yli ja kiinnitä se pystysoiroihin (E) 4,5 x 60 mm:n ruuveilla. Pian päästään asentamaan eristeitä!

04
Eristys 4 Vaihe

Meluaidan eristeenä on 50 mm paksu kivivillalevy, joka asennetaan kolmeen kerrokseen. Eristelevyt ovat hyvin kiinteitä. Tämän vuoksi on tärkeää, että ne leikataan tarkasti, sillä niitä ei voi puristaa paikalleen kuten tavallisia eristelevyjä. Käytä hyvää, terävää veistä, jotta viilloista tulee suorat ja saumoista mahdollisimman tiiviit.

1

Leikkaa eristeet terävällä veitsellä. Ensimmäiseen eristekerrokseen tulee kolme levyä vierekkäin pystyasentoon. Näin eristelevyjen saumat osuvat kolmannen laudan (D) keskikohdan yli.

2

Asenna loput ensimmäisen kerroksen levyt. Ylimmät kolme levyä myötäilevät ylimmän laudan yläreunaa. Ylimmistä levyistä pois sahattava osa käytetään seuraavan kerroksen alareunassa. Näin säästytään hukkapaloilta.

3

Leikkaa toisen kerroksen eristeet. Ole tarkkana, että kaikkien kolmen kerroksen levysaumat limittyvät sekä korkeus- että leveyssuunnassa.

4

Aseta viimeiset levyt paikalleen. Saimme työhön apulaisen, mutta jos olet leikannut eristeet tarkasti, ne pysyvät itsestään paikoillaan, kunnes niiden päälle asennetaan laudat.

05
Viimeistely 2 Vaihe

Jäljellä on enää päällyslaudan ja aidan etusivun neljän laudan asennus, jotta eristeet pysyvät paikallaan. Neljä lautaa jaetaan siten, että ne sijoittuvat ylös, alas ja loput kaksi tasaisesti näiden väliin, aivan kuten laudat, jotka asennettiin tolppien takasivuun. Voit käyttää etupuolella myös raudoitusverkkoa, mutta se on hieman kalliimpi ratkaisu.

Päällyslauta takaa, että eristeisiin ei valu vettä ja tolppien päät saadaan vedeltä suojaan, jotta ne kestävät kauemmin. Päälyslauta myös viimeistelee aidan siistin ilmeen.

1

Kiinnitä laudat (D) eristeiden ulkopintaan kahdella 4,5 x 60 mm:n ruuvilla jokaiseen tolppaan. Esiporaa, jotta puu ei halkea. Älä vielä kiinnitä etusivun ylintä lautaa. Se on helpompi tehdä sitten, kun päällyslauta (F) on asennettu.

2

Kiinnitä päällyslauta (F). Se on sahattu niin, että se työntyy 30 mm aidan sivujen ja päätytolppien yli. Kiinnitä lauta 5 x 100 mm:n ruuveilla. Kun päällyslauta on paikallaan, kiinnitä ylin lauta (D).

06
Tee näin, jos aita seisoo viettävällä alustalla 3 Vaihe

Jos aita rakennetaan kaltevaan maastoon, se näyttää siisteim-mältä, jos se porrastetaan säännöllisesti maaston mukaan. Näin aita näyttää harmoniselta. Tätä aitaa pitää hiukan porrastaa, joten joka kolmas osio sijoi-tetaan 70 mm edellisiä osioita matalammalle.

Tästä voi aiheutua lisähaas-tetta, kun esim. päällyslauta (F) asennetaan. Selviät tehtävästä asentamalla laudanpätkän yhden tolpan sivuun. Näin saat laudan johonkin kiinni.

1

Kiinnitä laudanpätkä tolpan (A) päälle, kohtaan, jossa aidan korkeutta pitää porrastaa alas-päin. Tässä päällyslautaa (F) ei kiinnitetä tolpan päälle.

2

Sijoita päällyslauta (F) laudanpätkän päälle ja kiinnitä se kohtaan, mistä aita porrastuu.

3

Sahaa myös ylimmän laudan (D) etusivuun lovi, jotta kahden ylimmän limitetyn laudan saumasta tulee siistin näköinen.

Materiaalit

• Tolppia (A), 100 x 100 mm
• Alalautoja (B) ja (C), 19 x 100 mm
• Lautoja (D), 19 x 100 mm
• Soiroja (E), 38 x 56 mm puurunkoon
• Lautoja (F), 25 x 200 mm päällyslautaan

Lisäksi:
• Vedenkestäviä kivivillalevyjä (60x120 cm)
• Sokkelilevyjä, jotka kestävät maakontaktin (Conchip-rakennuslevy)
• Kulmaheloja, 90 x 90 mm
• Ruuvit: 5 x 40, 4 x 50, 4,5 x 60, 5 x 100 mm

Erikoistyökalut

• Rotaatiolaser

Vie aikaa

Riippuu aidan koosta. Me käytimme 4-5 päivää 45 metrin aitaan.

Hinta

noin 100 €/metri

Vaikeusaste

Hanke ei ole tavallisen aidan rakentamista vaikeampi. Eristeiden saumat on muistettava limittää, jotta ääni ei tunkeudu saumojen läpi.

Piirustus

Multimedia

3D-malli

3D-malli

Melua vaimentava aita

Aidan sisällä on eristettä, joka vaimentaa liikenteen melua.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kolme eristekerrosta

Eristekerrokset näkyvät, kun vuorilaudat otetaan pois edestä.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Tolpat suoraan riviin

Linjalanka auttaa saamaan ne suoraan linjaan

Video

TEKNIIKAT: Vino pää tolppaan

Yksinkertaisella ohjaimella kaikista sahauksista tulee samanlaiset

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pyörivää laseria

Tällä videolla näytetään, miten käytät ja säädät pyörivää laseria. Laite heijastaa ympärilleen yhtenäisen viivan ja tarkan pisteen yhteen suuntaan. Kun olet opetellut käyttämään pyörivää laseria, voit merkitä helposti tarkat korkomerkit pitkille etäisyyksille. Siitä on hyötyä esimerkiksi lattian ja terassin tekemisessä.

Video

VINKIT: Tolpat samalle etäisyydelle

Video

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Aita