Perinteinen aita kestää kovaa tuulta

Tämän perinteisen aidan rakennusohjeissa näytetään, miten aita on laudoitettu molemmilta puolilta. Sen ansiosta aita kestää kovaa tuulta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää/5 m
Hinta
70 €/m

Pystytimme 180 cm korkean aidan, jolloin tolpat oli upotettava vähintään 90 cm:n syvyyteen. Vain näin voidaan varmistaa, että aita on pystyssä vielä ensimmäisen myrskyn jälkeen.

Johdanto

Et voi uutta aitaa pystyttäessäsi mennä yli siitä, mistä aita on matalin. Sillä jos toimit perusteellisesti, saat nauttia kestävästä aidasta vuosikausia. Ohjeet aidan tekoon saat tässä.

On olemassa kahdenlaisia aitoja: kiinteitä puu- tai metalliaitoja tai eläviä aitoja. Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Elävä aita on ”luonnollinen” ja sopii useimmiten paremmin ympäristöönsä. Elävää aitaa on kuitenkin muistettava huoltaa ja hoitaa, lannoittaa ja leikata. Kun valitset maksukykysi rajoissa olevia aitakasveja taimitarhasta, joudut lisäksi odottelemaan kauan ennen kuin aita saavuttaa oikean korkeutensa. Tolpista ja verhoilusta kootusta kiinteästä aidasta puolestaan puuttuu luonnon vihreys. Mutta toki aidan voi pystyttää niin, että sen korkeus ja muotoilu ovat alusta alkaen juuri toivomasi kaltaiset.

Toimintakunnossa alusta alkaen

Kiinteä aita on heti tehokas suoja tuulelta ja tuiskulta, uteliailta katseilta, eläimiltä ja kaikelta siltä, minkä tahtookin pitää aidan ulkopuolella. Hyvän aidan kokoaminen tapahtuu harkiten. Valitettavan usein näkee, kuinka uudet aidat huojuvat ja kaartuvat, koska tolpat eivät ole kunnolla maassa kiinni.

Uuden aidan suunnittelu

On tärkeää, että olet naapurisi kanssa samaa mieltä sekä valitusta aitatyypistä että varsinkin aidan korkeudesta, jos teillä on yhteinen aita. Sen sijaan aidan paikan valinta tapahtuu kuin itsestään. Tonttien väliselle rajalle sijoittuvan aidan tulee olla aivan keskellä rajaa. Omalle tontillesi sijoittamasi aidan paikan saat puolestaan päättää ihan itse. Aidan pystyttämisessä on noudatettava tonttiasi koskevia määräyksiä ja mahdollista asema- tai rakennuskaavaa. Tarvittavan materiaalin määrää laskettaessa on tiedettävä aidan pituus ja kor-keus. Pituuden perusteella tiedät, kuinka monesta tolpanvälistä aita koostuu. Jokainen väli voi olla jopa 180 cm leveä, jos valitset aitaan pystyverhoilun. Vaakaverhoillussa aidassa väli ei saa olla 120 cm leveämpi. Lyhyistä väleistä seu-raa jäykempi ja vahvempi verhoilu. Mitä useampi tolppa, sitä tukevampi aita.

Ohjeet

01
Vankat tolpat 4 Vaihe

Tolppien pystytys aloitetaan aidan ulkoreunoista. Uloimmat tolpat nostetaan paikoilleen ennen aukkojen kaivamista muille tolpille. Uloimpien tolppien väliin viritetyn narun avulla löytyvät niiden väliin sijoittuvien tolppien paikat suorassa linjassa. Aukkojen välinen etäisyys riippuu jokaiselle aitavälille lasketusta leveydestä.

Edessä on jonkun verran kaivamista, jotta tolpat saadaan pystytettyä vakaasti paikoilleen. Kannattaa vuokrata mootto-rikäyttöinen maakaira, jos aukkoja aikoo tehdä useampia. Sen käyttämiseen tarvitaan kuitenkin kaksi miestä! Routi-villa mailla tolpat kannattaa pystyttää betonipilareihin.

1

Uloimpien tolppien kuopat kaivetaan keskelle rajalinjaa. Rajalinja merkitään narulla.

2

Reiän tulee olla 90-100 cm syvä. Varsinkin uloimpien tolppien on oltava tiiviisti paikoillaan - mieluummin hieman liian syvällä kuin matalalla. Irtomaata on vaikeaa nostaa syvästä kuopasta tavallisella lapiolla - pistolapio on paras työkalu tähän.

Reiän halkaisijan tulee olla n. 3 x tolpan koko, jotta ympärystö saadaan tiiviiksi.

3

Lankku ruuvataan tukipuuhun kiinni. Kiinnitä lankku jonkin matkaa ylös tolppaa (A) ruuvipuristimella.

4

Kun tolppa on pystysuorassa paikoillaan, se lyödään tiiviisti maahan. Aukko täytetään maalla 10 cm kerral-laan, jonka jälkeen se tiivistetään perus-teellisesti ennen seuraavaa kerrosta. Täytä aukko kokonaan maa-aineksella.

Maa tiivistetään raskaalla välineellä, esimerkiksi lankulla tai rautaputkella. Mitä raskaampi työkalu, sitä vähemmän voimaa tarvitaan.

02
Pienojen kiinnitys 6 Vaihe

Poikkipienat muodostavat yhdessä tolppien kanssa aidan rungon, jonka tarkoituksena on kannatella lopullista lautaverhoilua. Pystysuoraan verhoil-tavan aidan poikkipienat tulevat vaakatasoon, poikittain tolppien väliin. Jos aita halutaan verhoilla vaakalaudoituksella, kiinnitetään pystypienat tolppien viereen. Vinoverhoilussa runko toteutetaan kahden edellä mainitun yhdistelmänä. Jotta voisit olla aivan varma siitä, että kaikkien tolppien väli on yhtä pitkä, voit käyttää pienoja etäisyyden mittana.

1

Ennen loppujen tolppien pystyttä-mistä leikataan kaksi poikkipienaa (B), jotka sopivat ensimmäisten tolppien väliin. Pienat varustetaan kulmaraudoilla (E) mo-lemmista päistään. Pienoilla varmistetaan oikea etäisyys seuraavien tolppien välillä.

2

Laitettaessa tolppaa paikoilleen kiinnitetään välikeppeinä toimivat pie-nat väliaikaisesti kiinni edellisen ja uuden tolpan ylä- ja alapäähän. Näin varmiste-taan oikea etäisyys ja ohjataan tolppaa. Tolppaa tuetaan sivuittain vinotuilla.

3

Tolppiin merkitään pienojen paikat samaan linjaan vaakatasoon. Käytä merkkinä esimerkiksi ylimmän pienan alareunaa.

Voit myös käyt-tää pyörivää lase-ria, jonka avulla saat kaikki tolpat juuri samalle korkeudelle yhdellä kertaa.

4

Kulmaraudat (E) ruuvataan tolppien (A) molemmille puolille. Ne pitävät ylimpiä pienoja paikoillaan. Raudat kiinnitetään 5 x 40 mm:n hela-ruuveilla linjaan tehdyn merkin kanssa. (Ylimmän pienan alareunaan)

5

Pienat leikataan juuri sopivan mittaisiksi tolppien väliin. Jos olet sijoittanut tolpat paikoilleen perusteelli-sesti, voit leikata kaikki pienat yhtä aikaa: nehän ovat juuri saman mittaiset välikep-peinä käytettyjen pienojen kanssa.

6

Kun poikkipienat on ruuvattu kiinni, voit ottaa mitat ylimmästä pienasta keskimmäiseen ja alimmaiseen ja kiinnittää alemmat pienat paikoilleen.

03
Päällyslauta 3 Vaihe

Kun tolpat on saatu tukevasti maahan ja poikkipienat kiinnitetty kaikkialle aitaan, voit aloittaa rakenteellisen puun-suojauksen. Rakenteellisella puunsuo-jauksella tarkoitetaan aidan rakenteilla tehtävää suojausta, esimerkiksi asenta-malla aidan päälle suojalauta suojaa-maan tolppien päätypuita. Tolppien pää-typuut ovat erityisen haavoittuvia, sillä ne imevät helposti kosteutta silloinkin, kun puu on painekyllästetty. 10-15 as-teen kulmaan asennettava suojalauta antaa tehokkaan puunsuojan.

1

Päällyslauta (C) tulee tolppien (A) päälle. Laudan tulee olla niin kallellaan, että sadevesi pääsee valumaan alas. Ensin merkitään kaikki tolpat samaan korkeu-teen. Vinon kulman avulla tehdään katkai-sumerkinnät 10-15 asteen kulmaan.

2

Työssä käytetään erikoispitkällä terällä varustettua pistosahaa, mikä on helpoin tapa leikata pylväät. Pistosahan kulma säädetään merkintään sopivaksi.

3

Jotta päällyslauta ei notkahtaisi tolppien välille, lauta viedään kah-den tolpan välin yli. Se nostetaan keskelle tolppia ja ruuvataan kiinni kahdella 5 x 70 mm:n ruostumattomalla ruuvilla kuhunkin tolppaan. Kiinnitykset keskelle tolppaa.

04
Pystyverhoilu 4 Vaihe

On lukemattomia eri mahdollisuuksia verhoilla aita. Useimmissa tapauksissa käytetään lautoja. Ne voivat olla pinnal-taan karkeita tai sileitä, eri puulajeista ja joko painekyllästettyjä tai kyllästämät-tömiä. Laudat voidaan kiinnittää pys-tyyn, poikittain tai vinottain. Kaikki riip-puen omista toiveistasi, rahavaroistasi, paikallisista rakennusmääräyksistä ja mahdollisesta yhteensovittamisesta naapurin aidan kanssa. Aita voidaan verhoilla yhdeltä puolelta tai molemmin puolin, kuten tässä teemme, ja voit valita verhoilun viimeistelyyn esimerkiksi päällyslaudan, jonka näytämme tässä.

1

Kaikki laudat (D) leikataan oikeaan pituuteen. Laudan toisessa päädyssä leikkauksen tulee olla asentamasi päällys-laudan (C) kulmaan sopivassa kulmassa.

Laudat on ennen sahausta käännettävä oikein päin. Tarkista tämä päätypuun vuosirenkaista.

2

Ensin mitataan ja merkitään tolppien keskikohdat. Voit joko laittaa laudan keskikohtaan tai jättää keskikohtaan lautojen välin. Valitse se vaihtoehdoista, joka sopii parhaiten yhteen kokonaisten lautojen määrän kanssa.

3

Ensimmäinen laudoista tuetaan päällyslautaan ja viedään merkintö-jen mukaisesti paikoilleen. Laudan on olta-va aivan pystysuorassa ennen kuin se ruu-vataan kiinni kahdella 4,5 x 50 mm:n ruos-tumattomilla ruuvilla jokaiseen pienaan.

4

Seuraavaksi vain kiinnitetään loput laudat noin puolta laudan leveydestä vastaavalle etäisyydelle.

VINKKI: Etäisyyden tulee olla sama kaikkialla, mutta mittojen saamiseksi kohdalleen voi toki tehdä hieman säätelyä.

Materiaalit

100 x 100 mm :n painekyll. tolppia
• Aidan tolpat (A)

38 x 73 mm:n painekyll. rimoja
• Poikkipienat (B)

25 x 125 mm:n painekyll. lautoja
• Päällyslauta (C)

19 x 125 mm:n höyläämätöntä mäntyä, Kvinttaa (V-laatu)
• Verhoilu (D)

Lisäksi:
• 40 x 3,0 x 90 x 90 mm:n kulmarautoja (E)
• 5 x 40 mm:n helaruuveja
• 4,5 x 50 mm ruostumatt. A4-ruuveja
• 5 x 70 mm ruostumatt. A4-ruuveja

Erikoistyökalut:

• Kaira ja pistolapio
• Katkaisusaha
• Pistosaha erikoispitkällä terällä
• Pitkä mittanauha
• Letkuvesivaaka tai pyörivä laser

Vie aikaa

1-2 päivää/5 m aitaa + maalaustyöt

Hinta

Noin 70 € / aitametri

Vaikeusaste

Aidan rakentamisidea on yksinkertainen. Sen sijaan tolppien sijoittamisessa ja upottamisessa maahan on oltava huolellinen.

Piirustus

Näin aita on koottu

Pystytimme 180 cm korkea aidan. Poikkipiena (B) on kiinnitetty keskelle tolppaa (A) ja aita on verhoiltu molemmilta puolilta pystylaudoin (D). Päällyslauta (C) suojaa tolppien päätypuuta (A) ja lautoja (D) kosteudelta.

Aita voidaan verhoilla monella tapaa. Pysty-verhoilussa poikkipienojen välinen etäisyys on korkeintaan 90 cm ja tolppaväli 180 cm. Näin aita ei ala kallistua vuosien mittaan.

Näin aita on koottu

Vinkit & niksit

6 vinkkiä aidan pystytykseen

Kestävän aidan tekeminen ei ole homma eikä mikään. On kuitenkin olemassa useita konsteja ja tekniikoita, joiden avulla työ sujuu helpommin ja joilla varmistetaan parempi ja kestävämpi lopputulos. Tässä parhaat vinkkimme.

1. Tolppa tukevasti maahan

Kun voimakas tuuli painaa aidan yläosaa vasten, tolpan maahan uppoavaan kohtaan kohdistuu paljon painetta. Hyvin irtonaisessa maassa voi jopa matalaankin aitaan tarvita tolpalle lisätukea, jotta se saadaan maahan tar-peeksi lujasti kiinni. Ohjeet näet oikealta. Tämä aita on pystytetty routimattomaan maahan. Varminta on kiin-nittää tolpat routasuojat-tuihin betonipilareihin.

TIIVISTÄ MAA KIINTEÄKSI
Routimattoman savimaan voi tiivistää kiinteäksi suoraan tolpan ympärille 10 cm:n kerroksittain.

KUIVABETONI ANKKUROI
Irtonaiseen maahan voi tolpan ankkuroida 1 osasta sementtiä ja 5-7 osasta soraa koostuvalla kuivabetonilla.

VAHVIKKEET VAKAUTTAVAT
Tolppaan voi kiinnittää 35 cm pitkät, painekyllästetyistä laudoista valmistetut tuet. Vain routimattomaan maahan.

2. Kuinka syvälle tolpat upotetaan?

Kun kiinnität tolppaa maahan, on ensisijaisen tärkeää, että aukko on tarpeeksi syvä. Sen jäl-keiset toimenpiteet riippuvat maan koostumuksesta. Maahan kaivettavien tolppien on oltava painekyllästetyt myös päistään. Jos olet lyhentänyt tolppaa tai esim. katkaissut yhden pitkän tolpan kahdeksi lyhyemmäksi, on tärkeää kääntää kokonaan painekyllästettynä säilynyt pää maahan päin. Pylväät on routa-alueilla varminta kiinnittää rou-tasuojattuihin betonipilareihin.

VÄLTÄ AIDAN KALLISTELU Kuinka syvälle maahan tolpat kaivetaan? Se riippuu koko-naan aitasi korkeudesta.

3. Suunnittele aita oikein

Kun päätät aidan verhoilusta, ota huomioon aidan käyttötarkoitus, omat mieltymyksesi ja paikalliset rakennuskaavat. Aita jaetaan yhtä pitkiin, korkeintaan 180 cm:n pituisiin tolppien väleihin (pystysuora ja vino verhoilu) tai korkeintaan 120 cm:n pituisiin väleihin (vaakaverhoilu).

Pystyverhoilussa poikkipieno-jen väli on korkeintaan 90 cm.

Vaakaverhoilussa pienat kiinnitetään pystyyn tolppien sivuille.

Vinoverhoilussa pienat kiinni-tetään pystyyn ja vaakaan.

4. puunsuoja löytyy aidan rakenteesta

Aitaan käytimme painekyllästet-tyjä tolppia, pienoja ja päällyslau-toja. Verhoiluun ei tarvitse välttä-mättä valita painekyllästettyä puuta. Painekyllästäminen kuor-mittaa ympäristöä eikä pintaa voi maalata välittömästi, koska puu sisältää silloin enemmän vettä kuin käsittelemätön puu, jonka voi maalata heti. Tärkeimmät puunsuojausmenetelmät löyty-vätkin aidan rakennustavasta. Tärkeintä on johtaa vesi pois puulta ja huolehtia siitä, että vesi ei imeydy puuhun.

5. Laudat oikeinpäin

Muista tarkistaa verhoiluun käytettävät laudat. Vuosi-renkaiden on oltava oikein- päin. Useimmat laudat väänty- vät ajan mittaan enemmän tai vähemmän. Vääntymisen suunnan pystyy ennakoi- maan päätypuun syistä.

JOS LAUTOJA ON VAIN YKSI KERROS, tulee ydinpuun olla ulospäin, jolloin laudan ulkoreunat vääntyvät alustaan päin.

KAHDESSA KERROKSESSA OLEVAT LAUDAT voi laittaa sisä-kerroksessa pintapuu ulospäin ja ulkokerrossa päinvastoin.

6. Tuulensuoja ei saa olla liian tiivis

PARHAAN TUULENSUOJAN antaa aita, joka jarruttaa tuulta, mutta päästää sen kuitenkin läpi.

TIIVIS LANKKUAITA pysäyttää naapurista tulevat äänet, mutta aidan taakse syntyy tuulen aiheuttamia pyörrevirtauksia.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …