Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Valttina vahvat reunat

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Nyt jätetään jäähyväiset lonksuvalle kiveykselle. Päällyste työstetään alusta loppuun siten, että kiveyksen reunat pysyvät vankasti paikallaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
1300 euroa

Vankka parkkialue, jonka kivet pysyvät varmasti paikoilleen, vaikka reunakivien yli ajetaan päivittäin painavilla autoilla.

Johdanto

Auton ajo laatoitukselle kuormit-taa päällystettä. Laatat voivat alkaa liikkua, ja laatoitukseen syntyy kuoppia. Tämän voi välttää, kun alusta tehdään huolella ja kiveys kiinnitetään hyvin. Vaiva on sama, joten homma kannattaa tehdä kerralla kuntoon.

Reunavahvistus ratkaisee, tuleeko parkkialueen päällystepinnasta vahva ja tasainen ilman, että se alkaa liikehtiä. Kun reunat ovat kunnossa, laatoitukselle ei synny ongelmallisia syvänteitä, ja se kestää vähintään 20 vuotta. Kannattaa siis panostaa kunnollisiin reunuksiin.

Paras reunavahvistus tehdään reunaharkoilla, jotka ovat isoja, vahvoja kiviä. Kun ne asetetaan maakosteaan betoniin, reunoista saadaan todella vahvat.

Myös alustan täytyy olla kunnossa. Poista päällysteen alta multamaa ja rakenna uusi alusta siten, että se kes-tää raskasta liikennettä. Hanke on iso-töinen, joten kannattaa vuokrata pieni minikaivuri tätä varten.

Ohjeet

Valmistelut

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Esimerkin ajoaluetta on käytetty jo kauan parkkipaikkana. Sen alusta on tehty kantavasta sorasta ja pohjamurskeesta. Pohjarakenne on siis kunnossa, ja nyt työstämme ylemmän asennus-hiekkakerroksen ja laatoituksen.

Autopaikan koko mitataan ja merkitään kepeillä jokaisesta kulmasta. Keppien väliin kiristetään linjalanka. Näin alueelle saadaan suorat reunat. Niiden mukaan voidaan kaivaa ja työstää kouru, johon reunakivet asennetaan. Kourun pitää olla niin syvä, että siinä on tilaa maakostealle betonikerrokselle, jota tarvitaan kivien pitämiseksi paikoillaan.

1

Iske maahan kepit autolle varatun alueen merkitsemiseksi. Kiristä keppien väliin linjalanka, niin ajoalueen koko ja muoto näkyvät tarkasti.

2

Työstä päällysteeseen kaato, jotta vesi valuu siltä pois. 2,5 cm:n kaato/1 m on sopiva tämän kaltaiselle kohteelle. Kaato pitää tehdä aina maapohjaan asti, jotta kaikissa alustan kerroksissa on kaatoa.

3

Kaiva alueen ympärille kourut reunaharkkoja varten. Kourujen pitää olla noin 35 cm leveät ja 25 cm syvät langasta mitaten. Linjalanka ilmaisee parkkialueen lopullisen korkeuden.

Reunat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Reunat rakennetaan reunaharkoista, jotka asennetaan maakosteaan betoniin. Tällöin myös isot kivet pysyvät paikoil-laan. Betoni on helpointa sekoittaa sekoittimessa, sillä suureen autopaikkaan menee paljon betonia.

Reunaharkot asennataan kourujen betoniin. Ne sijoitetaan linjalangan mukaan niin, että reunoista tulee suorat. Betonia kannattaa kaataa myös kivien sivuille työstämällä sivuille kolmiovalut.

Tässä käytetään kahta erilaista reunaharkkomallia: tavalliset harkot asennetaan sivuille ja takareunaan. Etureunasta sen sijaan tehdään viisto, jotta alueelle on helpompi ajaa autolla.

1

Sekoita maakosteaa betonia kuivabetonista ja sementistä. Käytä mielellään betonisekoitinta. Betonista pitää tehdä niin jäykkää, että reunaharkot voidaan asettaa siihen ilman, että seos valuu yli.

2

Kaada betonia kouruihin, joihin reunakivet asennetaan. Sille alueelle, josta autolla on tarkoitus ajaa yli, valitaan yläpinnaltaan viistoreunaiset harkot, jotta niiden yli on helpompi ajaa.

3

Tarkista, että harkot ovat suorassa. Tarkista suoruus vesivaa’alla ja varmista myös, että harkot ovat linjalangan myötäiset.

4

Täytä harkkojen molemmat sivut betonilla, kun harkot ovat oikeilla paikoillaan ja työstä betonista kolmion mallinen valu, jotta harkot saadaan erityisen tukevasti asemoitua.

Alusta

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Kantava murskekerros pitää tasoittaa niin, että se on mahdollisimman tasainen ja sopivan korkea. Nyt emme voi käyttää putkia ja ohjainlautaa, sillä alustaa on jo käytetty ajotienä, ja se on tämän takia liian kova. Käytämme siis lapiota.

2

Aja alustan yli levytäryttimellä, kun olet tasoittanut sen, jotta alusta tiivistyy. Käytä 200 kg:n levytärytintä. Yksi ajokerta riittää hyvin.

3

Reunuksien vierellä tarvitaan junttaa, jotta alusta voidaan tiivistää käsivoimin. Voit tarvittaessa valmistaa juntan tolpasta, johon kiinnität poikkitangon käsikahvaksi.

4

Levitä alustalle asennushiekkaa. Jaa se lapiolla alueelle mahdollisimman tasaisesti. Valmiin kerroksen korkeus on reilut 3 cm. Tätä kerrosta ei tiivistetä.

5

Aseta vaakaputket asennus-hiekalle, niin saat niistä linjausapua tasoitukseen.

6

Sijoita putket niin, että kerroksesta tulee 3 cm paksu ja kivet jäävät 2-2,5 cm reunakivien yläpuolelle. Kun kivet on lopuksi tärytetty, ne ovat noin 1 cm reu-nakivien yläpuolelle, mikä on juuri sopiva mitta. Korkeus pienenee ajan myötä.

7

Tasoita nyt asennushiekkakerros ohjainkiskolla. Voit käyttää myös pitkää, suoraa lautaa. Vedä ohjainkiskoa siksakkia hiekkakerroksen yli, jotta saat pinnasta täysin tasaisen päällystettä varten.

8

Poista vesiputket ja täytä urat asennushiekalla, jotta hiekkakerroksesta tulee tasainen. Nosta lapiolle hieman asennushiekkaa ja kaada sitä varovasti uriin.

9

Levitä hiekka uriin leveällä lanalla, niin kolot täyttyvät kokonaan ja pinnasta tulee täysin tasainen. Voit käyttää myös esim. haravan takareunaa.

Laatat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Valitsimme päällystekiviksi kartanokivet. Ne asennetaan diagonaalisesti koko alueelle, joten reunoilla kiviä on leikattava ”aukkojen” täyttämiseksi. Tätä varten on hyvä hankkia kivileikkuri, ”giljotiini”.

Kivet asennetaan reunasta reunaan viritetyn linjalangan mukaan. Lanka viritetään joka 4.-6. rivin kohdalle, jotta voit tarvittaessa oikaista kiviä, jos rivivälit alkavat vaihdella.

Kivet asennetaan tiililadontana, jolloin epäsäännöllisyydet eivät näy niin selvästi. Käytämme puolen kiven limitystä eli limitys vaihtuu rivistä riviin siten, että joissakin riveissä kiviä limitetään 1/4-kiven verran, toisissa 3/4:n verran.

1

Kiristä lanka, jonka mukaan voit asentaa kivet. Langan avulla saumoista saadaan suorat. Kiristä lanka joka 4.-6. riviin. Esimerkissä lanka asennetaan viistoon, silllä kivet asennetaan diagonaalisesti.

2

Kivet asennetaan tiililadontana puolilimityksin. Kivien limitys siis vaihtelee rivistä riviin: joissakin riveissä se on vain 1/4-kivimitan verran, toisissa 3/4. Näin epätarkkuudet eivät näy niin selvästi.

3

Jätä kivien väliin 2-5 mm rakoa. Saumat kannattaa saumata ympäriinsä saumaushiekalla, jotta kivet eivät liikahtele, kun kävelet niiden päällä. Tämä on tärkeää varsinkin, jos asennat isompaa aluetta, kuten tässä.

4

Mittaa, miten kiviä pitää leikata. Kun asennat kivet diagonaalisesti, joudut mittaamaan ja leikkaamaan kiviä varsin paljon reunaalueilla. Aseta viimei-nen kivi riviin langan mukaan, ja merkitse tussilla, mistä sitä pitää leikata.

5

Leikkaa kivet kivileikkurilla. Leikkuri on kätevä väline hankkeessa, jossa leikattavaa on paljon. Muussa tapauksessa voit käyttää kulmahiomakonetta.

Saumaushiekka

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Koko alue kostutetaan saumaushiekalla, kun kaikki kivet on asennettu. Harjaa saumat diagonaalisesti, niin ne täyttyvät kokonaan. Harjaa parkkialue lopuksi siistiksi.

2

Aja levytäryttimellä kivien yli, jotta koko alue tulee tärytettyä. Täytä saumat uudestaan saumahiekalla, kunnes ne ovat jälleen täynnä. Aja alue vielä kertaalleen levytäryttimellä.

3

Kivipinnan pitää olla noin 1 cm reunakivien pintaa ylempänä, kun olet täryttänyt alueen. Korkeusero pienenee vielä, sillä kiveys painuu väistämättä hieman ajan myötä.

Materiaalit

• Pohjamursketta, 8 m³
• Kantavaa soraa, 7 m³
• Asennushiekkaa, 1,5 m³
• Saumasoraa, 10 säkkiä
• Reunaharkkoja, 14 x 14 x 21 cm, 135 kpl.
• Pihakiviä, 50 m²
• Kuivabetonia, 0,5 m³
• Sementtiä, 10 x 25 kg

Erikoistyökalut
• Laattaleikkuri
• Levytärytin, 200 kg

Vie aikaa

Noin 3–4 päivää/50 m2:n parkkialue.

Hinta

Noin 1 300 €

Vaikeusaste

Ole huolellinen, kun teet alustaa ja reunavahvistuksia. Laatoittaminen ei ole vaikeaa.

Piirustus

Parkkipaikan alusta

Parkkialueen alustan on oltava kunnossa, jos sille ajetaan raskasta liikennettä. Ensin on poistettava kaikki multamaa ja sitten työstettävä uudet pohjamurske-, kantava murske- ja asennushiekkakerrokset. Pohjamurske on tärytet-tävä painavalla levytäryttimellä, jotta päällyskerroksille saadaan kiinteä pohja.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Vinkit & niksit

Näin leikkaat kulmien reunakivet

Autot ajavat päällyksen ajoreunan yli, joen reunaharkkojen on oltava pinnal-taan viistettyjä. Jos käytät viistoja reuna-kiviä ja teet kulmiin siistit saumat, voit leikata kivet päistään jiiriin. Kivet leika-taan kulmahiomakoneella. Voit käyttää myös timanttilaikalla varustettua märkäleikkuria, jonka voi vuokrata konevuokraamosta, tai lainata naapurilta, jos häneltä sattuu sellainen löytymään. Muista turvavarusteet. Varo myös sotkemasta päällystettä. Työstöpöly voi tarttua laattoihin tiukasti kiinni, kun laatat kostuvat.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Valttina vahvat reunat
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin