Pihatie kartanokivillä ja tukevilla reunuksilla

Kun valitset päällysteeksi kestävät betonikivet ja rakennat tukevat reunukset, saat todella lujan pihakiveyksen, mikä tulee kestämään vuosia. Katso, miten teet sen oikein alusta alkaen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
850€/25 m2

Johdanto

Pihatien kiveys vaatii hiukan ylimääräistä työtä, jos sen haluaa kestävän vuosia. Autot painavat paljon, ja kääntyilevät ja jarruttavat renkaat ovat lisäkuormitus, jonka vuoksi kivet saattavat alkaa valua sivuille ellei kiveyksen reunoja ole varmistettu. Tämän voi tehdä käyttämällä isoja, tukevia reunakiviä, jotka asetetaan betoniin varsinaisen ajoalueen ympärille. Ne pitävät pienemmät päällystekivet paikoillaan niin, että kiveys pysyy siistinä ja lujana monta vuotta.

Reunojen varmistaminen ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan myös alustan on oltava kunnossa. Jotta ajotie kestää vähintään 20 vuotta, alusta on siis työstettävä oikein. Poista päällimmäinen maakerros, jotta pohjamurskeelle, kantavalle soralle ja kivien alle jäävälle tasoitushiekkakerrokselle on tarpeeksi tilaa. Alusta kannattaa työstää erityisen huolella, jotta pihakiveys ei vajoa, eikä siihen synny käytön myötä ajouria.

Tämä alusta on työstetty kuntoon jo vuosia sitten, joten nyt kantava sorakerros vain oikaistaan, jotta tasoitehiekka voidaan levittää ja kivet asettaa paikoilleen.

Ohjeet

01
Mittaukset 3 Vaihe

1

Merkitse alue kulmakepeillä, kun olet mitannut sen. Vedä narut pitkien sivujen myötäisesti. Tarkista, että narujen välinen etäisyys on sama kummassakin päädyssä. Merkitse haluttu korkeus siihen keppiin, jossa maantaso on korkeimmillaan.

2

Siirrä korkeus kolmeen muuhun keppiin. Korkeus kannattaa merkitä vesivaa’an avulla. Jos käytössäsi ei ole vesivaakaa, voit käyttää suoraa lautaa ja pienempää vesivaakaa sen päällä. Näin varmistat, että päällysteestä tulee tasainen.

3

Mittaa päällysteen vaatima kaato. Kaatoa pitää olla 2,5 cm/metri (1,5 cm/m voi riittää, jos toteutat sen huolellisesti). Merkitse kaato keppeihin ja oikaise naru mittojen mukaan.

02
Reunat 7 Vaihe

Kun olet ottanut mitat ja kiristänyt keppeihin narun, ryhdy reunusten tekoon. Käytä muutamia vankkoja reunaharkkoja, joilla voit varmistaa, että päällystekivet eivät liu’u paikoiltaan. Tässä käytetään 14 x 14 x 21 cm:n reunaharkkoja.

Kaiva noin 35 cm leveä ja 25 cm syvä oja. Pohjalle täytyy mahtua maakostea betonikerros, johon reunaharkot asetetaan, ja molemmille sivuille betonikerrokset, joilla reunoja lisävahvistetaan. Betonin voi ostaa valmiina kuivaseoksena, johon lisätään vain vesi. Varmista, että betonista tule sekoitettaessa tarpeeksi jäykkää, jotta se ei valu ulos, kun asettelet harkot siihen.

1

Kaiva ojat molemmille sivuille ja hakkaa pohja tiiviiksi juntalla. Tämä juntta on tehty tolpasta, johon on kiinnitetty kahvaksi pyörökeppi. Ojan pitää olla noin 35 cm leveä.

2

Tarkista, että oja on tarpeeksi syvä. Tässä etäisyys ojan pohjasta naruun on noin 25 cm, mikä vastaa reunaharkkojen korkeutta + 10 cm. Sekoita betoni ja täytä oja 12-15 cm paksulla kerroksella. Varmista, että betoni on sopivan jäykkää.

3

Aseta reunaharkot betoniin ja naputtele ne paikoilleen. Kivet on saatava hyvin kiinni betoniin.

4

Tarkista, että moduulimitta pitää eli, että esim. kolmen reunaharkon mitta on sama (tässä 63 cm). Tarkista myös, että reunaharkot asettuvat täysin vaakasuoraan pituussuuntaan nähden.

5

Levitä betonia reunaharkkojen molemmille sivuille, kun olet asentanut kaikki reunat. Tätä kutsutaan kolmiovaluksi. Sillä pyritään estämään harkkojen liikkuminen ajan saatossa.

6

Tarkista, että betoni ei jää liian korkeaksi sillä sivulla, jolle kiviä asetetaan. Tilaa täytyy olla sekä kiville että tasoitehiekalle betonikerrosta sotkematta. Varmista siis, että kaikki kivet tulevat samaan tasoon.

7

Aseta reunaharkot viistoon viimeiselle metrille niin, että ne päätyvät samaan tasoon muun päällysteen kanssa.

03
Alusta 7 Vaihe

Nyt voit työstää alustan. Tässä kohteessa pohjatyöt on jo tehty: päällimmäinen maakerros on poistettu ja sekä pohjasora että kantava sora on jo paikallaan. Koska kantava sora on ollut paikallaan jo pidemmän aikaa, siitä joudutaan haravoimaan päällimmäiset 5 cm pois, jotta sen pinta saadaan oikaistua. Kun kantava sorakerros on oikaistu, se tärytetään levytäryttimellä. Tämän jälkeen levitetään tasoitehiekka, jota ei tärytetä.

Reunaharkoista on apua alueen oikaisemisessa. Rakenna ohjainlauta, jossa on lovet kulmissa. Sahaa lauta niin, että tasoitehiekkakerroksesta tulee sopivan korkea, kun siirrät ohjainlautaa reunaharkkojen pintaa pitkin.

1

Oikaise kantava sorakerros. Lisää soraa tarvittaessa. Oikaise laudalla, jonka päissä on lovet, jotta reunaharkkoja voidaan käyttää ohjainapuna. Jos sora on ollut paikoillaan kauan (kuten tässä), päällyskerros kannattaa haravoida ensin pois.

2

Tärytä alusta levytäryttimellä, joka painaa vähintään 200 kg. Aja alue kahteen kertaan.

3

Käytä reunojen lähellä junttaa, niin saat myös ne alueet tärytettyä, jonne et pääse levytäryttimellä.

4

Tarkista alustan tasaisuus ohjainkiskolla (3 m pitkä). Pinnassa ei saa olla 10 mm suurempia syvänteitä. Jos niitä on, täytä kohtia kantavalla soralla.

5

Levitä tasoitehiekkaa tärytetylle sora-alustalle. Jaa hiekka mahdollisimman tasaisesti lanalla, lapiolla tmv.

6

Oikaise hiekkakerros ohjainkiskolla. Liikuta ohjainta sik-sak -liikkein. Tässä kerrospaksuus on 2,5 cm, joten kivet jäävät 2,5 cm reunaharkkojen yläpuolelle. Tärytyksen jälkeen kivet ovat noin 1 cm reunaa ylempänä, mikä on sopiva korkeus.

7

Tasoitehiekka on levitetty ja kivien asennus voidaan aloittaa. Tasoite hiekkaa ei tärytetä.

04
Asenna kivet 6 Vaihe

Nyt päästään asentamaan päällystekiviä. Tässä ne asennetaan viistoon suoriin reunoihin nähden, jotta pihatiestä tulee hieman elävämmän näköinen. Ensin kivilinjaan kiristetään saumanaru, jotta kivet saadaan asennettua suoraan.

Kun olet asentanut neljä riviä, siirrä narua ja asenna neljä kiviriviä lisää. Naru sijoitetaan neljän kivirivin etäisyydelle. Tätä mittaa kutsutaan kivien moduulimitaksi. Sen avulla voi varmistaa, että kivien välisistä saumoista tulee aina yhtä suuret, 2-5 mm. Saumoja kannattaa täyttää saumahiekalla työn edetessä, jotta kivien päälle voi astua ilman, että ne liikkuvat paikoiltaan.

1

Kiristä naru ja asenna ensimmäinen kivirivi narun myötäisesti. Tässä kivet asennetaan viistoon linjaan reunaharkkoihin nähden.

2

Limitä kivirivejä. Tämä tarkoittaa sitä, että kivien välisen keskikohdan paikkaa vaihdellaan rivistä riviin. Kivet on helpompi asentaa, kun ei tarvitse noudattaa tiukasti tiettyä kuviota.

3

Siirrä narua, kun olet asentanut neljä kiviriviä. Naru sijoitetaan kivien moduulimitan mukaan eli sitä siirretään aina neljän kivirivin verran saumoineen. Näin saumojen koko ja kivien määrä per neliömetri säilyy jatkuvasti samana.

4

Saumaa työn edetessä asentaessasi kiviä. Näin vältyt kivien kallistelulta, kun kävelet niiden päällä. Jatka kivien asentamista, kunnes olet täyttänyt koko reunaharkkojen välisen alan.

5

Asenna lopuksi viimeiset kivipalat reunaharkkojen myötäisesti. Asenna kivet jäljellä oleviin aukkoihin ja merkitse, kuinka suuri kivi saa olla. Leikkaa kivi oikeaan kokoon.

6

Mittaa etäisyys reunaharkoista kivien päällyspintaan, kun olet asentanut kaikki kivet. Mitan tulee olla noin 2,5 cm. Kun pihakiveys on lopuksi tärytetty, kivet painuvat alas niin, että ne asettuvat vain noin 1,5 cm reunaa korkeammalle.

05
Viimeistely 7 Vaihe

Jäljellä on enää viimeistelytehtäviä. Pihatieltä autotallille on tehtävä polku. Siihen käytetään betoniin asennettavia pihakiviä. Kiveyksen toiseen päätyyn asennetaan tavallinen kivirivi, joka pysyy paikallaan betonilla. Tämän jälkeen alueelle kaadetaan saumahiekkaa, joka harjataan saumoihin.

Kun betoni on kovettunut parin päivän päästä, pihakiveys tärytetään. Levytärytintä pitää aina ajaa suurella taajuudella (vähintään 90 Hz), jotta kivet eivät vaurioidu. Tärytyksen jälkeen lisätään jälleen saumahiekkaa ja alue harjataan, ylimääräinen hiekka poistetaan ja kiveys tärytetään vielä kerran.

1

Autotallille tehdään polku pihakivistä. Kivet asetetaan betoniin syrjälleen tasainen pinta ylöspäin. Naputa kivet paikalleen vasaralla ja varmista, että ne ovat kosketuksissa viereisiin kiviin.

2

Viimeiset, päätyyn tulevat kivet asetetaan betoniin. Kiviä varten tehdään kolmiovalu, jotta kivet eivät pääse valumaan sivuille.

3

Kiveyksen toinen pääty viimeistellään tavallisilla kivillä, jotka tuetaan kolmiovalulla. Valun täytyy yltää pari senttimetriä kivien yläpinnan alapuolelle. Muista peittää betoni soralla, jotta se ei kuivu liian nopeasti.

4

Täytä saumat saumahiekalla levittämällä hiekkaa koko kiveykselle. Harjaa hiekka saumoihin ristiin rastiin niin, että kaikki saumat täyttyvät. Käytä mielellään uunikuivaa saumahiekkaa, jota on helppo harjata saumoihin.

5

Tärytä kiveys 1-2 vuorokauden kuluttua, kun betoni on kovettunut. Voit tarvittaessa asettaa levytäryttimen alle muovilevyalustan suojataksesi kiviä. Täytä saumat jälleen hiekalla, harjaa alue puhtaaksi ja tärytä vielä kerran.

6

Tarkista ohjainkiskolla, että kiveys on täysin tasainen. Tässä käytämme pitkää, suoraa lautaa. Voit oikaista pienempiä epätasaisuuksia levytäryttimellä. Tärytyksen jälkeen kivien täytyy olla noin 0,-1 cm reunaharkkoja korkeammalla.

7

Nyt pihan ajokiveys on valmis. Muista poistaa ylimääräinen saumahiekka, sillä se saattaa aiheuttaa liukkautta.

Materiaalit

25 m2:n alaan

  • Betonikiviä
  • Reunaharkkoja, 90 kpl (14 x 14 x 21 cm)
  • Pihakiviä, noin 1,5 m²:n alaan
  • Kuivabetonia, 25 säkkiä á 20 kg
  • Tasoitushiekkaa, 1 m³
  • Saumahiekkaa, 8 säkkiä á 20 kg

Erikoistyökalut

  • Laattaleikkuri ja levytärytin
  • Pitkä vesivaaka (tarvitt.)

Vie aikaa

Noin 3-4 päivää

Hinta

Noin 850 €/25 m2:n pihakiveys

Vaikeusaste

Vaikeinta on työstää kiveyksen korkeus oikeaan tasoon, joten mitat kannattaa ottaa huolella.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihatie