Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Pidä kivet kurissa vuodesta toiseen

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Huonosti tehdyt pohjatyöt saavat pihakivet karkaamaan sivuille ja vajoamaan.

Pihatien pohjatyöt pitää tehdä kunnolla, sillä hutilointi kostautuu ennen pitkää. Väärin ladotut kivet vajoavat, luisuvat, nousevat ja peittyvät rikkaruohoihin. Keskitymme tässä jutussa yleisiin laatoitusvirheisiin ja kerromme, mistä ne johtuvat. Annamme myös ohjeet, miten ne voi korjata ja välttää kokonaan.

Huolellisesti rakennettu pihatie näyttää hyvältä ja pysyy kunnossa kymmeniä vuosia. Myös hätäisesti ladottu laatoitus voi miellyttää silmää aluk-si, mutta muuttuu muutamassa vuodessa koko ajan pahenevaksi painajaiseksi.

Kestävän pihatien tekemiseen ei ole oikotietä, vaan työt pitää tehdä perusteel-lisesti maiden vaihtamisesta aina sauma-hiekan harjaamiseen asti. Kaikki virheet ja hutiloinnit kostautuvat ajan mittaan.

Kun viat alkavat paljastua, jälki on karua. Pahinta on, että virheet vain korostuvat ajan myötä. Painaumat muuttuvat entistä syvemmiksi, patit nousevat nousemistaan, raot levenevät ja rikkaruohot voimistuvat vuosi vuodelta.

Pieni pintaremontti vai peruskorjaus?

Joidenkin vikojen korjaaminen on varsin helppoa, mutta moniin auttaa vain perus-teellinen remontti. Usein on parasta aloittaa aivan alusta.

Maan vaihtaminen ja koneellinen tiivis-täminen voi kuulostaa liioitellulta, mutta se on yleensä ainoa oikea vaihtoehto. Työmaal-le pitää hankkia kuutiokaupalla mursketta ja 200-kiloinen tärylevy. Myös muutamasta kuivabetonisäkistä on hyötyä.

Kiveykset elävät ja muuttavat muotoaan ajan kuluessa. Laatoitus kestää maaperän liikkeitä, jos se on tehty alusta asti oikein. Huolellisesti pohjustettu ja viimeistelty laa-toitus elää tarpeen mukaan, mutta ei mene pilalle. Jos pohjat on tehty huonosti, laatat luisuvat minne sattuu.

Sivulle luisuvat kivet

Kivet ovat valuneet vuosien varrella kukkapenkkiä kohti, sillä kiveyksen reunaa ei ole tuettu. Osa kivistä on karannut kokonaan omasta rivistään. Kiviä on kuitenkin oikea määrä, laske vaikka!

ENSIMMÄINEN VUOSI

5 VUODEN KULUTTUA

10 VUODEN KULUTTUA

15 VUODEN KULUTTUA

Näin rakennat oikeaoppisen pihatien

1. Pohjamaa tiivistetään ja multa poistetaan.
2. Suodatinhiekka johtaa veden pois.
3. Murske muodostaa kestävän pohjan.
4. Asennushiekka on hyvä alusta laatoille.
5. Laatat ja kivet ladotaan 3-5 millin saumoilla.
6. Saumahiekka pitää veden pois raoista.

Pohjan pitää täyttää joitakin vaatimuksia:

• Kaikki kerrokset pitää tiivistää. Pihatiellä pitää käyttää noin 200 kilon tärylevyä.
• Vesi pitää johtaa pois, jotta se ei valu laattojen alle ja vie hiekkaa mukanaan.
• Asennushiekkakerroksen pitää olla ohut ja tasainen. Murskeen pinta pitää tasoittaa vähintään sentin tarkkuudella, sillä epätasaisuuksia ei voi korjata asennushiekalla.
• Reunat vahvistetaan, jotta laatat ja kivet eivät luisu. Isot kivet valetaan usein kiinni.

Syvät ajo-urat

Taudinkuva: Lukemattomat autonren-kaat painavat kiveykseen väistämättä jonkinlaiset urat vuosien kuluessa.

Nopeasti ilmestyvät ja jatkuvasti syvenevät urat kertovat kuitenkin siitä, ettei tien pohja ole kunnossa. Uriin ker-tyvä vesi imeytyy maahan, vie hiekkaa mennessään ja kiveys muuttuu entistä epävakaammaksi.

Todennäköinen syy: Mahdollisia syitä on useita. Kiveys antaa eniten periksi paikois-sa, joissa rasitus on kovin. Vajoaminen voi johtua siitä, että kivet pääsevät luisumaan reunoja kohti tai siitä, että kiveys on tehty liian kostealle maalle. Jos kiveys pysyy muualla hyvässä kunnossa, alusta on liian pehmeä. Se voi johtua siitä, ettei multaa ole poistettu kiveyksen alta kokonaan.

Vajoamisen tavallisin syy on kuitenkin liian paksu asennushiekkakerros tai liian kevyt tärylevy. 80-100 kilon tärylevy eli lätkä on tarpeeksi painava terassin pohjan tiivistämiseen, mutta pihatielle tarvitaan 200-kiloinen malli. Jos tiellä ajetaan henkilöautoa isommilla ajo neuvoilla, tiivistämiseen pitää käyttää vieläkin painavampaa lätkää.

Ratkaisu:

Laatat voi poistaa ja nii-den alle lisätä asennushiekkaa. Se on kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu. Ainoa pysyvä ratkaisu on poistaa laatat ja asennushiekka, lisätä niiden alle mursketta ja tasoittaa koko alusta raskaalla tärylevyllä. Tiivistetyn alustan päälle levitetään ohut, 2-4 sentin ker-ros asennus-hiekkaa, ja laatat tai kivet ladotaan takaisin.

Kaivon alapuolelle painuneet laatat

Taudinkuva: Laattojen yläpuolelle nousseeseen kaivonkanteen on helppo kompastua, mutta se ei ole ainoa ongelma. Veden pitäisi valua kaivoon, ei sen viereen.

Kaivon viereen lammikoksi kerääntyvä vesi saa kivet vajoamaan entistä alemmas. Ongelma vain pahenee, ellei asialle tehdä mitään.

Todennäköinen syy: Murskekerros on jäänyt liian ohueksi, joten koko pohja on päässyt vajoamaan. Voi myös olla, ettei alustaa ole tiivistetty kunnolla tai multaa poistettu tar-peeksi syvältä. Murske ei estä maan vajoamista, jos sen alle on jäänyt multaa tai pahimmassa tapauksessa jyrsijöiden kaivamia tunneleita.

Ratkaisu:

Jos pohja on painunut ajan saatossa hyvin tiiviiksi, pelkkä laattojen ja asennus hiekan poistaminen voi riittää. Lisää mursketta, oikaise pohja suoraksi ja lado kivet takaisin. Tai aloita aivan alusta.

Pienet, äkilliset painaumat

Taudinkuva: Kiveys on vajonnut rajatulta alueelta, jonka päällä ei liikuta painavilla ajoneuvoilla. Painaumaan kertyy hiekkaa ja leväkasvustoa.

Todennäköinen syy: Vajoaman ilmeinen syy on liian ohut murske-kerros. Painauma on kertaalleen korjattu paksummalla asennus-hiekkakerroksella, mutta korjaus ei ole kestänyt ajan hammasta. Painaumaan kertyvä vesi vie hiek-kaa mukanaan ja upottaa kiviä yhä syvemmälle.

Ratkaisu:

Ongelma voi ratketa sillä, että kivet puretaan pois ja niiden alle lisätään asennushiekkaa. Paikattu kohta jää heikoksi, mutta korjauksen voi toistaa tarvittaessa. Pahat vajomat pitää korjata lisäämällä asennus hiekan alle mursketta.

Laajat painaumat

Taudinkuva: On todella ikävää, jos alusta pettää laajalta alueelta ilman ilmeistä syytä kuten päältä ajavia autoja. Ongelma kielii isommasta vilungista ja on vaikeampi korjata kuin autojen tekemät painaumat. Rakentaminen pitää aloittaa aivan alusta.

Todennäköinen syy: Kun pinta luhistuu, vika on jossain paljon syvemmällä. Ehkä multaa ei ole poistettu kunnolla tai murskeen alla ei ole lainkaan suodatinhiekkaa. Murskeen alla on vettä läpäisemätön ker-ros, ja murske on yhtä savivelliä. Ongelmat vain pahenevat sitä mukaa, kun painauma syvenee.

Ratkaisu:

Tee kaikki uusiksi.

Multa ja kasvit valtaavat tilaa

Taudinkuva: Laatoituksen reunat peittyvät multaan ja ruohoihin. Multa ja kasvit roskaavat tien ja voivat aiheuttaa läikkiä, eivätkä epätasaiset reunat näytä hyviltä.

Todennäköinen syy: Pohjasta on tehty alunperin liian matala. Jos laatoituksen pinta ei ole 2-3 senttiä viereistä kukkapenkkiä tai nurmikkoa ylempänä, kasvillisuus leviää nopeasti laatoille. Tee alustasta niin korkea, että laatan pinta nousee noin viisi senttiä ympäristön yläpuolelle. Laatoitus vajoaa usein jonkin verran, kun se tiivistetään tärylevyllä.

Ratkaisu:

Jos vahinko on jo tapahtunut, helpoin ratkaisu on laskea kukkapenkin pintaa.

Haljenneet laatat

Taudinkuva: Laatat tai kivet ovat haljenneet auton painon alla.

Todennäköinen syy: Laatat tai kivet ovat olleet ajotielle liian ohuita ja heikkoja. Mitä isompia kivet ovat, sitä paksumpia niiden pitää olla kestääkseen autojen painon. Selvitä ennen ostamista, onko laatat tai kivet tarkoitettu terassille vai pihatielle. Jos pihatieltä on haljennut vain yksi laatta, se on luultavasti jäänyt toiselta puolelta tyhjän päälle.

Ratkaisu:

Vaihda laatat tai laatta.

Levä ja kosteat sokkelit

Taudinkuva: Levää kasvavat kivet näyttävät pahalta, eikä niiden päällä ole turvallista kävellä. Jos levää kasvaa myös sokkelissa, talossa saattaa olla kosteusvaurio.

Todennäköinen syy: Vesi ei pääse valumaan oikeaan suuntaan. Pihatien leväisyys saattaa joh-tua siitä, että kivet ovat vajonneet hieman alaspäin. Jos laatat vajoa-vat eniten talon vieressä, se kertoo pahasta suunnitteluvirheestä. Veden pitää aina valua pois talosta. Jos talo on pihatietä alempana, varmista, että vesi valuu viemäriin tai kouruun, joka vie veden pois sokkelin luota.

Ratkaisu:

Riippuu paljolti olosuhteista. Voit yrittää nostaa laatoitusta ylöspäin talon vieressä tai korvata laatat sorakentällä, jotta vesi pääsee imeytymään maan sisään sokkelia vahingoittamatta.

Selkeät kohoumat

Taudinkuva: Jotain on vialla, jos kivet nousevat ympäris-töään ylemmäs ja jalka tökkää kivien reunoihin.

Todennäköinen syy: Puiden juuret ovat levinneet kivien alle ja puskevat niitä ylös.

Ratkaisu:

Poista kivet, leikkaa juuret poikki ja levitä tilalle soraa. Lado kivet takaisin.

Reunaa kohti luisuvat kivet

Taudinkuva: Tämä ongelma on todella yleinen, mutta pääsee harvoin näin pahaksi. Kivet eivät ole pysyneet omissa riveissään vaan kiertyneet yhdeksi isoksi sekasotkuksi. Mitä ihmettä on tapahtunut?

Todennäköinen syy: Kiveyksen reuno-ja ei ole tuettu, ja kivet ovat luisuneet reunoja kohti. Reunatuki puuttuu usein jopa kaikkein hienoimmista ja uusimmista kiveyksistä, ja seuraukset alkavat näkyä muutaman vuoden kuluttua. Leveim-mät saumat repeävät usein kiveyksen keskelle, mutta vika on reunoilla. Kivet ovat valuneet kaikessa hiljaisuudessa yhä kauemmas, koska reunoilla ei ole ollut minkäänlaista estettä. Reunatuki tehdään usein valamalla uloin kivi kiinni maahan tai käyttämättä reunoilla isompia kiviä.

Ratkaisu:

Jos ongelmaan puututaan ajoissa, vauriot jäävät pieniksi. Silloin pitää poistaa vain muutamia kiviä ja tukea kiveyksen reunat. Jos ongelma on levinnyt laajalle, poista kivet ja toivo, että alusta on pysy-nyt suorana. Vahvista reunat, levitä asennus hiekka ja lado kivet takaisin.

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Artikkeli (tilaus): Pidä kivet kurissa vuodesta toiseen
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin