Uusi kiveys imee sadeveden sisäänsä

Rankkasateet ja laajat pihalaatoitukset ovat huono yhdistelmä. Mutta uudet, fiksut kivet imevät sateen kiveyksen sisään. Katso tästä, miten!

Tulevaisuuden pihatiet ja kiviterassit imevät sisäänsä kaikkein pahimmatkin rankkasateet. Sademäärät ovat lisääntymään päin, mutta vettä läpäisevät kivet ja laatat voivat pelastaa talon uhkaavalta tuhotulvalta.

Tässä jutussa näytetään, miten käytät uudenlaisia pihakiviä ja estät tulvimisen jatkossa.

Tulevaisuuden pihatie

Vettä läpäisevät kivet ja huokoiset sepelit imevät sadeveden sisäänsä paljon nopeammin kuin nurmikko tai tavallinen pihatie. Lisäksi uudet pintamateriaalit ja sepeli helpottavat pihatien rakentamista sekä säästävät selvää rahaa.

Hyödyt kasvavat, jos myös naapurit päivittävät pihakivensä nykyaikaan. Sade- ja sulamisvedet eivät enää valu viemäreihin, lattiakaivot eivät tulvi kellareihin ja pohjaveden pinta nousee.

Sadeveden huuhtominen viemäriin on jäänne menneisyydestä. Tapa liittyy yleisesti puhtaan veden tuhlailevaan käyttöön mutta myös siihen, että tavallinen murske pehmenee kastuessaan. Kiveyksistä on perinteisesti tehty mahdollisimman tiiviitä, jotta vesi on saatu johdettua pois mahdollisimman pian. Ratkaisu on yleensä ollut pihakaivo, joka johtaa veden kunnalliseen hulevesi- tai jätevesiviemäriin.

LUE LISÄÄ: Valitse oikeanlainen sora!

Ajattelu muuttuu

Kaupungistuminen on alkanut muuttaa ajattelutapaa. Kun kaupunkeja rakennetaan entistä tiiviimmin, sadevesi alkaa kerääntyä pihoille ja kaduille. Kovimmilla rankkasateilla viemärit eivät vedä kunnolla, ja tulvavedet voivat aiheuttaa suuria vahinkoja.

Tulevaisuudessa vesi pyritään johtamaan maahan siellä, mihin se sataa. Useissa maissa se on jo nykyaikaa.

Markkinoille on tullut uusia pintamateriaaleja, jotka imevät sateen sisäänsä. Vettä läpäisevän rakenteen salaisuus on paitsi pinnassa, myös kivien alla olevassa kerroksessa. Kantava ja vettä sitova kerros tehdään suuren huokoisuuden murskeesta eli käytännössä sepelistä, josta on seulottu pois kaikki hienoaines.

Kuutiometriin sepeliä mahtuu yli 300 litraa vettä. Paksu sepelipatja kantaa hyvin, imee sisäänsä rankat sadekuurot ja johtaa veden hitaasti alla olevaan maahan. Kiveys ei enää aiheuta tulvia ja vähennä pohjavettä vaan keventää viemärien kuormitusta ja auttaa nostamaan pohjaveden pintaa.

Kiveyksen tekemisen periaate muuttuu täysin. Vastaisuudessa pinnan täytyy imeä vettä mahdollisimman hyvin. Se helpottaa rakentamista, kun kallistuksia, kaivoja tai putkimiestä ei enää tarvita.

Näin kiveys helpottaa elämääsi

Vettä läpäisevästä kiveyksestä voi olla paljon hyötyä jo terassin tai pihatien rakentamisen aikana. Sen lisäksi tulevat valmiin kiveyksen käyttöön liittyvät hyödyt.

 • Unohda kaadot. Voit tehdä terassista vaakasuoran tai antaa pihatien viettää tieltä taloa kohti, jos se sopii tontin muotoihin.
 • Unohda kaivot. Kaivo pitää rakentaa vain siinä tapauksessa, että tontin olosuhteet vaativat sitä.
 • Unohda putkimies. Et joudu maksamaan tarvikkeista, putkitöistä tai kunnan hulevesiviemäriin liittymisestä.
 • Unohda suolaaminen ja hiekoitus. Kuivana pysyvä kiveys ei muutu liukkaaksi pakkasella. Joudut luultavasti hiekoittamaan paljon vähemmän kuin aiemmin.
 • Älä välitä pienistä notkoista. Perinteinen kiveys pettää nopeasti, jos siihen alkaa syntyä lammikoita. Vettä läpäisevä kiveys ei vajoa, vaikka siihen tulee pienet ajourat.
 • Unohda vetiset nurmikot. Nurmikon reuna ei enää ui vedessä, kun terassin vedet eivät valu nurmikolle.
 • Kustannukset. Vettä läpäisevät kivet voivat olla kaksi kertaa kalliimpia kuin tavalliset. Niiden kanssa ei kuitenkaan tarvita kaivoa ja viemäriliitoksta.

Näin se auttaa ympäristöä

Vettä läpäisevästä kiveyksestä on paljon hyötyä ympäristölle. Ota kuitenkin huomioon, että joissakin tapauksissa sadevesi pitää johtaa viemäriin jonkin erityisen syyn kuten paikallisen vedenottamon tai kaivon takia.

 • Tulvariski pienenee. Mitä enemmän vettä imeytyy maahan, sitä vähemmän vettä kunnallisen viemäriverkoston pitää vetää. Vesi ei tulvi viemäreistä rakennusten kellareihin, kun osa sateesta imeytyy suoraan maahan.
 • Liikenne sujuu paremmin. Rankkasade saa kadut ja tiet lainehtimaan. Pihoilta valuva vesi syventää lätäköitä ja aiheuttaa vaaratilanteita.
 • Vähemmän rahaa kunnallistekniikkaan. Kaupunkien ja kuntien ei tarvitse käyttää yhteisiä rahoja viemäri verkoston laajentamiseen, kun jokainen imeyttää sadevedet omalle tontilleen.
 • Enemmän pohjavettä. Puhdas pohjavesi on kullanarvoista. Pohjavesi uusiutuu ja lisääntyy, kun sadevesi imeytyy maahan eikä valu viemäriä pitkin mereen.

Tavalliset laatat

Vettä läpäisevän kiveyksen voi tehdä tavallisista laatoista tai kivistä. Riittää, että vesi valuu leveiden saumojen läpi vettä läpäisevään kerrokseen. Tässä näytämme, miten.

Vettä läpäisevän kiveyksen voi tehdä aivan tavallisista laatoista ja pihakivistä. Betonikivet ovat tiiviitä eivätkä ime vettä, joten vesi pitää johtaa maahan saumojen läpi. Saumoista tehdään leveät ja ne täytetään samalla vettä läpäisevällä hiekalla, jota käytetään kivien asennushiekkana.

Saumojen pitää peittää vähintään 10 prosenttia kiveyksen pinta-alasta, jotta vesi valuu niiden välistä kovan sadekuuron tahtiin. Leveiden saumojen tekemisessä voi käyttää apuna laattaristejä, pitkiä puurimoja tai latomiskuviota, jossa kivien väliin jää säännönmukaiset saumat.

Lisää saumoihin aluksi vain sen verran hiekkaa, että saumat jäävät pari senttiä vajaiksi. Tiivistä kiveys tärylevyllä ja täytä saumat kokonaan. Jos saumat täytetään kerralla, isot hiekanjyvät voivat hyppiä laattojen päälle ja jauhautua pölyksi tärylevyn alla.

Imevät kivet

Uudentyyppiset, huokoisesta betonista tehdyt kivet imevät veden sisäänsä ja johtavat sen maahan. Betonilaatoista voi tehdä tasaisen, imevän pinnan.

Multimedia

Vettä läpäisevät betonikivet ovat uusinta uutta. Vesi ei valu maahan kivien välistä vaan niiden läpi.

Vettä läpäiseviä betonikiviä käytetään esimerkiksi parkkipaikoilla, pyöräteillä ja jalkakäytävillä. Huokoisesta betonista voi valaa käytännössä samanlaisia kiviä kuin tavallisesta betonista. Huokoisesta betonista voi tehdä esimerkiksi perinteisen laattaterassin, ja vettä läpäiseviä kartanokiviä voi käyttää pihatien latomiseen.

Huokoisista betonikivistä tehty laatoitus on tasainen, ja sen päällä on helppo kulkea sekä pyörällä, rullaluistimilla että korkokengillä. Huokoisten kivien väliin ei tarvitse jättää leveitä saumoja, sillä vesi valuu kivien läpi. Kivien pinta pitää tosin puhdistaa säännöllisesti lehdistä, mullasta ja roskista, jotta betonin huokoset eivät mene tukkoon.

Ruohokivet

Ruohokivet sopivat täydellisesti vettä läpäiseväksi pinnaksi. Kiville ei voi kuitenkaan kylvää ruohoa, jos ne ladotaan vettä läpäisevälle sepelille.

Multimedia

Ruoho- ja nurmikivet läpäisevät vettä tehokkaasti, joten ne sopivat hyvin pihatien pinnaksi. Niiden latominen vettä läpäisevälle sepelille johtaa kuitenkin yllättävään ongelmaan: kivillä ei voi enää kasvattaa ruohoa.

Ruohokivet sopivat täydellisesti vettä läpäisevän kiveyksen pinnaksi, sillä niissä on valmiit, isot reiät, jotka johtavat sateen alapuoliseen sepelikerrokseen. Kivet pitää täyttää mullan asemesta vettä läpäisevällä asennushiekalla.

Ruoho kasvaa myös vettä läpäisevässä asennushiekassa, mutta sepeli kuivattaa pintakerroksen liian nopeasti eikä ruoho menesty. Huokoisesta betonista tehdyt ruohokivet ratkaisevat ongelman. Myös huokoinen betoni läpäisee vettä ja kuivattaa pinnan tehokkaasti, mutta se imee samalla sisäänsä niin paljon kosteutta, että ruoho elää kuivien kausien yli.

Sora

Sepelin päälle levitetty ohut sorakerros läpäisee vettä tehokkaasti ja kantaa myös auton painon. Sorapinnan tekeminen on todella helppoa ja nopeaa. Tässä näytämme, miten.

Multimedia

Sepelin päälle levitettävä sorakerros on kaikkein nopein tapa tehdä vettä läpäisevä kiveys. Poista multainen maa, lapioi tilalle vähintään 15 sentin kerros sepeliä ja levitä sen päälle 5-10 senttiä soraa. Sora kantaa auton painon helposti ja pitää pihan kuivana myös rankkasateella.

Eri maalajien sekoittumista pyritään joskus hillitsemään niiden väliin levitettävällä kuitukankaalla. Soran ja sepelin väliin ei saa missään tapauksessa levittää kangasta, sillä se huonontaa rakenteen kantavuutta. Soran pitää painua tiukasti kiinni sepeliin, jotta rakenne kantaa kunnolla.

Sorassa on se haittapuoli, ettei sen päällä ole erityisen mukava kävellä tai pyöräillä. Pinta on lisäksi pidettävä puhtaana roskista, lehdistä, neulasista ja kaikesta muusta, joka voi tukkia kivien väliset pienet raot.

Lisää samasta aiheesta Pihalaatoitus