Valitse oikeanlainen sora!

Erilaisia soratuotteita on paljon. Joitakin tuotteita käytetään laattojen ja kivien pitämiseksi vakaasti paikoillaan, toiset sopivat erinomaisesti laastin tai betonin sekoittamiseen. Esittelemme tavallisimmat soratuotteet ja kerromme, mihin niitä voi käyttää.

soraa pihalle

TASAINEN JA VAKAA: Kantavan murskeen päälle levitetään tasoitushiekkaa. Näin päällysteestä tulee tasainen ja vakaa.

MIHIN SORAA KÄYTETÄÄN?

LAATTOJEN JA KIVIEN ALLA
Laattojen ja muiden päällysteiden alle tulee aina vähintään kaksi sorakerrosta (pohjamurske ja kantava sorakerros), kun työstetään pihatietä, polkua tai terassia.

ERILAISIIN MUURAUKSIIN
Useimpiin muuraustöihin käytetään soraa – esim. laastiin ja betoniin. On edullisempaa sekoittaa materiaalit itse kuin ostaa valmiita seoksia.

PÄÄLLYSTEENÄ
Sekä sorasta että pikkukivistä rakennetaan piha-alueita, puutarhapolkuja yms. Materiaalien käyttö on helppo ja halpa vaihtoehto laatoitukselle.

MITEN SORAA KÄYTETÄÄN?

Päällysteiden alle levitetään yleensä soraa. Kun tämä on tehty, sorakerros tiivistetään levytäryttimellä. Tämä koskee sekä kantavaa sorakerrosta että pohjamurskekerrosta. Yli 10–15 cm:n kerrokset tulisi täryttää kahdesti: ensimmäisen kerran silloin, kun puolet kerrospaksuudesta on levitetty.

soraa pihalle

Täryttämisen jälkeen sorakerros tasoitetaan, jotta seuraavasta kerroksesta saadaan suurin piirtein yhtä paksu joka puolelta. Viimeistä kerrosta, tasoitushiekkaa, ei tärytetä, vaan se oikaistaan.

soraa pihalle

Soran avulla päällysteestä saadaan tasainen ja vakaa vuosikausiksi. Päällysteen perustan on kuitenkin oltava kunnolla salaojitettu. Kantava sora ja varsinkin pohjamurske toimivat salaojan tavoin.

Jos et käytä kaikkea soraa yhdellä kertaa, tilaa sora erissä. Se tulee on kalliimmaksi, mutta näin sora pysyy puhtaana rikkaruohoista, puiden lehdistä, eläinten jätöksistä ja muusta orgaanisesta jätteestä.

ERIKOISPIIRTEET

Sora ja hiekka on maasta kaivettua kiviainesta, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai seuloa eri raekokoihin. Kalliomurske on kalliosta louhittua ja murskattua kiviainesta.

Sepeli puolestaan on kalliosta louhittua, murskattua ja seulottua kiviainesta.

Soraa pihalle: Pohjamurske

POHJAMURSKE
Raekoko: 0–63 mm
Jos halutaan laatoittaa esim. pihatie tms. raskaalle liikenteelle tarkoitettu alue, alueelta kaivetaan multamaa pois ja sille levitetään 15–30 cm pohjamursketta. Kerros tärytetään kovaksi.

Soraa pihalle: Kantava sora

KANTAVA SORA Raekoko: 0–32 mm Kantavaa soraa käytetään kaikenlaisten päällysteiden alla – esim. laatoitusten, pihapolkujen ja ajoteiden pohjamurskeen päällä. 10–15 cm soraa vakauttaa päällysteen ja toimii salaojana.

Soraa pihalle: Tasoitushiekka

TASOITUSHIEKKA Raekoko: 0–8 mm Tasoitushiekka levitetään suoraan laattojen alle. Kerroksen tulisi olla 2–4 cm. Koska hiekka on pienirakeista, sitä ei tärytetä, vaan se voidaan lanata. Hiekan salaojittava ominaisuus on heikko.

Soraa pihalle: Saumahiekka

SAUMAHIEKKA Raekoko: 0–2 mm Saumahiekkaa käytetään mm. laattojen ja noppa- ja nupukivien välissä. Aikaisemmin käytettiin rantahiekkaa, mutta saumahiekka pakkautuu paremmin, mikä ehkäisee rikkaruohon tunkeutumista.

Soraa pihalle: Muuraushiekka

MUURAUSHIEKKA Raekoko: 0–4 mm Muuraushiekkaa käytetään esimerkiksi rappauslaastin tai hienorakeisen betonin sekoittamiseen. Jos aiot esimerkiksi rapata uuden sokkelin, sekoita muuraushiekkaa sementtiin ja veteen.

Soraa pihalle: Hiesuhiekka

HIESUHIEKKA
Raekoko: 0–8 mm Hiesuhiekkaa käytetään pihapoluissa tai terasseissa, joihin tulee sorapäällyste. Kun sorakerros tärytetään, pinnasta tulee kova, ja sen päällä voidaan kulkea pinnan vajoamatta.

Soraa pihalle: Valulaastihiekkaa

VALULAASTIHIEKKAA Raekoko: 0–16 mm Valulaastihiekkaa käytetään reunakivien valamiseksi paikoilleen. Laastiseokseen lisätään vain sementtiä ja vettä. Valulaastia voidaan käyttää myös tolppien valamiseksi maahan.

Soraa pihalle: Leikkihiekka

LEIKKIHIEKKA
Raekoko: 0–2 mm Leikkikenttiin käytettävä hiekka on seulottua hiekkaa, jonka rakeet ovat lähes yhtä suuria. Tämän ansiosta hiekka ei pakkaudu, eikä sitä voida täryttää. Hiekkaa on myös karkeampana (2–8 mm).

Soraa pihalle: Hiekka ja murskattu kiviaines

HIEKKA JA MURSKATTU KIVIAINES Raekoko: 0–8 mm Hiekka-aines sisältää savea, joten se pakkautuu hyvin. Myös kivimurske pakkautuu hyvin, koska rakeet ovat särmikkäitä. Hiekan ja murskeen seoksesta syntyy hyvä pohja puistojen poluille.