Tee oviaukko - turvallisesti

Saattaa vaatia hieman rohkeutta rikkoa seinä uutta oviaukkoa varten. Kun perehdyt ohjeisiimme ja käytät harkintaa, selviät työstä kuitenkin varmasti ja turvallisesti.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
900 euroa

Johdanto

Ovia ei aina ole sijoitettu juuri siihen, missä niistä olisi eniten hyötyä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tilanteeseen on vain sopeuduttava. Ovia on mahdollista poistaa ja lisätä. Nyt asennamme oven tiiliseinään.

Aukkokohtaa on vahvistettava, jotta oven päällä olevat tiilet eivät putoa. Perinteisesti tämä on tehty nk. terästiilipalkilla: tiilirivillä, johon on valettu vankat terästangot. Tässä käytämme kuitenkin olemassa olevaa 45 x 95 mm:n lankkua terästankojen sijaan. Ennen kuin ryhdyt tämänkaltaiseen hankkeeseen, varmista, ettet missään tapauksessa heikennä talosi kantavia rakenteita oviaukkoa tehdessäsi.

Meillä oli onneksemme apuna taitavat osaajat, jotka näkivät jo välipohjasta, että aukon tekemisestä ei aiheudu ongelmia. Turvaudu aina rakennesuunnittelijaan tai rakennusmestariin varmistaaksesi seinäsi rakenteen. Tämän jälkeen selviät hankkeesta ohjeillamme.

Ohjeet

01
Valmistelut 4 Vaihe

Kun olet käynyt hankkeen ammattilai-sen kanssa läpi ja varmistanut, että oviaukon teolle ei ole estettä, voit ostaa tarvikkeet ja ryhtyä työhön.

Voit asentaa teräspalkin oviaukon ylä-puolelle (kts. seuraavan aukeaman laa-tikko), mutta esimerkkitapauksessamme uutta oviaukkokohtaa tuki viereisen tiili-seinän oviaukon puupalkki. Päätimme jatkaa tätä puupalkkia vastaavan kokoi-sella palkilla uudessa oviaukossa.

Ensimmäiseksi on poistettava jalka-listat, merkittävä oven paikka ja poistettava mahdolliset kaapelit seinästä (kun sähköasentaja on ensin irrottanut kaapelit sähkövirrasta).

1

Irrota jalkalistat sorkkaraudalla. Jos seinän tapetti on tarkoitus säilyttää, leikkaa jalkalistat ensin irti tapetista taittoteräveitsellä listan yläreunaa pitkin.

2

Merkitse oven paikka seinään. Muista jättää 5-10 mm rakoa oven alle ja 10-15 mm sivuille ja oven yläpuolelle, jotta eristeille ja saumaukselle jää tilaa.

3

Tutki seinä mahdollisten kaapelointien varalta. Rakenneilmaisimen avulla voit merkitä, missä kohtaa seinää kulkee kaapeli, putki tmv. Kuvassa laite viestii, että ko. seinä-kohdassa saattaa sijaita kaapeleita.

4

Kun sähkövirta on katkaistu, voit kaivaa kaapeloinnit ja putket esiin ja poistaa ne oviaukon kohdalta ilman sähkö-iskun riskiä. Jos poistat vesiputkia, varmis ta jo etukäteen, että vedentulo on suljettu.

02
Aukko palkille 9 Vaihe

1

Naputtele tiilirivin rappaus irti muurarinvasaralla oviaukon ylä puo­ lelta. Tässä kohteessa viereisen tiiliseinän palkki jatkuu uuden oviaukon reunaan asti, joten jatkamme palkkia.

2

Leikkaa pystyviivoja pitkin tehokkaalla kulmahioma koneel la, jossa on vähintään 180 mm:n timantti­ leikkuulaikka. Leikkaa myös vaakasaumat oviaukon yläpuolelta esiin kaivamasi tiilirivin ylä­ ja alapuolelta.

3

Poraa leikkauslinjan läpi rivi reikiä oviaukon reunaa pitkin. Poraa tiilien saumakohtiin, jotta voit merkitä au­ kon paikan seinän toiselta puolelta ja avata aukon kulmahiomakoneella siltä puolelta.

4

Naputtele oviaukon yläpuolella olevat tiilet irti. Poista ne tiili kerral­ laan. Jos isket liian kovaa, useampi tiili saattaa irrota. Kun olet poistanut tiilet, puhdista aukon pohja laastista.

5

Sahaa 45 x 95 mm:n palkki. Pursota sen päätyihin PU­liimaa, aseta palkki rakoon ja kiinnitä se olemassa olevaan palkkiin 5 x 100 mm:n ruuveilla. Anna liiman vaikuttaa tunti.

6

Napauta palkin päälle kiila. Liima on laajentunut tunnin kuluttua ja kovettunut tarpeeksi, jotta voit naputtaa kiilan palkin päälle. Näin kiristät palkin asentoonsa niin, että se myöhemmin puristuu ylöspäin.

7

Harjaa kaikki irtorappaus pois. Raon pitää olla puhdas, jotta laasti kiinnittyy hyvin. Käytä tarvittaessa pölynimuria. Kostuta tiilien pinnat veteen kostutetulla siveltimellä.

8

Nosta lastalle nokare laastia. Paina laasti saumaan molemmilta puolin seinää kapealla saumaraudalla. Muuraa mahdollisesti irronneet tiilet uudelleen kiinni. Anna laastin asettua tunnin verran.

9

Naputtele nyt oviaukon tiilet irti moskalla. Levitä lattialle kovalevy tai paksua pahvia, jottet vaurioita lattiaa.

03
Oven asennus 5 Vaihe

Kun tiiliseinä on purettu aukon kohdalta ja aukon sivut ovat suunnilleen suorat, voidaan karmi asentaa paikalleen. Nykyajan ovia on nopea ja helppo asentaa. Ne soveltuvat moneen kohteeseen ja ne voi kääntää haluttuun suuntaan.

Karmi kiinnitetään tässä karmiank-kureilla, jotka ovat niin vahvoja, että karmin ja tiiliseinän väliin ei tarvita kiiloja. Aloita oikaisemalla karmin sarana-puoli, ja kiinnitä tämä sivu, ennen kuin asennat oven paikalleen. Säädä, jos tarpeen, ja toista työvaiheet oven lukko-puolella. Karmi kiinnitetään molem-mista sivuista neljällä ruuvilla, jotta se pysyy varmasti tukevasti paikallaan.

1

Sivele tiilipintaan akryyli pohjus-tetta, ennen kuin asennat oven. Näin pinta on valmis seinän rappaamiseksi myö hemmin. Voit itse helposti sekoittaa tarvit se masi pohjustemäärän valkoisesta puu sepänliimasta ja vedestä (suhde 1:10).

2

Kokoa karmi. Se yhdistetään 4,5 x 70 mm:n ruuveilla. Muista esiporata kovaan kynnyspuuhun (karmin alaosaan), jotta se ei halkea.

3

Aseta karmi oviaukkoon. Laita karmin alle puupalikka ja kiinnitä karmi puukiilalla napauttamalla kiila karmin ylä puo lella olevaan rakoon saranapuolelle. Oikaise reuna tarkasti pystysuoraan.

4

Kiinnitä 7,5 x 112 mm:n karmi ankkurit karmin läpi tiili seinään. Karmin ja seinän väliin ei tarvitse asentaa kiiloja.

5

Asenna ovi karmiin. Voit säätää karmia lukkopuolelta kiilojen avulla niin, että karmin ja oven väliin jää yhtä paljon rakoa joka puolella. Kiinnitä karmi nyt karmiankkureilla lukkopuolelta.

04
Viimeistely 6 Vaihe

Jäljellä on enää kosmeettisia töitä: loppu-tuloksen on tarkoitus näyttää siltä kuin ovi olisi aina ollut juuri tässä kohtaa. Selviät tehtävästä laastilla ja listoilla.

Kun ryhdyt rappaamaan seinää, on helpompi käyttää kipsilaastia kuin perinteistä laastia. Kipsilaasti kiinnittyy paremmin eikä kutistu, joten voit täyt-tää jopa 5 cm syviä reikiä yhdellä kertaa.

Kun rappaus on kuivunut, seinän voi puhdistaa ja tapetoida tai maalata. Jos rappaat koko seinän tai tapetoit tasoite-tapetilla tai tapetilla, pohjusta seinä ensin, jotta liisteri ei imeydy siihen, ennen kuin olet ehtinyt asentaa vuodat.

1

Tilki karmin ja seinän välinen rako mineraalivillakaistaleilla. Näin vältyt vedolta, ja villa myös ääni-eristää hieman.

2

Merkitse kehyslautojen paikat seinään. Mittaa lautojen leveys ja vähennä mitasta 10 mm. Nyt näet, kuinka paljon seinän rappauspintaa jää näkyviin.

3

Kiinnitä vahvikeverkko, niin rappaus kestää halkeilua. Muovitettua vahvikeverkkoa on helppo leikata saksilla. Kiinnitä verkko hakasilla tai huopa -nauloilla saumoihin.

4

Levitä kipsilaastia verkon päälle teräslastalla. Kun laasti on vähän jäy kistynyt, voit silottaa sen lastalla. Työstä tar vittaessa toinen kerros. Kun laasti on kui vunut, hio se hiomapaperilla (karkeus 60).

5

Kiinnitä kehyslaudat karmiin 1,4 x 35 mm:n uppokantanauloilla. Muista liimata kulmaliitokset.

6

Uusi lasiovi tuo huoneeseen lisää valoa.

Materiaalit

• 1 valkoinen lasiovi
• 1 karmisarja, 128 mm
• 1 kehyslautasarja
• 45 x 95 mm:n lankku
• Terästiilipalkki (tarvittaessa)

Lisäksi:
• 4,5 x 70 mm:n ruuveja
• 5 x 100 mm:n ruuveja
• PU-liimaa
• Akryylipohjustetta (tarvittaessa)
• 7,5 x 128 mm:n karmiankkureita
• Mineraalivillakaistaleita
• Muovitettua vahvikeverkoa
• Hakasia tai huopanauloja
• Kipsilaastia
• 1,4 x 35 mm:n uppokantanauloja

Erikoistyökalut

• Kulmahiomakone ja vähintään 180 mm:n timanttileikkuulaikka
• Saumarauta

Vie aikaa

Noin 2 päivää + kuivumisaika

Hinta

Halvin ovimalli ilman karkais-tua lasia maksaa noin 250 €. Swedoorin laadukas karkaistulla lasilla varustettu ovi maksoi noin 900 €.

Vaikeusaste

Kunhan seuraat ohjeita, selviät työstä ongelmitta.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät isoa kulmahiomakonetta

Tällä videolla kerrotaan, miten käytät 230 millin kulmahiomakonetta. Koneella voi tehdä samoja töitä kuin tavallisella rälläkällä, mutta isolla laikalla voi leikata myös paksuja betonilaattoja ja isoja kiviä.

TEKNIIKAT: Ovenkarmin asentaminen

Karmiruuveilla ja kiiloilla karmista tulee suora

TEKNIIKAT: Peitelistojen asentaminen

Viimeistelynaulat tekevät nurkkasaumasta tiiviin

VINKIT: Vältä sorkkaraudan jäljet

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ovet