Roiskeita kestävä kylpyhuoneen ovi

Onko kylpyhuoneesi ovi vaurioitunut roiskeista niin, että sitä on vaikea sulkea? Tai tuntuuko ovi liian kapealta? Voit vaihtaa sen uuteen, roiskeet kestävään malliin, joka ei väänny. Valitse leveämpi ovi, jos vanha oli liian kapea. Näytämme, miten toimia.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
250 euroa

Johdanto

Roiskeille ja kosteudelle altis, pieni kylpyhuone luokitellaan märkätilaksi. Kosteus vaurioittaa nopeasti märkätilan yhteyteen asennettua tavallista sisäovea. Täyspuinen ovi vääntyy, ja kennorakenteinen laakaovi lähes hajoaa.

Tässä asennettava sisäovi on käsitelty roiskeveden kestävällä patentoidulla menetelmällä. Ovi ei kuitenkaan kestä jatkuvaa vesikosketusta.

Jos vettä roiskuu kylpyhuoneessa helposti myös oveen, kannattaa hankkia aito tilaantarkoitettu ”märkätilaovi”, joka on pinnoiltaan laminaattia ja reunoiltaan alumiinia. Se on hintava, mutta varmasti kestävä.

LUE LISÄÄ: [Kostean tilan maali: Näin käytät kostean tilan maalia](https://teeitse.com/materiaalit/maalit/kostean-tilan-maali-nain-kaytat-kostean-tilan-maalia

Ohjeet

01
Poista vanha ovi 2 Vaihe

Poista ensin vanha ovi. Jos kyseessä on vanhempi ovi, sen voi yleensä vain nostaa pois paikaltaan. Uudemmat ovet vaativat ruuvitaltan, jotta saranat saadaan irrotettua. Työhön kannattaa ottaa apulainen mukaan, sillä ovea voi olla vaikea irrottaa ja nostaa ulos yksin ilman, että naarmuttaa kaikkea, mitä oven ulosvientimatkalla eteen sattuu.

Kun tämä on tehty, poista oven-karmi, koska uuden oven mukana tulee täydellinen karmisarja.

1

Irrota molempien sivujen peitelistat. Tämä onnistuu parhaiten sorkkaraudalla. Jos työskentelet varovasti, voit käyttää listat uudelleen.

VINKKI: Poista naulat listan takapuolelta, niin suojaat listan etupintaa.

2

Katkaise ovenkarmi pistosahalla. Sahaa viistoon, niin osat on helpompi vääntää irti toisistaan. Varo, ettet osu sahalla naulaan. Katkaise ja poista sivujen pysty-karmit ja poista lopuksi ylä- ja alakarmit.

02
Tee leveämpi aukko 8 Vaihe

Vanha ovi oli hyvin kapea, joten se haluttiin kylpyhuonetta remontoitaessa vaihtaa leveämpään malliin. Tämä tosin vaati, että seinässä olevaa oviaukkoa oli laajennettava. Onneksi kyseessä oli vain kevyt puurakenteinen väliseinä.

Voit toimia samaan tapaan, jos kylpy-huoneen seinä on puurankainen ja kipsi-levytetty. Muis ta aina varmistaa, että et sahaa sähkökaapeleita. Jos seinään on upotettu kaa peleita, pyydä sähkö-asentajaa siirtämään ne.

1

Merkitse ensin uuden oviaukon leveys. Tässä uuden aukon pitää olla tarkalleen 100 mm vanhaa leveämpi.

2

Merkitse seinään sahauslinjat. Pitkä vesivaaka on mainio viivoitin. Voit käyttää myös yhtä jo irrottamaasi peitelistaa viivaimena.

3

Sahaa viivaa pitkin pistosahalla. Pidä sahaa viistoasennossa ja anna terä -kärjen työskennellä itsekseen. Näin voit käyt tää pistosahaa upotussahana ja ryhtyä sahaamaan poraamatta ensin aloitusreikää.

4

Sahaa jalkalista poikki lattiaan asti merkkiviivaa pitkin. Seinän alaosassa joudut käyttämään vanerisahaa tai monitoimityökalua, kuten kuvassa.

5

Poista pystysoiro, johon karmi oli kiinnitetty. Se asetetaan takaisin seinän sisään, kun vaakasoiroja on lyhennetty.

6

Kiinnitä seinä vaakasoiroon aivan seinän reunasta. Näin soirot pysyvät paikallaan, kun lyhennät niitä.

7

Käytä monitoimityökalua tai vanerisahaa vaakasoirojen lyhentämiseen niin, että ne myötäi levät seinäpintaa.

8

Aseta pystysoirokappaleet vaaka-soirojen väliin. Ne saavat jäädä hieman puristuksiin, mutta ne ruuvataan kiinni seinään myös ulkopuolelta.

03
Kokoa uusi karmi 6 Vaihe

Uuden oven mukana toimitetaan itse koottava ovenkarmi. Kun asetat karmin lattial le, aseta se huullos ylöspäin. Se on se puoli karmista, josta ovi aukeaa sisään päin itseäsi kohden. Käännä pysty karmien osat niin, että saranat sijoittuvat haluamallesi sivulle.

Karmi liimataan tai ruuvataan yhteen, mutta ennen tätä ruuveille on porattava reiät, jotta puu ei ruuvausvai-heessa halkea. Tämä on erityisen tär-keää alakarmissa, jonka puuaines on kovempaa kuin karmin muissa osissa. Yleensä alakarmi on valmistettu pyökistä tai tammesta.

1

Käyttämässämme karmissa on tiivisteet valmiina. Niitä on lyhen-nettävä, mikäli ne ovat liian pitkät, ennen kuin karmin liimaa ja ruuvaa yhteen.

2

Nosta tiivistettä 5-10 cm ulos urasta ja katkaise ylimääräinen osa saksilla. Paina tiiviste takaisin uraan. Tee samoin muissa kulmien liitoskohdissa.

3

Esiporaa 4 mm:n poralla pysty-karmien yläreunaan. Poraa sisä- ja ulkopuolelta, jotta reiät eivät rispaan nu kulmien liitoskohdissa, tai hio rispaan tu-mat, ennen kuin liimaat. Poraa kolme rei kää jokaiseen sivuun.

4

Liimaa ja ruuvaa karmi yhteen yläreunasta. Aseta karmi huullos ylöspäin ja yhdistä osat 4 x 60 mm:n ruuveilla. Tarkista vielä kertaalleen, että saranat ovat haluamallasi puolella.

5

Esiporaa nyt pystykarmien alareunaan 4 mm:n poralla. Poraa tämän jälkeen 2,5 mm:n poralla reikien läpi alakarmiin, jotta se ei halkea, kun ruuvaat sen kiinni.

6

Kiinnitä alakarmi 4 x 60 mm:n ruuveilla. Muista levittää liitoksiin jäl-leen puuliimaa, ennen kuin kiinnität ruuvit.

04
Karmin asennus 7 Vaihe

Kun asennat ovenkarmia, varmista vaikka pariinkin kertaan, että alakarmi on vaaterissa. Laita oviaukon pohjalle kiilat, ennen kuin asennat karmin.

Karmi kiinnitetään karmiruuveilla. Voit käyttää säädettäviä karmiruuveja. Me tosin käytämme ei-säädettäviä ruu-veja, minkä vuoksi karmin pitää olla tar-kalleen oikeassa asennossa, ennen kuin se kiinnitetään: alareunan vaaterissa ja sivukarmien pystysuorassa. Ei riitä, että karmi on pystysuorassa sivujen sisäreu-noista, sen täytyy olla suorassa myös ulkoreunasta, seinälinjasta tarkistettuna. Muussa tapauksessa ovi paiskautuu itsestään kiinni tai aukeaa itsestään.

1

Kiillaa tarkasti noin 10 mm:n verran ja tarkista, että yläreunassa on tilaa karmille. Kiilaa nyt vain sivureunat, aukon keskelle tuleva kiila asetetaan vasta sitten, kun ovi on asennettu karmiin.

2

Aseta karmi oviaukkoon ja pidä sitä kiinni kiilojen tai ilmatyynyjen (windbag) avulla. Aseta kiila tai ilma tyyny kumpaankin sivuun ja vain ylös, muussa tapauksessa et pysty säätämään pystykarmeja.

3

Ovenkarmin pitää olla täysin pysty suorassa. Käytä pitkää vesivaakaa ja työnnä karmi varovasti paikalleen, kunnes se on pystysuorassa molemmista sivuista. Joudut ehkä löysäämään kiilausta hieman, jotta voit säätää karmia.

4

Esiporaa karmiruuveille reiät. Tässä karmissa on reiät jo valmiina, joten poraamme vain 6 mm:n poralla niiden läpi seinän puurakenteeseen.

5

Tarkista karmin istuvuus asettamalla ovi paikalleen ja avaamalla ja sulkemalla se. Katso myös oven toiselta puolelta ja tarkista, että karmin ja oven välissä on yhtä paljon rakoa joka puolella. Säädä karmia tarvittaessa.

6

Kiinnitä karmi karmiruuveilla. Ne kiinnittävät karmin, mutta niillä ei voi hienosäätää karmin paikkaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että karmi on tarkasti oikeassa paikassa, ennen kuin kiinnittää ruuvit.

7

Viimeistele alakarmi joustavalla sauma-aineella kylpyhuoneen puolelta ja asenna kolmion mallinen kynnyslista vastakkaiselle sivulle.

TÄRKEÄÄ! Muista asentaa alakarmin keskikiila, ennen kuin tiivistät sauman.

05
Peitelistat 5 Vaihe

Peitelistat piilottavat ovenkarmin ja seinän välisen raon. Profiilivaihtoehtoja on paljon, mutta yleisimpiä ovat muodol-taan selkeän sileäpintaiset listat, joita myös tässä kohteessa käytetään.

Listat on mitoitettava ja sahattava tarkasti, jotta ne eivät halkea kulmis-taan. Peitelistat naulataan uppokanta-nauloilla. Naulauskohdista on helppo tehdä todella siistit.

1

Tee karmiin merkki 8 mm:n päähän sisäreunasta. Tee merkinnät ylös ja pystysivujen yläreunaan, keskelle ja alareunaan. Lyijykynämerkintöjä käytetään peitelistojen asentamiseen. Merkitse lisäksi, miten listat on sahattava.

2

Pidä oikeaa peitelistaa sivun merkk iviivaa vasten ja siirrä merkki vaakakarmista peitelistaan. Piirrä 45 asteen sahauslinja peitelistaan. Toista vaiheet karmin vasemman sivun peitelistan kanssa.

3

Sovita yläpeitelista. Kiinnitä ensin kaksi pystypeitelistaa. Sahaa vaakalista 45 asteen kulmaan vasemmassa reunassa ja merkitse, miten sahaat oikean reunan. Sivele kulmaliitoksiin liimaa.

4

Kylpyhuoneen peitelista ei saa yltää lattiaan asti kosteuden vuoksi, joten kiilaa se, ennen kuin otat mitat ja asennat sen. Sulje listan ja lattian välinen rako joustavalla sauma-aineella.

5

Kapea ja vääntynyt ovi, joka ei mennyt kunnolla kiinni, on poistettu ja sen tilalla on uusi ovi.

Materiaalit

 • Roiskekestävä ovi + karmi (Jeld-Wen)
 • 11 m valkoista peitelistaa, 14 x 65 mm
 • 1 m kynnyslistaa, pyökkiä, 12 x 15 mm
 • 12 ruuvia, 4,0 x 60 mm
 • 8 karmiruuvia, 7,5 x 92 mm
 • Mustaa joustavaa sauma-ainetta
 • Nauloja
 • Liimaa
 • Kovalevynpaloja kiilausta varten

Erikoistyökalut

 • Monitoimityökalu
 • Winbag-ilmatyynyt

Vie aikaa

Yksi päivä.

Hinta

Roiskeveden kestävä ovi mak saa noin 250 €. Hinta vaihtelee mallin mukaan. Lisäksi tulee karmin hinta.

Vaikeusaste

Jos olet huolellinen ja saat ovenkarmin varmasti pysty-suoraan, uuden oven asennus sujuu ongelmitta.

Video

TEKNIIKAT: Ovenkarmin asentaminen

Karmiruuveilla ja kiiloilla karmista tulee suora

TEKNIIKAT: Peitelistojen asentaminen

Viimeistelynaulat tekevät nurkkasaumasta tiiviin

TEKNIIKAT: Ovenkahvan asentaminen

Nykyaikainen kahva on helppo säätää eripaksuisille oville sopivaksi

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Ovet