Peitä aukko lähes näkymättömiin

Oviaukon peittämiseen kannattaa käyttää puutolppia ja kipsilevyjä ja pinnoittaa ne lasikuitutapetilla. Voit välttää ylitasoittamisen, jos hiot saumat huolellisesti.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
250 euroa

Johdanto

Oviaukon sulkeminen koostuu monesta erilaisesta työvaiheesta: purkutyöt, rungon rakentaminen, kipsilevyjen asennus, useaan kertaan tasoittaminen, tapetointi, maalaus ja jalkalistojen kiinni-tys. Työt on hyvä järjestellä etukäteen, jotta pystyy hyödyntämään eri vaiheiden kuivumisaikoja muiden töiden tekoon sekä tasoitus- että maalausvaiheessa. Jotta kaikesta selviää viikonlopussa, kannattaa käyt-tää nopeasti kuivuvaa tasoitemassaa ja pohjustettua lasikuitutapettia.

Tämä seinä on suhteellisen ohut (82 mm), joten tässä riittää, että kar-mien ympärille rakennetaan rimoista puurunko kipsilevyjen kiinni-tystä varten. Jos halutaan olla täysin varmoja, että aukkokohta ei myö-hemmin näy, koko seinä pitää tasoittaa kulmasta kulmaan ennen tape-tointia ja maalausta. Näin lopputuloksesta tulee paras mahdollinen. Tässä päädyttiin toiseksi parhaaseen ratkaisuun, ja vain kipsilevyjen saumakohdat tasoitetaan. Harjaantunut silmä näkee kyllä, missä ovi-aukko on sijainnut. Mutta jos jaksaa hioa rajapinnat ja vahvistaa liitok-sia lasikuidulla, pinnasta tulee lähes yhtä hyvä kuin jos seinä olisi tasoi-tettu kokonaan. Lisäksi säästetään paljon aikaa.

Ohjeet

01
Valmistelut 2 Vaihe

Tyhjennä huone ja peitä lattia vahvalla kartongilla ennen kuin aloitat työt.

Seinän paksuus pitää tietää, jotta osaa ostaa sopivan kokoista rimaa karmien ympärille rakennettavaa puurunkoa varten. Seinän paksuus sel-viää karmin mittaamalla. Jos epäröit, ota mitat myös aukon sisäpinnasta, jolloin seinän paksuuden selvittäminen käy vielä helpommin, ja voit olla varma, että mitat ovat oikein. Tämä seinä on 82 mm paksu, joten 38 x 56 mm:n rimat ja kaksi kipsilevykerrosta sopivat siihen. Kipsile-vyn paksuus on 13 mm, joten laskutoimitukseksi tulee: 26 + 56 mm = 82 mm. Jos seinä on paksumpi, tarvitaan järeämmät rimat tai laudat ja ne sahataan mittaan.

1

Selvitä seinän paksuus, niin voit rakentaa seinän paksuuteen sopivan puurungon. Mittaa karmi, se on saman paksuinen kuin seinä. Jos poistat oven peitelaudat, saat tarkat mitat helpommin.

2

Poista peitelaudat. Jos haluat toimia hellävaroen, käytä lautojen irrotta-miseen ensin leveää talttaa ja sen jälkeen sorkkarautaa. Karmiin kiinnitetyt naulat katkaistaan rautasahalla.

02
Pystytä puurunko 3 Vaihe

Rakennamme puurungon, joka sopii 131 x 207 cm:n oviaukkoon. Runko valmistetaan 38 x 56 mm:n rimoista, ja se koostuu raamista, jossa on kaksi poikkilautaa keskellä. Laudat sovitetaan niin, että aukon toisesta reunasta on 90 cm yhden laudan keskikohtaan ja 41 cm toiseen lautaan. Mitat vastaavat yhtä kokonaista ja yhtä vajaata puolikasta kipsilevyä.

Kun sahaat rimoja pituuteen, huo-mioi, että kaksi pystyrimaa rungon kes-kellä eivät ole yhtä pitkiä kuin uloimmat rimat, jotka ylettyvät alhaalta ylös asti. Keskimmäiset rimat ovat kaksi kertaa rimojen leveyttä lyhyempiä kuin uloimmat rimat.

1

Kokoa aukkoon sijoitettava puurunko 5 x 100 mm:n ruuveilla. Esiporaa, jotta puu ei halkea. Runko kannattaa koota lattialla ennen kuin sen ruuvaa karmiin kiinni. HUOM. Runkoa ei ruuvata kiinni lattiaan.

2

Nosta runko pystyyn ja mittaa, että se sopii tarkasti karmiin. Runko pitää sijoittaa tarkasti pystysuoraan ja keskelle, jotta sen kummallekin puolelle jää tilaa kipsilevyille.

3

Asenna keskimmäiset tolpat, kun olet kiinnittänyt rungon seinään 5 x 100 mm:n ruuveilla. Jos kyseessä on kiviseinä, käytä ruuvitulppia.

03
Asenna kipsilevyt 4 Vaihe

131 x 207 cm:n kokoiseen oviaukkoon sopivat hyvin 90 cm leveät kipsi-levyt. Tällöin vajaat puolitoista levyä (90 + 45 = 135 cm) mahtuu molemmin puolin runkoa. Yleensä kipsilevyn reuna viistetään, kun se asennetaan toista materiaalia vasten, mutta tässä sitä ei tarvitse tehdä, koska rajapinta tasoite-taan joka tapauksessa.

Riittää, että rungon molemmille puo-lille asennetaan yksi kipsilevykerros. Le-vyjen väliin tulee tässä kohteessa eriste, jotta seinä eristää tarpeeksi ääntä.

Poista lasikuitua 10 cm:n kaistale aukon reunoilta ennen kuin asennat kipsi-levyt. Näin levyt on helpompi asentaa.

1

Leikkaa kipsilevyt pituuteen ja leveyteen. Vesivaakaa voi käyttää ohjaimena. Tässä käytetään kaksi kokonais-ta kipsilevyä, jotka leikataan vain pituuteen, sekä kahta puolikasta levyä, jotka leikataan sekä pituuteen että leveyteen.

Leikkaa terävällä veitsellä ohjainta pitkin, taita kipsilevy ja leikkaa pala irti.

2

Asenna kipsilevyt rungon toiselle puolelle puuhun tarkoitetuilla 3,5 x 32 mm kipsilevyruuveilla. Ruuvit sijoitetaan noin 15-18 cm:n välein rungon reunan ympäri, etäisyydeksi keskitolppiin riittää 20-23 cm.

3

Eristä seinä lasivillalla, jotta seinästä tulee ääniltä tiivis. Kun kipsilevyt on kiinnitetty toiselle puolelle, voit eristää rungon toisen puolen. Leikkaa lasivilla niin, että se jää hieman puristuksiin tolppien välin.

Käytä suojainta ja hanskoja, kun käsittelet lasivillaa.

4

Leikkaa kipsilevyt rungon toista puolta varten. Ruuvaa ne kiinni samalla tavalla kuin toisella puolella.

04
Tapetin valmistelu 2 Vaihe

Ennen kuin lasikuitutapetti kiinnitetään, alusta pitää siistiä. Kipsilevyjen ja kivi-seinän välissä voi hyvin olla koloja tai halkeamia. Ne täytetään laajentuvalla vaahdolla, jotta alusta saadaan suhteellisen tasaiseksi tasoitetta varten.

Se alue kiviseinästä, josta poistettiin 8-10 cm lasikuitukaistaleet aukon ympä-riltä, hiotaan puhtaaksi tapetti- ja liima-jäänteistä hiomapaperilla (karkeus 80), jotta alustasta saadaan mahdollisim-man tasainen. Varo, ettet vahingoita lasikuidun reunoja, kun hiot.

1

Täytä suuret kolot laajentuvalla vaahdolla, jotta tasoitetta voidaan sivellä vain ohut kerros. Vaahto leikataan puhtaaksi, kun se on kuivunut. Leikkaa niin, että tasoitteelle jää hieman tilaa. Rapattu kiviseinä hiotaan puhtaaksi tapetti- ja liimajäänteistä hiomapaperilla (karkeus 80).

2

Aseta liitoskohtiin itse-kiinnittyvää saumanauhaa. Tasoitemassa tarttuu saumanauhaan paremmin, ja saumanauha vahvistaa kipsilevyjen liitoskohtia huomattavasti.

05
Tasoita 2 Vaihe

Seinä pitää tasoittaa kahteen kertaan. Ensimmäinen kerta kannattaa tehdä jo lauantai-iltana, jotta seinä ehtii kuivua yön yli ja se voidaan tasoittaa uudelleen sunnuntaiaamuna.

Tasoita kipsilevyjen liitokset ja levy-jen ja seinän rajapinnat. Jos kiviseinässä on koloja, tasoita myös ne. Me valitsimme nopeasti kuivuvan tasoitemassan, jotta ehtisimme saada kaikki työt valmiiksi. Sekoita tasoitemassasta riittävän ohutta, jotta sitä on helpompi myös levittää ohuesti - se kuivuu nopeammin.

Kun tasoite on kuivunut, hio liitokset. Puhdista seinä hiontapölystä ennen kuin tasoitat sen toisen kerran.

1

Tasoita kipsilevyjen liitokset ja seinän ja levyjen rajapinnat. Levitä riittävän ohut tasoitekerros ja tasoita niin tarkasti kuin osaat, jotta hiottavaa jää vähemmän. Anna tasoitteen kuivua.

2

Hio tasoitetut saumakohdat, jotta alustasta tulee täysin sileä. Käytä mielellään leveää hiomalastaa, joka kattaa koko sauma-alueen. Hiomapaperin karkeus 80 on hyvä. Tasoita tarvittaessa toistami-seen. Tasoite kuivuu parissa tunnissa.

06
Asenna tapetti 5 Vaihe

Hio seinä vielä kertaalleen ja puhdista se huolella hiontapölystä esimerkiksi har-jalla ennen kuin asennat tapetin.

Kun leikkaat tapetin, jätä vuodat 5 cm ylipitkiksi, jotta sinulla on asennus-vaiheessa hieman pelivaraa. Leikkaa vuodat ohjaimen avulla, jotta saat niistä täysin suorat. Voit käyttää myös vesivaakaa ohjaimena.

Tähän kohteeseen menee neljä valmista lasikuituvuotaa. Valmiiksi pohjus-tettujen tapettien käyttö takaa, että urakasta selvitään viikonlopun aikana.

1

Aseta lasikuituvuota. Sivele seinään telalla tapettiliimaa. Aloita ylhäältä ja tue ensimmäistä vuotaa vanhan vuodan reunaan toisessa sivussa. Aseta lasikuituvuota niin, että se sopii tapetin rakennekuvion vaakalinjoihin.

2

Silota tapetti tapettiharjalla. Aloita keskeltä ja silota ulospäin, jotta seinän ja tapetin väliin ei jää ilmakuplia. Jos ilmakuplia jää, nosta tapettia niin paljon kuin on tarve, ja silota pinta uudelleen.

3

Leikkaa vuota jalkalistojen ja vanhan tapetin reunaa pitkin. Käytä leveää lastaa ja leikkaa sitä vasten taittoteräveitsellä. Pidä veistä niin, että voit leikata siistin viillon ilman, että vahingoitat seinässä olevaa tapettia.

Varo leikkaamasta alla olevaan kipsilevyyn.

4

Tue seuraava vuota edellistä vasten. Ole huolellinen, kun tuet vuotia yhteen, jotta tapetin rakennelinjat osuvat yhteen sekä vaaka- että pysty-suunnassa. Jos liitoksista pursuaa liimaa yli, pyyhi se pois saman tien.

5

Hio uuden ja vanhan tapetin rajapinnat varovasti, jos siihen on jäänyt pieniä koloja. Maalaa ensin uusi seinä. Käytä riittävästi maalia. Tuloksesta tulee siistein, jos koko seinä maalataan lopuksi kertaalleen.

Hio liitokset kevyesti 1- 2 tunnin kuluttua. Käytä hiomapaperi-karkeutta 120.

Materiaalit

• Rimoja, 38 x 56 mm
• Ruuveja, 5 x 100 mm
• Kipsilevyjä, leveys 900 mm
• Kipsilevyruuveja (puu), 3,5 x 32 mm
• Laajentuvaa saumavaahtoa
• Itsekiinnittyvää saumanauhaa
• Nopeasti kovettuvaa tasoitemassaa
• Tapettiliimaa
• Lasikuitutapettia
• Hiomapaperia, karkeudet 80 ja 120
• Maalia

Erikoistyökalut

• Hiomalasta: Kätevä. Sillä voi hioa koko liitoksen yhdellä kertaa
• Tapetointiharja: Tapetin silottamiseen
• Leveä lasta: Lasikuidun leikkaamiseen ja tasoittamiseen

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

250 euroa

Piirustus

Asenna kipsilevyt tällä tavalla

Kun kummallekin puolelle runkoa tulee vain yksi kipsilevykerros, levyjen liitokset pitää limittää, jotta seinästä tulee tarpeeksi kestävä. Kokonainen kipsilevy sijoitetaan siihen reunaan, jonka toisella puolella on puolikas levy.

Asenna kipsilevyt tällä tavalla

Video

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen leikkaaminen

Työ sujuu nopeasti terävällä mattoveitsellä

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen asentaminen

Kaksikerroksinen kipsilevyseinä on kestävin

VINKIT: Nosta kipsilevy kattoon asti

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

TEKNIIKAT: Lasikuitutapetin asentaminen

Fiksulla tekniikalla saumoista tulee näkymättömät

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …