Aukeamissuunnan vaihtaminen

Oven kääntäminen vastakkaiseen suuntaan kuulostaa yksinkertaiselta, mutta vaatii työtä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
15 euroa

Johdanto

Oven sulkeminen ja avaaminen tar-peen mukaan on tietenkin käte-vää. Joskus ovi on kuitenkin tar-peettomasti tiellä. Se saattaa aueta juuri television eteen tai osua muihin oviin. Aukeamissuunta on saattanut olla sopiva silloin, kun talo rakennettiin, mutta esimerkiksi sisustaminen tai remontoi-minen saattaa muuttaa tilanteen.

Paras ratkaisu tähän ongelmaan on oven kääntäminen. Ennen työhön ryhty-mistä on otettava huomioon, että oven karmi ja kehyslistat on irrotettava ja myös seinät saattavat kärsiä. Oven kääntämisen jälkeen onkin varattava ai-kaa maalaamiselle.

On myös karmeja ja saranoita, joiden takia ei tarvitse ryhtyä niin vaivalloiseen työhön kuin kuvissa nähtävään karmin kääntämiseen. Riittää, kun saranat siir-retään karmin puolelta toiselle.

Ohjeet

01
Aukeamissuunnan vaihtaminen 12 Vaihe

Vedä terävällä veitsellä viilto kehyslistan ja karmin sekä seinän rakoon. Näin maali ei murru, kun irrotat kehyslistaa. Tämä on järkevää, jos listoja käytetään uudelleen.

Oven kehyslistat voi irrottaa kolmella eri tavalla. Sorkkarauta on hyvä työkalu, jos naulat eivät ole suuria. Myös leveää talttaa voi käyttää. Työskentele varovasti, etteivät listat lohkea eikä niihin tule huomattavan suuria vääntöjälkiä.

Kehyslistan kiinnitysnaulat voi sahata rautasahan irtoterällä poikki, jos listan ja karmin välissä on terälle tilaa. Pakota lista ja karmi irti toisistaan kiilalla, sorkkaraudan litteällä päällä tai vasaran sorkalla.

Vasaran ja lyöntituurnan käyttäminen on mahdollinen työtapa. Jos naulat löytyvät esimerkiksi maalia raaputtamalla, ne voi lyödä listojen läpi. Paksuja listoja irrottaessa kannattaa käyttää niiden läpi ulottuvaa tuurnaa.

Karmin kiinnitysnaulat tai ruuvit saha-taan poikki. Ruuvit kannattaa irrottaa ruu-vaamalla, jos niiden kannat ovat näkyvissä, ehjät ja riittävän puhtaat. Käytä irtoterää tai puukkosahaa, ellei rautasahalle ole tilaa.

Karmin voi nyt irrottaa. Poista kaikki naulanpätkät sekä karmeista että seinistä, jotta karmin voi kääntää ympäri ja sovittaa uudelleen oviaukkoon.

Säädä karmi pystysuoraan saranapuo-lelta. Kiilaa karmi paikalleen myös ylhäältä ja alhaalta. Tarkista yläkarmin vaakasuunta ja mittaa vastakkaisen karmin etäisyydet.

Ruuvaa saranapuoli seinään karmiruuveilla. Ruuveille on porattava ehkä uusia reikiä tai avarrettava entisiä. Karmi tuetaan kiiloilla seinää vasten aivan ruuvien vierestä.

Nosta ovi varovasti paikalleen ja sulje se. Muista, että karmi on kiinnitetty vasta toiselta puolelta. Painavan oven voi kammeta pois saranoiltaan käyttämällä apuna lautaa ja puukapulaa.

Säädä lukkopuolen karmi paikalleen kiilojen avulla siten, että oven ja karmin väliin jää koko matkalle yhtä suuri rako. Varmista ja vahvista tarvittaessa kynnyksen tuenta (kiilat tms. alapuolella).

Karmi kiinnitetään lukkopuolelta samoin kuin saranapuolelta. Karmiin porataan tarvittaessa uudet ruuvinreiät. Kiviseinään pitää porata kovametalliporalla ruuvitulppien reiät.

Naulaa kehyslistat takaisin kiinni entisten reikien läpi tai naulaa naulat uusiin paikkoihin. Kiinnitys on kätevä tehdä viimeistelynaulaimella. Kiinnitä kukin kulma yhdellä listan lappeen suuntaisella naulalla.

Materiaalit

• karmiruuveja tai riittävän pitkiä yleisruuveja, pituus noin kolme kertaa karmin paksuus
• pienikantaisia nauloja

Lisäksi
• kiiloja
• kittiä, hiomapaperia ja maalia listojen ja seinien kunnostamiseen

Vie aikaa

1 päivä

Hinta

Noin 15 euroa.

Video

TEKNIIKAT: Ovenkarmin asentaminen

Karmiruuveilla ja kiiloilla karmista tulee suora

Video

TEKNIIKAT: Peitelistojen asentaminen

Viimeistelynaulat tekevät nurkkasaumasta tiiviin

Video

TYÖKALUT: Näin käytät viimeistelynaulainta

Videolla esitellään viimeistelynaulaimen toiminnot ja säätömahdollisuudet. Naulaimesta on paljon apua monissa eri töissä kuten listojen tai räystäspohjalautojen asentamisessa. Naulaimen ansiosta toinen käsi jää vapaaksi listojen ja lautojen kannatteluun.

Video

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Ovet