Vaihda itse ikkunat

Itse tehdy on hyvin tehty. Ikkunoiden vaihto puutaloon on juuri tällainen tehtävä, josta selviää hyvin itse, kun noudattaa ohjeita..

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
130 euroa

Uusien ikkunoiden asentaminen puutaloon onnistuu useimmilta. Kokeile itse.

Johdanto

Ohjeissa vaihdetaan yksi ikkuna viikonlopun aikana, mutta pienen harjoittelun jälkeen samassa ajassa ehtii vaihtaa 3–4 ikkunaa

Ohjeet

01
Vanhan poisto 5 Vaihe

Jos vanhassa ikkunassa on lahoa ja se halutaan vaihtaa, voit sahata sen kappaleiksi kuten ohjeissamme näytetään. Mutta jos vaihdat ikkunat sen vuoksi, että haluat vaihtaa niihin energiaa sääs-tävämmät ruudut, yritä saada ikkunat irrotettua siististi karmeineen. Van-hoista hyväkuntoisista ikkunoista kar-meineen on aina pulaa. Yritä myydä ne vaikka Huuto.netissä tai toimita ne lähimpään vanhojen rakennus-tarvikkeiden myymälään.

Käytä puukkosahaa ja sahaa naulat tai ruuvit poikki ikkunakarmin ja seinän välistä niin, että karmin saa nostettua paikaltaan ja ikkuna säilyy ehjänä.

1

Nosta ensin ikkuna paikaltaan. Se voi olla kiinnitetty eri tavoin, mutta yleensä puitteen saa aina nostettua irti sara-noiltaan. Aseta ikkuna turvaan, jotta se ei rikkoudu, kun asennat uutta ikkunaa.

2

Poista ikkunan vuorilaudat. Työ on helpointa tehdä sorkka-raudalla, joka työnnetään ikkuna-karmin ja vuorilaudan väliin.

3

Sahaa karmi pistosahalla tai puukkosahalla osiin. Sahaa viistoon, jotta osat voidaan iskeä toisistaan irti. Sahaa useammasta kohdasta, niin karmin purku helpottuu.

Sahaa varovasti ja varaudu siihen, että terä murtuu, mikäli osut naulaan.

4

Käytä jälleen sorkkarautaa vääntääksesi karmin irti seinästä. Joskus karmit on kiinnitetty hyvin pitkillä-kin nauloilla. Siksi sorkkaraudan alle kannattaa laittaa kiilapala, jotta sorkka-rautaan saa kunnolla vääntöä.

5

Varo päätä. Karmin ylintä vaakapalkkia pitää pidellä toisella kädellä, kun sitä irrotetaan. Muussa tapauksessa palkki voi pudota päähän.

02
Valmistelut 5 Vaihe

Ikkunoita valmistetaan useassa eri va-kiokoossa, ja jos on tuuria, vakiomitat vastaavat vanhan ikkunan mittoja. Täl-löin riittää, että valmistellaan aukko uutta ikkunaa varten. Ohje ohessa.

Jos löydät vakiomittaiset ikkunat, jotka ovat pari senttimetriä liian suuret joltakin sivulta, ne kannattaa joka tapauksessa yleensä ottaa ja tehdä vaikka hieman ylimääräistä työtä ikkuna-aukon laajentamiseksi. Näin säästää rahaa.

Jos ikkunat ovat hieman liian pienet, ratkaisu voi olla ohuen laudan kiinnittä-minen aukon sisäreunaan. Lauta jää kuitenkin syvennykseen piiloon.

1

Poista karmeista kaikki naulat. Ne voi joko iskeä kokonaan sisään tai murtaa poikki, ja iskeä reikään tappi, jotta naulan päät eivät vaurioita myöhemmin eristeitä. Jos asennuksessa on käytetty ruuveja, ne poistetaan.

2

Karmien reunojen pitää olla tasaiset, jotta tiivistenauha tarttuu niihin kiinni. Jos ulkoverhoilu peittää karmia, sitä voi joutua sahaamaan auki karmin ja rungon välisen aukon kohdalta.

3

Sahaa reuna siistiksi pistosahalla. Poista myös aukon alareunassa oleva ikkunalauta, jos et ole tehnyt sitä jo.

4

Kiilaa tilaa uudelle ikkunalle. Ikkunan alle täytyy jäädä rako, joten kiilaa ikkunalauta ja naulaa kiilapalat, jotta ne eivät työnny paikoiltaan. Tarkista vesi-vaa’alla, että kiilaus on täysin vaaterissa.

5

Siisti ikkunan reunat. Ikkunat tuskin ovat juurikaan likaantuneet toimituksen jälkeen, mutta puitteiden reunoissa on luultavasti niittejä. Ne poistetaan, jotta tiivistenauhaan ei tule repeämiä.

03
Ikkunan asennus 5 Vaihe

Kun ikkuna-aukko on sovitettu ja kiilattu, asetetaan ikkunan yläreunaan ja pystysivuihin tiivistenauhat ennen ikkunan asennusta. Oikaise ikkuna lopulta julkisivun mukaan ja poraa sitten ikkunakarmin läpi kummallakin sivulla 6 mm poralla ennen kuin kiinni-tät puitteen paikoilleen.

Vaikka ruuvit jäävät karmiin piiloon, ne on hyvä kattaa peitenapeilla. Nyt käy-tettiin 14 mm valkoisia peitenappeja, sillä ne ovat siistin näköiset ja pitävät myös mahdollisen veden poissa rei’istä, jolloin puu ei pääse lahoamaan.

1

Tarkista, että ikkuna sopii aukkoon hyvin ja että sivuilla on tilaa tiivistenauhalle ja alareunan kiilaus on kaikin puolin kunnossa.

2

Aseta tiivistenauha, kun olet varma, että ikkuna sopii paikalleen. VINKKI: Jos vaihdat ikkunan kesällä, säily-tä tiivistenauhaa jääkaapissa, jotta se ei paisu niin nopeasti, ettet ehdi asentaa sitä.

3

Työnnä ikkuna paikalleen. Aseta ikkuna kiiloille toiselta reunalta ja työnnä tämä reuna sivuun asti ennen kuin työnnät toisen ikkunansivun sisään ja säädät ikkunan paikalleen.

4

Oikaise ikkuna ulkoverhoilun tasoon. Tarkista vesivaa’an avulla, että ikkuna on linjassa julkisivun kanssa. Tämä on välttämätöntä, jotta vuorilaudat saa-daan siististi, kun ne lopuksi asennetaan.

5

Esiporaa reiät ikkunakarmiin 10 cm:n päähän ylä- ja alareunasta 6 mm:n kierukkaporalla. Kiinnitä karmi ruuveilla talon runkoon. Kuvassa käytetään 7,5 x 92 mm:n karmiruuveja.

04
Viimeistely ulkona 5 Vaihe

Kun ikkuna on paikoillaan ja eristetty alaosasta, koko ikkunan ympärys viimeistellään kauttaaltaan. Vuorilaudat koostuvat ylävaakalaudasta, joka ulot-tuu 15 mm molempien sivujen pystylau-tojen yli. Alas asetetaan kalteva ikkuna-lauta, joka johtaa pois sadeveden ikku-nan alareunasta ja seinustalta.

Vuori- ja ikkunalautoihin käytetään 19 x 75 mm lautoja, jotka on maalattu täysinpeittävällä puunsuojalla ennen kuin ne sahattiin ja kiinnitettiin ruu-veilla. Ikkunalaudan alapintaan sahat-tiin muutaman millimetrin etäisyydelle etureunasta ura, joka toimii tippanokkana ohjaten sadeveden pois.

1

Työnnä ikkunan alakarmin alle eristettä niin, että rako on tiivis. Käytä puukiilaa tai saumatikkua, ja työnnä eriste aivan pohjaan asti. TÄRKEÄÄ! Eristettä ei saa puristaa liian tiukasti kasaan, sillä tällöin se ei enää eristä.

2

Sahaa ikkunalauta niin, että se ylettyy 15 mm kummallakin sivulla pystyvuorilautojen yli. Näitä ei ole vielä asennettu, joten joudut hieman mittaa-maan ja laskemaan. Kun päädyt on merkitty, sahaa ikkunalaudan lovet.

3

Ruuvaa ikkunalauta kiinni pääty-reunoista niin ylhäältä, että ruuvit jäävät pystyvuorilautojen alle piiloon. Esi-poraa ikkunalaudan ruuvinreiät, jotta puu ei halkea. Käytä ruostumattomia ruuveja, niin lautoihin ei muodostu ruostetta.

4

Merkitse pystyvuorilautoihin, mistä kohdsta alareunaa ne on sahattava. Jos teet kuten kuvassa, saat oikean kulman, ja vuorilaudat myötäilevät ikkunalautaa tarkasti. Ruuvaa vuorilaudat kiinni ja kiinnitä lopuksi ylävaakalauta.

5

Saumaa alakarmin ja ikkuna-laudan väli valkoisella silikonilla. Sauman pitää ylettyä 15 mm karmin etureunan sisälle, jotta sadevesi valuu pois ikkunalaudalta.

05
Viimeistely sisällä 5 Vaihe

Ikkunoiden ympärys halutaan toki siistiksi myös talon sisäpuolella. Tässä tapauksessa oli onnea, sillä seinän paksuus on sama kuin ikkunakarmin syvyys. Jos seinä olisi ollut paksumpi, olisi pitänyt asentaa lista karmin reu-naan koko matkalle, jotta tasoerosta olisi päästy siististi eroon.

1

Merkitse ympäriinsä, mihin kohtaan vuorilauta tulee. Kuvassa se sijoittuu 20 mm sisäreunasta ulospäin, jotta se yltää riittävän pitkälle ulos ja peittää koko ikkunan ja seinän välisen raon.

2

Vuorilaudat liimataan kulmista puuliimalla. Sahaa ensin kaikki laudat 45 asteen kulmaan katkaisu-/jiirisahalla. Voit käyttää myös hienohampaista käsisahaa ja jiirilaatikkoa, mutta tämä vaatii hieman harjoittelua.

3

Kiinnitä vuorilaudat. Käytämme naulainta, mutta voit käyttää myös vasaraa ja uppokantanauloja, jotka upotetaan lopuksi tuurnalla.

4

Niksi hienoihin kulmiin. Kiinnitä ensin vasen pysty- ja alin vaakalauta. Kiinnitä sitten ylin vaakalauta (A) yhdellä naulalla vasemmasta sivusta ja oikea pysty-lauta (B) yhdellä naulalla alareunasta. Työnnä nyt kulmat ylhäällä yhteen ja naulaa kiinni.

5

Viimeistele puupinta sormen-päällä. Reiät, jotka uppokantanaulat ovat jättäneet, peitetään pienellä määrällä sormenpäähän otettua akryylitasoitetta. Hio ja maalaa, kun tasoitemassa on kuivunut.

Materiaalit

• Asennusruuveja
• Illmod Trio -tiivistenauhaa, 88 mm
• 19 x 75 mm lautoja (vuorilaudat ja ikkunalauta)
• 14 mm peitenappeja
• Valkoista silikonisauma-ainetta

Erikoistyökalut
• 6 mm kierrepora
• Katkaisu-/jiirisaha

Vie aikaa

Viikonloppuprojekti

Hinta

1–40 € + ikkuna

Vinkit & niksit

Tarkista nämä asiat

Onko talossasi yläripusteinen ikkuna, jonka haluaisit vaihtaa sivusaranoituun malliin tai haluatko asentaa uuden oven? Tarkista, että uudelle ikkunalle on tilaa aueta ja ovi mahtuu räystään alle.

Nämä seikat on helppo tarkistaa sei-nää vasten asennettavalla vesivaa’alla, kuten kuvista selviää. On harmillista, jos ikkuna tulee asennettua niin, että se aukeaa vain puolipakolla. Näinkin voi tapahtua jopa ammattilaisille.

Lisäksi on tarkistettava, että toimitetut tarvikkeet ovat varmasti oikeat ja juuri tilatun mittaiset ENNEN KUIN vanha ikkuna irrotetaan.

Pidä vesivaakaa paikallaan ja tarkista, että uusi ikkuna tai ovi saadaan aukaistua.

Tarkista, että uudet ikkunat ovat varmasti tilatun mittaiset ja tilausvahvistuksen mukaiset.

Tiivistä ja eristä kerralla

Ohjeessa käytetään Illmod Trio-saumatiivistenauhaa (tässä 88 mm leveää), jolla voi täyttää 10-20 mm:n saumoja. Nauha toimitetaan rullissa, ja se liimataan ikku-noiden sivuille ja yläreunaan ennen ikku-noiden asennusta. Valkoinen pinta tulee sisäänpäin, musta ulospäin. Aseta karmi parin kiilan päälle ja kiinnitä nauha ensin sivuihin. Ne asetetaan noin 5 mm päähän ikkunan etureunasta ja niiden pitää yltää 5 mm yläreunan ja 15 mm alareunan yli. Yläreunaan kiinnitettävän nauhan tulee olla 4-5 mm ikkuna-aukkoa pidempi. Se painetaan lujasti sivunauhoja vasten en-nen kuin ikkuna työnnetään paikalleen.

Paina tiivistenauhaa lujasti. Ole tarkkana kulmissa, jotta niistä ei myöhemmin pääse veoa.

Kulmien pitää olla täysin tiiviit, joten tiivistenauhan pitää olla niin pitkä, ettei reunoihin jää rakoja.

Tiivistenauhaa voi käyttää jopa 20 mm leveisiin saumoihin.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ikkunat