Ristikot ikkunoihin

Suurten, lämpökäsiteltyjen ikkunaruutujen vaihto ikkunaristikoihin voi tulla kalliiksi. Näytämme kaksi edullista, väliaikaista ratkaisua, jotka kestävät siihen saakka, kunnes ikkunat vaihdetaan toden teolla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
80 euroa

Johdanto

Ikkunaristikot ovat kokeneet todellisen renessanssin sen jälkeen kun ne 60- ja 70-luvuilla kovakouraisesti poistettiin ja korvattiin suurilla, lämpöä eristävillä panoraamaikkunoilla.

Jätti-ikkunat eivät sovi kaikkiin taloihin ja monet haluaisivat vaihtaa ne takaisin ristikoihin. Kehyksellisten ikkunoiden vaihto on kuitenkin kallista. Jos ikkunoissa ei ole mitään vikaa, hanketta voi lykätä hamaan tulevaisuuteen. Meidän ”huijausristikkomme” voi olla hyvä kompromissi siihen saakka, kunnes ikkunat joudutaan vaihtamaan joka tapauksessa. Valittavana on joko liimattava malli, joka muistuttaa aitoa ikkunaristikkoa mutta on hieman hankala pestä ja huoltaa, tai kätevä kehysmalli, joka voidaan avata ikkunanpesun ajaksi.

Kiinteä ristikko

Ristikko liimataan kiinni ruutuun erikoisteipillä. Ristikko pysyy tiukasti paikallaan ja antaa talolle aivan uuden ilmeen.

Irtoristikko

Irtoristikko kiinnitetään ikkunaan saranoilla ja voidaan irrottaa ikkunanpesun ajaksi.

Ohjeet

Kiinteä ristikko

Ristikot teipataan suoraan lasiin

Tyylikäs tapa toteuttaa ”huijausristikot” on tarkasti sopivien ristikoiden teippaus suoraan lasiin. Käytimme erikoisesti tä-tä varten valmistettavaa, säänkestävää teippiä, joka kestää lämpötilan vaihteluita aina -20 asteesta +90 asteeseen.

Aloitimme luonnostelemalla ikkunan suhteessa 1:10 ja piirtämällä yksittäiset ristikon osat paikoilleen, jotta pystyim-me luomaan kokonaiskuvan ristikoiden määrästä ja suuruusluokasta. Tämän jälkeen leikkasimme ja sovitimme yksittäiset ruudut ennen pohjustusta ja puunsuojausta. Lopuksi teimme harjoitusasennuksen lattialla.

Ensin asensimme alimman vaakari-vin täysin vaateriin. Sen perusteella teippasimme muut ruudut paikoilleen tarkistaen koko ajan rivien suoruuden suorakulman ja vesivaa’an avulla.

Asetimme ikkunan sisäpuolelle ohu-en listan, mutta sitä ei olisi oikeastaan edes tarvittu, koska listat ovat takaapäin valkoiset ja teippi on lähes läpinäkyvää.

Sahaus

1

Ristikon uloimmat reunat sahataan vinosti yhdestä päästä. Ikkunan- pieliä vasten tulevat päät sahataan suoriksi ja hieman liian pitkiksi, jotta ne voidaan sovittaa mittaan paikalleen asennettuina.

2

Sisäruutujen pienat (A+B) sahataan vinoiksi molemmista päistään. Molemmille sivuille sahataan 45 asteen jiiri kohti listan keskustaa. Jarrupalan avulla pituus pysyy samana.

3

Kokeile asennusta. Kannattaa kokeilla osien yhteensopivuus asetta-malla ne lattialle oikeille paikoilleen, kun kaikki osat on sahattu, hiottu ja maalattu.

4

Kiinnitä asennusteippi pienojen taakse. Teippi leikataan tarkalleen reunan mukaisesti ja vinoon terävällä veitsellä. Suojamuovi poistetaan vasta sitten, kun piena asennetaan paikalleen.

Asennus

1

Ikkunaruutuun merkitään alim-man vaakasuoran pienarivin paikka. Vesivaaka asetetaan kiinni ikkunalistaan, josta mitataan etäisyys alimpaan riviin. Apulista kiinnitetään ikkunalasiin neljällä pienellä teippipalalla.

2

Poista ensimmäisen ristikkopienan suojamuovi. Nyt piena voidaan asentaa kiinni ikkunaan.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että teippi tarttuu kiinni välittömästi.

3

Ensimmäinen vaakasuora ristikkopiena teipataan ruutuun. Seu-raavat pienat asennetaan apulistaa pitkin. Uloimmat pienat kiinnitetään viimeiseksi ja leikataan sopimaan ikkunanpieliin.

4

Seuraavaksi asennetaan sisin vaakasuora ristikkopiena (B). Pienan saa kohdalleen suorakulman avulla. Ensin asennetaan vinoon sahattu pääty.

5

Apulista poistetaan, kun alin vaarasuora rivi on paikallaan. Ylimmän ristikkorivin paikka tarkistetaan vesivaa’alla.

6

Sitten asennetaan pystysuorat ristikkopienat, joiden pituus tulee sovittaa ikkunanpieliin ennen suoja-muovin poistamista ja pienan asentamista.

Irtoristikko

Ristikot koostuvat kehyksistä

Tämä ristikkomalli muodostuu irtoke-hyksen sisään kootuista pienoista. Kehys voidaan avata ikkunanpesua varten. Ristikon valmistus aloitetaan mittaamalla ikkunalistojen välinen alue. Sekä korke-us että leveys tarkistetaan useasta koh-dasta. Myös kulmien suoruus tulee tarkistaa.

Ikkunat tulee mitata ja kehykset sovittaa yksitellen jokaiseen ikkunaan. Mittaa myös kuinka syvällä lasit ovat suhteessa ikkunalistojen etureunaan, jotta ristikon kehykset ulottuvat ikku- naan ilman, että kehys koskee lasiin. Tällöin kehys ei kolise tuulisella säällä. Kehykset muodostuvat lapaliitoksilla yh-teen liitetyistä listoista. Listat on sahattu puoleenväliin 33 mm:n levyisellä uur-roksella, jonka liitoskohdasta ylimääräi-nen puuaines poistetaan taltalla. Reu-noihin jyrsitään urat yläjyrsimellä ja ke-hyksen reunan yli asennetaan leveät listat. Näin syntyy huullos, joka kiinnittyy tiiviisti ikkunanpieliin kuten vanhan ajan huullokselliset keittiönovet.

Ristikon kehykset toimivat kuin huullokselliset keittiönovet ja ulottuvat aivan ikkunapieliin saakka.

Kehyksen teko

1

Liitoskohdat merkitään ristikko-pienoihin. Sekä poikki- että pysty-pienat mitataan ja lovikohdat merkitään.

TÄRKEÄÄ! Leikkaa pienat hieman ylipitkiksi (n. 10 cm), jolloin saat ne kiinnitettyä jyrsintasoon (katso vaihe 2).

2

Pienat kiinnitetään jyrsintasoon ja lovikohdat merkitään paikoil-leen. Jyrsintaso koostuu yksinkertaisesti levystä ja kahdesta (sinisestä) apulistasta, jotka pitävät jyrsittäviä listoja paikoillaan.

3

Kokoa neljästä listasta jyrsinohjain, jonka avulla voit ohjata yläjyrsintäsi tehdessäsi listoihin lovia. Ohjaimen avulla jyrsimen pohja kulkee pitkin kehyksen sisäreunoja.

4

Kun ruuvaat ohjaimen apulistoihin kiinni, niin se pysyy työskentelyn aikana sata-prosenttisen varmasti paikallaan.

5

Jyrsi jokainen lovi kohdalleen siirtämällä ohjainta. Jyrsintaso irrotetaan varovasti, jolloin sitä voidaan käyttää seuraaviin pienoihin. Pienat sahataan oikeaan pituuteen.

6

Kokoa kehys liimalla ja puristimella suoraan kulmaan. Laita jokaiseen liitokseen puristin. Jos sinulla ei ole tarpeeksi puristimia, liitokset täytyy tehdä useammassa erässä.

7

Jyrsi urat kaikkiin ulospäin näkyviin sisäreunoihin. Me käy-timme neljännespyöröjyrsintä, jonka säde on 5 mm. Ulointa reunaa on turha jyrsiä, koska se peittyy listan alle.

8

Niittaa etulistat (C ja D) kiinni kehykseen. Pienojen kanssa samanlaisella profiililla uritetut listat muodostavat huulloksen, joka kiinnittyy ikkunan etureunaan. Pohjusta ja maalaa kehykset.

Asennus

1

Saranoiden paikat merkitään ikkunoihin. Käytimme kehyksen yhdellä sivulla kolmea lehtisaranaa ja vastakkaisella sivulla kahta hakaa.

2

Ruuvaa lehtisaranat kiinni kehyk-seen. Pidä saranaa kevyesti paikal-laan, merkitse ruuvien paikat ja esiporaa ennen ruuvausta, jotta puu ei halkea.

3

Nyt kehys voidaan asentaa ikku-naan. Ota apumies pitämään ristikon kehystä paikallaan sillä aikaa kun ruuvaat uloimmat saranat kiinni parilla ruuvilla. Tarkista kehyksen sijoittuminen oikeaan kohtaan ennen kuin kiinnität loput ruuvit.

Materiaalit

Kiinteä ristikko

21 x 43 mm:n höylättyä mäntyä:
• 6 vaakasuoraa pienaa (A), à 43,5 cm
• 4 pystysuoraa pienaa (B), à 42 cm
• 12 ulkopienaa (C), à noin 45 cm (sovitetaan yksitellen ikkunanpielien vastaiseen pituuteen)

Lisäksi:
• 4 rullaa kaksipuolista Tesa Outdoor– teippiä, pohjustusöljyä, puunsuojaa

Erikoistyökalut

• Katkaisu-/jiirisaha

Irtoristikko

15 x 33 mm:n höylättyä mäntyä:
• 4 pystysuoraa pienaa (A), à 141 cm
• 5 vaakasuoraa pienaa (B), à 91 cm
• 2 apulistaa, à 155 cm
• 4 palasta jyrsinohjaimeen, yht. n. 100 cm

15 x 43 mm:n höylättyä mäntyä:
• 2 vaakasuoraa etureunaa (C), à 146 cm
• 2 pystysuoraa etureunaa (D), à 95 cm

Lisäksi:
• 3 lehtisaranaa (15 x 40 mm), hakoja, ruuveja, vedenkestävää puuliimaa, pohjustusöljyä, puunsuojaa

Erikoistyökalut

• Yläjyrsin

Vie aikaa

1-2 päivää valitusta menetelmästä riippumatta.

Hinta

Kiinteä ristikko: Noin 80 € / ikkuna. Irtoristikko: Noin 50 € / ikkuna.

Vaikeusaste

Ole huolellinen, kun kiinnität pienoja ikkunaruutuun, sillä työtä ei voi tehdä uudestaan. Myös yläjyrsimen käyttöön on perehdyttävä kunnolla etukäteen.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ikkunat