Kauniit ikkunankehykset

Kun olet saanut uuden ikkunan paikalleen, olet vasta puolitiessä. Ikkuna on täysin valmis vasta, kun ikkunan pielet, listat ja ikkunalauta ovat paikoillaan. Tässä näet, kuinka luot talosi tyyliin sopivan lopputuloksen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
6 tuntia
Hinta
30 euroa

Johdanto

Ikkunaa kehystäviä listoja valittaessa on helppoa sortua kiusaukseen ostaa pieluslaudat (smyygit), ikkunalistat ja ikkunalauta puolivalmiina. Se on help-poa ja yksinkertaista. Mutta ratkaisu on melko kallis, eikä läheskään aina löydy talon muuhun tyyliin sopivaa ratkaisua.

Siksi olemme varmoja, että tuloksesta tulee parempi, kun teemme ikkunalau-dan, kehyslistat ja pielukset uuden ikku-nan mittojen mukaan. Siihen kuluu hiu-kan enemmän aikaa, mutta tulos on sen arvoinen ja tulee paljon edullisemmaksi.

Pieluslaudat eivät ole mikään ongel-ma. Eivätkä ikkunaa kehystävät listat - vaikeinta on vain löytää profiililtaan oikeanlaiset. Ikkunalaudan suhteen on mietittävä, tuleeko se samalle tasolle seinän kanssa vai - kuten tässä - hiukan ulos seinästä. Viimeksi mainittu on han-kalampi toteuttaa, koska silloin ikkuna-lauta on tuettava kunnolla. Valitaanpa sitten mikä menetelmä tahansa, on ikkunan alapuoli viimeis-teltävä siististi. Jos ikkunalauta tulee samalle tasolle seinän kanssa, voidaan ikkunaa kehystävien listojen antaa jatkua koko matkan ympäriinsä. Mutta niin ei voida tehdä, jos ikkunalauta tulee seinästä ulospäin. Koska nämä ikkunat sijaitsevat vanhemmassa puutalossa, päätimme valita tähän kohteeseen profiloitua koristelistaa.

Ohjeet

01
Valmistelut 3 Vaihe

1

Mineraalivillasuikaleet työnne-tään paikoilleen ikkunan ympäri suorakulmalla tai puutikulla. Käytä pitkiä kaistaleita, jotta nurkkiin ei tulisi jatkokohtia (ja siten kylmäsiltoja). Muista käyttää suojakäsineitä ja hengityssuojainta.

2

Ikkunalaudan (A) alle tulevan tukilaudan (B) paksuus saadaan selville käyttämällä ikkunalaudan paksuista puupalikkaa. Mittaa etäisyys puupalikan alareunasta ikkuna-aukon alareunaan.

3

Tukilauta (B) laitetaan paikalleen. Tarkista vesivaakaa käyttäen, että lauta on suorassa sekä vaaka- että pystysuunnas-sa. Käytä säätämiseen tarvittaessa pieniä kovalevyn paloja ja kiinnitä lauta sitten kunnolla 4 x 55 mm:n puuruuveilla.

02
Ikkunalauta 5 Vaihe

Ikkunalaudalla on keskeinen osa ikku-naprojektissamme ja siksi se laitetaan paikalleen aivan ensimmäiseksi.

Ikkunalautaan valittavan puun paksuus ja leveys riippuvat ikkuna-aukkosi koosta ja seiniesi paksuudesta. Tässä kohteessa päätimme käyttää 45 x 145 mm:n mäntylautaa, joka sahattiin ja höylättiin sen paksuiseksi, että se asettui hyvin ikkunakarmin yläreunan tasolle.

Ikkunalautaa ei kuitenkaan sahata heti alkuun sopivan pituiseksi ja leveäksi. Ensin on nimittäin tehtävä tarkat merkinnät, jotta lauta saadaan asettumaan aukkoon hyvin.

1

Laita ikkunalauta (A) mahdollisim-man vaakasuoraan ja merkitse lautaan seinän paksuus. Me halusimme laudan tulevan hiukan ulos seinästä molemmissa päissä ja siksi lauta sahattiin ennen merkit-semistä niin, että se oli n. 30 cm liian pitkä.

Seinän paksuus merkitään lautaan.

2

Siirrä lauta ikkuna-aukon ulkopuolelle ja merkitse tarkkaan ikkuna-aukon leveys. Nyt sahaat merkitsemäsi suorakulmion pois laudasta.

3

Ikkunalaudan pituuden määrittä-misessä on pidettävä kieli keskellä suuta. Laita ikkuna-aukkoon kehyslistan paksuinen listanpala ja kappale pieluslau-taa ja tee merkintä 1,5 cm:n päähän pielus-laudasta. Nyt ikkunalauta sopivan pitkä.

4

Sahaa yläjyrsimellä profiili ikkunalaudan etureunaan alapinnalle ja molempiin päihin. Ikkunalauta näyttää silloin kevyemmältä ja sopii hyvin yhteen koristelistan kanssa, joka laitetaan paikalleen viimeiseksi.

5

Ikkunalauta kiinnitetään. Poraa lautaan 4-5 reikää upotettavia ruuveja varten. Käytämme 6 x 120 mm:n puuruuve-ja, jotta ikkunalauta pysyy varmasti paikallaan. Se on tärkeää, jotta saumaus-aine ja maali eivät halkeilisi myöhemmin.

03
Pieluslaudat 3 Vaihe

1

Käytä pieluslautojen (C) mitoittamisessa suorakulmaa ja tuumamittaa ja mittaa kaikki neljä kulmaa. Lisää mittoi-hin pari millimetriä, sillä jos laudat jäävät liian lyhyiksi, lopputuloksesta on vaikea saada hyvä kehyslistoja asennettaessa.

2

Siirrä mitat lautoihin. Mittaa ensin ylös tuleva pieluslauta ja sitten molemmat sivupielukset (asennus tehdään samassa järjestyksessä). Sahaa mielellään vähän merkin ulkopuolelle ja viimeistele pituus höylällä.

3

Pieluslaudat kiinnitetään ikkunan karmeihin 6 x 100 mm:n ruuveilla. Lauta on melko paksua (noin 40 mm), joten sen saa helposti ruuveilla karmiin kiinni.

Tärkeää! Muista taas porata ensin reiät niin, että saat upotettua ruuvinkannat.

04
Koristelista 3 Vaihe

1

Sahaa koristelistasta (D) kaksi pientä kappaletta jiirisahalla (kulma 45°). Kappaleiden tulee olla yhtä pitkiä kuin lista on paksu, mutta ne sahataan toistensa peilikuviksi, koska kappaleet tulevat pitkän listan kumpaankin päähän.

2

Sahaa koristelista jiiriin molemmista päistään. Tarkan mitan saat mittaamalla 2 cm sisäänpäin ikkuna-laudan alareunaan jyrsimäsi profiilin molemmista päistä. Liimaa pienet kappaleet sitten paikalleen.

3

Koristelista kiinnitetään uppokantanauloilla. Kun olet liimannut pienet päätykappaleet paikoilleen, odota puoli tuntia, että liima ehtii kuivua.

05
Kehyslistat 3 Vaihe

1

Nyt puuttuvat vain kehyslistat (E). Olemme valinneet tavallisen listan, koska se sopii hyvin yhteen talon muiden listojen ja paneelien kanssa. Mittaa ensin ylin kehyslista ja sahaa sen kummatkin päät 45 asteen jiiriin.

2

Ylin kehyslista kiinnitetään kevyesti uppokantanauloilla. Kiinni-timme listan 10 mm:n etäisyydelle pielus-laudan reunasta. Näin mahdolliset epätasaisuudet eivät näy niin selvästi ja rakenne luo ylimääräisen varjovaikutelman.

3

Sitten sahataan molemmat sivujen kehyslistat. Kun ne on sovitettu paikoilleen, kiinnitetään ylin kehyslista paikalleen uppokantanauloilla. Sen jälkeen kiinnitetään sivujen kehyslistat. Lyö viimeiset iskut tuurnan avulla.

06
Hionta ja maalaus 3 Vaihe

Kun osat on kiinnitetty, kaikki puupin-nat hiotaan tasaisiksi. Hiomisessa kannattaa olla huolellinen, sillä mahdollisia epätasaisuuksia ei voi peittää maalilla, vaikka maalaisi kuinka monta kerrosta.

Kaikki liitoskohdat käsitellään tasoi-temassalla pohjamaalauksen jälkeen, mutta ennen lopullista maalausta. Usein käytetään akryylisaumausainetta, mutta karmin ja ikkunalaudan välinen sauma on saatava erityisen joustavaksi, jot-ta se ei halkeilisi. Sen saumauksessa on käytettävä MS-polymeeripohjaista sau-mausainetta. Kun olet levittänyt sau-mausaineet, pyyhi yli mennyt aine pois. Jos saumausaine ehtii kuivua, sitä on melkein mahdotonta saada pois.

1

Ikkunalauta hiotaan, kun karmin ja ikkunalaudan välinen sauma on käsi-telty tasoitemassalla. Tasoitteella käsitelty kohta voi olla vaikea saada siistiksi ensim-mäisellä kerralla, joten voit joutua paklaa-maan ja hiomaan sauman parikin kertaa.

2

Ikkunaa kehystävät listat pohja-maalataan, minkä jälkeen kaikki sau-makohdat ja ruuvien reiät käsitellään sau-mausaineella. Oksakohdat käsitellään ennen pohjamaalausta oksalakalla, jotta pihka ei myöhemmin tunkeudu maalin läpi.

3

Täytä saumakohdat akryylisauma-aineella. Levitä saumaus-ainetta vähän kerrallaan, ettei se ehdi kuivua ennen kuin saat sen tasoitettua. Kun saumausaine on täysin kuiva, maalataan kaikki ikkunalistat ja -laudat 2-3 kertaan.

Saumakohdat on helpointa tasoittaa saumaussienellä.

Materiaalit

• Ikkunalauta (A), johon käytetään 45 x 145 mm:n höylättyä mäntylautaa
• Tukilauta (B), 22 mm paksu
• Pieluslaudat (C), 40 mm paksua
• Koristelistat (D), 15 x 40 mm
• Kehyslistat (E), 95 mm leveää

Lisäksi:

• Kirkkaita ,14/25 mm:n uppokantanauloja
• Puuruuveja, 4 x 55 mm, 6 x 100 mm ja 6 x 120 mm
• Puuliimaa
• Akryylisaumausainetta
• Eristenauhaa
• Oksalakkaa, pohjamaalia ja maalia

Erikoistyökalut

• Sähköhöylä
• Katkaisu/jiirisaha

Vie aikaa

5-6 tuntia (+ maalaus- ja kuivumisaika)

Hinta

20-30 €

Vaikeusaste

Tehtävä ei vaadi erityispätevyyttä. Mittojen otossa ja kiinnittämisessä on oltava tarkkana, jotta kehykset tulevat suoraan.

Piirustus

Ikkunankehykset - kerroksittain

Kun kaikki puuosat on maalattu, ne näyttävät yhdeltä kokonaisuudelta, mutta koostuvat itse asiassa monesta osasta.

Valmis ikkunalauta koostuu laudasta (A) ja listasta (D). Listan päät viimeistellään pienillä, jiirisahalla sahatuilla kappaleilla.

Ikkunankehykset - kerroksittain

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Ikkunat