Ikkunalaudan sovittaminen

Ikkunalauta on helppo vaihtaa. On kuitenkin tiedettävä tarkoin, miten työ tehdään, sillä eri vaiheisiin sisältyy myös muutamia kiusallisia ansoja.

Johdanto

Ikkunalaudan asentaminen uuden ikkunan alle on kuin lastenleikkiä, jos kaikki linjat ovat suoria, kulmat suorakulmaisia ja pinnat tarkasti vaaka- ja pystysuorassa. Näin ei kuitenkaan ole missään talossa, ja tämän vuoksi saat nyt pikakurssin vanhan ikkunalaudan poistoon ja uuden asentamiseen.

Opit paitsi sahaamaan uuden levyn niin, että se sopii täydellisesti vinoon aukkoon, myös selviämään tehtävästä niin, että kaikki herkästi kolhiintuvat rappaus- ja maalipinnat ikkuna-aukon sivuilla säilyvät siistinä. Näin säästät paljon aikaa.

Uusi ikkunalauta saa sivuistaan työntyä 6 cm ikkuna-aukon reunojen yli seinälle. Tämä mitta voi toki olla myös lyhyempi tai pidempi.

Ohjeet

01
Tee tilaa: poista vanha ilman vaurioita 3 Vaihe

Säästät paljon vaivaa ja ison määrän työtä varomalla ikkuna-aukon ympäristöä, kun poistat vanhaa ikkunalautaa. Hyvällä onnella rappaus- ja tapettipinnat ovat entisel-lään purkutyön jälkeen. Jos taas olet epäonnekas, voit joutua hikoilemaan saadaksesi reunapinnoista siistit. Pa himmassa tapauksessa saat niistä siistit vain tapetoimalla ne uusiksi.

1

Leikkaa irti reunoista. Ikkunalauta työntyy hieman rappauksen sisään, joten leikkaa laudan reuna irti taitto-teräveitsellä, jotta et vaurioittaisi rappauspintaa - tai maalattua tai saumattua rajapintaa.

2

Sahaa levy pienem-miin osiin. Jos vanha lauta ei heti irti, sahaa se osiin viistoviillolla. Näin voit nostaa ensin toisen osan pois rappausta vaurioittamatta. Käytä pisto sahaa tai monitoimityökalua.

3

Vedä ja väännä toinen osa irti yhtä varovasti kuin ensimmäinenkin. Jos lauta on naulattu, sen joutuu usein sahaamaan useampaan osaan. Puhdista huolella, jotta liima ja saumamassa kiinnittyvät hyvin.

02
Mittaa oikein: huomioi kaikki vinoudet 3 Vaihe

Kun otat mittoja uutta ikku-nalautaa varten, voit huoletta luottaa siihen, että kaikki ikkuna-aukon kulmat ovat vinoja, varsinkin huullos. Tä -män vuoksi mitat on otettava alakarmin kiintopistees tä, joka vastaa uuden ikkunalau-dan reunaa.

Päätä ensin, kuinka paljon ikkunalauta saa työntyä sei-nälinjan ja sivureunojen yli. Tässä mitta on 6 cm.

1

Mittaa suorassa kulmas sa alakarmin kiin-topisteestä x ulospäin. Lisää mittaan se määrä senttimetrejä, jonka lauta saa tulla seinälinjan yli (tässä 6 cm), kun piirrät uuden ikkunalaudan leveyttä levyysi.

2

Mittaa aukon leveys alakarmin kohdalla kahteen kertaan, nimittäin kum-mastakin sivureunan pisteestä Z kiintopisteeseen X. Tue nivelmit-taa huullosta vasten ja lue mitta kiintopisteestä X.

3

Muista sivumitat. Mittaa laudan leveys seinästä kiintopisteeseen Y. Ennen kuin asetat V-pisteitä levylle, mittaa etäisyys Z:aan molemmista sivuista ja piirrä sitten ulkonema uudelle levylle.

03
Uusi lauta sahaa tarkasti viistäen 5 Vaihe

Vaikka ikkuna-aukkosi sivut olisivat vinot, on tärkeää saada mitat siirrettyä tarkasti uuteen levyyn ja sahattua huolella, jotta kaikista liitospinnosta tulee onnistuneet.

Helpointa on sahata levy ensin syvyyteen. Jos levy on tarkoitettu juuri ikkunalau-daksi, sen takareunassa on huullos - jonka säästät -, muus sa tapauksessa voit säästää valmiin etureunan.

Laudan päätyyn näkyviin jäävä viilto sahataan käsin hieno­ hampaisella sahalla.

1

Sahaa levy syvyyteen. Muista lisätä ulkoneman mitta. On helpointa sahata ohjain kiskon kanssa kuten ku­ vas sa, mutta voit hyvin käyttää myös tavallista pyörösahaa, jota ajat suoraa lautaa myöten.

2

Piirrä laudan poikki suo rakulmainen viiva, jos ta otetaan muut mitat. Tämä on se viiva, joka luonnoksessasi yh distää X:n ja Y:n. Sijiota se niin, ettei toista päätyä sahata.

3

Merkitse kaikki viiltolinjat. Mittaa poikkiviivan kiintopisteestä X:ään ja Z:aan kumpaankin sivuun ­ ja vastaavasti kaikki muut pisteet ja piirrä viiltolinjat.

4

Sahaa sivureunat. Lovet sahataan pistosahal­ la, mutta pitkä sivu hienoham­ pai sella sahalla, jotta viillosta tulee mahdollisimman siisti. Seuraa sahalla vaakaviivaa.

5

Pyöristä kaikki 5 näkyvät reunat kevyesti hiomapaperilla (karkeus 120). Terävät reunat tuntuvat kovilta niihin osuttaessa, ja ne ovat hauraita ja vaikeampia maalata.

04
Takahuullos: jyrsi laudan takareuna 3 Vaihe

Ikkunalauta on yleensä liian paksu kiinnitettäväksi noin vain alakarmiin. Riippumatta siitä, onko karmissasi ura, johon levyn voi työntää tai työstätkö sen itse, oletuksena on aina, että laudan takareu-nan paksuus on 10 mm.

Hyvällä tuurilla löydät levyn, jossa on tämänkaltai-nen reuna - tai sitten jyr sit levyn alapuolelle huulloksen.

1

Säädä yläjyrsin val­ miik si 12 mm uraterälle. Säädä syvyys niin, että takareu­ nasta tulee 10 mm paksu. Säädä rinnakkaisohjain niin, että huul­ losleveydeksi tulee 20-25 mm.

2

Tee ensin koejyrsintä, jotta voit tarkistaa, että uusi reuna on 10 mm paksu.

TÄRKEÄÄ! Johto ei saa koskaan olla kiinni pistorasiassa, kun säädät yläjyrsintä.

3

Jyrsi huullos pa riin ker taan yhä syvem mäksi, niin sen pinnasta tulee tasai nen.

VINKKI: Kiinnitä levy kunnolla varmuuden vuoksi, jotta jyrsittävä pinta ei rispaannu.

05
Tukilista: alakarmin tuki ikkunalaudalle 3 Vaihe

1

Merkitse tukilistan paikka, kun uuden lau­ dan alapinta lepää seinän päällä -ja lauta on 10 mm paksu taka­ reu nas taan. Lisää 4 mm, niin voit sää tää lautaa vinouden mukaan.

2

Valmistele tukilista. Tarkista, että syvyydessä on tilaa. Esiporaa ruuveille 4 mm:n poralla 1 cm:n päähän yläreunasta 30 cm:n välein ja pursota liitospinnoille liimavana.

3

Kiinnitä tukilista alakarmiin. Käytä esim. 4 x 50 mm:n ruuveja. Selviät hy vin, jos olet esiporannut reiät, vaikka joutuisit poraamaan hie man vinoon tilanahtauden takia.

06
Kiinnitys: ikkunalaudan liimaus ja saumaus 5 Vaihe

Uuteen ikkunalautaan ei haluta näkyviä reikiä ruuvien jäljiltä, joten se liimataan ja saumataan kiinni, kun se on täysin paikallaan.

Jotta pienet vinoudet voi-tiin huomioida, asennettiin tukilista, jolloin levy nousee hieman etureunastaan. Näin saumamassalle saatiin tilaa. Saumamassa sulkee raon ja sitoo levyn seinään.

Nyt uusi ikkunalauta on paikallaan. Maalaa rajapinnat varovasti, jotta et joudu maalaamaan koko seinää.

1

Täytä aukon alapinta eristeellä, jotta laudan alle jäävä tila täyttyy koko naan. Har jaa ja imuroi huolella huo­ neen puoleiset pinnat, jotta lii­ ma sau ma tarttuu seinäpintaan.

2

Pursota tukilistalle liimaa kohtaan, jonka päälle lauta kiinnittyy. Jos on karmin ja ikkunalaudan sau­ maan saattaisi päästä vettä, sulje sauma kirkkaalla silikonilla.

3

Aseta lauta pai kalleen ja pidä toista sivua hie man ilmassa, jotta saat laudan huul­ lok seen rappausta vau rioit ta mat­ ta. Paina lop pu pää pai kal leen ja naputtele lauta huullokseen.

4

Nosta lauta vaakaasen toon ja tue se välikkeillä. Aseta välikkeet niin syvälle rakoon, että voit saumata ilman, että sauma työntyy esiin.

5

Sulje rako hyvällä lii masaumamassalla, jo ka kestää maalaamista, esim. Da nalim­akryylisaumaus mas sal la. Sulje saumat ja suojaa pintaa teipillä, jotta et sotke lautaa.

Materiaalit

• Levy, jonka takareunassa on huullos
• Lista, esim. 15 x 21 mm
• Välikkeitä (esim. muovisia)
• Puusepänliimaa, ruuveja 4 x 40 mm
• Hieman mineraalivillaa
• Päälle maalattavaa saumamassaa

Työkalut

Pisto-, pyörö- tai upotussaha ja monitoimityökalu

Vie aikaa

4–6 tuntia sahauksista riippuen

Hinta

0,50-50 €

Piirustus

Aukon koon voi mitata tarkasti tällä tekniikalla. Jokainen mitta siirretään luonnokseen, josta saadaan merkkiviivat uuteen levyyn.

➊ Merkitse piste X keskelle alakarmia. ➋ Mittaa laudan syvyys suorassa kulmassa X:stä Y:hyn. ➌➍ Mittaa X:stä aukon sisäkulmiin Z. ➎➏ Mittaa Y:stä aukon ulkokulmiin V. ➐ Mittaa huullos molemmista sivuista ja oikaise V syvyyden perusteella molemmissa sivuis sa. ➑ Kun teet merkintöjä uuteen levyyn, vedä vastaavat suorakulmaiset viivat X:n ja Y:n läpi, josta muut pisteet mitataan. Muista lisätä lisämitta (6 cm) sivuihin ja syvyyteen ja siihen kappaleeseen, jolla työnnät laudan huulloksen sisään, ennen kuin piirrät merkkiviivat.

Jos alakarmissa ei ole uraa, johon ikkunalauta työntyy, laudan alle laitetaan tukilista.

Tukilista sijoitetaan niin, että uusi lauta lepää seinän päällä ja sitä voi yhä säätää.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Ikkunat