Asenna ikkunat itse

Jos esivalmistelut tekee huolellisesti, uusien ikkunoiden asentaminen ei ole mahdoton tehtävä. Seuraa siis näitä työohjeita, jos haluat säästää työkustannuksia.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 tuntia
Hinta
640 euroa

Uusien ikkunoiden myötä koko talon ilme muuttuu.

Johdanto

Päivä, jolloin tehtaalta tilatut ikku-nat toimitetaan, on aina erityisen jännittävä. Edessä oleva työmäärä askarruttaa mieltä, vaikka samalla tie-täisi, että työn myötä talon ulkonäkö kohenee merkittävästi ja lämmönkulu-tus pienenee.

Ensin on tärkeintä tarkistaa, että toimitus sisältää juuri ne tarvikkeet, jotka on tilattu. Tämä kannattaa tehdä heti, jotta ehtii vielä tilaamaan korvaavan tuotteen, jos toimituksessa olisi puut-teita tai vikoja. Viat voivat johtua vääris-tä mitoista (jotka valitettavan usein johtuvat tilaajan omista mittausvirheistä). On myös mahdollista, että tuotteen jo-kin sivu on vahingoittunut kuljetukses-sa niin, että se täytyy vaihtaa uuteen.

Kun toimituksen sisältö on tarkis-tettu, ikkunoiden asennus voidaan aloittaa. Ensin poistetaan vanhat ikku-nat - aloita yhdestä, jotta koko talossa ei käy yhtä aikaa valtava läpiveto. Työstä ikkunasyvennykset uusiin ikkunoihin sopiviksi.

Valmistelutyön määrä vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä kivi- vai puutalo. Esimerkin talo on valmistettu kivestä, eristetty ja lopuksi puuver-hoiltu ulkopuolelta.

Ikkuna-asennus alkaa

Asennettavassa yläsaranoidussa puuik-kunassa on kaksi äänieristettyä termo-lasia. Pienat on kiinnitetty lasin pintaan kylmäsiltojen välttämiseksi. Lasissa on mustat alumiinilistat, joten pienat näyt-tävät siltä kuin ne menisivät lasin läpi.

Ikkunoiden ympärille tehdään ensiksi puusyvennykset, jotka eristetään, jotta syvennyksen ulkoseinän ja puuverhoi-lun välistä ei vedä sisään. Kun syvennys on valmis, ikkuna kiinnitetään asen-nusruuveilla, joiden kierteet yltävät aina ruuvin kantaan asti. Ikkuna kiilataan tarkasti kiinni; sitä ei voida vetää ruuveilla paikalleen myöhemmin.

Komposiitti on tulevaisuutta

Valmistaja on lisännyt puuikkunoihin komposiittikerroksen. Komposiitti ei la-hoa, joten siihen voi hyvin porata. Näin vesi ei jää ruuvinreikiin ja ajan myötä vaurioita ikkunaa. Oikeastaan koko puite kannattaisi kestävyyden vuoksi tehdä komposiitista, mutta valmistajat käyttävät ainakin toistaiseksi puuta.

Ohjeet

01
Ikkunapenkki 5 Vaihe

Ikkunat pitävät sateen ja tuulen talon ulkopuolella. Kun sade iskee ikkunaan, vesi valuu lasipintaa pitkin alas ja voi tunkeutua seinän sisään ikkunan alta. Tämän vuoksi ikkunan alla on ikkuna-penkki, joka johtaa veden seinästä pois.

Ikkunapenkki voidaan toteuttaa monella tavalla. Tähän esimerkkiin on valittu liuskekivinen vaihtoehto, joka pitää pintansa vuosia.

Valmiista ikkunapenkistä tehdään ensin malli, jota käytetään merkintöjen siirtämiseen liuskelevyille. Vaikka ikku-napenkit eivät ole täsmälleen saman pituisia, mallia voi käyttää useimpien katkaisulinjojen merkitsemiseen.

1

Irrota vanha ikkunalasi ja jätä karmit paikoilleen. Sahaa tämän jälkeen karmi kappaleiksi puukko- tai käsisahalla. Tämän jälkeen karmi on helppo irrottaa kiviseinästä.

2

Piirrä ikkunapenkin muoto puusta etukäteen tehdyn mallipalan avulla. Päätimme antaa ikkunapenkin ulottua 7 cm talon julkisivupinnan ulkopuolelle. Sahaa liuskekiveä märkäleikkurilla, niin jäljestä tulee siisti.

3

Esiporaa ikkunapenkkiin ja tee upotukset ruuveja varten. Viisto lista, jonka päällä ikkunapenkki kuvassa lepää, takaa, että reiät saadaan esiporattua ja upotettua oikeaan kulmaan.

4

Kiinnitä viisto pohjalista ruuveilla ikkuna-aukkoon. Upota ruuvit, jotta alustasta tulee täysin tasainen ikkuna-penkin kiinnitystä varten.

5

Kiinnitä ikkunapenkki ruostumat-tomilla, haponkestävillä ruuveilla (5 x 50 mm). Varo kiristämästä ruuveja niin tiukalle, että liuskekivilevy halkeaa.

02
Ikkunasyvennys 5 Vaihe

Ikkunoiden vaihdon yhteydessä talo eristetään ulkopinnalta ja verhoillaan puulla. Tämän vuoksi ikkunat sijoitetaan nyt hieman ulospäin julkisivun tasoon, ja ikkunoille tehdään uudet pielukset.

Pielukset tehdään samasta puutavarasta kuin talon ulkoverhoilu. Ensin sahataan kaksi sivupieluslautaa ylhäältä 45 asteen jiiriin ja alareunasta suoraan kulmaan siten, että ne istuvat ikkuna-penkkiin. Alimman jiirin ei tarvitse vielä tässä vaiheessa olla täysin tarkka, sillä se sovitetaan myöhemmin.

1

Ruuvaa kiilat kiinni siten, että ne tukevat pieluslautojen takapintaa. Mit-taa suorakulmalla, kuten kuvassa, miten paksut kiilat ikkuna-aukkoon tarvitaan, jot-ta pieluslaudat saadaan julkisivun tasoon.

2

Eristä aukko sivuilta ja ylhäältä. Leikkaa ja sovita eristeet huolellisesti kiilojen väleihin, jotta ikkuna-aukon sivu-tai yläreunoihin ei jää vetoisia kohtia.

3

Esiporaa pieluslautoihin reiät, kun ne on sahattu. Tässä kohteessa pielus-lautojen kulmat on koottu jiiriin, sillä ikku-napuitteet on yhdistetty tähän tapaan. Suorakulmaiset liitokset voivat näyttää muunlaisissa ikkunoissa paremmalta.

4

Tee merkinnät sivujen ala-reunaan. Sivujen ja ikkunapenkin väliin pitää jättää noin 5 mm:n rako saumausta varten. Käytä timpurinkynää "oikaisunaruna", ja sahaa sivun pieluslauta mittaan, ennen kuin ruuvaat sen kiinni.

5

Kiinnitä pieluslaudat ruostumatto-milla, haponkestävillä ruuveilla (5 x 70 mm). Laudat on sahattu alhaalta tarkkaan mittaan, joten ikkunapenkkiin jää 5 mm rakoa. Kiinnitä ruuvit sellaiselle etäisyydel-le etureunasta, että ikkunat peittävät ne.

03
Asennus 4 Vaihe

Nyt alkaa jännittävä työvaihe - ikkunoi-den asennus aukkoon. Ensin on kuiten-kin syytä työstää kunnon pino 20-25 cm pitkiä puukiiloja. Ne isketään ikkuna-karmin ja julkisivun väliin, jotta ikkuna-elementti saadaan puristuksiin siksi aikaa, että se ehditään ruuvata kiinni. Pitkät kiilat on helppo irrottaa ja kiristää yksi kerrallaan vasaran napautuksella. Kun ikkunaelementti on ruuvattu paikoilleen, kiilat poistetaan.

1

Sahaa ura auki käsisahalla. Ikkunakarmiin on jyrsitty ikkunalautaa ja sisäpuolen pieluslautoja varten urat. Uria ei ole kuitenkaan jyrsitty täysin auki, joten niitä avataan hieman sahaamalla.

2

Kiinnitä kiilat ikkunanpuitteen pohjaan, yksi kummallekin sivulle ja yksi keskelle. Kiilat pitävät puitteen irti ikkuna-aukosta, jotta mahdollinen rakenteisiin tunkeutuva vesi pääsee haihtumaan eikä aiheuta lahoa.

3

Aseta ikkuna pieluslautojen väliin. Aseta etukäteen pari merkkiä noin 5 cm:n päähän pieluslaudan etureu-nasta ja työnnä ikkunaa sisäänpäin niin, että se tulee merkkien tasoon. Pyydä apu-laista tukemaan ikkunaa huoneen puolelta.

4

Laita puukiilat ikkunan ympärille. Laita kaksi kiilaa kumpaankin sivuun sisä- ja ulkopuolelta, niin voit apulaisesi kanssa asetella ikkunan tarkasti paikalleen ennen lopullista kiinnitystä.

04
Kiinnitys 5 Vaihe

Kun ikkuna on kiilattu tarkasti oikealle paikalleen, se avataan ja pystykarmei-hin esiporataan reiät karmiruuveille. Reiät porataaan komposiittiosaan eli puukerrosten välissä olevaan synteetti-seen materiaaliin. Komposiitti ei lahoa, joten sitä voidaan hyvin myös porata. Komposiittiosa löytyy lukitushelan ja kumitiivisteen välistä sivukarmista. Poraa kumpaankin sivuun reiät kolmelle ruuville, niin ikkuna pysyy tukevasti paikallaan.

1

Tarkista, että ikkuna on suorassa ja koeta avata ja sulkea se pari kertaa. Pari kevyttä napautusta kiiloihin voi oikaista ikkunan, jos se on vinossa.

2

Esiporaa pystykarminosiin. Älä poraa kumilistaan (A) tai lukitushelaan (B). Poran pitää sopia käytettäville karmiruuveille (6,5 x 12 mm), joten tässä käytetään 6 mm:n poranterää.

3

Kiinnitä ensin pystykarmit. Kuvassa käytetään 6,5 x 12 mm karmi-ruuveja, joiden kierteet jatkuvat kantaan asti. Näin karmi saadaan heti kiinni.

4

Ruuvien kanta on hyvin pieni, jotta ne voidaan ruuvata kokonaan karmin sisään. Upotusta tai muovitulppia ei näin ollen tarvita.

5

Säädä lopuksi lukitusmekanismi. Jos ikkuna rämisee tai kolisee, sitä voi säätää taivuttamalla pohjahelojen laippoja ruuvitaltalla kuten kuvassa näkyy.

05
Eristys ja saumaus 5 Vaihe

Ikkunan ja pieluslaudan välinen rako pitää sulkea. Tämä tehdään työntämällä osien väliin eristettä. Älä laita sitä liian tiiviisti, sillä mitä enemmän eristeet sul-loutuvat, sitä vähemmän ne eristävät. Ulkopuolelta rako täytetään siliko-nilla.

Se onnistuu hyvin, sillä pieluslau-dan ja puuverhoilun välissä on ilmarako. Käytämme mustaa rakennussilikonia, joka toisaalta kestää lähes mitä vain, toisaalta sopii hyvin tähän mustaan taloon. Silikonia painetaan saumaan, ja sen pinta silotetaan saumaustikulla, joita voi ostaa rakennustarvikeliikkeestä. Valkoi-nen karmi kannattaa suojata maalarin-teipillä ennen saumausta.

1

Työnnä eristettä puukiilan tai suora-kulman avulla karmin ja pieluslaudan väliin. Älä paina sitä liian tiiviiksi, mutta täytä rako kuitenkin kokonaan.

2

Nyt rakoon asetetaan pohja-nauha. Pyöreä solumuovinauha turvaa joustavalle saumausaineelle oikean muodon. Muussa tapauksessa saumaus-aine valuu sivuille ajan myötä.

3

Saumaa myös pieluslautojen alareunat, jotta sitä kautta ei pääse sadevettä sisään vaurioittamaan pieluslautoja.

4

Silota saumojen pohjat saumaustikulla. Työnnä ensin saumaa sisään ja paina sitä samalla tikulla yhteen. Tämän jälkeen voit silottaa sauman vetämällä tikkua pintaa pitkin. Kostuta saumaustikkua tarvittaessa pesuvedessä työn aikana.

5

Viimeistele saumaamalla pystysaumat ja tasoita myös ne saumaustikulla. Voit tarvittaessa peittää ikkunan maalarinteipillä, jos et ole tottunut saumaamaan silikonilla. Silikonia on nimittäin vaikea poistaa.

Materiaalit

• 1 kpl 12 x 130 mm liuskekivilevy ikkunapeltiä varten, 133 cm
• 3 kpl 19 x 120 cm pieluslautoja á 110 cm (tässä Thermowood)
• 1 yläsaranoitu, kaksilasinen äänieristetty puurakenteinen termoikkuna, 988 x 1088 mm

Lisäksi:
• Eristettä
• Sauman pohjanauha
• Silikonisaumausaine • Ikkunapellin lista
• 5 x 70 mm ruostumatt., haponkestäviä ruuveja
• Kiiloja
• Karmiruuveja 6,5 x 12 mm

Erikoistyökalut

• Märkäleikkuri
• Saumaustikut
• Puukiilat

Vie aikaa

Esivalmisteluiden ja harjoit-telun jälkeen ikkunan saa asennettua parissa tunnissa.

Hinta

Noin 40 € pieluslautoihin, ikkunalautaan, eristeisiin ja saumaukseen. Ikkuna maksoi noin 600 €.

Vaikeusaste

Uusien ikkunoiden asentami-nen vaatii suunnittelua ja huolellisuutta, jotta loppu-tuloksesta tulee hieno.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Ikkunat