Verkotuslaasti tarttuu mihin vain

Uusilla laasteilla ja ohuilla lasikuituverkoilla voi rapata seiniä, jotka olisivat tavallisella laastilla mahdottomia kokeneimmallekin rapparille. Uusi tekniikka voi auttaa aloittelijaa kestävän rappauksen tekemisessä.

Se on loppu nyt. Upea, vastarapattu seinä ei enää koskaan halkea, eikä sokkelia tarvitse paikata joka kevät. Halkemilta voi suojautua uusilla, sitkeillä laasti sekoituksilla ja lasikuidusta tehdyillä rappausverkoilla.

Verkko maksaa jonkin verran, ja sen käyttäminen on hieman tavallista laastia työläämpää. Verkotus laasti on kehitetty vanhojen ja hauraiden tiilten sekä uu-sien, erittäin kovaksi poltettujen tiilten rappaamiseen.

Verkotuslaasti on myös hyvä apukei-no tee se itse -miehelle. Ammattimuurari voi luottaa taitoihinsa, mutta aloitteleva rappari hyötyy tekniikasta myös tavalli-sissa kohteissa.

Laastissa ja verkossa on akryyliä sekä lasikuitua, mutta laastia käytetetään kuten perinteisiä rappauslaasteja. Laastin kovat ja sitkeät ainesosat varmistavat, että kosteus haihtuu seinästä nopeasti ja rappaus mukailee seinän muotoja.

Tavallinen laasti ei olisi tarttunut näihin murentuviin tiiliin. Seinät voitiin kuitenkin rapata verkko-laastilla.

Verkotuslaasti liimautuu tiukasti

Sekä lasikuituverkkoja että verkotus-laasteja voi ostaa rautakaupoista. Verkon ja laastisäkkien lisäksi tarvitaan nurkka- ja sokkelilastoja. Erikoislaastin hinta saattaa olla joissakin tapauksis-sa jopa kymmenkertainen tavalliseen laastiin verrattuna. Hinta riippuu siitä, mitä rappauksen pitää kestää. Monissa tapauksissa uuden ja perinteisen laastin hintaero on kuitenkin mitätön.

Verkkolaastilla työskennellään pitkälti samalla tavalla kuten perinteisellä laastil-la. Verkko painetaan kiinni laastiin, kun laasti on vielä kosteaa. Uusissa laasteissa on kuitenkin joitakin eroja vanhoihin: uudet pysyvät helpommin seinällä, mutta niiden pinta on vaikeampi hiertää. Jos olet rapannut aiemmin perinteisillä laasteilla, varaudu muuttamaan tekniik-kaasi hieman.

Näihin voi käyttää verkotuslaastia

Uudet laastit ja verkko sopivat erilaisiin paikkoihin. Joihinkin ne ovat ainoa mahdollinen ratkaisu, mutta usein voit päättää itse, haluatko tehdä työn perin-teisellä laastilla vai käyttää verkkoa.

Vanha tiiliseinä.

Verkotus laasti on hyvä ratkaisu, jos haluat päällystää vanhan tiiliseinän rappauksella. Suositellaan myös kokeneille rappareille.

Sokkelit.

Yleensä sokkelin voi rapata tavallisella laastilla, mutta jos laasti halkeaa toistuvasti, verkkolaasti voi ratkaista ongelman.

Erittäin kovaksi poltetut tiilet.

Uusien, kovaksi poltettujen tiilten rappaaminen voi olla vaikeaa. Fiksut laastit pysyvät kiinni myös niiden pinnassa.

Eristeen pintaan.

Rakennuksen ulkoseinässä olevan mineraalivillan ja styroksin voi rapata verkkolaastilla.

VERKOTUSLAASTIA

EI VOI KÄYTTÄÄ:

Isoihin halkeamiin. Isot halkeamat pitää vahvistaa ennen korjausta. Verkotuslaasti sopii pienten halkeamien paikkaamiseen.

Näin teet verkkorappauksen

Verkotuslaastilla ja lasikuituverkoilla työskentely on pitkälle samanlaista kuin perinteisillä laasteilla. Laastien erot on silti helppo huomata.

Uudet laastit tuntuvat erilaisilta, vaikka ne sekoi-tetaan samoilla suhteilla kuin perinteiset laastit. Uusi laasti tuntuu kiinteämmältä ja siltä, kuin se tarttusi seinään itsestään. Verkko on helppo painaa kiinni pohjalaastiin ja saada pysymään paikallaan. Verkotuslaastilla ja verkolla pääsee pitkälle ilman muurarin ammattitaitoa.

Laastin hyvä tarttumiskyky saattaa aiheuttaa ongelmia rappauksen pinnan hiertämisessä, sillä laasti tarttuu myös työkaluihin. Ongelma ratkeaa kuitenkin harjoittelemalla.

TEE POHJATYÖT KUNNOLLA: Puhdista irtonainen laasti seinästä. Täytä reiät, jotta pinnasta tulee luja ja tasainen. Vahvista haljenneet kohdat verkolla.

VAHVISTA KAIKKI NURKAT: Vahvista nurkat teräs- tai muovilastoilla ja kaistaleella rappausverkkoa. Verkkokaistaletta tarvitaan siksi, että nurkka saadaan sidot-tua kiinni seuraavaan verkkoon.

PEITÄ SEINÄ VERKOLLA JA LAASTILLA: Paina verkko kokonaan pohjarappauk sen sisään. Jos verkko ei peity ja joudut lisäämään laastia, lisää vain ohut kerros.

VIIMEISTELE PINTALAASTILLA: Odota vuorokausi ja peitä verkkolaasti yhdellä tai kah-della kerroksella hieno jakoista pintalaastia. Voit maalata kovettuneen pintalaastin, mutta valmiiksi värjätyn laastin käyttäminen on järkevämpää.

1

Täytä tyhjät saumat ja reiät, kun olet koputellut ja harjannut irtolaastin pois. Paina laastia lujasti saumoihin ja varmista, että ne tulevat täyteen. Kastele seinää koko ajan, jotta laasti ei kuivu liian nopeasti.

2

Korjaa halkeamat teräksillä. Työnnä raudat syvälle haljenneen kohdan vaaka-saumoihin. Käytä kiinnittämiseen sementti-laastia tai jotain muuta vahvaa laastia seinän tyypistä riippumatta.

3

Kiinnitä muovilasta sokkelin ja seinän välille. Lasta erottaa sokkelin seinästä, eikä kosteus pääse nousemaan julkisivu-rappaukseen. Tippanokka ohjaa veden sokkelin rappauksen yli.

4

Vahvista nurkat kulmalastoilla. Lastat vahvistavat nurkkia iskuilta, ja pintarappauksen paksuuden voi tehdä lastan vahvuuden mukaan. Peitä nurkkalastat leveällä verkkokaistaleella.

5

Levitä pohjalaasti seinälle teräslastalla. Jos alusta on epätasainen, laastin voi tasoittaa laudalla tai betonihiertimellä.

6

Paina verkko märkään pohjalaastiin. Leikkaa verkosta sopivat palaset ja limitä verkkoa vähintään 10 senttiä joka saumassa. Lisää hieman laastia, jos verkko ei peity kokonaan.

7

Tasoita pohjalaasti siten, että pinta on tasainen ja verkko on pinnan alla. Lisää pintaan ohut kerros laastia. Verkon pitää jäädä rappauksen uloimpaan kolmannek-seen, ettei pintaan tule halkeamia.

8

Vedä pintaan ohut kerros pintalaastia. Tasoita laasti ensin laudalla. Vedä sen jälkeen ylimääräiset laastit pois hammaslastalla ja tasoita seinä uudelleen.

9

Hierrä pinta. Rappauksen pintaan voidaan hiertää kuvio tai pinta voidaan tasoittaa. Sileä seinä tehdään kostealla sienellä. Älä käytä liikaa vettä, sillä läpimärkä sieni imee rappauksesta väriä ja sidosaineita.

Lue lisää täältä: Tutki ja korjaa halkeamat

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Materiaalit