Opas: Saumamassat

Vältyt monelta virheeltä alkaen pienistä ärsyttävistä vioista aina kalliisiin katastrofeihin, kun osaat valita rakennus- tarvikeliikkeen – ja verstaasi – hyllyltä oikean saumapatruunan. Lue tämä saumamassaopas, niin tiedät, milloin kelpaa akryyli ja milloin taas tarvitaan silikonia!

Kun valitset saumamassaa rakennustarvikeliikkeen patruunoita pursuavalta hyllyltä, älä mieti nimiä, kuvia tai muita värikkäitä piirroksia, joita patruunan etupuolelle on painettu. Tuotenimet voivat vaihdella, vaikka sisältö olisi sama, ja samaa tuotenimeä voidaan käyttää keskenään hyvin erilaisista tuotteista.

Jotta osaisit valita oikein, tutki mieluummin patruunan takaa tuoteselostetta, niin näet, mistä saumamassa on tehty. Selosteesta näet kyseisen saumamassan ominaisuudet sekä sen, mihin sitä voi käyttää, ja miten sillä voi luoda parhaat ja kestävimmät saumat.

Edellytyksenä on, että tiedät jotakin saumamassoista. Lue saumaoppaamme, niin osaat valita oikein. Näin löydät oikean saumamassan, etkä tule ostaneeksi uutta saumamassaa turhaan, jos selviätkin työstäsi varastostasi löytyvällä puolikkaalla
patruunalla. Opit myös löytämään juuri ne ominaisuudet, joita saumasi vaatii.

5 erilaista saumamassaa, 5 erilaista materiaalia

Oppaassa esitellään viisi saumamassaa. Ne on luokiteltu materiaalinsa mu kaan: silikoni, akryyli, MS-poly meeri, polyu-retaani ja bitumi. Tuotevaihtoehtoja on tarjolla enemmänkin. Vaikka tuotteet olisi tarkoitettu tiettyyn tehtävään, niitä voi käyttää vapaasti ominaisuuksiensa mukaan. Jos sinulla on vaikkapa ”maalaussaumamassaa”, se on akryylimassaa, jota voi hyvin käyttää ääntäeristäviin saumoihin. Myös tuotteiden rajoitteet on tunnettava - esim. vain erikoiset MS-saumamassat ovat riittävän kovia käytettäväksi laivankansilattiaan.

Vinkkejä saumamassoista ja saumojen täyttämisestä oikein

 • Saumamassa tulisi säilyttää kuivassa ja viileässä (ei pakkasessa).
 • Sulje putkilo käytön jälkeen. Käytä esim. ilmatiivistä teippiä
 • Leikkaa patruunan kärki viistoon niin, että aukko sopii sauman leveyteen. Aukon kokoa voi vaihdella kääntämällä pistoolia.
 • Peitä sauman reunat maalarinteipillä, ennen kuin saumaat.
 • Joustavien saumojen tulee olla ohuimpia keskikohdastaan.
 • Plastisten saumojen tulee olla neliömäisiä (tasainen pohja).
 • Paina massaa tiiviisti elastisen sauman pohjanauhaa vasten
 • Silota sauma saumatikulla, ­ palalla tai lastalla.
 • Käytä silotusnestettä saippuaveden sijaan.
 • Siirrä käytetty kärki uuteen patruunaan, niin säästyt jätteeltä.
 • Eikovettuneet saumamassan jäänteet ovat kemiallista jätettä.

1. Akryylisaumamassa

Akryyli on vesiliukoinen saumamassa, joka on ylimaalattavissa. Sitä on helppo työstää ja se on edulli nen. Akryyliä käytetään sisätilojen sau moi hin ja rakoihin. Vaikka siitä tulee ajan myö tä joustavaa massaa jäykempi, se luoki tel laan muovik si, eikä se kelpaa vaativiin saumauksiin.

Ominaisuudet

Akryylisaumamassa pohjautuu akryylidispersioon, josta syntyy yksikomponenttinen, vesiliukoinen saumamassa, jonka käyttö ei edellytä erityisiä turvatoimia.

Kovettunut akryylisauma on plasto-elastinen. Tämän ansiosta akryylisaumamassa luokitellaan plastisiin sauma­ massoihin, vaikka se ajan myötä kuivuu kumimaiseksi massaksi rajallisin jousto­ominaisuuksin.

Akryylisaumamassaa kutsutaan usein maalaussaumaksi, sillä se sopii erinomaisesti halkeamien ja reikien tiivistämiseen maala­ ustöissä, mutta akryylisauma sopii myös muuhun tiivistämiseen ja kuivien sisätilojen saumoihin, kunhan siltä ei vaadita suurta tiiviyttä eikä sen odoteta selviävän suuresta liikkumisesta.

Käyttökohteet

 • Halkeamien, rakojen ja reikien täyttö ennen maalausta
 • Ääntä eristävät saumat väliseinissä ja muissa rakenteissa
 • Vähemmän vaativat rakennesaumat erilaisten sisätilojen rakenneosien välillä

Ominaisuudet

 • Plastinen (plasto­elastinen)
 • Kiinnittyy hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin
 • Kovettuu, kun vesi haihtuu
 • Voidaan ylimaalata
 • Kohtuullisen kestävä kovetuttuaan tarpeeksi kauan
 • Ei kestä jatkuvaa vesikosketusta
 • Työskentelyn aikana akryyli on helppo poistaa vedellä

Käytettyjä nimityksiä

• Maalaussauma • Akryylisaumamassa • Akryylitiivistysmassa • Akryyli Basic • Saumamassa • Rakennusakryylimassa • jne.

Säilyvyys

Avaamaton akryylisaumamassapatruuna säilyy vähintään 2 vuotta. Jos patruunan sulkee hyvin ja ilmatiiviisti ja säilyttää kui­ vassa ja viileässä muttei pakkasessa, akryyli kestää noin vuoden.

2. Silikonisaumamassa

Silikoni mielletään usein saumamassan syno nyymiksi riippumatta patruunan sisällöstä. Tämä on tietenkin väärin, ja vaikka erityisesti MS-polymeeri on vallannut alaa silikonisauma massalta, on silikonin liukas ja sileä, vettä ja likaa hylkivä pinta yhä vertaansa vailla.

Ominaisuudet

Vanhat ja uudet silikonisaumamassat ovat hyvin joustavia. Vanhat sen vuoksi, että etikkahappopitoisia ja hapottomia kosteuskovetteisia tuotteita on ollut olemassa jo vuosia, ja niitä käytetään yhä moneen tarkoitukseen, ja uudet sen vuoksi, että myös silikonisaumamassoja kehitetään jatkuvasti. Useimmat tuotteet ovat vesipohjaisia, joten ne voi poistaa vedellä, ennen kuin ne kovettuvat. Uudet tuotteet jähmettyvät veden haihtuessa toisin kuin vanhat, jotka kovettuvat kosteudesta. Kovettuneet silikonisaumamassat ovat ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia, mutta huomioi se, että esimerkiksi kaikkia tuotteita ei voi käyttää lasin saumoihin.

Käyttökohteet

 • Saumaus ja tiivistys märkätiloissa. Rakennusmääräykset velvoittavat silikonin käyttöön märkätiloissa.
 • Saumaus ja tiivistys vesikalusteiden ja altaiden ympärillä
 • Lasin liimaus ja saumaus
 • Hyvin joustavat, ei-maalattavat rakennesaumat sis. ja ulkona

Ominaisuudet

 • Erittäin joustava
 • Kiinnittyy erityisen hyvin useimpiin materiaaleihin
 • Kovettuu kosteudesta (vanhat tuotteet) tai veden haihtuessa
 • Ei voi ylimaalata
 • Kovetuttuaan lapsiturvallinen
 • Kestää toistuvaa vesikosketusta, mutta ei jatkuvaa kosteutta
 • Ei-kovettunut silikonimassa poistetaan asetonilla tai vedellä

Käytettäviä nimityksiä

• Silikoni • Saniteettisilikoni/-sauma • Rakennussilikoni • Märkätilasilikoni/-sauma • Lasisilikoni • jne.

Säilyvyys

Avaamaton patruuna 2 vuotta, avattu korkeintaan vuoden.

3. Ms-polymeerisaumamassa

Polymeerisaumamassoissa yhdistyvät silikoni ja polyuretaanisaumamassojen parhaat puolet. Jous tava MS-massa onkin ottanut ison osan näiden tehtävistä. Hyvät joustoomi nai suudet, ei vaaral lisia aineita, kiinnittyy hyvin useimpiin mate riaa leihin, säänkestävä ja ylimaalattavissa.

Ominaisuudet

MS-polymeerisaumamassa on ennen muuta joustava kumisauma-massa, joka kiinnittyy hyvin useimpiin pintoihin. Sitä voi käyttää lähes kaikkiin rakennesaumoihin, liikuntasaumoihin ja tiivistämiseen. Hyvien kiinnitysominaisuuksiensa ansiosta monia MS-saumamassoja voi käyttää myös todellisiin kiinnitystehtäviin. MS-polymeeripohjaiset saumamassat tai hybridipolymeerit kovettuvat ilman kosteudesta aiheuttamatta haitallisia höyryjä ja vaatimatta erityisiä varotoimia työssä. Näitä ei pidä sekoittaa PU-saumamassoihin (polyuretaani), joista haihtuu isosyanaatttia.

Käyttökohteet

 • Useimpien materiaalien saumaus ja tiivistäminen sisällä ja ulkona
 • Rakennesaumoihin, joissa tarvitaan joustavaa, ylimaalattavaa saumaa, myös hyvin vaativiin kohteisiin
 • Liimaustehtäviin, joissa tarvitaan joustavaa/sitkeää sidosta

Ominaisuudet

 • Erittäin joustava
 • Kiinnittyy erittäin hyvin useimpiin materiaaleihin
 • Kosteuskovettuva
 • Ylimaalattavissa. Joitakin tuotteita voi myös hioa
 • Kovetuttuaan lapsiturvallinen
 • Pitkä kestävyys ulkona ja sisällä
 • Poistetaan bensiinillä tai tärpätillä ennen kovettumista

Käytettäviä nimityksiä

• MS-saumamassa • Rakennussauma • Lattiasauma • Tekninen sauma • Marine-saumat • Julksisivusauma • jne.

Säilyvyys

Avaamattomana 1 vuosi. Muista tarkistaa säilyvyys putkilosta, ennen kuin ostat tuotteen. Saumamassa kovettuu ilman kosteudesta, joten kovettuminen käynnistyy, kun putkilo avataan. Jos säilytät sen tiiviinä ja kuivassa, se kestää hyvällä onnella pari kuukautta.

4. Polyuretaanisaumamassa

PU-saumamassasta saadaan hyvin vahva, sit-keä ja elastinen sauma, joka kestää sääolosuh-teita ja on vedenpitävä. Käytetään vaativiin sau mauksiin ja liimauksiin. Ympäristölle ja ih-misten terveydelle vähemmän haitalliset MS-polymeerisaumamassat ovat korvanneet nämä.

Ominaisuudet

PU on lyhenne polyuretaanista, ja kuten MS-polymeeri, myös sau-mamassa kovettuu kosteudesta. Materiaali muistuttaa silikoni- ja MS-polymeerisaumamassoja ominaisuuksiltaan ja käytöltään. Suuri ero on siinä, että PU-saumamassa luovuttaa isosyaniit-tihöyryä kovettuessaan. Vaikka määrä on pieni, tuuletus on vält-tämätöntä työskentelyn aikana ja siihen asti, kunnes sauma on kovettunut. Myös ihoa suojaavia hansikkaita on hyvä käyttää. Kun tarvitaan erityisen lujaa pitoa ja tartuntaa, jotkin valmistajat suosi-vat yhä PU-saumamassaa sen hyvin dokumentoitujen ominai-suuksien takia.

Käyttökohteet

 • Useimpien materiaalien vaativat saumat ja tiivistykset ulkona
 • Rakennesaumat, joissa tarvitaan hyvin joustavia ja ylimaalattavia saumoja
 • Joustavin liimasaumoin toteutettavat vaativat liimaukset

Ominaisuudet

 • Erittäin joustava
 • Erittäin hyvä tarttumiskyky
 • Kosteuskovettuva (luovuttaa kovettuessaan isosyaniitteja)
 • Voidaan ylimaalata
 • Kovetuttuaan lapsiturvallinen
 • Pitkä kestävyys useimmissa ympäristöissä
 • Poistetaan tärpätillä tai asetonilla ennen kovettumista

Käytettäviä nimityksiä

• PU-saumamassa • Rakennesauma • Flex-sauma • Tekninen sauma • Marine-sauma • Liimasauma • Julkisivusauma yms.

Säilyvyys

Vaihtelee, joten tarkista säilyvyys patruunasta. Koska sauma-massa kovettuu kosteudesta ja lämmöstä, säilytä patruunaa kui-vassa ja viileässä. Käyttöikä korkeintaan 6 kk avaamisen jälkeen.

5. Bitumisaumamassa

Bitumipohjainen saumamassa on vanha plasti-nen tuote. Bitumia syntyy raakaöljyn puhdista-misen jäännöstuotteena. Nk. Mastic-saumamassa oli ensimmäisiä nykyaikaisen raken-ta misen kumisaumoja. Pehmeä öljy massa on valtaosin korvattu joustavilla saumamassoilla.

Ominaisuudet

Bitumisaumamassat ovat plastisia tai termoplastisia. Bitumi on raakaöljyn puhdistamisen jäännöstuote, ja kun sitä käytetään sau-mamassana, sitä on modifioitu eri tavoin tiettyjen ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Usein valmiiseen saumaan syntyy ohut kalvo, jonka voi ylimaalata, mutta kalvon alla oleva massa jää peh-mäksi ja joustavaksi ja jähmettyy hitaasti. Bitumi ei ole lapsitur-vallinen. Jos sitä käytetään saumamassana, sauma pitäisi kattaa listalla tmv., joka suojaa sitä lapsilta, linnuilta ja muilta hyönteisiltä.

Käyttökohteita

 • Tiivistys, liimaus, saumaus ja bitumihuopakatteen korjaus
 • Vanhojen bitumipitoisten saumojen korjaus ja uusiminen
 • Suojatut saumat, joihin ei voi työstää joustavaa saumaa (joka on riippuvaisempi pohjanauhasta).

Ominaisuudet

 • Plastinen
 • Kiinnittyy hyvin useimpiin rakennusmateriaaleihin
 • Muodostaa kalvon vuorokauden kuluessa, mutta jää sen alta pehmeäksi ja takertuvaksi
 • Ylimaalattavissa
 • Ei lapsiturvallinen (tulisi suojata mekaanisesti)
 • Ei kestää jatkuvaa vettä tai UV-valoa
 • Puhdistus mineraalitärpätillä sekä työn aikana että ennen massan kovettumista.

Käytettyjä nimiä

• Secomastic • Bitumi • Mastic • Kattoliima • Kattotiiviste • jne.

Säilyvyys

Pakkaus lupaa todennäköisesti 2 vuoden säilyvyyden, mutta bitumimassaa voi käyttää paljon pidempään, jos sen vain säilyttää tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä.

Mitä nämä sanat tarkoittavat?

Saumapatruunoissa, käyttöohjeissa ja tässä lehdessä törmää moniin saumausalan ammattitermeihin.

Ohessa lyhyt seloste tavallisimmista ammattitermeistä.

Elastinen

Valmiiksi kovettunut sauma voi ajan kuluessa venyä ja kiinnittyä ja palautua joka kerta alkuperäiseen muotoonsa niin kauan, kun liikehdinnän määrä pysyy ilmoitetuissa rajoissa.

Plastinen

Valmis sauma voi antaa periksi, mutta se säilyttää uuden muo-tonsa eli käyttäytyy kuten purukumi, eikä kuten kuminauha.

Termoplastinen

Valmis sauma pehmenee ja muuttuu nestemäisemmäksi, kun se lämpenee ja kiinteytyy lämpötilan laskiessa.

Tiivistäminen

Sauma sulkee raot ja reiät kosmeettisesti, mutta ei täysin tiiviisti.

Toimintasauma

Saumaa ei kateta pelkästään kosmeettisesti, vaan myös niin tii-viisti, että sillä on varsinainen tehtävä yhdistetyssä rakenteessa.

Lapsiturvallinen

Sauma kovettuu niin kovaksi, että lapset ja eläimet eivät yleensä pysty enää vaurioittamaan sitä.

Kuivumis- tai kovettumisaika

Aika, jonka saumamassa tarvitsee kuivuakseen tai kovettuakseen.

Minimilämpötila

Matalin lämpötila, jossa saumamassaa voi käyttää ja se kovettuu.

Kolmiosauma

Sauma, tai oikeastaan tiiviste, joka tarttuu sekä sivuihin että pohjaan, eikä näin liiku paljon.

Tärkeimmät ominaisuudet

Venymiskyky ilmoitetaan prosentteina siitä leveydestä, johon sauma kovettuu. Mitä leveämpi sauma, sitä enemmän liikettä massa kestää säilyttäen otteensa ja muotoon palautumiskykynsä.

Oheinen taulukko osoittaa mm. sen, kuinka suurta liikettä viisi erilaista saumamassaa kestävät.

Tietyt tehtävät vaativat erikoissaumamassaa

Jokainen viidestä tavallisesta saumamas-sasta on hyvin monikäyttöinen, ja yhdes-sä ne kattavat pitkälti yleisimmät tehtä-vät. Jotkin tehtävät vaativat kuitenkin eri -koissaumamassaa. Supersaumamas salla-kaan ei selviä kaikesta, jotkin niistä sopi -vat vain muutamaan tiettyyn tehtävään.

Silikonia akvaarioihin

Jos aiot rakentaa tai tiivistää akvaarion tai terraarion, käytä tähän kohteeseen tarkoitettua silikonisaumamassaa. Tartuntaominaisuuksien tulee olla huippuhyvät, eikä saumamassa saa myrkyttää kaloja tai eläimiä. Akvaario-saumamassaa voi käyttää kaikkiin mahdollisiin lasitöihin.

Lattiasaumamassa

Jos aiot asentaa leveäsaumaisen laivankansilattian, joka tiivistetään saumamassalla, käytä tähän tarkoitukseen kehitettyä lattiasaumamassaa. Hyvän kiinnityskyvyn ja suuren kulutuskestävyyden lisäksi massan pitää kovettua niin kovaksi, että sitä voi hioa ja lakata. Tarjolla on sekä MS-polymeeriä että PU-massaa.

Silikoni märkiin ja kosteisiin olosuhteisiin

Kylpyhuoneeseen, keittiöön ja muihin kodin märkätiloihin käytetään silikonia, koska se on helppo pitää puhtaana. Silikonin on sisällettävä kuitenkin homeen- ja sienenesto-aineita. Vedelle ja ilman hapelle altistuvat kohteet ovat alttiita sienille, jotka viihtyvät orgaanisessa materiaalissa.

Joustava sauma ja pyö reä pohjanauha

Plastinen sauma ja ta sai nen pohjanauha

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Saumamassa