Kaksintaistelu: Ruuvi - Naula

Sekä naulat että ruuvit pitävät hyvin mutta kilpailevat paremmuudesta.

Ruuvikoneet ja nykyruuvit ovat ajaneet vasarat ja naulat ahtaalle. Ruuveja on nykyisin mitä erilaisimpia materiaaleja ja mittasuhteita varten.

Ruuvi - Vahva ja helppo poistaa

Ruuvin kierteet takaavat hyvän kiinnityksen alustaan, ja ruuvi on helppo myös irrottaa. Ruuvin kanta sen sijaan vie tilaa, ja ruuvi maksaa yleensä tuplasti enemmän kuin vastaava naula.

LUE LISÄÄ: Tehokas naulain

Ruuvit ovat kokeneet valtavan muu-toksen viime vuosikymmeninä, kun yhä tehokkaammat ja käte-vämmät ruuvikoneet ovat ratkaisevasti helpottaneet ruuvien kiinnittämistä.

Ruuvien perushyödyt ovat ennallaan: ruuvin kierre pureutuu hyvin materiaaliin, alusta ei ruuvattaessa painu, ja yhteen ruuvatut kappaleet on myöhem-min helppo irrottaa toisistaan. Kun puhum-me ruuveista, emme tarkoita enää sitä aikaa, jolloin paksuja kartio-maisia puuruuveja ruuvattiin suoraurai-sella ruuvitaltalla, joka vain vaivalla pysyi ruuvissa kiinni.

Rakennustarvikeliikkeiden hyllyltä löytyy nykyään ruuveja lähes mihin tahansa tarpeeseen, ja ruuvit ja ruuvi-koneet ovat vallanneet monet niistä teh-tävistä, jotka aiemmin ratkaistiin nau-loilla. Ruuvien tyypillisiä piirteitä ovat korkea ja terävä kierre, joka takaa hyvän vetolujuuden, mutta joka on usein liian raskas käsin ruuvattavaksi.

Ruuvin runko on usein niin ohut, että ruuvin saa kiinni esiporaamatta ja kappaleen halkeamatta. Esiporaus takaa vahvimman liitoksen, mutta esiporaa-mattakin pärjää usein hyvin.

Lyhyempiä ja vahvempia

Suurin muutos on tapahtunut ruuvin kannan muotoilussa, ruuvin valmistus-materiaalissa ja pintakäsittelyssä. Myös kierteet ovat erikoistuneet, ja nykyisin ruuveja on moneen käyttökohteeseen, levytyyppiin, materiaaliyhdistelmiin jne. Monesta pulmasta selviää nykyisin myös paljon paremmin kuin ennen, mutta tarvikeostoksilla pitää käydä entistä useammin löytääkseen juuri tietyn ruuvin tiettyä tarvetta varten.

Yksi ruuvin etu on vetovahvuus, joka helposti ohjaa ruuvia vinoissa levyissä ja laudoissa, eikä ruuvin tarvitse upota läheskään yhtä syvälle materiaaliin kuin naulan tarttuakseen kiinni.

Ruuvi voi vetää kappaleen paikalleen, ja koska ruuvi pureutuu itse alas, kappale ei vaadi samanlaista tukea alleen kuin naulattavat kappaleet.

Yhteenveto

Ruuvi on yleensä naulaan nähden ylivoi-maisen vahva, hel-pompi työstää ja irrot-taa. Toisaalta se on kalliimpi, vaikeampi piilottaa ja usein köm-pelö ohuissa listoissa.

Naula halpa, nopea ja piilotettu

Naulat ovat pitäneet kappaleita yhdessä vuosituhansia, ja kaikessa yksinkertaisuudessaan ne tekevät sen myös tulevaisuudessa. Yhä useammin naula ammutaan kohteeseensa - ellei sen sijaan valita ruuvia.

Naulaimet ovat vallanneet alaa nauloilta ja uppokantanauloilta. Niitä on nopea ja paljon helpompi käyttää kuin perinteistä vasaraa.

Naula on yksinkertainen, nopea ja edullinen. Olemme iskeneet nauloja puuhun rautakaudesta lähtien ja tulemme tekemään niin tule-vaisuudessakin, vaikka ruuvit ovat viime vuosikymmeninä vallanneet nau-loilta alaa monessa kohteessa.

Naula on liikuttavan yksinkertaista napauttaa paikalleen. Ei joudu etsimään täsmälleen saman-laista uraa, joka sopii naulaan. Sähköjohtoa ja akkua ei tarvita. Eikä esiporaamista. Ainoa asia, jolle on käyttöä on vasara.

Naulalla on myös monta vahvaa puolta ruuviin nähden. Yksi isoista eduista on, että naulankannat ovat huomaamatto-mampia ja helpompia piilottaa kuin ruu-vien kannat. Suuret naulankannat eivät yleensä näy maalikerroksen alta, ja uppokantanaulat katoavat lähes koko-naan, varsinkin pienikokoisemmat.

Naulat sopivat verhoilulautojen nau-laamiseen, mutta myös moniin hienom-piin tehtäviin, varsinkin sen vuoksi, että naulat voivat olla paljon ruuveja ohum-pia eivätkä tarvitse suurta kantaa uraa varten. Paksuudeksi riittää karkeasti sanoen se, että naulan voi iskeä sen taipumatta - sitkeän teräksen katkaisemiseen vaaditaan todella paljon.

Tarjolla on itse asiassa nauloja, jotka pureutuvat kiinni aivan yhtä hyvin kuin ruuvit - mutta niitä ei tahdo saada enää pois. Ei voi kieltää, etteivätkö naulat olisi joutuneet antamaan ruuveille periksi lähivuosikymmenten aikana. Ja vaikka vasara on yksinkertainen työkalu, sen käyttö vaatii enemmän taitoa kuin ruu-vikone, ja osat on nopeampi ja helpompi liittää ruuvaamalla kuin naulaamalla.

Naulat ovat myös voittaneet taisteluita - vasaran hylkäämällä. Varsinkin ammattilaiset käyttävät nauloja paljon, mutta ampuvat ne iskemisen sijaan.

Naulaimet ovat todella nopeita. Naula on pohjassa ennen kuin ruuvi on ehtinyt kiertyä kierrostakaan, seuraava naula on jo valmiina ja toinen käsistä koko ajan vapaana. Ammuttavat naulat vaativat kuitenkin kalliimpia erikoistyökaluja, joten niiden leviäminen laajemmalti nikkareiden käyttöön vie vielä aikaa.

Yhteenveto

Naulat sopivat listoihin ja pieniin osiin, tekevät liitoksista huomaamattomat ja ovat edullisia. Ne pitävät ruuveja huo-nommin, ja niitä on vaikeampi irrottaa.