Kaksintaistelu: Mdf-levyä - Lastulevyä

Kumpaa levyä kannattaisi käyttää: mdf- vai lastulevyä?

Mdf-levyä huonekaluihin ja kalusteisiin

Kovilla mutta varsin painavilla mdf-levyillä on monta etua. Sen jälkeen kun ne tulivat Yhdysvaltain markkinoille 1960-luvulla, niistä on tullut ammattilaisten ja nikkareiden joukossa hyvin suosittuja.

LUE LISÄÄ: Lastulevy: Näin käytät lastulevyjä

Mdf-levyt on tehty jauhetuista puukuiduista, joihin on sekoi-tettu liimaa ja jotka on puris-tettu yhteen korkean lämpötilan ja pai-neen avulla. Jäähdyttyään levyt ovat kovia ja sileitä.

Levyt soveltuvat vain sisäkäyttöön, sillä ne voivat imeä kosteutta. Huoneen ilmankosteus saa olla yli 65 prosenttia vain muutaman viikon vuodessa.

Kova pinta ja reunat

Mdf-levyt ovat tasaisen kovia koko levyn paksuudelta, ja levyjen reunat ovat niin vankkoja, että niihin voidaan jyrsiä kes-täviä profiileja. Levyjen ylä- ja alapintoja voidaan myös jyrsiä, joten levyihin voi-daan työstää esimerkiksi uria. Tämän vuoksi levyt ovat suosittuja moneen eri käyttötarkoitukseen, koriste- ja peitelistoista harvemmin siirret-tävien huonekalujen ja kalusteiden valmistukseen.

Kovuutensa vuoksi levyt sopivat hyvin myös hyllyiksi, sillä ne kestävät suurempaa kuormitusta kuin lastulevyt.

Toisaalta levyt ovat raskaita siirtää ja käsitellä. Mdf-levyjen työstö kuluttaa talttaa, jyrsintä ja sahaa.

Mustia ja rei’itettyjä levyjä

Mdf-levyjä on saatavilla 3-40 mm pak-suuksissa. Ohuimpia levyjä käytetään yleensä vain kaappien taustaverhoiluun, paksummat levyt sopivat pöytätasoiksi. Tavallisimpien, jo 1960-luvulla tunnet-tujen mdf-levyjen lisäksi monet ra-kennustarvikeliikkeet varastoivat myös läpi-värjättyjä mdf-levyjä. Nykyään näkee usein esimerkiksi mustia levyjä. Pöytä-tasoina ja kalusteina käytettäviä mdf-levyjä ei tarvitse maalata, mutta lakkaus parantaa niiden kestävyyttä.

Mdf-levyjä on tarjolla myös uritettui-na versioina - toiselle puolelle on leikattu rivi uria, jotka tekevät levystä niin jous-tavan, että sen voi taivuttaa pyöreään muotoon. Näitä levyjä käytetään lähinnä huonekalujen valmistuksessa.

Yhteenveto

Mdf-levyt ovat lastulevyjä kalliimpia, mutta ne ovat sopivin materiaali kalusteisiin. Kovat ja sileät pinnat ja reunat teke-vät levyistä helppoja hioa ja maalata. Jalkaja peitelistoihin ne ovat lähes ainoa käyt-tökelpoinen levymate-riaali, sillä mdf-levyä voi muotoilla.

Lastulevyä lattioihin ja kaappeihin

Lastulevyt ovat kevyempiä ja edullisempia kuin mdf-levyt. Toisaalta ne ovat hauraampia ja soveltuvat tämän vuoksi toisenlaisiin kohteisiin - lattiaan, kaapinoviin ja -sivuihin, melamiinipöytälevyihin.

LUE LISÄÄ: MDF-levy

Lastulevyt on tehty puu- ja metsäte-ollisuuden hienojakoisesta höyläys-purusta, lastuista ja sellupuusta. Hienoon puumassaan sekoitetaan liimaa, ja se puristetaan yhteen korkean lämpötilan ja paineen avulla. Jäähdytty-ään levyt ovat kovia ja jäykkiä, ja niissä on kolme kerrosta. Päälli- ja alapuoli on hienoksi puristettua lastua, välikerros hieman karkeampija-koista. Tämän vuoksi ne vaativat aika lailla jälkikäsittelyä, jos niiden reunat jäävät näky-viin, eikä levyjä voi profiloida siististi ta-vallisilla työka-luilla. Levyt imevät herkästi vettä ja sopivat vain sisäkäyt-töön tavalliseen huoneilmaan. Ilman-kosteus ei saa nousta liikaa.

Kätketyt levyt

Raakalastulevyjen paksuus on 6-40 mm. Rakennustarvikeliikkeissä myytävät levyt ovat yleensä 10-28 mm paksuja. Levyjä voi käyttää kohteissa, joissa ne eivät jää näkyville - seinäverhoiluun, aluslattiaan tai patjaa kannattelevana levynä sängyssä.

Melamiinia tai laminaattia

Kalusteiden valmistamiseen käytetään ensisijaisesti melamiinipinnoitteisia las-tulevyjä. Niitä saa monenpaksuisina, ja niitä käytetään esimerkiksi kaappeihin, laatikoihin, hyllyihin, sokkeleihin ja muihin kohteisiin, joissa levypinnan halutaan olevan valkoinen, täysin sileä ja helposti puhdistettava. Sahatun reu-nan peittämiseen on olemassa erivärisiä ja -paksuisia reunanauhoja.

Pöytälevyihin käytetään ensisijaisesti laminoituja lastulevyjä. Ne ovat yleensä 25-40 mm paksuja.

Yhteenveto

Lastulevyjen selvä etu on hinta: ne mak-savat yleensä vähintään 30-40 prosent-tia vähemmän kuin samankokoiset mdf-levyt. Lastulevyä käytetään tämän vuoksi aina laminaatti- ja melamiini-levyjen runkona.

Raakalastulevy on sileä ja tasainen. Sitä on helppo maalata. Levyt vaativat tosin hieman enemmän pohjustusta, tasoittamista ja hiomista kuin mdf-levyt, varsinkin reunoistaan. Lastulevy sopii parhaiten piiloon jääviin kohteisiin: tapetin, vanerin, melamiinin tai laminaatin alle.

Levyt sopivat hyvin myös kantavaksi aluslattiaksi.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puulevy