Kaksintaistelu: Alkydimaali - akryylimaali

Kumpaa maalia sisätilojen puupinnoille – alkydi vai akryyli?

Alkydimaali - äkäinen mutta kestävä

Alkydimaali, jota yleensä kutsutaan öljymaaliksi, haisee voimakkaasti. Se voi silti olla loistava valinta sisätilojen puupinnoille, sillä se tekee puupinnasta kestävän, sileän ja helposti puhdistettavan.

Akryylimaali on yhä suositumpi valinta myös muilla kuin seinä- ja kattopinnoilla. Se haisee vain vähän ja sitä on helppo levittää. Maalilla on kuitenkin rajoitteensa sisätilojen puupinnoilla käytettäessä.

Alkydimaalilla syntyy kestävä pinta. Pinta kestää päivittäistä kulutusta, jolle esimerkiksi käsijohteet altistuvat.

Kokemattomampikin maalari saa luotua alkydimaalilla sisätilojen puupinnoista sileämmät, kestä-vämmät ja helppohoitoisemmat kuin vesiohenteista maalia käyttämällä. Toisaalta huonona puolena on, että maali haisee voimakkaasti sitä levitettäessä.

Alkydimaali on paksu maali, joka koostuu pääasiassa öljystä ja alkydista (synteettista hartsia, jota valmistetaan raakaöljystä). Maalissa alkydi ja öljy liu-kenevat tärpättiin. Kun se haihtuu, alkydi hapettuu hitaasti ja muodostaa paksun ja kulutusta kestävän kuoren.

Tästä prosessista saavat alkunsa sekä alkydimaalin hyvät että huonot puolet.

Alkydimaali kovettuu hitaasti, joten maalaamisessa ei tarvitse pitää kiirettä. Työstöaikaa on jopa 20 minuuttia ennen kuin maali on niin tahmeaa, että sitä ei voi enää työstää. Toisaalta kovettumis-prosessin pituus helpottaa maalin leviä-mistä itsestään ja saa aikaan täysin sileän ja tasaisen pinnan.

Alkydimaalin huonot puolet

Alkydimaalin selvästi huonoin puoli on tärpätti, joka on kautta aikojen heikentä-nyt monen maalarin terveyden. Tärpätti haihtuu nopeasti, joten työnteon aikana ainetta tulee hengitetyksi varsin suuria määriä. Tämän vuoksi maalaamisen aikana on aina tärkeää huolehtia tuule-tuksesta tai käyttää hengityssuojainta.

Maalin toinen huono puoli on se, että se kellastuu ajan saatossa. Jotkut maalit kellastuvat nopeammin kuin toiset, eikä se riipu maalin hinnasta tai laadusta, joten oikean maalin löytäminen vaatii etsimistä tai muiden maalareiden vink-kejä. Hyvin vaaleilla sävyillä on suurem-pi taipumus kellastua.

Vesiohenteinen alkydi

Jos haluat välttää tärpätin mutta säilyt-tää samalla jotkut sen tarjoamista eduis-ta, voit valita vesiohenteisen alkydimaa-lin. Sitä kutsutaan öljyemulsiomaaliksi ja myydään esim. ”muovialkydina”. Maa-lia voi työstää jopa 7 minuuttia, joten pinnasta saa varsin sileän, mutta ei niin kestävää kuin tavallisella alkydimaalilla.

Yhteenveto

Kestävän pinnan takia alkydimaali soveltuu sisätilojen puupinnoil-le, joiden pitää kestää arkikulutusta. Portai-den käsijohteet, pöytä-levyt ja ikkunalaudat ovat hyviä kohteita.

Akryylimaali - hajuton mutta herkkä

Akryylimaali on yhä suositumpi valinta myös muilla kuin seinä- ja kattopinnoilla. Se haisee vain vähän ja sitä on helppo levittää. Maalilla on kuitenkin rajoitteensa sisätilojen puupinnoilla käytettäessä.

Akryylimaalilla pinnasta ei saa niin sileää kuin alkydimaalilla, mutta toisaalta akryylimaali ei juuri haise eikä se sisällä liuotusaineita. Tämä on merkittävin syy akryylimaalin yhä kasvavalle suosiolle sisämaalina. Toinen syy on se, että siveltimet ja rullat on helppo puhdistaa vedellä, ja maalitahrat voi pyyhkiä pois märällä liinalla.

Akryylimaali sisäl-tää miljoonia pieniä muovimaisia akryyli-kuulia, jotka on sekoi-tettu veteen. Kun vesi haihtuu, muodostuu ohut, pehmeä pinta, joka kestää tavallista puhtaanapitoa maa-AKRYYLIMAALI lin kovettumisen jälkeen.

Vaikka akryyli on eräänlaista muovia, sitä ei pidä sekoittaa muovimaaliin. Nämä ovat kaksi erilaista maalia erilaisine ominaisuuksineen. Muovimaali on oikeasti pva-maalia. Pva on halvempaa muovimateriaalia kuin akrylaatti.

Akryylin huonot puolet

Akryylimaali on levitettävä hyvin nope-asti. Jo noin 10 minuutin kuluttua maalipinta on niin sitkeä, että siihen muodos-tuu raitoja mikäli sen työstämistä jatketaan. Jos esimerkiksi havaitset maalipinnassa kohdan, jossa on liian ohuesti maalia, odota, kunnes maali on kuivu-nut ennen kuin maalaat uudestaan. Akryylimaalin pehmeä pinta ei ole niin kestävä kuin alkydimaalin. Se ei siedä esimerkiksi jatkuvaa rasvaista sormi-kosketusta. Se ei myöskään siedä, että sen päälle asetetaan lämpimiä tai kosteita esineitä.

Akryylimaalilla on myös taipumus takertua, jos kaksi maalattua pintaa ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Tästä voi syntyä ongelmia joissakin kohteissa, esimerkiksi ovia, pöytälevyjä, ikkunalau-toja, porraskaiteita tai ikkunoita maalat-tessa. Näihin kohteisiin voi valita akryy-liemalimaalin, jos haluaa kokonaan vält-tää alkydimaaleja. Se on hieman kalliimpaa, mutta tekee pinnasta kovan ja kes-tävän - hieman kuten alkydimaali.

Yhteenveto

Akryylimaalia on helppo levittää, ja maalinhaju häviää nopeasti. Sillä on kui-tenkin rajoitteensa sisätilojen puupin-noilla. Maalia ei kannata valita kovan kulutuksen kohteisiin, tai kohteisiin, jossa kaksi maalipintaa kohtaa toisensa. Akryylimaali sopii mainiosti esim. kaap-peihin, porraskaiteisiin ja jalkalistoihin.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Maalit