FAKTA & FIKTIO maalit

Onko totta, että ruiskumaalaus sujuu nopeammin kuin telalla ja siveltimellä maalaus, vai haluavatko valmistajat meidän vain uskovan näin? Tutkimme tätä ja 21 muuta sitkeää väitettä maaleista, lakoista ja puunsuoja-aineista. Lue ja katso, yllättävätkö vastaukset.

Ruostepintaa ei saa maalata!

Ruosteisen pinnan voi maalata - jopa hyvin onnistuneesti. On vain osattava valita oikea maali, jotta ruoste ei työnny maalipinnan läpi.

Metalli ruostuu ilman hapen ja kosteuden yhdis-telmästä. Puu, tiili ja betoni pystyvät hengittämään maalin läpi, mutta ruostunut rauta on ”koteloitava” kokonaan maalilla. Pintaa ei tarvitse puhdistaa täysin puhtaaseen metallipintaan asti, mutta kaikki irtonai-nan ruoste on poistettava ennen maalaamista.

FAKTA: Ulkomaaleja ei saa käyttää sisätiloissa!

Kun purkissa lukee ”ulkokäyttöön”, asia on otettava vakavasti, vaikka maali ei haise myrkylliseltä, eikä etiketissä näy pääkallonkuvia. Sisäkäyttökielto johtuu siitä, että puunsuoja-aineet sisältävät sienitau-teja estävää ainetta, ns. fungisideja. Fungisidit eivät ole suoranaisesti vaarallisia, mutta voivat pidem-män ajan kuluessa aiheuttaa allergiaa, hengitys-teiden ongelmia ja muita ikäviä seurauksia.

FIKTIO: Maidonvaalea lakka on jo vanhaa!

Älä pelästy näkemääsi, kun aukaiset kirkkaan lak-kapurkin. Vaikka lakka näyttää enemmän mai-don valkoiselta kuin kirkkaalta, se muuttuu kui-vuessaan kirkkaaksi ja kiiltäväksi. Valkoinen vä ri johtuu samoista aineista kuin mitä valkoi sessa puusepänliimassa on - myös se kuivuu ”näkymättömäksi”.

Uusi puupinta on aina pohjustettava!

Näin suosittelemme monesta hyvästä syystä. Pohjamaali kiinnittyy paremmin kuin useimmat pintamaalit, sitä on helpompi hioa kuin ”rasvaista” pintamaalia ja se tuot-taa yhtenäisen aluskerroksen pintamaalille. Lisäksi pohja-maalin peittokyky on erin-omainen, joten se peittää vanhan pinnan nopeasti väriä vaihdettaessa. Ulko-puupintoja maalattaessa pohjamaalin pitää sisältää lahon- ja homeenestoaineita.

FAKTA: Sivellin kestää pitkään ilman puhdistamista!

Kun aiot jatkaa maalaamista seuraavana päivänä - tai lähitulevaisuudessa - voit välttyä työläältä puhdistustyöltä. Kun pakkaat siveltimet ja telat huolellisesti tiiviiseen muovikelmuun, voit hyvin pitää jopa viikon tauoun maalaustöistäsi.

SEKÄ ETTÄ...: Ruiskumaalaa vauhdilla!

Isojen seinä- ja kattopintojen ruiskumaalaami-nen sujuu todella nopeasti. Tähän asti väite pitää paikkansa. Jos kuitenkin haluat varjella ympäristöäsi, joudut käyttämään paljon aikaa pintojen suojaamiseen ennen maalaamista. Vaikka työskentelisit kuinka tarkasti tahansa, et voi välttyä hienolta maalisumulta, jos haluat esimerkiksi reunoista tarkasti rajatut. Maalisumua on helpointa hallita sisätiloissa. Ulkona vallitsevat ”villit” tuulivoimat.

Myös maalin ohentaminen ruiskutusta var-ten vie aikaa, ja ohentamisen myötä maali peittää huonommin ja vaatii useamman kerroksen.

FIKTIO: Vesipitoinen maali on vaaraton!

Kaikista maaleista poistuu kaasuja, kun ne kui-vuvat - jopa kaikkein miedoimmista maaleista. Virallinen ohje on, että vastamaalatussa huo-neessa ei pitäisi yöpyä pariin ensimmäiseen vuorokauteen ja lapset voivat yöpyä vasta vähint. viikon kuluttua. Huonetta voi toki käyt-tää päivisin, kunhan tilaa tuulettaa aika ajoin.

FAKTA: Huomioi aina kuivumisajat!

Älä oleta maalin kuivuneen, vaik ka pinta vaikuttaa kuivalta ja valmiilta seuraavaa maalikerrosta varten. Pinta, joka on maalattu vesiohenteisella maalilla, voi olla kuiva. Alla oleva kerros on kuiten-kin yhä kostea, eikä kiinnity tämän vuoksi vielä hyvin. Jos maalaat seuraavan kerroksen liian aikaisin, vaarannat alustan kiinnittymisky-vyn. Kehnommilla liuottimilla maalattaessa vaarana on, että seuraava kerros irrottaa edelli-sen, jos se ei ole tarpeeksi kuiva.

FIKTIO: Vesiohenteinen maali juoksettuu huonosti yhteen!

Tämä väite on peräisin muovimaalien lapsuusajalta, eikä pidä enää paikkaansa. Tuolloin tela jätti pintaan selkeät vedonjäljet ja ”appelsiini -ihon”. Nykyaikaiset vesipohjaiset maalit/lakat (akryyli) valuvat tiiviisti yhteen ilman työkalujen jättämiä uria. Vaatimuksena toki on, että käytät oikeaa työkalua ja maalaat suositellussa lämpö-tilassa ja pölyttömässä ympäristössä.

FAKTA: Ei koskaan peittävää maalia terassiin!

Täysinpeittävä puunsuoja on kieltämättä todella huono valinta terassiin. Maalin kulutuskestävyys on heikko, ja kulkureitit kuluvat todella nopeasti niin, että puu jää ilman suojaa. Suosittelemme sen sijaan, että käsittelet laudat terassiöljyllä vähintään kerran kesässä. Öljyä saa sekä kirkkaana että värilli-senä (kuullote). Viimeksi mainittu antaa terassilau-dalle parhaan suojan aurinkoa vastaan.

SEKÄ ETTÄ...: Halvat siveltimet ja telat ovat ok!

Jos kyseessä on lasten keinuteline tai yksittäisen sei-nän maalaus, selviät tehtävästä halpistelalla ja -siveltimellä. Suurempiin töihin suosittelemme kuitenkin aina laadukkaita työvälineitä, sillä laatutelat kestävät pidempään eivätkä nukkaa. Lisäksi vältyt siveltimiltä, jotka pudottavat harjaksia tai joiden harjakset sojot-tavat sinne sun tänne. Lisäksi säästät paljon aikaa, sillä hyviin (kalliisiin) siveltimiin ja teloihin saa paljon enemmän maalia kerralla kuin halpoihin. Näin maalaat pidemmälle per maaliin kostutuskerta.

SEKÄ ETTÄ...: Puukatot on pestävä ennen maalaamista!

Kyllä ja ei. Jos katto on kellastunut auringosta, ja haluat maalata sen peittävällä maalilla, perus-teellinen pölyn ja seitit poistava imurointi voi riittää. Jos taas maalaat kuultavalla paneeli lakalla nikotiininkeltaista kattoa, poh ja on puhdistettava ensin ohennetulla puupuhdisteella. Sivele vähintään kaksi kerrosta tartunta-pohjusteen sisältävällä lakalla. En sim mäinen lakka sitoo noen ja nikotiinin jäänteet, toinen (ja tarv. kol mas) kerros peit tää läpitulleet kellertävät läikät.

FIKTIO: Mitä tiiviimpi kerros ulko puun päälle, sitä parempi!

Täysin väärin! Puun pitää voida hengittää maalin läpi. Jos se vain suljetaan tiiviin muovikalvon sisään (kuten halvat muovimaalit tekevät), maali joko irtoaa suurina lohkoina tai puu lahoaa tämän tiiviin kerroksen alla. Maalin pitää olla ”diffuusiovapaa” eli puun täytyy voidaa hengittää maalin läpi samalla, kun maali on niin tiivis, että sade ei pääse sen läpi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voit maalata kosteaa puupintaa ja kuvitella, että kosteus haihtuu maalin läpi. Puun kosteuspitoisuus saa olla korkeintaan 15-18 %, kun puu maalataan.

FIKTIO: Öljyttyä lattiaa ei voi koskaan lakata!

Väite ei enää nykyisin pidä paikkaansa. Nykyaikaiset lattiaöljyt ja vesipohjaiset lattialakat sopivat toisin sanoen yhteen, joten nyt voit vahvistaa öljykäsiteltyä lattiaasi sen päälle siveltävällä lakka-kerroksella. Valmistajat takaavat tosin vain sen, että saman tuotesarjan tuotteet sopivat yhteen.

FIKTIO: Maaleja ei paloluokitella!

Rakennustarvikkeet, kuten maalit, jaetaan luok-kiin (A1, A2, B, C, D, E, F ) sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen ja sen leviämi-seen sekä savun tuottoon (s1, s2, s3) ja palavaan pisarointiin (d0, d1, d2). Esimerkiksi A1-tarvike on palamaton, s1-tuotteen savuntuotto on erittäin vähäistä ja d0-tuote ei aiheuta palavia pisaroita tai osia.

SEKÄ ETTÄ...: Ohenna aina lakkaa!

Nykyaikaisia vesipohjaisia lattialakkoja ei ohenneta. Jos sen sijaan maalaat rasvaisella öljyla-kalla, esim. venelakalla, jonka pinta rakennetaan useasta lakkakerroksesta, ensimmäistä kerrosta kannattaa ohentaa jopa 30 %. Lakka tunkeutuu tällöin paremmin puuhun ja synnyttää paljon paremman pohjan seuraavalle kerrokselle, jota ohennetaan 10 %. Viimeistä lakkakerrosta ei ohenneta. Muista aina hioa lakkakertojen välillä. Tämä vaatii aikaa, mutta takaa täydellisen lopputuloksen.

FIKTIO: Laattoja ei voi maalata!

Jos laatoilla ei juuri kuljeta, eikä niihin pääse kosteutta, ne voi maalata. Pese laatat aluksi maalipesulla ja huuhtele puhtaalla vedellä. Pese vedellä ja 32 %:lla etikkahapolla (2 dl etikkahappoa/10 l vettä), hio hienolla hio-mapaperilla ja pohjamaalaa ohuesti. Maa laa kahdesti akrylimaalilla (kiiltoaste väh. 20). Käytä saumoihin sivellin tä ja laattoi hin lyhytnukkais ta telaa. Sama menetel-mä sopii melamiinipinnoille.

FAKTA: Vesipitoinen maali voi sisältää alkydiöljyä!

Öljy ja vesi vaikuttavat yhteensopimattomilta, mutta ne voidaan yhdistää erityisellä emulgointitekniikalla. Maalien sekoittumista kehitetään hyvin voi-makkaasti. Alkydiöljyn lisäämisen ansiosta öljy tunkeutuu puuhun ja takaa paremman kiinnittymisen. Lisätystä öljystä huoli matta maa lia voi ohentaa vedellä, ja työkalut voi niin ikään pestä vedellä ja saippualla.

FIKTIO: Halvat ja kalliit seinämaalit ovat samanlaisia!

Monet aletuotteet ovat puhtaita ”liituvesiä”, ja peittävät huonosti. Tämän huomaa eri-tyisen hyvin vaihdettaessa värisävyä tum masta vaaleaan. Laatumaali peittää pinnan usein parilla kerroksella, sen sijaan halpa maali vaatii tuplamäärän maa lia. Säästöt hupenevat nopeasti.

FIKTIO: Epoksimaalaus vaatii kurssin!

Väite pitää paikkansa, jos epoksimaalaat työksesi. Tavallisille nikka-reille ei kuitenkaan ole koulutus-vaatimuksia. Vesiohenteiset tuot-teet eivät sisällä orgaanisia liuotti-mia, joten hengityssuojaintakaan ei tarvita. Suojapuku ja hansikkaat on hyvä olla, sillä maali sisältää syövyttäviä aineita. Täydelliseen työnjälkeen yltää, mikäli kovetteen ja muoviosan sekoittaa tarkasti ohjeiden mukaan. Sekoittamisen jälkeen on 50 minuuttia aikaa maalata. Epoksimaali vaatii lisäksi kärsivälli-syyttä. Kerrosten kuivumisajat ovat 24 tuntia. Pohjamaali levite-tään kertaalleen ja pintamaalit kahteen kertaan.

FIKTIO: Ulkokohteiden maalaus - vain kesäaikaan!

On täysin mahdotonta nimetä yhtä täydellistä vuodenaikaa. Suosittelemme lyhyesti ja ytimek-käästi lämmintä päivää, joko myöhään keväällä tai aikaisin syksyllä. Tällöin sateen todennäköi-syys on pienin: vuorokauden keskilämpötilan ei tulisi olla alle 5°C. Puun pitää olla kuiva eli koste-uspitoisuuden alla 15-18 % (mittaa kosteusmittarilla). Ilman kosteuspitoisuus ei saisi olla yli 80 %. Suora auringonpaiste on pahaksi. Jos kohteeeseen on satanut voimakkasti, odota pari päivää.

FIKTIO: Vesiohenteinen lat tialakka on öljy poh jaista heikompaa!

Tämä on pötyä. Nykyaikaiset vesi ohenteiset lattialakat kovettuvat itse asiassa kovem-maksi ja kulutusta kestävämmäksi pinnaksi kuin öljylakattu. Jopa urheiluhallien lattiat käsitellään nykyään vesiohenteisella lakalla. Vesiohenteisen lattialakan kulutuskestävyys-luokkia on useita. Tuotteen hinta nousee kulutuskestävyyden kasvaessa.

Muut lukevat juuri nyt …