Pihan päällysteet

Pihan päällysteet

Terassin, pihakäytävän tai pihan sisäänajotien päällyste valitaan usein pelkästään hinnan ja ulkonäön perusteella, vaikka niin ei kannattaisi tehdä.

On järkevää miettiä, millaiselle käytölle ja kuormitukselle päällystettävä alue altistuu ja missä se sijaitsee. Esimerkiksi jäteastialle johtava tie on voitava helposti pitää lumettomana talvisin.

Sisäänajotietä puolestaan ei kannata päällystää hienolla hiekalla, joka painuu ja kulkee sadeveden mukana. Pehmeällä päällysteellä myös oleskelupihan tuolit ja pöydät huojuvat miten sattuu.

Lue lisää: Pihakivet

Päällyste muuta aluetta korkeammalle

Mitä tarkemmin suunnittelet ja pohdit vaihtoehtojen sopivuutta, sitä todennäköisemmin olet tyytyväinen lopputulokseen. Päällystetyn kohdan on materiaalista riippumatta oltava hiukan korkeammalla kuin sitä ympäröivän alueen.

Huolehdi myös siitä, että sadevesi valuu ympäröivistä rakennuksista poispäin.

Valitse juuri omaan pihaasi sopiva päällyste

Minkä päällystemateriaalin valitsetkin, kannattaa muistaa, että alustamateriaali ja alustan tekotapa vaikuttavat merkittävästi lopputuloksen onnistumiseen.

Päällysteiden alustana käytetään yleensä soraa. Sorakerros tiivistetään hyvin ja kastellaan tarvittaessa kevyesti ennen päällysteen asentamista. Reunoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, muuten laatat ja reunakivet alkavat ajan myötä kallistua ulospäin.

LUE LISÄÄ: Näin käytät mursketta

Betonimurska alustamateriaalina

Alustoja rakennetaan nykyisin myös murskatusta betonista, jota saadaan vanhoja rakennuksia purettaessa. Tämä kierrätystuote pakkautuu tiiviiksi ja kovettuu hyvin. Myös hinta on ilahduttavan kohtuullinen.

Betonimurskan ainoa haittapuoli on, että sitä ei voi sekoittaa maa-aineksen joukkoon siinä tapauksessa, että puutarhaa halutaan myöhemmin muutella. Betoni pitää joko käyttää uudelleen pihateiden alustana tai poistaa kokonaan.

Raskaasti liikennöidyn väylän päällystäminen

Toistuvasti raskaalla ajoneuvokalustolla (mm. roska- ja loka-autot sekä traktorit) ajettavat ajotiet pitää tehdä kantavista tasoitekerroksista ja päällysteestä.

Kantavassa tasoitekerroksessa on jyväkooltaan suurempaa kiviainesta, joka kestää laattoihin kohdistuvaa raskaampaa kuormitusta. Myös sorakerros on välttämätön, jos maapohja on savinen tai siinä on pehmeää hiekkaa.