Rakennuspalikat pihatöihin

Betonikivistä rakentaminen on kuin legoilla leikkimistä – jos ei huomioi kivien painoa. Käytämme kiviä isoihin ja pieniin pihahankkeisiin.

Johdanto

Betonikivistä on hauska rakentaa. Työ on helppoa ja sujuu nopeasti ja kiviä voi kokeilla, siirtää sekä nostaa paikoiltaan monta kertaa, kunnes harkot lopulta lepäävät oikeilla paikoillaan.

Kivien yhdistämiselle ei ole rajoja, aivan kuten legoilla leikittäessä, ja isoimmat 28 kg:n betonipalikat ovatkin pihan parhaita leikkikaluja, sillä ne kestävät säässä kuin säässä, eivätkä vaurioidu edes kylmästä, sateesta, tuulesta tai kuivuudesta.

Rakennamme neljä noin 50–450 €:n hanketta. Ne rakennetaan kaikki 14 x 21 x 42 cm:n betonikivistä. Tämä muoto on hyvä, koska kivisivujen suhde on 2:3:6, joten ne on helppo limittää toisiinsa – aivan kuten 8-nyppyläiset legot.

Ohjeet

01
Tulisija muutamassa minuutissa 6 Vaihe

Tulisija rakennetaan ympyrän muotoon. Se koostuu kahdesta kivikerroksesta, jotka asennetaan limittäin niin, että kivet pitävät toisensa paikallaan. Matala rakenne asettaa vaatimuksia alustalle, ja kivet on sijoitettava suoraan maapohjalle.

1

Levitä kerros hiekkaa ja oikaise se suoralla laudalla tai pitkällä vesivaa’alla niin, että pinnasta tulee tasainen ja suora.

2

Aseta ensimmäinen kivi ja tar kis ta, että se on vaakasuorassa kaikkiin suuntiin. Pieni vesivaaka on hyvä väline tähän.

3

Aseta seuraava kivi edellistä vastapäätä noin 70,5 cm:n etäisyydelle. Oikaise molemmat kivet niin, että ne ovat samansuuntaiset ja suorassa toisiinsa nähden.

4

Asenna loput 1. kerroksen (vihreä) kivet 2-5 mm:n saumavälein niin, että myös muiden parien väli on 70,5 cm.

5

Asenna seuraava kerros (sininen) limittäin niin, että kaksi kerrosta jää-vät toisiinsa nk. puolen kiven limitykseen.

6

Laita pohjalle 5-10 cm hiekkaa, jotta alusta ei värjäänny. Näin tulisija on myöhemmin helppo purkaa tai siirtää.

02
Kukkapenkkiin suodatinkangas 6 Vaihe

Kukkapenkki on helppo rakentaa harkoista. Jotta talvipakkaset eivät halkaisisi muuria, harkkokivet kannattaa vain pinota eikä sitoa laastilla. Jäätymisvaaraan liittyviä ongel-mia vähennetään asentamalla maapohjalle suodatinkangas muovin sijaan.

1

Oikaise hiekkakerros ja asenna 1. kivirivi 2-5 mm:n saumavälein, mikä tasaa kivien epätasaisuuksia. Tarkista, että kivet ovat vaakasuorassa molempiin suuntiin.

2

Tarkista, että kulmat ovat suorat. Tarkista säännöllisesti pitkällä vesi-vaa’alla, että kivet pysyvät linjassa, kun asen-nat 1. kivikerrosta (piirroksessa punainen).

3

Asenna seuraava kerros (sininen) puolen kiven limityksellä. Limitys sitoo kivet toisiinsa niin, että sivut eivät kaadu.

4

Vuoraa kukkapenkki kuitukan kaal -la, jotta multa ei valu sadeveden mu kana saumoista ulos. Asenna kangas kulmiin asti.

5

Asenna 3. rivi (vihreä) jälleen limit-täen. Kangas ei saa näkyä ulkopuolelta eikä irrota, kun täytät penkkiä mullalla.

6

Työstä 3. rivi valmiiksi ja täytä mul lalla. Oikaise kiviä, jos ne ovat vi nossa ja tarkista kulmien pystysuoruus.

03
Pihagrilli, jossa on tuulensuoja 6 Vaihe

Grillin voi rakentaa monella tavalla, ja voit sisustaa sen ritiläsi ja kerralla grillattavan ruo-kamääräsi mukaan. Tässä yksinkertaisessa mallissa hiilet asennetaan harkkokorkeudelle ritilän alle ja tuulensuojaa voi siirrellä tuulensuunnan mukaan.

1

Asenna ulkokehän ensimmäinen kivikerros. Oikaise pohja hiekalla, kuten muissakin hankkeissa ja asenna ensimmäiset kivet vaakasuoraan ja suoraan kulmaan.

2

Asenna seuraava kivikerros niin, että kahden kerroksen kivet limittyvät toisiinsa nähden.

3

Täytä keskellä oleva aukko kivillä (piirroksessa vihreä). Aset te le ne pysty-syrjälleen, jotta grillin kivet asettu vat mahdollisimman tiiviisti yhteen.

4

Aseta 4. kivikerros keskelle harkkoalaa. Niistä syntyy pohja, jolle hiilet levitetään ritilän alle.

5

kerros (piirroksessa pieni) on vain kehä, joka kiertää tilaa, jossa hiilet palavat ja hehkuvat.

6

Työstä 6. rivi (sininen) neljäs tä syrjälleen asetetusta kivestä tuulen suo jaksi. Sytytä grilli ja asenna ritilä.

04
2-osainen kompostisäiliö 13 Vaihe

Kompostisäiliö rakennetaan 2-osaisena, jotta kompostia on helpompi käännellä (pis-tellä) kompostoitumisen aikana. Väliseinän takia joitakin kivikerroksia ei limitetä. Säiliö seisoo tästä huolimatta tukevasti, sillä limitystä jatketaan jälleen seuraavassa rivissä.

1

Asenna ensimmäinen väliseinäkerros (piirroksessa vihreä), kun olet tasannut pohjan. Oikaise kivet tarkas ti vaakasuoraan molempiin suuntiin.

2

Asenna loput 1. kerroksen (pienen säiliön) kivet. Oikaise kulmat tarkasti suoraan kulmaan. Jätä 2-5 mm saumavaraa, jotta kivien pienet epätasaisuudet peittyvät.

3

Tarkista säännöllisesti, että kivet pysyvät linjassa. Tämä rakenne on pidempi ja korkeampi kuin edellisissä hank-keissa, joten tarkista linjat riittävän usein.

4

Asenna 2. väliseinäkerros kiviä (eli siis vain kahta kiveä) limittämällä.

5

Jatka kerrosta ulkoseiniin (punainen). Toisella sivulla kiviä limitetään, toisella ei.

6

Asenna 3. väliseinäkerros (yhä vihreä) ilman limitystä - eli asenna jälleen vain kaksi kiveä.

7

Asenna 3. kerros (punainen) ulkoseinälle limittäen kiviä koko matkalta. Sillä sivulla, jossa ensimmäiset kerrokset jä tet -tiin limittämättä, kivet pysyvät nyt yhdessä.

8

Asenna 4. väliseinärivi limittäen, jolloin se työntyy ulkoseinään asti vankistaen rakenteen.

9

Asenna ulkoseinän 4. rivi (pie nen tilan). Nyt limitämme kiviä jälleen sillä sivulla, jota emme aiemmin limittä neet. Toisesta sivusta limitys saa nyt siis puuttua.

10

Suorista kiviä työn edetessä, jotta niitä ei tarvitse oikaista sitten, kun niiden päällä on jo seuraava rivi. Varmis-ta, että nurkat pysyvät täysin pystysuorina.

11

Asenna 5. ja viimeinen väliseinäkerros limittämällä kiviä eli asenna jälleen kaksi harkkoa.

12

Rivi (sininen) jatkuu ulkosei-nään. Toisessa päädyssä kivet limittyvät, toisessa eivät.

13

Asenna 6. ja viimeinen rivi (si-ninen). Limitä jälleen kaut taaltaan, jotta seinät seisovat tukevasti.

Materiaalit

Tulisija

Halkaisija: Noin 110 cm
Korkeus: 2 riviä (28 cm)
Kivien lukumäärä: 12
Hinta: 52 €, noin 4,30 €/harkko
Lisäksi: Hieman soraa tai hiekkaa

Kukkapenkki

Pituus: 3½ harkkoa (147 cm)
Leveys: 2½ harkkoa (105 cm)
Korkeus: 3 riviä (42 cm)
Kivimäärä: 30
Hinta: 130 €, noin 4,30 €/harkko
Lisäksi: Suodatinkangas, multa ja kasvit Suodatinkangas, multa ja kasvit

Pihagrilli

Pituus: 2 harkkoa (82 cm)
Leveys: 2 harkkoa (82 cm)
Korkeus: 6 riviä (91 cm)
Korkeus: 6 riviä (91 cm)
Harkkomäärä: 42
Harkkomäärä: 42
Hinta: noin 180 €, noin 4,30 €/harkko
Lisäksi: Grilliritilä ja tuhka-astia

Kompostisäiliö

Pituus: 5½ harkkoa (231 cm)
Leveys: 3 harkkoa (126 cm)
Korkeus: 6 riviä (84 cm)
Kivimäärä: 100
Hinta: 430 €, noin 4,30 €/harkko
Hinta: 430 €, noin 4,30 €/harkko

Piirustus

Tulisija

Tulisija

Kukkapenkki

Kukkapenkki

Pihagrilli

Pihagrilli

Kompostisäiliö

Kompostisäiliö

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …