Uusi lauta aukon peitoksi

Väliseinän poistamisen seurauksena lattiaan tulee leveä ja usein vaikeasti peitettävä aukko. Entisten lattialautojen päät ovat epätasaiset eikä seinän kohdalla ole välttämättä sopivaa tukea aukon peittävälle laudalle. Entisten lattialautojen kanssa samansävyisen laudan löytäminen voi vaatia etsiskelyä. Tarpeet eivät maksa kuin pari kymppiä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 tuntia
Hinta
25 euroa

Johdanto

Rako lattiassa poistetun väliseinän alueella on ikävästi silmään pistävä virhe. Vieras ei sitä ehkä huomaa, mutta itse sen näkee aina. Ennen välisei-nän poistamista pitää tarkistaa, ovatko lattiat seinän eri puolilla samalla korkeudella. Jos kor-keustasoissa on eroa, väliseinän kohdalle täytyy asentaa kynnys tai muu porrastettu lauta, joka hävittää korkeuseron näkyvistä.

Seinän purkamisen jälkeen pitää myös selvittää, missä sen alueella on lattian runkopalk-keja tai onko alla betonilaatta. Palkkien sijainnista ja suunnasta riippuen valitaan aukon sulkemistapa. Jos palkit eivät ulotu poistetun seinän kohdalle, niitä voi ehkä jatkaa, jos alle saadaan tukea.

Syvemmällä olevan beto-nilaatan päälle asetellaan riittä-vän leveitä ja sopivan paksuja lautoja tai lankunpätkiä.

Ohjeet

01
Peitelaudan asennus huullosten varaan 9 Vaihe

Poistettuun väliseinään kuuluneet viimeisetkin kapulat ja osat irrotellaan. Alueella olevan eristeen kunto tarkastetaan ja tarvittaessa eriste uusitaan.

Lattialautojen epätasaiset päät saha-taan suoraan poikki saumalaudan leveyden vaatimasta kohdasta. Sahaus onnistuu parhaiten sahan oman ohjauskiskon avulla.

Esteiden lähellä on pakko tarttua terä-vään lista- tai käsisahaan ja sahata loppu sillä. Loput voi sahata myös kuvassa nähtä-vällä moottorikäyttöisellä listasahalla.

Lattialautojen poikittaisiin päihin jyrsit-tiin 20 mm leveät huullokset ja peite-lautaan vastaavat. Kestävyyden ja riittävän kantavuudeen takaamiseksi lattialaudan pitää olla vähintään 28 mm paksua.

Yläjyrsimelläkään ei pääse aivan seinien tai muiden esteiden viereen, joten huullos-ten loput pitää tehdä terävällä taltalla suurta tarkkuutta noudattaen.

Vaikka peitelauta kiinnitettäisiinkin entisten lautojen päihin jyrsittyihin huullok-siin, lauta olisi hyvä tukea alta, jos mahdol-lista. Tavallisesti siellä on betonivalu, jonka päälle voi laskea tukipalikat.

Peitelaudan ja aluslattian (laatta) väli eris-tetään tasaisesti villaa sullomatta. Mahdol-lisuuksien mukaan lauta tuetaan altapäin huulloskannatuksesta huolimatta.

Saumojen vierustat suojataan teipillä ennen täyttöä uretaanimassalla. Saumamassa pursotetaan taustanauhaa vasten ja sen pinta silotetaan kostutetulla sormella.

Saumamassan annetaan kovettua ennen hiontaa. Lakkauksen ajaksi sauma pitää peittää. Jos siihen joutuu lakkaa ja sauma elää, lakka murenee rumasti.

Materiaalit

• Lattialautaa, mieluiten samaa ja samansävyistä lautaa kuin entiset.
• Joustavaa saumamassaa, esim. Sikaflex 11 FC, tai muuta uretaanimassaa.
• 6 mm taustanauhaa massalla täytettävään saumaan (nauha ei ole välttämätön).
• Kiiloja, ruuveja ja eristettä.

Vie aikaa

2 tuntia

Hinta

Noin 30 euroa.

Piirustus

Peitelauta entisten lattialautojen päiden varaan

Poistetun väliseinän kohdalle asennettava lattialauta (A) voidaan asentaa esimerkiksi entisten lattialautojen (B) varaan näiden päihin sahalla ja taltalla tai yläjyrsimellä tehtyi-hin huulloksiin. Entisten lattialautojen pitää olla tällaisessa tapauksessa vähintään 28 mm ja mieluummin 33 mm paksuja. Ainakaan 28 mm paksut laudat eivät saa olla hiomisen takia selvästi ohentuneita eikä yli noin 150 mm leveitä. Muussa tapauksessa peitelau-dan alle pitää asentaa tukia (D).

Helppoa tuet (D) on asentaa lattian kannatinpalkkien (C) sivuihin kiinnitettyjen 45 x 45 mm rimojen (E) varaan. Jos palkke-ja ei ole tai ne ovat kovin kaukana ja alla on betonilaatta, tuet asennetaan 600 mm välein, vanhoissa taloissa välin pitää olla jopa 800-900 mm, jotta se sopisi alkuperäi-seen lattiapalkkijakoon.

Lattialaudan asennus

Ajatellussa huullosasennuksessa peitelau-dalle tehdään noin 20 mm leveät ja puo-leen väliin alkuperäisten lattialautojen (B) paksuudesta ulottuvat huullokset. Peitelauta saa olla 10 mm kapeampi kuin huul-losten kauimmaisten sivujen välinen etäi-syys. Tarvittaessa lauta kavennetaan tähän mittaan sahaamalla tai höyläämällä. Peite-laudan (A) alasivun kulmiin jyrsitään tai sa-hataan vastaavat huullokset.

Peitelauta lasketaan paikalleen ja rakoi-hin sen sivuille painetaan taustanauhat. Näin tehdään siinä tapauksessa, että raot täytetään massalla. Taustanauha vähentää rakoihin menevän massan määrää.

Lautojen ja etenkin vanhojen lattialau-tojen pituuseläminen on vähäistä. Tästä syystä entisten lautojen päiden ja niiden väliin asennettavan peitelaudan saumoissa ei tapahdu juurikaan muutoksia. Silloin saumaaminenkin on turhaa.

Peitelauta entisten lattialautojen päiden varaan

Video

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puulattiat