Täyspuulattia edulliseen hintaan

Miksi asentaa kelluva lukkopontattava laminaattilattia, kun lähes samaan hintaan saa täyspuulattian? Täyspuulattia on monin tavoin parempi ratkaisu.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
15 €/m2

Johdanto

Rakennustarvikeliikkeistä löytyy luokittelemattomia mäntylautoja puulattiaa varten edullisesti. Hyvä tarjous vastaa hinnaltaan halvimpia lukkoponttilattioita eli maksaa noin 15 € neliömetriltä.

Täyspuisen mäntylattian valinta kannattaa monestakin syystä: Lattian päällä on pehmeämpi ja mukavampi astella. Se on puhdas luonnontuote eivätkä askeläänet kuulu siinä kovin paljon. Pin-nan voi hioa useamman kerran, jos se on tarpeen. Huoneen käyttömahdollisuudet laajenevat, sillä täyspuulattia kestää raskaampaakin kuormitusta.

Jos sen sijaan päätyy lukkoponttila-minaattiin, se asennetaan kelluvana. Tällöin sitä ei voi kuormittaa raskailla kalusteilla kuten kaapeilla, lipastoilla, arkistokaapeilla tms. Lattian pitää saada liikkua, muuten siihen tulee halkeamia.

Täyspuisen lattian huonona puolena on, että se ei ole niin kulutusta kestävä kuin lukkoponttilattia ja laudat ovat hieman paksumpia. Joka paikassa ei välttä-mättä ole riittävästi huonekorkeutta täyspuulattiaa varten.

Laudat kiinnitetään ruuveilla

Sekä lukkoponttilattiat että ohuet lauta-lattiat asennetaan alustalle - joko nykyiselle lattialle tai lastulevyille.

Ratkaisevana erona on, että täyspuiset lattialaudat kiinnitetään ruuveilla alustaan ja lukkoponttilattia jätetään kelluvaksi. Lisäksi laudat liimataan kaikista päätyliitoksista. Tässä kohteessa oli valmiina lastulevyistä tehty alusta. Löysimme edullista mäntylautaa, ja huonekorkeus riitti sen asentamiseen ilman kynnysongelmia.

Lattialaudoissa oli enemmän oksa-kohtia kuin hienommissa laatuluokissa, joten tarkistimme huolella varastosta poimimamme laudat.

Ohjeet

01
Valmistelut 3 Vaihe

Kun laudat asennetaan vanhan lautalattia-alustan päälle - tai kuten tässä lastulevyille - laudat voi asentaa haluamansa suuntaisesti. Jos laudat asennetaan seinästä seinään ilman sau-moja, lattiasta tulee erityisen kaunis.

Alustan pitää olla kuiva ja vakaa - se ei saa keinua. Sen pitää olla myös tasai-nen ilman koloja ja kohoumia. Useim-mat puulattiat vaativat, että alusta ei saa heittää 2 mm enempää 2 metrillä ja 0,6 mm 25 senttimetrillä.

Voit tarkistaa kahdella metrin pitui-sella oikaisulaudalla (esim. suora lauta) ja nivelmitalla, että alusta on tasainen.

1

Poista lattiasta kaikki epätasai-suudet. Kaavi lastalla tasoitemassa tai muut vastaavat läiskät pois. Tarkista, onko lattiassa esiin työntyviä ruuveja tai nauloja. Jos alusta on epätasainen, sen voi joutua tasoittamaan tai hiomaan.

2

Tarkista, että huone on suorakul-mainen. Mittaa 150 cm seinästä ulos-päin molemmissa kulmissa sillä sivulla, jos-ta aiot aloittaa lautojen asentamisen. Merkitse linja liitunarulla. Se toimii tarkistuslin-jana, jota voit käyttää lattiaa asentaessasi.

3

Sijoita ensimmäinen lattialauta seinää vasten. Käytä ohuita kiiloja, esim. kovalevystä, jotta saat laudat 5-7 mm irti seinästä. Tarkista, että etäisyys tarkistus-linjaan on sama joka kohdassa. Me asen-simme äänieristeen lattian alle.

02
Asenna lattia 4 Vaihe

Ensimmäiset laudat asennetaan ja kiin-nitetään ura seinää vasten. Muista jättää liikkumavaraa. Pitkälle sivulle noin 5-7 mm, päätyihin jätetään mielellään hieman vähemmän rakoa.

Laudat voidaan naulata tai ruuvata kiinni. Jos käytät nauloja, ne pitää upottaa. Me päätämme käyttää ruuveja lautojen kiinnittämiseen.

Käytä lattiaruuveja. Ne ovat pitkiä ja kapeita, ja niissä on pieni, kapea, upotettu kanta.

1

Sijoita lattiaruuvit pontin kulmaan ja ruuvaa ne viistoon. Ruuvi asennetaan noin 45 asteen kulmaan. Seuraava ruuvi sijoitetaan korkeintaan 60 cm:n päähän edellisestä.

2

Asenna seuraava lauta. Muista tarkistaa, että etäisyys tarkistuslinjaan on sama molemmissa päädyissä.

VINKKI: Jos laudat pitää katkaista pituuteen, lopputuloksesta tulee paras, kun päätyliitokset liimataan yhteen.

3

Viimeisiä kokonaisia lautoja ei saa iskettyä paikalleen iskukapu-lalla vaan tarvitaan lattiarautaa. Jos laudat kootaan urista ja ponteista päätyliitoksissa, lattiarauta on hyvä apuväline tähänkin.

4

Viimeistä lautaa ei voi ruuvata kiinni samalla tavalla kuin edellisiä. Se pitää kiinnittää ylhäältä päin. Kun lauta on paikallaan, esiporaa lähelle seinää ja kiinnitä lauta varovasti ruuvilla.

Materiaalit

• Lattialautoja (tässä 14 x 117 mm mäntyä)
• Lattiaruuveja
• Lakkaa tai öljyä
• Kiilapaloja (muovia tai kovalevyä)

Erikoistyökalut

• Katkaisu-/jiirisaha
• Lattiarauta
• Tarv. liitunarua (lyijykynääkin voi käyttää)

Vie aikaa

Asennuksesta selviää päivässä. Mutta laudat on lisäksi ilmastoitava ja lattia pintakäsiteltävä.

Hinta

Täyspuisia lattialautoja voi löytää jopa 15 € /m2 hintaan. Lisäksi tarvitaan liimaa, ruuveja ja pintakäsittely-ainetta.

Vaikeusaste

Oikeilla työkaluilla ja hyvillä ruuveilla lautalattian asentaminen on helppoa.

Vinkit & niksit

5 hyvää vinkkiä kun asennat lattiaa

Miten viimeinen lauta saadaan paikalleen? Kuinka kauan lautoja pitää ilmastoida? Miten ne asennetaan limitysten? Tässä muutamia kysymyksiä, joihin saat nyt vastaukset.

Laudat on ilmastoitava. Älä irrota lautoja pakkauksista ennen kuin laudat ovat siinä huoneessa, johon ne asennetaan. Niiden on hyvä antaa olla siellä vähintään kolme vuorokautta tavallisessa huoneenlämmössä. Näin varmistetaan, että alustan ja ja lattialautojen lämpötila ja kosteus on sama.

Käytä iskukapulaa. Lautojen urat ja pontit ovat yleensä niin tiukat, että ne on iskettävä yhteen. Jotta et vaurioittaisi lautojen pontteja, käytä iskukapulaa. Tarkista etäisyys jokaisen laudan ja tarkistuslinjan välillä ja oikaise lauta, jos se on tarpeen.

Asenna laudat limittäin. Jos et voi asentaa lautoja seinästä seinään, ne pitää asentaa limittäin. Ensimmäisen rivin viimeinen lauta ei saa olla 60 cm lyhyempi, ja saumojen välillä pitää olla vähintään 60 cm. Usein laudat voi asentaa aloit-tamalla uusi rivi edellisen rivin viimeisellä laudankappaleella. Näin hukka-paloja tulee mahdollisimman vähän. Asennustapa selviää piirroksesta.

Laita päätyihin liimaa. Jos päädyissä on urat ja pontit, ne liimataan yhteen (mutta käytä liimaa vain päädyissä ei kos-kaan pitkillä sivuilla). Laita liima pontin ala-reunaan ja napauta päädyt tiiviisti yhteen.

Viimeinen lauta. Kun viimeinen lauta sei-nää vasten on paikallaan, asennetaan seuraava lauta tarkasti edellisen laudan päälle. Tämän jälkeen asennetaan uusi lauta seinää vasten (muista jättää tilaa liikuntasaumalle). Nyt voit merkitä ja sahata viimeisen laudan leveyteen.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puulattiat