Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Hio MONTA kertaa!

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Vanhan lautalattian hiominen puupuhtaaksi on iso ja pölyinen urakka. Tuloksesta tulee kuitenkin upea ja itse tehden säästät satoja euroja, kunhan teet työn oikein. Hiomapaperit ja koneiden vuokraus maksavat, joten huolellisuus kannattaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
400 €/ 2 vrk:n

Johdanto

Puu pölyää, kone meluaa ja työpäivät ovat pitkiä, mutta tumman puulattian hiominen vaaleaksi palkitsee lopuksi yllin kyllin ja silkinsileän pinnan tuottama ilo kestää vuosia.

Jos olet valmis parin päivän edestakaiseen taivaltamiseen hengitys- ja kuulosuojaimiin pukeutuneena, voit säästää monta sataa euroa hiomalla lattian itse. Ota kuitenkin oppia ammattilaisilta. Muutoin saatat helposti käyttää enemmän rahaa hiomapapereihin ja laitevuokriin kuin mitä ammattilainen veloittaisi hionnasta. Eikä lattiastakaan välttämättä tule yhtä siistiä, ja voit jopa joutua pian uusimaan työn.

Hio moneen kertaan

Lattian hionta puupuhtaaksi ja sileäksi vaatii mon - ta työstökertaa. Nämä kuvat on otettu j okai-sen hionnan jälkeen. Joka kerralla käy-tettiin hiomakarkeutta 24 - tapa, jota ei todellisuudessa noudateta. Katso, miten vähän ma teriaalia jokainen hionta karkeal lakin paperilla poistaa.

 1. kerta

 1. kerta

 1. kerta

 1. kerta

 1. kerta

 1. kerta

Ennen kuin hiot lattian

Lattia on mm. esikäsiteltävä niin, että se ei vaurioita hiomapaperia. Jokainen hioma-arkki maksaa yli 10 € ja jo yksi yksittäinen naula voi rikkoa sen.

Myös hiomapaperi on osattava valita oikein. Jos aloitat liian karkealla paperilla, hiot tarpeettoman paljon pois ja joudut tekemään turhan paljon töitä hiomaurien poistamiseksi. Jos taas aloitat liian hienolla paperilla, työ kestää aivan liian kauan ja maksaa paljon hiomapapereissa.

Jos et saa lattiasta hiomauria ja kolhuja pois, sitä on käytännössä mahdoton lakata kestävästi.

Tavallisimmat virheet

Lattiaa hiottaessa siirrytään usein aivan liian nopeasti yhä hienompaan paperiin. Tämä vie paljon aikaa ja maksaa paljon paperikuluissa. Voi myös olla, ettet saa työtä koskaan valmiiksi. Karkein paperi on tehokkain, joten hio sillä lattia puhtaaksi ja sileäksi. Kaikki lakka, vauriot ja epätasaisuudet on saatava pois. Tämän jälkeen kyse on hiontaurien poistamisesta pienempiä uria jättävällä paperilla. Paperi on sitä tehottomampi mitä hienompi se on, joten poista kaikki paperin 24 urat karkeudella 40 ja kaikki paperin 40 urat karkeudella 80 jne. Hio jokaisella paperilla, kunnes et näe uria.

Ohjeet

Valmistaudu

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Mittari alkaa raksuttaa heti, kun noudat hiomakoneen liikkeestä lattiasi hiontaa varten, joten tee kaikki hionnan ennak-kovalmistelut hyvissä ajoin tätä ennen.

Muu osa taloa on suojattava pölyltä ja lisäksi on suunniteltava, miten hiotta-vasta huoneesta liikutaan sisään ja ulos.

Lattian pitää olla puhdas, jotta et hio esim. lautaraoista tulevaa likaa puupin-taan siinä vaiheessa, kun huomaat lian.

Ja mikä tärkeintä: kaikki naulat ja ruuvit on upotettava 2-3 mm lattian sisään. Jo yksi yksittäinen uppokanta-naula rikkoo hiomapaperin täysin tuusan nuuskaksi.

1

Pese ja puhdista lattia - myös kaikista lautaraoista. Ne voit kaapia puhtaiksi ja imeä lian samanaikaisesti imuriin. Likaa ei ole syytä hioa puun sisään hiontavaiheessa, joten ole huolellinen lattiaa puhdistaessasi.

2

Kaavi vanhat liima- ja tasoite-jäänteet yms. pois, jotta ne eivät tartu hiomapaperiin ja riko sitä.

VINKKI: Jos matosta on jäänyt paljon liimaa tai kumia, se on usein helpointa kaa pia pois laikkahiomakoneella (pap.karkeus 16).

3

Upota kaikki naulat 2-3 mm lattiaan ja ruuvaa ruuvit sisään. Jos ne jäävät pintaan, ne repivät hiomapaperin välittö-mäs ti. Samalla saat irronneet laudat kiinni, jolloin hiomalaite ei poista liikaa puuta.

4

Suojaa muu talo huolellisesti pölyl-tä. Ovet eivät sulkeudu tarpeeksi tiiviisti estääkseen pölyä kulkeutumasta kaikkialle, jopa laatikoihin ja kaappeihin. Tässä oviauk-ko on teipattu tiiviiksi höyrynsulkumuovilla.

5

Vedä laitteiden sähköjohdot muovin läpi niin korkealta, että ne eivät ole laitteiden tiellä. Muista varmistaa helppo sisään- ja uloskäynti huoneeseen.

VINKKI: Kostea lakana kerää hyvin pölyä.

Hio reunat ensin

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Tutki lattiaa ja valitse hiomakar-keus. Tämä lattia on tasainen, eivätkä laudat kupruile, joten poistamme vain lakan ja pienet vauriot. Aloitamme karkeudella 24, jotta lakka ei tartu paperiin. Jos lattiaa ei olisi lakattu, aloittaisimme karkeudella 40.

2

Aloita hiomalla seinustat koko huo-neesta puhtaaseen puuhun asti karkeu-della 24. Tässä hiomme reunahiomalaitteella. Valtaosa alueesta hiotaan vetämällä laitetta seinustaa pitkin, uloin alue pitämällä laitet ta suorassa kulmassa seinään nähden.

3

Käytä kulmiin ja jalkalistakohtiin kärkihiomakonetta, niin pääset aivan reunaan asti. Valta osaan seinustoja ei tarvita kärkihioma ko net ta, sil lä jalkalistat on jo poistettu ja uu det listat peittävät uloimman hiomattoman alueen.

Hio lattia puhtaaksi

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Nyt hiomme isolla hiomakoneella. Johto ripustettiin koukusta keskelle huo-netta, valssiin on kiinnitetty karkeuden 24 paperi ja laitteeseen on ripustettu pölypussi. Valssin nosto irti lattiasta, käynnistys ja mat-kaan - valssi lasketaan alas vasta nyt.

2

Nosta valssia vaihdetangosta heti, kun lähestyt seinää. Jos valssi pyörii silmäyksenkin vielä, kun laite jo seisoo paikallaan, laite jättää lattiaan jäljen. Aloitamme vetämällä laitetta taaksepäin, ennen kuin laskemme valssin alas lattiaan.

3

Työnnä laitetta eteenpäin ja vedä sitä taaksepäin ja limitä kaistaleita, niin lattiasta hioutuu pois yhtä paljon kaik-kial ta. Ensimmäisestä alueesta näkee selvästi, mis tä lakka on poistettu, mutta tämän jälkeen on työskenneltävä järjestelmällisesti.

4

Käännä laitetta välillä ja aja eteen-ja taaksepäin vastakkaissuun taan, jotta saat hiottua tiiviisti seinään asti huo-neen molemmissa päädyissä. Hio lat tia karkealla paperilla yhä uudestaan, kun nes lattia on tasainen ja pinta puupuhdas.

Hio lattia sileäksi

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Poistimme lakan ja pienet vauriot ja lat-tia on nyt tasainen ja täynnä hiomauria. Urat haittaavat lattian puhtaanapitoa, jos ne saavat jäädä. Lattia imee vettä ja likaa, ja jokainen yritys lakata tai öljytä se olisi rahanhaaskausta ja tilanteen pahentamista.

Hiomaurat on poistettava hiomalla ne yhä hienommalla paperilla, joka jättää uu sia uria. Lopuksi käytettävät hienot hiomapaperit vaativat aivan liian paljon aikaa karkeimpien urien poistoon, joten lattia hiotaan jatkuvasti yhä hienom-malla paperilla. Voit päättää urakan kar-keuteen 150, 180 tai ehkä vielä hienom-paan paperiin.

1

Harjaa edellispäivän karkean hion-tapaperin jättämä pö ly pois. Poistamme uria yhä hienom malla pa perilla ja työs -täm me pinnan puhtaaseen puu hun asti, joten pintaa ei haluta liata lakkajään teillä, lautarakojen lialla tai irronneilla hiontarakeilla.

2

Aloita isolla koneella karkeudella 60 ja hio reunat vasta hienoimmalla hiomapaperilla. Työnnä ja vedä konetta jär-jestelmällisesti, käännä laitetta, jotta yllät molempiin päätyihin ja hio lattiaa kunnes siitä ei enää tule sileämpää karkeudella 60.

3

Siirry karkeudesta 60 karkeuteen 100 ja lopuksi karkeuteen 150. Lattia hiotaan jokaisella karkeudella useaan kertaan, kunnes eroa ei enää näe. Toista ja liiku paljon, jotta pinnasta tulee mahdolli-simman yhtenäinen ja tasainen.

4

Hio reunat karkeudella 60, 100 ja lopuksi 150. Iso kone on jättänyt lautojen päihin koskemattoman 10-12 cm:n alueen ja se hiotaan nyt tasaiseksi muun lattian tasoon, ennen kuin hiomme reuna-alueet yhä hienommalla paperilla.

5

Viimeistele karkeudella 150 tai valitse vielä hienompi, 240 karkeuden hiomapaperi lattiatyypistä riippuen. Pitkän päivän päätteeksi lattia on nyt hiottu täysin sileäksi ja kauniiksi.

öljyä lattia

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Tumma, lakattu lattia on poissa ja kauniit vaaleat laudat uudistivat koko huoneen ilmeen. Lattia pitäisi puhdistaa ja öljyvahata viiden vuoden välein.

Lattia on nyt hiottu ja se näyttää tasaiselta, puhtaalta ja silkinsileältä. Sitä on kuitenkin suojattava, jotta se ei naar-muunnu ja ettei siihen pääse hiekkaa ja likaa tai muodostu kosteusvaurioita.

Käsittelynä voi olla pesu silloin tällöin laadukkaalla, rasvaisella saippuaseok-sella tai öljyäminen, vahaus tai lakkaus - tai yhdistelmä useammasta käsittelystä, kuten tässä, kun lattia käsitellään pella-vaöljyllä ja mehiläisvahalla. Öljy tunkeu-tuu ja kyllästää puun syvältä ja vaha muodostaa pintaan ohuen kalvon.

Seos sisältää valkoisia pigmenttejä, joten puunsyyt näkyvät ohuen, valkoisen harson läpi.

1

Puhdista pölyt pois. Koneet keräsivät kolme säkillistä pölyä, mutta pölyä on yhä: seinissä, katossa, vaatteissa ja työkaluissa. Imuroi ja pyyhi se pois.

TÄRKEÄÄ! Jos käytit hiomaöljyä, pöly voi olla itsestään syttyvää, joten vie se ulos.

2

Puhdista saumat vielä kertaalleen. Kaavi pöly saumoista ja anna imurin imeä se saman tien talteen.

3

Pese lattia. Jotta pintakäsittely onnistuisi mahdollisimman hyvin, lattia hangataan vielä peruspuhdistus-aineella ja huuhdotaan puhtaalla vedellä. Tämän jälkeen se saa kuivua ainakin vuorokauden ennen käsittelyä.

4

Lattia käsitellään pellavaöljy-mehiläisvahaseoksella. Tämä tehdään kuvan tapaan kolmessa vaiheessa: kaksi vasenta lautaa ovat valmiit vahattavaksi, keskimmäiset ovat saaneet kuivua 10 minuuttia ja loput on kiillotettu liinalla.

Vie aikaa

1-2 päivää/huone

Hinta

250-400 €/ 2 vrk:n laitevuok-rat ja hiomapaperit.

Vaikeusaste

Hiottaessa on tärkeää, että laite ei hio kauan samaa kohtaa. Työ sujuu helposti, kunhan vaih taa paperin oikeaan aikaan.

Piirustus

Hio loppuun asti kaikilla hiontakarkeuksilla

Lattiaa hiottaessa siirrytään usein aivan liian nopeasti yhä hienom-paan paperiin. Tämä vie paljon aikaa ja maksaa paljon paperikuluissa. Voi myös olla, ettet saa työtä koskaan val-miik si. Karkein paperi on tehokkain, joten hio sillä lattia puhtaaksi ja sileäksi. Kaikki lakka, vauriot ja epätasaisuudet on saatava pois. Tämän jälkeen kyse on hiontaurien poistami-sesta pie nem piä uria jättävällä paperilla. Paperi on sitä tehottomampi mitä hienompi se on, joten poista kaikki paperin 24 urat karkeudella 40 ja kaikki paperin 40 urat karkeudella 80 jne. Hio jokaisella paperilla, kunnes et näe uria.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Video

TYÖKALUT: Näin käytät kärkihiomakonetta

Tällä videolla esitellään kärkihiomakoneen käyttömahdollisuudet ja toiminnot. Hiomakoneen kapea kärki mahtuu kapeisiin nurkkiin ja ahtaisiin paikkoihin, joihin muilla koneilla ei ole asiaa. Konetta voi käyttää myös isojen pintojen hiomiseen.

TYÖKALUT: Näin käytät verstaspölynimuria

Pölynimurilla voi tehdä muutakin kuin imuroida lattioita. Sen voi yhdistää esimerkiksi käsisirkkeliin tai hiomakoneeseen, jolloin puulastut ja sahanpuru menevät suoraan imuriin. Tällä videolla esitellään verstaspölynimurin toiminnot ja työt, joihin sitä voi käyttää.

Vinkit & niksit

Sileä lattia säästää lakkaa ja kestää käyttöä

Ammattilaiset käyttävät paljon aikaa hiontaurien poistoon hionnan jälkeen myös muista kuin esteettisistä syistä. Karkeat hiontaurat syövät enemmän öljyä ja lakkaa, jolloin niitä tarvitaan paljon enemmän urien peit-tämiseen ja tästä huolimatta urien väliset kohoumat peittyvät vain hyvin ohuesti. Tällöin ei auta, että lattiaan on käytetty paljon lakkaa tai öljyä. Kun lattiapinnan hiontaurien korkeimmat kohdat kostuvat ja vau rioituvat, koko lattia on hiottava. Eikä lipeä tai valko-lakka tai öljy peitä, vaan ainoastaan korostaa hiomauria.

Hiomauria sisältävä lattia imee valtavasti lakkaa, ja vaurioituu silti nopeasti kohoumistaan.

Sileää lattiaa voi suojata parhaiten tasaisella lakkatai öljymäärällä

Karkeahiotussa lattiassa lipeä ja valkoöljy jää uriin raidoiksi, tässä kirkkaan lakan alle.

Valkoiset rakeet levittyvät sileään lattiaan tasaisemmin, tässä kirkkaan lakkapinnan alle.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Korjaukset: Hio MONTA kertaa!
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
  • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
  • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
  • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin