Puulattiasta lämmin klinkkerilattia

Heivaa vanha, huonosti eristetty puulattia pois ja asenna sen tilalle mukavan lämmin klinkkerilattia, joka sisältää lämmitysjärjestelmän. Ammattilaisemme näyttää, miten lattiaan valetaan profiloidut teräslevyt ja lämmitysputket, vaihe vaiheelta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
60 euroa/m2

Johdanto

Sitä nautintoa, joka syntyy, kun asettaa paljaat jalat lämpimälle klinkkerilattialle, ei voi tyhjentävästi kuvata. Näytämme artikkelissamme, miten poistat vanhan puulattian ja eristät ja valat täysin uuden betonilattian asentaen samalla vesikiertoisen lattialämmityksen.

Lattian voi sen jälkeen laatoittaa klinkkereillä – jos pidät siitä tyylistä enemmän. Ennen kuin ryhdyt valamaan betonipintaa kuten me tässä, sinun on päätettävä muutama asia, kuten se, valitsetko vesikiertoisen vai sähkötoimisen lattialämmityksen. Molemmat järjestelmät voi asentaa itse, mutta vesikiertoinen järjestelmä upotetaan betonivaluun, kun taas sähkötoimisen järjestelmän voi asentaa paitsi betoniin myös betonin päälle tasoitemassaan.

Tärkeät esivalmistelut

Jos aiot asentaa lämmityksen huoneisiin, joissa on kiinteät kalusteet - kuten tässä keittiössä, mutta myös kylpyhuoneissa tai apukeittiöissä - on tiedettävä, missä kiinteät kalusteet sijaitsevat. Lämpö-putkia tai -kaapeleita ei nimittäin pidä vetää kalusteiden alle, mistä lämpö ei pääse pois, sillä tällöin lämmittämi-sestä ei ole mitään hyötyä.

Päätä myös, tuleeko lattialämmityk-sestä huoneen ainoa lämmönlähde. Lat-tialämmityksen kanssa ei välttämättä tarvita mitään täydentävää lämmitystä. Lattialämmitys on aina hyvä lämmitys-tapa, sillä mikään ei ole miellyttäväm-pää kuin astuminen lämpimälle lattialle. Jos lattia on lämmin, huonelämpötilaa voi hyvin laskea parilla asteella. Tämän edun huomaa ilahduttavan nopeasti myös lämmityslaskusta. Kannattaa jatkaa juttumme lukemista, sillä näytäm-me vaihe vaiheelta, miten ammatti-lainen valaa lattian omaan taloonsa.

Ohjeet

01
Asenna levyt 7 Vaihe

Profiloidut teräslevyt asetetaan lattia-vasoihin nähden poikittain. Jos palkkiväli on alle 900 mm, et tarvitse lisätukea betonin kovettumisen ajaksi.

Kun yhdistät teräslevyt, aloita kul-masta ja yhdistä levyt limittämällä ne poimun verran sivusuunnassa. Käännä levy tekstipuoli ylöspäin.

Kun ensimmäinen rivi on paikoillaan, jatka seuraavaan, mutta tällä kertaa levy käännetään toisinpäin (tekstipuoli alaspäin), sillä muuten levyjä on mahdoton koota. Jatka tähän tapaan vuorotellen rivi kerrallaan.

Levyjä on helppo räätälöidä ja sovit-taa kulmahiomakoneella ja reikäsahalla.

1

Poista jalkalistat sorkkaraudalla. Jos aiot käyttää vanhat profiloidut jalkalistat uudelleen, ole varovainen, etteivät ne halkea, kun irroat niitä.

2

Lattialaudat nostetaan irti sorkka-raudan avulla. Vanhoissa taloissa laudat ovat usein niin kiinni rakenteissa, että niitä ei saa nostettua irti. Tällöin laudat voi katkaista keskeltä huonetta pistosahalla.

3

Tässä poistamme alapohjan vanhoja eristeitä, jotta saamme tilaa 150 mm:n eristeelle. Noin 10 cm paksu savikerros toimi äänieristeenä ja palon etenemisen hidasteena.

4

Eristämme kannattimien välit mineraalivillalla: kolme 50 mm:n eristekerrosta piilolimityksin. Tämä on parempi ratkaisu kuin yksi paksu kerros.

5

Aseta teräslevyt. Jos levyt eivät ole riittävän pitkiä koko huonepituudelle, liitokset kootaan lattiavasojen keskelle vähintään 50 mm:n limityksin.

6

Levyt kootaan limittäen. Nosta levyä kulmasta ja paina levy poimu kerrallaan paikoilleen. Limitä sivulla yhden poimun verran ja päädyissä väh. 50 mm.

7

Sahaa tarvittaessa reikäsahalla reikiä putkien läpivienneille. Me sahasimme 50 mm:n reiän keittiö-altaan viemäriputkelle.

02
Asenna pex-putket 6 Vaihe

Lämminvesi ei kierrä kiinteissä putkissa kuten ennen vanhaan vaan taipuisissa letkuissa, ns. PEX-putkissa.

PEX-putkia on erilaisia, ja on tärkeää käyttää ilmansululla varustettua putki-mallia, jotta lämpöasennuksiin ei pääse ilmaa. Ei sen vuoksi, että PEX-putket vaurioituisivat, vaan sen takia, että ilmaa sisältävä vesi ruostuttaa lämpö-patterit ja rautaputket muualla talossa.

Me käytämme tässä 20 mm:n PEX-putkia. Putkia saa jopa 12 mm:n kokoi-sina, mutta ohuita putkia ei ole tarkoi-tettu asennettaviksi valun sisään vaan puu- tai betonilattian päälle.

1

Merkitse ensin kohdat, joihin ei tule PEX-putkia. Tässä tuo kohta on keittiönkaappien alla oleva sokkeli. Älä myöskään sijoita putkia kohtiin, joihin on tarkoitus ruuvata jotakin kiinteästi kiinni.

2

Merkitse nyt tussilla PEX-putkien tarkat paikat. Ne sijoitetaan noin 300 mm:n välein, ja ne kulkevat poikittain levyjen poimusuuntaan nähden.

3

Rullaa PEX-putket ulos ja kiinnitä ne edetessäsi. Putkia saa isona rullana, jota voi olla vaikea hallita yksin. Varo, ettei rullaan tule solmuja, ja vältä terävien mutkien syntymistä.

4

Kiinnitä putket kiinnikkeillä, jotka isketään reikiin. Kiinnikkeitä on sekä 16:n että 20 mm:n putkille, joten ne ovat hieman tiukat 20 mm:n putkissa. Ne iske-tään paikoilleen vasaralla. Kiinnikkeiden uritetut varret pitävät ne hyvin kiinni.

5

Aseta seinän viereen 70 mm le-veät kaistaleet 20 mm:n styroksi-levyä. Kiinnitä ne huopanauloilla seinään koko matkalta. Kaistaleet eristävät ja ottavat vastaan betonin liikkeet.

Profiloidut teräslevyt sopivat myös sähkölämmitykseen

Vesikiertoinen lattialämmitys ei ole ainoa kohde, johon nämä teräslevyt sopivat. Myös sähkö-toimisen lattialämmityksen kaa-pelit voidaan asentaa levyille ruu-vaamalla ne silmukoilla kiinni. Kaapelit valetaan lattian tasoite-massaan ennen laattojen tai lau-tojen asentamista. Voit käyttää myös lämmitysverkkoa, joka rullataan paikoilleen, kun betoni-pinta on valettu valmiiksi.

03
Vala lattia 5 Vaihe

Voit hyvin käyttää kuivabetonia (valmista betonisekoitusta) lattiavaluun. Osta tällöin 0-8 mm:n sekoitus. Betonia kuluu noin 50 l/m2 ja säkistä saa noin 17 litraa valmissekoitetta, joten materiaalia kuluu paljon ja se tulee kalliiksi.

Vuokraa tämän vuoksi mieluummin sekoituskone ja sekoita 1 osa sementtiä 2,5 osaan soraa ja 1 osaan kiviainesta (4-8 mm). Urien väliin laitettavan betonin pitää olla puuromaista, jotta se le-viää sivuille saakka. Päällipinnassa betonin tulee olla hieman kiinteämpää, itse asiassa vain hieman maa-ainesta peh-meämpää, jotta voit työstää sitä joutu-matta konttaamaan märässä betonissa.

1

Rakenna ensin betonista ohjain huoneen molemmille sivuille. Muista, että PEX-putkien päällä pitää olla vähintään 20 mm:n betonikerros. Ohjaimien on tietysti oltava vaaterissa, ellei lattiaan haluta kaatoa.

2

Täytä levyjen urat betonilla metri kerrallaan. Betonin pitää olla paksun puuron kaltaista. Ujuta betonia kunnolla myös putkien alle.

3

Levitä lopuksi kiinteämpää betonia metri kerrallaan. Betoni ei saa valua ulos, vaan sen pitää ”kantaa itse itseään”. Levitä se tasaisesti muurauskauhalla ja tasaa pinta hiertimellä.

4

Työnnä ylimääräinen betoni pois oikaisulaudalla, joka on hieman huo-netta lyhyempi. Pinta oikaistaan betonisen ohjaimen kanssa samaan tasoon.

5

Silota pinta lopuksi suurella hierti-mellä. Liikuta hierrintä suurin pyörein liikkein, kunnes pinta on tasainen. Tarkista suoruus huolellisesti pitkällä vesivaa’alla.

04
Oikaise lattia 6 Vaihe

Jopa ammattilaisen on vaikea saada kokonaisesta betonilattiasta täysin tasaisen. Ennen kuin lattiaan asennetaan klinkkerit, kuten tässä kohteessa, lattiapinta on tasoitettava.

Koska betoni ei saa imeä kosteutta tasoitemassasta, lattiapintaan levitetään ensin primeri, jolla varmistetaan tasoite-massan hyvä kiinnittyminen. Kun lat-tiassa on kiinnite, tarkistetaan mahdol-liset kuopat (syvänteet) pitkän vesivaa’an avulla ja täytetään ne. Tämän jälkeen lattialle kaadetaan tasoitemassa ja se levitetään leveällä hammaslastalla kuten kuvissa. Klinkkerit voidaan asentaa seuraavana päivänä.

1

Levitä kovettuneeseen ja “valkaistuun” betonipintaan primeri. Kuivu-misaika riippuu lämpötilasta ja ilmankos-teudesta, mutta siihen voi varata pari päivää. Levittämiseen sopii tavallinen pitkävartinen pehmeä harja.

Primeri levitetään harjalla.

2

Kun liidunvalkea primeri on muuttunut kirkkaaksi, se on kuiva. Tutki pitkän vesivaa’an avulla, onko lattia tasainen. Merkitse mahdolliset syvänteet ja täytä ne ennen lopullista tasoittamista.

3

Sekoita tasoitemassa veteen käyttämällä porakonetta ja vispilää. 25 kg:n säkkiin tarvitaan 6 l vettä. Kaada 2-3 litraa tasoitemassaa kerrallaan. Aloita tasoitteen levittäminen huoneen sisäkulmasta.

2 litraa tasoitemassaa riittää 2 mm:n kerrok-sena noin 1 neliömetriin.

4

Tasoitemassa ei levity itsestään yhteen. Tämän vuoksi tarvitset leveää lattia-asentajan lastaa. Se on 4 mm:n hammaslasta, jolla tasoitemassan voi jakaa tasaisesti. Jos pidät lastaa pystysuorassa, saat tasoitekerroksesta 2 mm paksun.

5

Jaa tasoitemassa rauhallisin liikkein lattia-asentajan lastalla. Lastaa vedettäessä sen taakse syntyy pieniä ”aaltoja”, jotka valuvat nopeasti yhteen tasaiseksi pinnaksi.

4 mm:n hammaslasta tekee uran, johon tasoitemassa valuu 2 mm paksuksi kerrokseksi.

6

Valmis laatoitettavaksi
Uusien lattialämmitteisten beto-nilattioiden päälle voidaan asentaa sekä klinkkerit että puulattia. Me valitsimme klinkkerit. Emme kuitenkaan aivan tavanomaisim-pia klinkkereitä vaan, kuten ku-vasta näkyy, hyvin suuria laattoja. Tarkkuushiotut (kalibroidut) isot laatat edellyttävät huolelli-suutta asennusvaiheessa. Toisaalta lopputuloksesta tulee ai-nutlaatuinen. Katso Tee Itse -lehdestä 1/2009 (s. 54), miten tämä tehdään, tai: www.teeitse.com (hakusana klinkkerilattia).

Materiaalit

• Profiloidut teräslevyt, kiinnikkeet
• PEX-putket ilmansululla (Wirsbo)
• Mineraalivillaeriste
• Betoni
• Primeri (tässä: Bostik 6000)
• Lattiatasoite (tässä: Bostik S 21)
• 20 mm:n styroksilevyjä

Erikoistyökalut
• Rumpusekoitin
• 2 m:n pituinen vesivaaka
• Pitkä, suora oikaisulauta
• Leveä 4 mm:n hammaslasta
• Suuri hierrin

Vie aikaa

2-3 pv + kuivumis-/ kovettumisaika

Hinta

Noin 60 €/m2

Vaikeusaste

Teräslevyjä on helppo käsitellä, mutta betonin valu vaatii tarkkuutta. Jos tekijöitä on kaksi, tehtävä helpottuu.

Piirustus

Lattian rakenne

Ohut betonikerros kantaa itse itsensä erikoisten profiili-levyjen ansiosta. Ne toimivat sekä valumuottina että raudoituksena betonin kovettuessa.

Lattian rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …