Kaunis laatoitus - 3 työvaihetta

Kauniin laattalattian asennus edellyttää onnistumista kolmessa asiassa: alustan tasaisuudessa, laattakuvion valinnassa ja suunnitelman noudattamisessa.

Johdanto

Jotta laatoituksesta tulisi todella kaunis, on keskityttävä erityisesti kolmeen seikkaan. Niissä on helppo olla huolimaton, koska monet muut asiat tuntuvat tärkeämmiltä. Ensinnäkin on syytä käyttää paljon aikaa laattojen valintaan, valita oikea laattalaasti ja löytää juuri sen sävyistä saumalaastia, joka nostaa laatat kauniisti esille.

Kotinikkarilla on taipumus keskittyä käytännön haasteisiin: miten laasti pitäisi sekoittaa, millä laatat kannattaa leikata, kuinka paljon tilaa saumat tarvitsevat ja miten pinnasta saa varmasti kiiltävän?

Tällöin voi jäädä huomaamatta, että laattojen sijainti seinään ja kalusteisiin nähden ja laattojen tasaisuus on vähintään yhtä tärkeää. Nyt keskitymme näihin asioihin. Laastit ja massat voi hakea suoraan kaupasta!

Ohjeet

01
Tasainen alusta 5 Vaihe

Näin saat tasaisen alustan, jota voit ryhtyä laatoittamaan

Alustan täytyy olla täysin tasainen, muussa tapauksessa laatoi­ tuksesta ei tule tasaista. Tasainen alusta luodaan hyvin vähällä tasoitemäärällä, mutta jotta tasoite levittyisi tasaisesti, haluttu korkeus on merkittävä usealla työtä ohjaavalla pisteellä.

On huomattavasti helpompi tehdä ta ­ sainen laatoitus, jos laatat asentaa ta ­ saiselle alustalle eikä ryhdy oikomaan alustaa vasta laatoitusvaiheessa.

Lattian tasaisuuden tarkistaminen, kohoumien ja kuoppien merkitsemi­ nen pitkän vesivaa’an avulla, kohou­ mien hionta ja kuoppien täyttö ja koko pinnan oikaiseminen itsetasoit­ tuvalla tasoitteella on varmasti monelle tuttu tekniikka. Tasoitemas­ saa on kuitenkin ohjattava, sillä se ei leviä itsestään täysin tasaiseksi. Ohjaus ei kuitenkaan onnistu, jos ei ole mitään minkä mukaan ohjata.

Lattiaan kiinnitetään ja kierretään ruuveja, kunnes niiden kannat ovat alustan halutulla korkeudella. Massaa levitetään näiden merkkien mukaan, kun nes se peittää kaikki merkinnät.

1

Kiinnitä lattiaan ruuveja niin, että niiden kannat ovat samalla tasolla. Kiinnitä ruuvit tul­ pilla ja kierrä niitä pitkää vesivaakaa apu n a käyttäen, kunnes ne ylettyvät yhtä korkealle.

2

Levitä alustalle tartuntapohjuste. Pohjuste takaa, että tasoitemassa kiinnittyy alustaan ja estää alustaa imemästä massasta kosteutta niin, että massa kuivuu liian nopeasti.

3

Kaada valmiiksi sekoitettu tasoite lat tialle. Aloita syvimmästä kuopasta, sitä voi jou tua ensin täyttämään hieman. Viivat katoa vat, ja voit ohjata levittämistä vain ruuvien avulla.

4

Levitä massaa leveällä lastalla tai hammaslastalla. Tuotetta sanotaan itsetasoittuvaksi, mutta ”itsetasoittuva” tarkoittaa pikemminkin levittyvää. Massa saa kovettua vuorokauden.

5

Hio pinta betoniin tarkoitetulla kulmahiomakoneen kuppilaikalla. Kovaan massaan syntyy lähes aina kohoumia ja tasoitekerrostumia, jotka on hiottava kokonaan pois.

02
Siisti asennus 3 Vaihe

Näin löydät kauneimman kuvion

Laattojen sijainti koko huonetilassa kannattaa suunnitella yksityis­ kohtia myöten ennen kuin ryhtyy sekoittamaan laattalaastia. Erityi sen tärkeää on ennakoida laattojen sijoittuminen seiniä ja kiinteitä kalusteita vasten - samoin viemäröintiin, oviin ja reunoihin nähden.

Siisti laatoitus voi näyttää epäsiistiltä, jos se päättyy yhdellä seinustalla pie-niin laatanpaloihin. Pienet laatanpa-lat erottuvat ku viosta ja saavat joko huoneen vinouden tai laatoituserot näyttämään hyvin suurilta.

Valitse kuvio, jossa seinustan laa-tat jäävät mahdollisimman suuriksi - vaikka joutuisit leikkaamaan uloim-pia laattoja kaikilla seinustoilla. Aset-tamalla laatat symmetrisesti ja jakamalla leikattavan osuuden kummal-lekin sivulle puolitat leikattavan alan.

Tämä on vain nyrkkisääntö. Kun hienosäädät laatoitusta esim. kalus-teiden ja viemäröinnin mukaan ja huomioit suunnan, josta laatoitus näkyy parhaiten, saat kauneinta jäl-keä. Lue lisää: teeitse.com, haku: ”aloita keskeltä”.

Ota lähtökohdaksi aina suorat linjat etäämmältä seinistä. Olisi mukava aloittaa laatoitustyö kulmasta. Ideana on, että laattoja joutuisi leikkaamaan vasta vastakkaisella seinustalla. Mutta seinät ovat harvoin suoria ja kulmat eivät koskaan, joten kuvio on parempi suunnitella linjoista, jotka merkitään etäämmälle seinistä. Näin pääsee irti seinien vinoudesta ja näkee, miten kuvio istuu kaikkiin seiniin.

Valitse keskilinjaksi joko laatta tai sauma. Siisti laatoitus syntyy periaatteessa aina symmetriasta. Kun suunnittelet kuvion keskilinjoista alkaen, voit jakaa leikattavan määrän tasaisesti molemmille sivuille ja välttyä kapeilta kaistaleilta toisella sivustalla. Huom! Valitse aina, otatko keskilinjaksi sauman vai laatan keskikohdan. Jos valitset oikein, seinustoille jää vähintään puolen laatan kokoiset kaistaleet.

Oikaise viemäröinnin, kalusteiden ja näkyvyyden mukaan. Laatoitettaessa ei riitä, että huomioi seinät. Jos jollakin seinällä on kiinteitä kaappeja tai hyllyköitä, kuviota voi olla parempi siirtää. Yritä jälleen välttää kapeita kaistaleita vinojen linjojen kohdalla. Lisäksi on alueita, jotka näkyvät muita paremmin, joten huomioi ne erityisesti.

03
Tarkka työskentely 8 Vaihe

Näin asennat laatat tarkasti suunnitelman mukaan

Kun laatoittaa suorassa kulmassa ja etenee lattian keskeltä seiniä kohti, laatat on helpompi asentaa suunnitelmallisesti ja tar kasti. Kulmat voi tehdä ruuvaamalla laudat lattiaan järjestelmän mu kaan ja säätelemällä tämän jälkeen saumaleveyttä välikkeiden avulla.

Kuulostaa hullulta, mutta varmin ta pa saada laatat asennettua suunni-telmallisesti on aloittaa lattian keskel tä. Tälle on monta perustetta.

Näin työn voi aloittaa kahdesta suorakulmaisesta linjasta - tai kah-desta reunasta, jotka tukeutuvat ensimmäiseen laattariviin, sen sijaan että aloittaisi seinästä, joka ei kos-kaan kelpaa suoraksi linjaksi eikä ole suorassa viereiseen seinään nähden.

Lisäksi kannattaa työstää pienem-piä kenttiä. Jos kuvio hiukan siirtyy, työn jälki pahenee, mitä pidemmälle lähtöpisteestä edetään.

Tämä tekniikka tarjoaa kiinteän kulman aloituspisteeksi. Pienessä huoneessa voi aloittaa 2. tai 3. laatta-rivistä ja isommassa huoneessa tar-kasti keskeltä lattiaa.

1

*Jaa huone pituussuunnassa listalla (A), kun olet päättänyt laattojen sijoittelusta. Aseta lista suurin piirtein keskelle huonetta, tarkasti siihen kohtaan, johon haluat laattarivin reunan. Kiinnitä lista ruuveilla tai liimalla.*

2

*Kiinnitä toinen lista (B) poikittain suorassa kulmassa listaan (A) nähden sille sivulle, jolle asennat laatat. Lista on asennettava tekemäsi suunnitelman mukaan niin, että voit laatoittaa sitä vasten. Kiinnitä lista.*

3

*Nyt voit asentaa laatat siihen kenttään, jon ka listat (A ja B) muodostavat. Aloita listojen vä lisestä sisäkulmasta ja työskentele seiniä koh­ ti. Viimeisiä laattoja voi joutua leikkaamaan.*

4

*Saumaleveys säilytetään välikkeillä tai narulla, joka oikaistaan puulistojen mukaan. Kun kenttä on laatoitettu, poista lista B. Kiinni tetyt laatat luovat uuden kulman, josta jatkaa työtä.*

Listat A ja B tarjoavat suoran kulman, josta ensimmäinen kenttä asennetaan, siis sisältä ulos edeten.

Lista B poistetaan, ja seuraava kulma muodostuu listasta A ja 1. kentän laatoista, jotka on jo kiinnitetty.

Lisätään lista C, joka ohjaa nyt 1. kentän laattojen kanssa 3. kentän laatoittamista.

Lista C poistetaan ja 4. kentän laatat asennetaan paikoilleen 2. ja 3. kentän laattojen mukaan.

Piirustus

Vinkit & niksit

Löydät kauneimman laattakuvion helpommin merkitsemällä laa tat ja saumat kahteen listaan. Listoja on helppo siirrellä ympäriinsä, jolloin näet, miten vinoudet, kaapit, viemäröinnit yms. sijoittuvat. Voit myös valita hieman leveämmät saumat, jolloin kuviot ehkä sijoittuvat paremmin.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.