Suihkunurkka on ilo silmälle

Poistamalla pesualtaan saimme tilaa upealle suihkunurkalle, jonka sisäpinnoissa on suuret laatat ja ulkopinnat on rapattu.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
1.000 euroa

Johdanto

Yksi kylpyhuoneiden saneerauksen suosikkitoiveista on suihkunurkka. Esimerkkikohteessamme uusi suihkunurkka on enemmän kuin vain käytännöllinen ratkaisu. Se muuntaa kylpyhuoneen viihtyisäksi ja kutsuvaksi keitaaksi.

Aloitetaan käytännön asioista: Kylpyhuoneessa oli ennen suihkuverholla rajattu pesutila, jonka lattia oli madallettu. Nyt seinät on laatoitettu ja lattia uusittu, joten tarvitaan vain laatat.

Suihkunurkka rakennettiin tekemällä muutama seinä ja verhoamalla nurkan sisäpuoli laatoilla. Vanhat laatat ja vesi-eriste jäivät uusien laattojen alle.

Suihkunurkan ulkopuoli ja muut kylpyhuoneen seinät eivät kuulu määräysten mukaisiin märkätiloihin. Niitä koskevat määräykset eivät ole yhtä tiukat kuin pesutilaa ja lattiaa koske-vat määräykset, joten pystyimme luomaan kylpyhuoneeseen uuden ilmeen rappaamalla ja maalaamalla seinät.

Seinät tehtiin kevyistä vaahtomuovilevyistä, joista saimme idean tilan muotoiluun: rakensimme nurkkaan laattapäällys-teisen penkin ja kulmahyllyn ja sahasimme kapeat ikkunat, joista valo pääsee sisään.

Ohjeet

01
Suihkunurkan suunnittelu 2 Vaihe

1

Merkitse suihkunurkka lattiaan. Voit tehdä millaisen nurkan haluat, mutta sisään-käynnin ympärillä olevien seinien tulee olla vähintään 25 cm leveät, jos seinän toista puolta ei vesieristetä.

2

Merkitse seinään myös suihkunurkan paikka, jotta merkit ohjaavat sijoitusta molemmilla puolilla. Vanha laattaseinä on pesty ja hiottu, ja siihen on levitetty ohut kerros laattalaastia.

02
Nurkan kokoaminen levyistä 8 Vaihe

Suihkunurkka rakennetaan Wedi-rakennuslevystä, joka on valmistettu suulakepuristetusta polystyreenivaahto-muovista.

Sen pinnassa on vahvikeverkko, jonka päällä on kerros sementtilaastia. Se on kevyttä mutta niin vahvaa, että se käy seinien ja penkin materiaaliksi. Heikkous on, että ruuvit eivät pidä siinä kovin hyvin. Siksi levyt liimataan. Se puoles-taan vapauttaa käyttämään materiaalia monipuolisesti.

1

Leikkaa Wedi-levyt käsisahalla, veitsellä tai pistosahalla. Työkalulla ei ole merkitystä, mutta laasti-kerroksen vuoksi työkalulla ei voi sahata puuta levyjen jälkeen. Aloita pituudesta.

2

Sovita levyn sivu seinään. Kiilaa levy paikoilleen vapaa sivu pysty-suorassa ja piirrä seinän profiili levyyn puupalaan tuetulla lyijykynällä. Sahaa viivaa pitkin.

3

Levitä paksu vana kiinnitysmassaa seinään, kattoon ja lattiaan. Wedi-kiinnitysmassa tarttuu useimpiin materiaaleihin, ja liitoksesta tulee levyä lujempi.

4

Paina ensimmäinen levy (A1) paikoilleen ja levitä kiinnitysmassavana seu-raavan levyn kiinnityskohtaan. Kiinnitysmassa kiinnittää niin lujasti, että se riittää levyjen toisiinsa kiinnittämiseen.

5

Paina seuraava levy (A2) paikoilleen kunnolla sekä viereiseen levyyn (A1) että lat-tiaan. Jos levyn pituus on sahattu liian tarkasti, sitä ei saa riittä-vän tarkasti paikoilleen kattoon.

6

Sulje saumat kiinnitysmassalla, kun olet asettanut levyt huolellisesti paikoilleen ja kiinnittänyt ne kiiloilla.

7

Aseta kolmas levy (B) paikoilleen niin, että se on suorassa kulmassa ensim-mäisiin levyihin. Sisäänkäynti on sen vasemmalla puolella. Tue liitos massan kuivumisen ajaksi ruuveilla ja aluslevyillä.

8

Kiinnitä viimeinen seinälevy (C) toiseen seinään siten, että levyjen C ja B väliin jää suihkunurkan sisäänkäynti. Levyn tulee olla vähintään 25 cm leveä, jotta takana oleva seinä ei kastu.

03
Ulkopuolen rappaus 3 Vaihe

Wedi-levy on tehty rapatta-vaksi, mutta vahvistusverkon ja ohuen laastikerroksen vuoksi pinta on pohjustettava esimerkiksi laattalaastilla, ja suojaamattomat reunat on aina vahvistettava ennen rappaamista.

Rapattu pinta ei saa olla epätasainen, joten käytämme erittäin hienorakeista vahvis-tettua rappauslaastia. Sitä levitetään levyille vain 1-3 mm:n paksuinen kerros.

1

Levyjen pohjustus rappausta varten käsittää useita vaiheita. Ne pohjustetaan tartuntapohjusteella. Sen jälkeen levitetään kerros laattalaastia ja ulkonurkat vahvistetaan vahvistusverkolla.

2

Seuraavana päivänä levitetään varsinainen rappauslaasti teräslatalla.

VINKKI: Ota ämpäriin suositeltu määrä vettä ja ripottele jauhe sekaan poraan kiinnitetyllä vispilällä koko ajan sekoittaen.

3

Kosketuskuiva laasti tasoitetaan kostealla sienellä tai rappauslatalla pyörivin kädenliikkein. Laastin kovettuminen tasoituskuivaksi vie ainakin 10-30 minuuttia.

04
Sokkelilaattojen asennus 3 Vaihe

Suihkunurkan ulkopuolella lattialaattojen ja rapattujen seinäpintojen yhtymäkohta peitetään sokkelilaatoilla, jotka lattialaattojen tavoin muistuttavat tiikkiä.

Näin tehdään myös suih-kunurkan sisäpuolella, mutta siellä sokkelilaattojen sijaan käytetään lattialaattoja. Suihkunurkassa ei sokkeli-laattojen pyöristettyä ylä-reunaa tarvita, ja sokkelin tulee olla matalaa lattia-kaivoa korkeampi.

1

Piirrä sokkelin yläreuna suihkunurkan sisäpuo-lelle. Yläreuna tulee samalle korkeudelle kuin ulkopuolen sokkelilaattojen yläreuna.

2

Leikkaa pitkät lattialaatat piirrettyjä mittoja vastaaviksi. Mittaa tarkasti, sillä suihkunurkan sisäpuolella lattian kaato on melko jyrkkä.

3

Kiinnitä suihkunurkan sokkelilaatat paikoil-leen joustavalla laattalaastilla. Käytimme tähän 10 mm:n hammaslastaa. Tue sokkelilaatat 4-5 mm:n välikappaleilla.

05
Sisäpuolen laatoitus 6 Vaihe

Suihkunurkan sisäpuoli on nyt saanut valkoisen laatta-pinnan. Koska käytimme kohteessa 33 x 45 cm:n laattoja, kapeille seinille riitti kaksi laattaa leveys-suunnassa ja takaseinälle kolme. Kapeisiin seiniin teh-tiin sauma keskelle, ja taka-seinään laatta keskelle.

Laattojen mitat ovat hyvin tarkat, ja vain 3 mm:n sauma riittää. Tällöin laatat on leikattava millilleen.

1

Leikkaa laatat erittäin tarkasti, jotta kapeasta 3 mm:n saumauksesta tulee tasainen. Otimme lähtökohdaksi seinän keskilinjan ja leikkasimme laatat vain yhteen riviin kerrallaan.

2

Sekoita laattalaasti ja levitä se seinään. Jotta saimme suuret laatat paikoilleen tukevasti koko matkalta, käy-timme 10 mm:n hammaslastaa. Se vaatii laastilta suhteellisen tiivistä koostumusta.

3

Paina laatat paikoilleen laastiin. Sijoitimme laatat erittäin tarkasti - erityisesti seuraavalla seinällä, jolla leikattu reuna muodostaa sauman viereisen seinän kanssa.

4

Alhaalla laattoja tukee aina edellinen valmiiksi ladottu laattarivi eli lattia-laatoista leikattu sokkeli, ja rivien välissä on 3 mm:n paksuinen saumanaru.

5

Laattoihin tehtiin reiät putkien läpivienneille 30 mm:n timanttipinnoitetulla reikäporanterällä. Terää on hankala hallita, mutta kun asetat terän aluksi hieman kallelleen, terä pysyy paikallaan paremmin.

6

Laatoitus tehdään alhaalta ylöspäin. Vaikka leikkasimme laatat vasta sitä mukaa kuin tarvitsimme niitä ja asetimme laatat paikoilleen erittäin tarkasti, laatoitus kävi isoilla laatoilla nopeasti.

06
Nopea penkki suihkutilaan 3 Vaihe

Teimme suihkunurkasta leveämmän kuin oli tarpeen, jotta saimme lisättyä sinne kapean penkin.

Tarkoitukseen on ole-massa erikoiskannakkeita, mutta leikkasimme levystä kolme kaistaletta ja liima-simme ne tueksi nurkan sisä-puolelle. Seuraavana päi-vänä ne olivat kiinni tuke-vasti ja kiinnitimme niiden varaan penkin.

1

Tuet ovat olleet paikoillaan vuorokauden ja niiden yläpintaan levitetään kiinnitysmassa.

2

Penkki asetetaan massan päälle ja verhotaan samoilla laatoilla kuin seinät.

3

Laatat leikataan 45 asteen kulmaan. Yläpuoli ja etureuna saumataan.

07
Näköalallinen suihkunurkka 7 Vaihe

Kun aloitimme laatoituksen edellisellä sivulla, hyppä-simme muutaman vaiheen ohi. Wedi-laattojen mahdolli-suudet saivat nimittäin mielikuvituksemme lentoon, ja päädyimme tekemään levyihin kaksi reikää. Päätimme hoitaa suihkunur-kan valaistuksen valaisimien sijaan kahdella ikkunalla. Suihkun aikana voi siis katsella kauniita maisemia.

1

Tee ikkunanreiät pistosahalla. Tee reiästä molemmissa suunnissa 2 cm ikkunalasia pienempi.

2

Tee reunaan huullos. Aseta pistosaha vinoon ja tee 5 cm syvä huullos ikkuna-aukon sisäpuolelle. Leikkaa reikää hieman suuremmaksi mutta vain sen verran, että syntyy huullos.

3

Kiinnitä lasi laastilla molemmilta puolilta. Tee ulkopuolelle kapea 45 asteen laastireuna. Levitä laastia sisäpuolelle niin vähän, että tilaa jää laatoille, jotka tulevat vinon ulkoreunan tasaan.

4

Leikkaa sisäpuolen laatat oikeaan mittaan ja kiinnitä ne paikoilleen tavallista huolellisemmin ja kärsivällisemmin.

5

Siirrä kulmat ja muut mitat huolellisesti laatanpaloihin, ja leikkaa laattojen nurkkaan tulevat reunat vinoon, jotta ne tulevat kiinni reunaan. Laattasaumat ovat tässäkin 3 mm.

6

Täytä saumat saumalaastilla 2 päivää laatoittamisen jälkeen. Vedä saumalaasti saumoihin saumaukseen tarkoitetulla kumilatalla vinottain kaikissa suunnissa.

7

Pese ylimääräinen laasti kostealla sienellä. Tässä on käytetään lattaa, joka helpottaa sienen pesua ja kuivaamista ämpärin reunaa vasten. Kiillota laatat seuraavana päivänä kuivalla liinalla.

Materiaalit

60 mm:n Wedi-levyä:
• Sivukappaleet (A1 ja A2)
• Oikea etukappale (B)
• Vasen etukappale (C)
• Penkki (D)
• Hylly (E)

Lisäksi:
• Wedi-kiinnitysmassaa
• Wedi-tiivistysmassaa
• Tartuntapohjustetta
• Elastista kiinnityslaastia
• Vahvistusverkkoa rullalla
• Rappauslaastia
• Märkätilan seinämaalia
• Laattoja, tässä: 12,6 x 80 x 0,9 cm
• Lattialaattoja, tässä: 8 x 40,3 x 0,9 cm
• Seinälaattoja 33 x 45 cm
• Saumalaastia,
• Silikonisaumamassaa
• 2 ikkunaruutua, karkaistu lasi
• Suihkusetti, Hans Grohe

Erikoistyökalut
• Suuri laattaleikkuri
• Porakone + vispilä
• Hammaslasta
• Saumaustarvikkeet (ämpäri, saumauslatta ja saumaussieni)

Vie aikaa

4-6 työpäivää 1-2 viikon aikana kuivumisajoista riippuen

Hinta

Noin 1 000 euroa

Vaikeusaste

Ei aloittelijan projekti, mutta materiaalit ovat helppokäyt-töisiä. Tarkalla työllä jokai-nen pääsee hyviin tuloksiin.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …