Suihku makuuhuoneeseen

Tilanpuutteessa päätimme ottaa käyttöön pienen käytävän ja makuuhuoneen nurkan rakentaessamme suihkunurkkauksen katutasossa olevaan asuntoon.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
1.000 euroa

Johdanto

Puolentoista neliömetrin WC ja kylpyhuone. Tilaa ei ole paljon. Päätimme ottaa käyttöön pienen käytävän ja makuuhuoneen nurkan rakentaessamme tätä pientä suihkunurkkausta katutasossa olevaan asuntoon.

Puolentoista neliömetrin WC ja kylpyhuone. Tilaa ei ole paljon. Päätimme ottaa käyttöön pienen käytävän ja makuuhuoneen nurkan rakentaessamme tätä pientä suihkunurkkausta katutasossa olevaan asuntoon.

Uusi suihkukomero on rakennettu valetun betoniperustan päälle kevytbetonilaatoista. Suihkussa käyntiin on nyt tilaa.

Ohjeet

01
Purku ja valmistelu 2 Vaihe

Useimmissa tapauksissa on tarpeen avata lattia siitä kohdasta, johon suihku-nurkkaus rakennetaan. Yleensä joko viranomaiset tai asunto-osakeyhtiön edustajat haluavat tarkastaa lattiaraken-teet. Tai sitten poistoputki halutaan yhdistää viemäriputkeen.

Lattialautojen avaaminen jopa suu-remmalta alueelta kuin tulevan suihku-nurkkauksen alta on tarpeen silloin, jos lattiapalkkien väliin tarvitaan lisätukea.

Tässä kohteessa avasimme lattian vain tarkistaaksemme palkkien kunnon. Kaksi suihkunurkkauksen seinistä sijoitettiin kannatinpalkkien päälle, joten vahvistavia lisäpalkkeja ei tarvittu.

1

Ovet ja paneelit poistetaan. Vanhat paneelit voidaan hyödyntää, jos ne poistetaan varovasti. Alkuperäiset paneelit saattavat olla hyvinkin haluttuja asunto-osakeyhtiöissä ja asumisosuuskunnissa.

2

Vanhat lattialaudat sahataan. Sahaa laudat läheltä alla olevien palkkien välistä keskikohtaa pyörö- tai pistosahalla sen jälkeen, kun sahaussyvyys on ensin sovitettu lattialaudan paksuuteen.

02
Lattian valu 5 Vaihe

Suihkunurkkaus rakennetaan tukevalle alustalle. Valamme betonikatteen pak-sulle vanerilevylle, jonka vuoksi betoniin tarvitaan raudoitusverkko. Rakennus-määräysten mukaisesti vanerin ja betonin väliin asennetaan kosteuden katkai-seva kate. Katetta ja raudoitusverkkoa ei tarvita, jos valu tehdään uritetulle poimulevylle vanerin sijaan.

Betoni sekoitetaan 0-8 mm:n kuiva-betonista sekoittamalla paikan päällä pienempiä annoksia kerrallaan.

Suihkutilan lattiakaadon tulee olla vähintään 1 cm/m lattiakaivoon päin.

1

Viemärikaivo on paikoillaan. Rau-doitusverkko leikataan ja asetetaan paikoilleen, kun puolet betonista on levitet-ty. Verkon tulee olla vähintään 3 cm päässä reunoista, muuten betoni voi halkeilla.

2

Loput betonista sekoitetaan ja levitetään. Ensimmäisen ja viimeisen kerroksen tulee olla kuivahko (maakostea) eikä liian ohut, sillä vesi heikentää betonia.

3

Betonin pinta suoristetaan ja kaato varmistetaan laudanpalalla. Muottiin valettu betonikerros saadaan oi-keaan loppukorkeuteen, ja muotin reunaa voi hyödyntää ylijäämäbetonin poistoon.

4

Muotti voidaan poistaa viikon kuluttua. Betoni on läpeensä kovet-tunut vasta noin kuukauden kuluttua, mutta jo nyt niin lujaa, että työtä voi jatkaa.

5

LVI-asentaja on merkinnyt lattiakaivon paikan. Enää tarvitsee varmistaa lattiakaivon korkeus.

03
Suihkutilan teko 3 Vaihe

Tavallisesti tässä tapauksessa tulisi valaa vähintään 10 cm korkea ja yhtä leveä betonireunus valetun betonilaatan reunaan. Saimme kuitenkin kunnan viranomaisilta luvan rakentaa seinät kevytbetonilaatoista suoraan valetun betonilaatan päälle. Kaakeleiden alle - kuten lattialaattojenkin alle - on aina asennettava kostean tilan eriste.

Seinät valmistettiin 75 mm:n kevyt-betonilaatoista, jotka liimattiin kiinni betonilevyyn kevytbetoniliimalla.

1

Kevybetonilaatat sahataan joko kevytbetonisahalla tai karkea-hampaisella sahalla. Koska lattiassa on kaato, tilan etureunoihin laitetaan koroke-palat. Näin seinistä saadaan pystysuorat.

2

Kevybetoniliima levitetään lastalla ja tasoitetaan 75 millimetrin laatalle sopivalla liimakauhalla. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että liimaa tulee varmasti oikea määrä.

3

Seinien suoruus tarkistetaan vesivaa’alla ja suurella kulmalla työn edetessä, jotta kaikki on vaaterissa ja seinät suorassa kulmassa. Seuraava laatta-kerros tulee limittäin edelliseen nähden.

04
Laatoitus 4 Vaihe

Koko suihkutila vesieristetään ennen laatoitusta. Lattian vedeneristys on nostettava seinälle vähintään 100 mm lattiapinnasta. Lattian ja seinän liitos-kohdat on tehtävä huolellisesti. Mittaukset, suunnittelu ja merkinnät tehdään ennen kaakelien asentamista. Kokonaiset kaakelit tulisi asettaa suihkutilassa kaikkein näkyvimpiin kohtiin. Nurkat ja lattian ja seinän saumat saumataan saniteettisilikonilla.

Valitsimme seiniin 20 x 25 cm:n kaakelit ja lattiaan 15 x 15 cm:n laatat. Mitä pienempi laatta, sitä helpommin niillä saa lattiaan oikeanlaisen kaadon.

1

Vesieriste levitetään seiniin kahteen kertaan (valmistajan ohjeiden mukaan). Eristeessä ei kannata säästää, sen tulee olla riittävän paksu kaikkialta.

2

Ensimmäinen rivi kiinnitetään kaakelikiinnitteellä. Asensimme alimman seinäkaakelirivin 19 mm:n listan päälle, jolla saimme tilaa niin kiinnitteelle kuin lattialaatoillekin.

3

Kaakelikiinnite levitetään vähitellen, jolloin laatat ehtii asettamaan paikoilleen ennen kiinnitteen kuivumista. Vesivaa’an avulla tarkistetaan saumojen pysty- ja vaakasuoruus.

4

Mittaukset, suunnittelu ja merkinnät tehdään ennen kaakelien asentamista. Kokonaiset kaakelit tulisi asettaa suihkutilassa kaikkein näkyvimpiin kohtiin. Nurkat ja lattian ja seinän saumat saumataan saniteettisilikonilla.

Materiaalit

 • Kuivabetonia, 0–8 mm
 • Raudoitusverkko tai poimulevy
 • 19 x 100 mm:n muottilauta
 • 21 x 43 mm:n höylättyä mäntyä
 • Kevtybetonilaattoja (75 mm) ja liimaa
 • Kostean tilan eristettä ja saumanauhaa
 • Laattoja ja monitoimikiinnitettä
 • Saumauslaastia ja laattaristikoita
 • Tarv. pohjustetta ja silotetta
 • Kipsilevyjä ja kulmavahvikkei

Erikoistyökalut

 • Laattapihdit, laattaleikkuri, liimakauha, vaahtokumilasta, hammas- ja kumilasta

Vie aikaa

Noin viikko (+ kuivumisaika)

Hinta

Noin 1000 € (+sähkö- ja lvi-tarvikkeet)

Vaikeusaste

Kaadon teko ja viemäriputkien sijoittaminen vaativat tarkkuutta. Lattian avaus ja muuraaminen sujuvat sitä helpommin mitä paremmat työkalut sinulla on.

Piirustus

Betonin valu laatalle

Aina kun se on mahdollista kannattaa kaksi suihkunurkkauksen seinistä sijoittaa kannatinpalkkien päälle. Näin et joudu purkamaan lattiaa suurelta alueelta ja vahvistamaan lattiaa kahden tai useamman palkin välillä (katso piirros).

Suihkunurkkauksen pohja valetaan kiinteälle alustalle. Tavallisimmin on mahdollista hyödyntää vanhoja lattialautoja, joiden tulee olla vähintään 22 millimetriä paksut. Voit myös käyttää vähintään 22 millimetrin vaneria. Paras ratkaisu on kuitenkin teräksisellä poimulevylle valaminen, jolloin betonin alle ei tarvita raudoitusverkkoa tai kosteuden katkaisevaa katekerrosta.

Uritetulle poimulevylle valettaessa rakennuskorkeus voi olla jopa vain 50 mm mitattuna levyn pohjasta betonikerroksen yläpinnan matalimpaan kohtaan. Ristivanerille valettaessa on rakennuskorkeuden oltava vähintään 8 senttiä

Meidän ratkaisumme Valoimme ristivanerilevylle, jonka päällä oli kosteuden katkaiseva kate. Betoni vahvistettiin raudoitusverkolla.

Betonin valu laatalle

Helpoin ratkaisu
Lattialautojen päälle voidaan valaa siinä tapauksessa, että lattiaa ei avata. Uritettu poimulevy asennetaan suoraan lattialle, jolloin betonikerroksen ei tarvitse olla kovin paksu.

Lisäpalkit
Lisäpalkkeja tarvitaan, jos lattiaa ei valeta suoraan lattiapalkkien päälle tai jos kannatinpalkkien välit ovat suuret.

Lattian vedeneristys on nostettava seinälle vähintään 100 mm:n korkeuteen. Kulmissa on saumanauhaa. Märkätiloihin suositellaan lattialämmitystä.

Video

TEKNIIKAT: Rakenna kevytbetonista

Liimakauhalla työ sujuu nopeasti, ja saumoista tulee tiiviit.

TEKNIIKAT: Kevytbetoni - laattojen kiinnittäminen

Aaltonaulat ja kulmaraudat tekevät rakenteesta kestävän

TEKNIIKAT: Vesieristeen levittäminen

Valitse järjestelmä, jonka osat toimivat yhteen

TEKNIIKAT: Vesieristeen levittäminen putkien ympärille

Erikoiskauluksilla vesieristeestä tulee tiivis

VINKIT: Vältä sorkkaraudan jäljet

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Suihkukaappi