Onnistunut laatoitus

Viikonlopussa pystyy laatoittamaan kokonaisen huoneen, ja sunnuntaina ehtii vielä siivoamaan jäljet ja esittelemään työn tuloksia saumojen kovettuessa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
40 €/m2

Johdanto

Laattalattian pystyy työstämään viikonlopun aikana, jos valmistelut aloitetaan jo hyvissä ajoin ennen sitä. Laatoitus sisältää nimittäin monta työvaihetta jo ennen kuin laattoja ja laattasaumoja päästään tekemään.

Ensimmäiseksi on tietysti valittava sopivat laatat. Valintaan vaikuttavat muutkin asiat kuin pinta ja kuvio: suuressa huoneessa ovat suuret laatat edukseen. Suurikokoisten laattojen asentaminen vaatii kuitenkin kokemusta ja hyvin tasaisen alustan. Jos monia laattoja joudutaan leikkaamaan, on hyvä valita laatta, jota ei ole poltettu liian kovaksi.

Hankittavien materiaalien on sovittava toisiinsa: laattojen, laastin, saumausmassan ja pohjusteen. Saumausmassasta on monta väriä, ja jos valitsee valkoisen tai hyvin vaalean värin, kannattaa sijoittaa myös hieman kalliimpaan valkoiseen laastiin, jotta pienet laastijäänteet laattojen reunoilla eivät näy saumausmassan läpi.

Mitat kannattaa ottaa ja ensimmäiset ohjauslinjat merkitä lattiaan ennen kuin työt aloitetaan lauantaiaamuna. Jos betonialusta pohjustetaan hyvän kiinnittymisen takaamiseksi, pohjusteen on kuivuttava joitakin tunteja. Pohjuste on erityisen tärkeä vanhemmissa alustoissa. Pohjusta mieluummin kerta liikaa kuin liian vähän.

Ohjeet

01
Lattian valmistelu 3 Vaihe

Valetun lattian pinnassa on aina pieniä epätasaisuuksia, joten sekä vanhan että uuden lattian laatoitustyöt aloitetaan hiomalla alusta karkealla hiomakivellä tai timanttikuppilaikalla.

Lattia kannattaa usein pohjustaa kiin-nittymisen parantamiseksi. Pohjusteen pitää saada kuivua muutamia tunteja, joten työ kannattaa tehdä aikaisin lauantaiaamusta tai jo edellisenä päivänä.

Seuraavaksi lasketaan ja mitataan, miten laatat asettuisivat parhaiten. Ne asennetaan yleensä niin, että niitä tar-vitsee leikata yhtä paljon huoneen kum-massakin sivussa, mutta tässä kohteessa laatat sopivat tilaan niin hyvin, että voimme aloittaa kokonaisilla laatoilla.

1

Betonilattia puhdistetaan, hiotaan ja pohjustetaan. Tässä riittää, että oikaisemme pinnan hiomakivellä ennen pohjustamista. Maalin ja isommat epätasai-suudet voi poistaa timanttikuppilaikalla tai tätä varten vuokratulla betonihöylällä.

2

Lattiaan tehdään ohjauslinjat, ensin laattojen koeasemointia varten. Tehtävästä selviää pitkällä ohjauskiskolla ja suurella suorakulmalla, mutta ristilinjalaserin avulla on helpompi vetää linjat ja ottaa niiden perusteella tarvittavat mitat.

3

Laatat levitetään ilman laastia ja niiden asennustapa selvitetään. Piir-rettyä suoraa kulmaa tarvitaan nyt, sillä huonekulmat eivät ole täysin suoria, kuten laattaan merkitystä leikkauslinjasta näkyy. Lattiaan merkitään joka toisen rivin linja.

02
Laastin sekoitus 2 Vaihe

Laattalaasti sekoitetaan saavissa tehok-kaaseen porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä. Pakkauksesta selviää, kuinka paljon vettä tarvitaan, ja oikeaa määrää kokeillaan ensin. Laastia pitää olla help-po levittää, mutta se ei saa olla valuvaa.

Kun asennat ensimmäisiä laattoja, nosta laatta ylös ja katso, peittääkö laasti koko laatan takapinnan. Jos laatan pinnasta alle 80 % on laastin peitossa, laasti on hieman liian kovaa, ja siihen lisätään vähän vettä.

Älä sekoita liikaa laastia yhdellä ker-taa. Laasti saa seistä hieman sekoittami-sen jälkeen, mutta sitä ei kannata tehdä niin paljon, että sitä ei ehdi käyttää.

1

Sekoita sopiva määrä laattalaastia. Sen voi sekoittaa käsivoimin, mutta parasta jälkeä syntyy vispilällä.

VINKKI: Kaada saaviin ensin mittaamasi vesimäärä, jotta saat kaiken laastijauheen sekoittumaan alusta alkaen hyvin.

2

Lattian ohjauslinjat auttavat oikaisemaan laattoja suoraan linjaan ja levittämään laastin juuri sinne, minne laatat tulevat.

03
Laattojen asennus 7 Vaihe

Laatoitus vaatii kärsivällisyyttä ja tarkkuutta. Alun pitää lähteä liikkeelle oi-kein, pienet virheet nimittäin leviävät seuraaviin laattakerroksiin. Omaa työtä kannattaa tarkkailla koko ajan kriitti-sesti, ja jos laatta on vinossa, se oikais-taan tai asennetaan uudestaan. Tätä ei voi tehdä enää seuraavana päivänä, ja jos silmä on havainnut vinouden, sen näkee joka kerta huoneeseen tultaessa.

Teemme ohjauslinjat joka toiseen laattariviin, asennamme ensimmäiset laatat linjalle ja seuraavat laatat uuden rivin ja sitä edeltävän rivin väliin.

Lyijykynä luistaa, joten osta kova, betonipintaan tarkoitettu lyijykynä.

1

Laatat leikataan jo hieman etu-käteen, jotta joudut vain poikkeusta-pauksessa leikkaamaan laatan tietylle alalle, jossa on jo laastia. Käytämme laattaleikkuria, jolla etupinta viilletään, ja sen jälkeen laatta taivutetaan kahtia, kuten lasia leikattaessa.

2

Levitä laasti määritellylle alueelle hammaslastalla. Merkitsimme koko-naisten laattojen rivin ja levitämme laastin 5 mm merkkilinjan sisäpuolelle. Lopuksi vedämme lastalla laastin läpi niin, että lastan hammastus osuu lattiapintaan.

3

Sovita laatta merkkilinjalle ja aseta se pehmeään laastiin laskemalla se tasaisesti laastipinnalle sotkematta käsiä laastiin. Laita kaikki 10 sormenpäätä laatalle ja paina laattaa tasaisesti, jotta laasti tarttuu kaikkialle ja laatta asettuu siististi paikalleen.

4

Vastakkainen seinä aloitetaan kahdella laattarivillä. Uloin rivi on nimittäin leikattu niin, että on lähes mahdo-tonta saada laattalaastia levitettyä vain sen alalle. Koska linja on vedetty toisen laattarivin ulkoreunaan, asennamme nämä laatat ensin.

5

Nyt asennamme kaksi riviä kerrallaan. Merkitse uloimman rivin ulkolinja, levitä laasti kahdelle laattariville sopivaan paksuuteen ja asenna ensin uloimmat laatat linjan mukaan, sitten sisempi rivi, joka oikaistaan silmämitalla.

6

Tarkista säännöllisesti, että laatat asettuvat samaan tasoon. Pitkä vesivaaka tai täysin suora lista asetaan laatoille ja jos laatta on liian korkealla, sitä painetaan alaspäin. Laasti ei ole pikaliimaa, joten laatan ehtii oikaista. Käytä apuna kumivasaraa.

7

Ylimääräinen laasti pyyhitään pois kovalla sienellä, jonka jälkeen voit siirtyä itse taaksepäin ja tarkistaa, että alue on tasainen ja rivien linjat suoria. Ehdit hyvin työstää verrattain isonkin alan ennen kuin päivä vaihtuu iltaan.

04
Laattojen saumaus 7 Vaihe

Sunnuntaiaamuna laattalaasti on kovet-tunut ja saumat voidaan täyttää sau-mauslaastilla. Sitten lattia on valmis.

Lauantain urakkaan verrattuna tie-dossa on nyt mukava ja helppo projekti, jossa tarvitaan vain taitoa arvioida, kuinka pitkään laastin pitää seistä ennen kuin ylimääräinen laasti pestään pois, kuinka kostealla ja raskaalla laas-tilla voi työskennellä ja koska viimeiset jäänteet voidaan pyyhkiä laatoista pois.

Nyt ei tarvita mitään hienoja erikois-työkaluja, vaan pelkästään muutamia perustyökaluja: hyvää kumista laattalastaa, auki viillettyä laattahierrintä ja pesuvatia puhdistusvaiheeseen.

1

Levitä muutama kauhallinen laastia huomaamattomaan paikkaan. Työs-kentelemme kulmasta ulospäin, ja aivan kuten laatoitettaessa, työstämme yhdellä ker-taa ne kaksi riviä, joihin yllämme. Saumaus-laasti saa olla pehmeää mutta ei valuvaa.

2

Täytä saumat vetämällä laastia ristikkäin laattojen yli kumihierti-mellä. Voit käyttää kumilastaa, mutta hierti-mellä on helpompi painaa laasti saumoihin.

VINKKI: Muurauskauha on hyvä väline seinän vierustalla.

3

Kun saumat ovat täynnä, vedä pinta laattahiertimellä viimeisen kerran painaen sitä tasaisesti niin, että valtaosa laastista saadaan pois laattojen pääl-tä. Jos saumoissa on reikiä, älä käytä liikaa vettä laastin pesuun seuraavana päivänä.

4

Ylimääräinen laasti poistetaan hiertimellä ja auki viilletyllä sienellä. Laastin pitää olla kuivaa ja kiinnittynyt hyvin, noin puoli tuntia, ennen pesua. Hiertimen pitää olla juuri niin kostea, että melko ohut laastikerros pehmenee.

5

Hierrin puhdistetaan ja puristetaan kuivaksi jokaisen tai joka toisen vedon jälkeen. Kahdella rullalla varustetulla erikoisämpärillä puhdista-minen sujuu nopeammin kuin tavallista ämpäriä käyttämällä.

6

Vaihda vesi usein, jotta sieni py-syy puhtaana koko ajan. Nyt työ on melkein valmis. Kun saumat ovat saaneet kovettua muutaman tunnin, laattojen pin-noilla näkyy ohut kalvo. Se kiillotetaan liinalla tai sienellä, kun saumat silotetaan.

7

Kuivalla sienellä tehty loppukiillotus tehdään saumojen pituussuuntaan.

Materiaalit

 • Betonipohjuste
 • Laattalaasti, harmaa
 • Saumauslaasti, harmaa, 2-20 mm (pohjuste, laasti ja saumauslaasti ovat saman valmistajan tuotteita, jotta ne sopivat varmasti toisiinsa)
 • Laattoja (nämä 32,7 x 32,7 cm)

Erikoistyökalut

 • Laattaleikkuri
 • Kulmahiomakone (+ katkaisulaikka)
 • Karkea hiomakivi tai timanttikuppilaikka
 • Hammaslasta (tässä 6 mm)
 • Kumipäinen vasara
 • Kumilasta
 • Vaahtokumilasta
 • Ämpäri, jossa rullat Hammaslasta (tässä 6 mm)

Vie aikaa

Viikonloppuprojekti

Hinta

 • Noin 40 € / m2. Hinta riippuu laattavalinnasta.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …