Laatat vaativat tiiviin alustan

Laatoitettu kylpyhuone on kaunis. Laatat ja saumat eivät kuitenkaan takaa, että tilan lattia- ja seinärakenteisiin ei pääse vettä. Tämän vuoksi pinnat on suljettava tiiviillä vesieristeellä ennen laatoittamista.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
15 €/m2

Johdanto

Laatoitus ei ole vesitiivis, se on vain vettä hylkivä. Laatoitettu pinta on helppo kuivata ja puhdistaa. Se ei kuitenkaan ole varmuudella tiivis.

Tämän takia laattojen taakse on levi-tettävä vesitiivis kerros siinä osassa kyl-pyhuonetta, jossa vesi voi päästä raken-teen sisään ja aiheuttaa vaurioita.

Useimmissa tapauksessa vesitiiviys aikaan saadaan sivelemällä lattia- ja sei-näpinnoille paksu, juokseva vesieriste-massa. Kun massa kuivuu, se muodos-taa tiiviin, sitkeän kalvon. Kulmat ja läpi-viennit, joissa rakenteiden liike voi ai-heuttaa eristekalvon repeytymisen, vah-vistetaan verkolla tai kuitukankaalla.

Kuten seuraavilta sivuilta voit nähdä, vesieristäminen ja laatoittaminen on työläs mutta vaikeusasteeltaan helppo tehtävä. Onneksi, sillä vain näin toimimalla voit varmistaa, että märkätilasi eristys täyttää lain vaatimukset.

Märkätila lyhyesti

Mikä on märkätila?
Huonetila, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. sauna, kylpy- ja suihkuhuone).

Mikä on märkätilaeriste?
Se estää veden pääsyn lattian ja seinän sisään. Yleensä käytetään vedeneristysmassaa, joka sivellään pintaan paksun maalin tai tasoitteen tavoin. Se muodostaa sitkeän kalvon.

Onko koko märkätila vesieristettävä?
Vesieristys on pakollinen kaikissa märkätiloissa eli kylpyhuoneessa ja sen yhteydessä mahdolllisesti olevassa saunassa.

Onko kaikki märkätilat vesieristettävä?
Mikäli tila ei ole kostea tila eli siellä ei ole suihkua tai ammetta, tilaa ei tarvitse vesieristää. Tällöin voi-daan käyttää pinnoille siveltävää kosteussulkua.

Voiko vesieristeen jättää pintaan tai esimerkiksi maalata?
Ei, eriste pitää suojata esimerkiksi laatoilla.

Vesieristäminen kuulostaa vaikeammalta kuin mitä se on. Huone on paitsi upea myös varmasti vesitiivis.

Ohjeet

01
Ennen eristystä 3 Vaihe

Siveltävä vesieristemassa levitetään telalla tasaisille pinnoille useampana kerroksena, kunnes eristeen paksuus vastaa ohjei-ta. Eristettä pitää vahvistaa kaikista repeytymiselle alttiista kohdista: seinän ja lattian rajasta, putkien läpi-vientien kohdalta jne. Vahvistamiseen voi käyttää verkkoa tai kuitukangasta.

1

Sivele seiniin ja lattiaan primeri. Primeri on ostettu yhdessä muiden materiaalien kanssa. Ohenna primeria pakkauksen ohjeiden mukaan vedellä. Vesimäärä rippuu alustan imuominaisuuksista.

2

Levitä primeri lattiaan. Primeria sivellään koko lattia-alaan. Lattiakaivon ja putkiläpivientien ympärys ja lattian ja seinien rajapinnat tiivistetään lisäksi vahvikeverkolla.

3

Kulmien halkeamat kannattaa täyttää silikonisauma-aineella. Pursota rakoon vana sauma-ainetta. Silota sauma sormella (käytä ohuita käsineitä ihoa suojataksesi) tai kumilastalla.

02
Läpiviennit yms. 4 Vaihe

1

Nyt seinässä oleva putkiläpivienti voidaan eristää. Viemäriputki työntyy ulos seinästä ja lämpimän ja kylmän veden putket ovat sen ympärillä. Putkikauluksiin ja putkien ympärille sivellään vesieriste.

2

Tiivis liitäntä varmistetaan putkikauluksella. Tällaisia liitoskohtia oli aiemmin vaikea tiivistää. Kauluksen keskellä on kuminen alue, jossa on tiiviisti putken ympärille asettuva reikä.

3

Paina kangas tiukasti tuoreeseen vesieristeeseen kuivalla siveltimellä. Kangas leikataan kahta muuta läpivientiä varten ja sen keskelle tehdään reikä. Kankaan pitää ylettyä 4-5 cm reiän ympärille.

4

Peitä kangas vesieristemassalla. Paina massaa tiiviisti kankaan läpi niin, että kankaat pysyvät tiukasti paikallaan ja muodostavat vahvan ja vesitiiviin kalvon.

03
Seinäkulmat 3 Vaihe

1

Nyt vahvistetaan kahden seinän kulman ja seinän ja lattian rajapinta. Alueet tiivistetään 10 cm leveällä vahvikeverkolla. Koko alueelle sivellään vesieristemassa.

2

Paina kangas tiiviisti kiinni kulmaan. Voit painaa kangasta kulmaan kuivalla siveltimellä tasoittaen ilmakuplat ja taitokset pois.

3

Sivele kankaalle lopuksi eristemassaa. Painele eriste hyvin kankaaseen, niin se imeytyy siihen tiiviisti ja kangas kiinnittyy alustaan.

04
Kulmaliitokset 4 Vaihe

1

Käytä kulmiin valmista sisäkulmavahviketta. Aikaisemmin kulmissa oli yritettävä yhdistää kolme eri kaistaletta, mutta ratkaisu ei ollut läheskään näin varma ja tasainen. Paina kangas eristeeseen.

2

Aseta kolmen sivun kangaskaistaleet hieman kulmaverkon yli ja paina ne märkään eristeeseen. Sido mielellään kaksi kuitukerrosta yhteen siveltävän eristemassan avulla.

3

Sivele vesieriste koko alueelle. Pinnassa ei saa olla reikiä eikä kuplia. Kun kaikki saumakohdat on vahvistettu, vesieriste voidaan sivellä telalla seinään.

4

Vesieristemassa telataan seinään useana kerroksena, kunnes eristekerros on vaaditun paksuinen. Lue ohjeista, kuinka suuren alueen litra eristettä peittää.

05
Lattian tiivistys 4 Vaihe

1

Tiivistä lattiakaivon ympärys. Tähän käytetään itsetarttuvaa 40 x 40 cm:n tiivistysarkkia. Sen keskelle tehdään reikä, joka on hieman lattiakaivon kauluksen reikää suurempi.

2

Paina tiivistysarkki kiinni. Keskitä arkki reikään ja vedä ensimmäinen suojakelmu pois ja sen jälkeen toinen. Ole varovainen, sillä arkki tarttuu todella hyvin. Silitä arkki käsin kunnolla kiinni.

3

Levitä arkille vesieristettä. Tiivistä betonin reunat erityisen hyvin. Laita eris-tettä niin paljon, että saat reunoista aivan tasaiset.

4

Levitä eriste telalla koko lattiaan. Aloita kauimpana ovesta olevasta päästä. Parin tunnin kuluttua voit toistaa käsittelyn. Pinnasta saa helpommin tasaisen, jos sivelee useita ohuita kerroksia.

06
Seinän laatoitus 9 Vaihe

Vuorokauden kuluttua viimeisen vesieristekerroksen sivelemisestä voidaan aloittaa työn toinen tiivistävä vaihe: laatoitus ja saumaus.

Laatat suojaavat vesitiivistä eristekalvoa, hylkivät vettä ja ne on helppo kuivata ja puhdistaa. Laattoja kannattaa siis suosia, kankaan maalaami-nen ei riitä.

1

Asenna ensin vaakalista, jonka päällä seinälaatat voivat levätä laastin kovettumisajan. Nosta lista kiilojen päälle niin, että se sijoittuu seinälle 20 cm lattian alimman kohdan yläpuolelle.

2

Paina leveä suojateipin kaistale vaakalistan päälle niin, että teippi jatkuu sentin verran seinälle. Teppi poistetaan jälleen, kun laasti on levitetty seinään, jolloin laastia on vain siellä, missä pitääkin.

3

Levitä laastia seinään teräslastalla vajaat 50 cm korkealle alalle. Laasti on sekoitettu ohjeiden mukaan. Teipin ansiosta työ voidaan aloittaa alhaalta laudan päältä ilman, että laasti sotkee paikat.

4

Vedä hammaslasta laastin läpi. Kun lastaa pidetään samassa kulmassa seinää vasten, kerroksesta tulee tasainen. Tarkista paksuus: paina laatta laastiin, nosta se pois, ja katso, että 80 % taustasta on laastissa.

5

Aseta ensimmäiset laatat laudalle ja paina ne kiinni. Laattaverkossa on kolme laattariviä ja 3 mm:n saumat. Laatoituksen yhtenäinen saumaväli varmistetaan 3 mm laattaristeillä.

6

Paina seuraava laattarivi tuoreeseen laastiin. Koska alin rivi tukeutuu listaan eikä pääse liukumaan alaspäin, voivat seuraavat rivit levätä edellisrivin päällä. Aseta ne ensin hieman liian korkealle...

7

... ja laita saumanaru laattaverkon alle. Naru on 3 mm paksu, ja kun laattoja nyt painaa alaspäin naruun asti, saadaan laatat linjaan juuri oikeilla saumaväleillä, eivätkä ne liu’u alaspäin.

8

Paina laatat tasaisesti seinään kumihiertimellä. Näin ne kiinnittyvät paremmin ja asettuvat keskenään samaan tasoon. Tarkista välillä laattalinjojen suoruus vesivaa’alla.

9

Alin rivi asennetaan, kun ensimmäisen rivin laasti on kiinnittynyt. Nyt puulista voidaan poistaa, levittää laasti seinän alaosaan ja pitää laatat paikallaan teipin avulla. Saumat oikaistaan taas saumanarulla.

07
Lattian laatoitus 3 Vaihe

5

Lattia laatoitetaan samaan tapaan kuin seinä, lattialaatat eivät tosin uhkaa valua alas. Narun käyttö yhtenäisten saumavälien luomiseksi laattaristikoiden sijasta säästää aikaa.

6

Lattiakaivon kansi kiinnitetään samalla kuin laatatkin. Sivele kaivon ympärille kunnon kerros laastia ja paina kansi laattojen tasoon.

7

Asenna laatat lattiakaivon ympärille. Kannattaa välttää kovin pieniä laattapaloja. Tämä kuvio on alun pitäen suunniteltu lattiakaivon mukaan. Siistein tulos syntyy, jos kuvio on symmetrinen.

08
Saumalaasti 4 Vaihe

1

Levitä saumalaastia laattojen yli saumalastalla. Pidä lastaa viistossa asennossa ja vedä sitä diagonaalisesti kaikkiin suuntiin, kunnes saumat ovat täynnä. Laasti on sekoitettava pakkauksen ohjeiden mukaan.

2

Poista ylimääräinen laasti puolen tunnin kuluttua vaahtokumilastalla. Liikuta lastaa viistoon kevyesti saumo-jen yli, jottet poista saumoista laastia. Jos laasti on pehmeää, anna sen kovettua hieman.

3

Kostuta lastaa usein vesiämpärissä ja vedä se kolmesti lujaa rullan yli. Vaihda vesi säännöllisesti. Laattasaumasarjasta on paljon apua, sillä sen avulla sieni on helppo kostuttaa juuri sopivan märäksi.

4

Pyyhi lopuksi laasti-jäänteet pois, kun saumalaasti on täysin kuiva. Käytä kuivaa puvillaliinaa ja liikuta sitä saumojen suuntaisesti, niin saumat silottuvat ja laatoista tulee puhtaat ja hienot.

Materiaalit

Vesieristystä varten:

• Primeri (tartunta-aine)
• 10 cm leveää vahvikenauhaa
• Läpivientien kauluksia
• Kulmavahvikkeita
• Vahvikearkkeja á 40 x 40 cm
• Siveltävää vesieristemassaa

Laatoitusta varten:

• Laattalaastia
• Saumalaastia
• Klinkkeriöljyä
• Silikonisauma-ainetta
• Laattoja

Lisäksi:

• 3 mm laatoitusristejä
• 3 mm saumanarua
• Tukilista (21 x 92 mm höylätty lauta)
• Leveää suojateippiä

Erikoistyökalut

• Leveä sileä lasta tai teräslasta
• 3 mm hammaslasta
• Saumaussarja (seinän puhdistamiseen)

Vie aikaa

1-2 viikkoa

Hinta

Märkätilaeristys maksaa noin 15 €/m2. Laattojen hinta riippuu niiden laadusta.

Vaikeusaste

Perehdy määräyksiin ja noudata niitä tarkasti, niin työt sujuvat hyvin.

Piirustus

Erityisen hyvin eristettävät alueet

Koko kylpyhuone rakennetaan tarkasti määräysten mukaan, jotta se kestää kosteutta. Vesialtteimmat alueet kastuvat usein, ja niiden vesieristämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pienissä kylpy-/suihkutiloissa on syytä vesieristää kaikki seinät.

Näin vesieristys tehdään

Vesieristys tehdään tietyssä järjestyksessä. Eriste sivellään pintaan, jolloin siitä muodostuu tiivis, sitkeä kalvo. Repeytymisherkät alueet, esim. kulmat ja läpiviennit, vahvistetaan verkolla. Laatat suojaavat eristettä, ja ne voidaan pyyhkiä.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …