Tuloksena uusi keittiö

Uuden keittiön asentamisessa on huomioitava monta yksityiskohtaa. Seuraavassa hyviä vinkkejä, joiden avulla keittiöremontin suunnittelu ja kustannusten kurissapito onnistuu helpommin.

Jos asentaa uuden keittiön itse, voi säästää rahat kirvesmiehen töitä varten. Ja jos aikaa ja rohkeutta riittää, rahaa voi säästää tekemällä myös muuraustyöt ja lattian hionnan itse. Päättipä tehdä kaiken tai vain osan töistä itse, joitakin asioita on pidettävä tarkasti silmällä. Näistä asioista kerrotaan seuraavilla sivuilla.

Ilman hyvää suunnitelmaa, budjettia ja tiukkaa ohjausta ja projektinhallintaa, keittiön täysremontti saattaa karata käsistä.

Tässä artikkelissa kerrotaan monia asioita, joita on syytä miettiä ennen hankkeen käynnistämistä. Tarkoituksena ei ole pelotella, vaan pikemminkin yrittää tehdä keittiöremontista mielenkiintoinen ja jännittävä hanke. Joistakin asioista on nimittäin hyvä ottaa selvää ja olla tietoinen jo ennen kuin aamiaispöydässä ehdottaa seinän kaatamista ja isomman keittiön rakentamista.

Käytä suunnitteluun, luonnoksiin, hintavertai-luun yms. paljon aikaa, sillä se kannattaa varmasti. Kun hanke lopulta on valmis, kiperimmät ja työ-läimmät vaiheet ovat jo unohtuneet mielestä, ja koko perhe voi nauttia uudesta keittiöstä.

1. Suunnittelu ja budjetointi

Saman asian kaksi puolta. Kuka tekee mitäkin, milloin ja missä järjestyksessä? Entä mitä kaikki tulee lopulta maksamaan?

Uuden keittiön teko edellyttää monen eri asian hoitamista. Toisaalta on myös asioita, joihin tarvitaan ammattilaista. Vesi, viemäröinti, sähkö ja lämmitys ovat niitä töitä, joihin ei itse juuri voi puuttua, vaikka olisi nähnyt, miten ne tehdään. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää ajoissa, miten keittiö lopulta toimii ja minkälaisia asennustöitä tarvitaan.

Tämän jälkeen voi pyytää ammattilaisilta tarjouk-sia (kysy ainakin kahdelta eri taholta, jotta tarjouksia voi verrata). Pyydä tarjoukset kirjalli-sina. Kun tiedät, miten työt tehdään, selvitä, missä järjestyksessä ne on parasta tehdä. Esimerkiksi sähköasentajaa ei kannata pyytää paikalle ennen kuin seinät on rapattu tai lvi-asentajaa ennen kuin lattia on avattu - tai sitten, kun uusi lattia on jo paikallaan.

A. Katto
Pitääkö katto rapata?
Jos purkaa seinän, katto pitää rapata, ja vaikka keittiötä ei laajennettaisi, katosta kannattaa kaapia irronnut rappaus pois ja maalata se. Kattoa ei tarvitse pestä, pohjusta ja maalaa se.

Jos katossa on reikiä ja halkeamia, se pitää tasoittaa ja hioa. Tällöin voi olla hyvä kiinnittää kattoon lasikuitukangas ennen maalaamista.

B. Seinät
Rappaus vai laatat? Vai molemmat?
Seinät on aina puhdistettava ja oikaistava, jotta alustasta tulee yhtenäinen ja sileä. Laattoja ei kannata kiinnittää epä-tasaiseen seinään siinä uskossa, että ne voidaan oikaista paksummalla laattalaas-tikerroksella. Lasikuitukangasta varten seinä on ilman muuta siistittävä ensin.

C. Vesi ja lämpö
LVIS-työt on aina jätettävä ammatti-laisille.
Kun suunnittelee uuden keittiön toimintaratkaisuja, pitää miettiä myös sitä, minne tiskiallas sijoitetaan ja voiko astianpesukoneen kytkeä altaan viemä-röintiin. Tämä pienentää sähkö- ja lvis-asentajan laskua.

Toisaalta nyt on hyvä aika myös vaih-taa järjestystä ja muuttaa asioita, kun kaikki rakenteet ovat vielä paljaina.

D. Sähköt
Ilman valtuutettua sähköasentajaa ei tule toimeen.
Uusi keittiö merkitsee myös lisäpistorasioita. Niitä ei voi koskaan olla liikaa.

Sähköasentajaa tarvitaan, ennen kuin seinäpinnat katetaan, jotta pistora-sioille voidaan vetää sähköjohdot.

E. Lattia
Mitä keittiön vanhan lattian alta löy-tyy?
Vanhan linoleumi- tai vinyylilattian alta löytyy yleensä levyjä, paljon pieniä nauloja, tasoitemassaa ja ehkä kaikkein alimpana alkuperäinen lautalattia.

Lattian purku lautakerrokseen asti on iso urakka, ja on hyvä ottaa huo-mioon myös se, että lattiaa ei voi höylätä eikä hioa ennen kuin kaikki naulat on saatu pois. Naulat voivat rikkoa koneet. Tasoitemassaa voi yleensä poistaa lastalla kaapimalla. Muista aina kaapia eikä kaivaa, jotta lautalattia ei vaurioidu.

2. Purkutyöt ja sähköasennukset

Varo johtoja, joita voi löytyä seinä-rakenteista. Älä vedä niitä irti, vaan jätä ne paikoilleen ja anna sähkö-asentajan siirtää ne.

Toteuta toiveesi. Kaada väliseinä, jos siihen on mahdollisuus.

Keittiössä on mukava olla paljon tilaa, jotta sitä voi käyttää myös moneen muuhun tarkoituk-seen kuin vain ruuanlaittoon. Jos talossa vain on tilaa, mieti, voisiko viereisen huoneen yhdistää keittiöön. Piirrä toiveidesi keittiö lyijykynällä ruutupaperille. Vertaa piirrosta vanhaan keittiöön ja katso, mitä kannattaa ja halutaan säästää, ja mitä asioita halutaan siirtää. Merkitse myös asennukset ja ryhdy purkutöihin. Useimpiin seiniin on asennettu sähköjohtoja tai muita mahdollisia asennuksia, joko seinän sisään tai pintavetoina. Johdot ja kaapelit on aina irrotettava, jotta ne eivät roiku ja sotkeennu keskellä huonetta. Hajoita seinä hyvin varovasti (nyt EI siis ole kyse kantavan seinän purkamisesta), jotta et vahingoita kaapeleita ja johtoja. Kun seinä on purettu, sähköasentaja voi vetää uudet johdot tai tehdä vaarattomiksi ne, jotka on jo varovasti irrotettu, mutta joita ei vielä voida asentaa uuteen paikkaan.

Ohessa esimerkki, miten vanha keittiö ahtaine ruokailutiloineen voidaan muuttaa nykyaikaiseksi seurustelu-tilaksi, jossa perhe voi nauttia ruokaelämyksistä ja lapset tehdä vaikka päivittäisiä läksyjään tavallista suuremman ruokapöydän ääressä. Voit piirtää oman keittiösi lyijykynällä ruutu-paperille tai ladata monen keittiökaluste-liikkeen sivuilta nykyisin löytyvän oman keittiön suunnitteluohjelman.

Jos seinä on rimoista ja kipsilevyistä, siihen saa helposti tehtyä reiän.

3. Seinät, lattia ja putket

Vanhat laatat irrotetaan ja jäljet siistitään. Riippumatta siitä, laatoitetaanko seinät vai ei, seinät pitää tasoittaa. Isommat kolot täytetään saneerauslaastilla. Sitä myydään valmiina säkeissä. Sekaan lisätään vain vettä. Levitä laasti teräslastalla ja anna sen asettua viisitoista minuuttia ennen kuin silotat pinnan hiertimellä. Tehtävä ei ole erityi-sen vaikea, ja näin säästyy muurarille maksettava palkka.

Vanhat tapetit irrotetaan tai tasoitetaan. Jos tapetti on tiukasti kiinni, riittää, että pinta tasoitetaan, hiotaan ja tasoitetaan toistamiseen. Tämän jälkeen seinään voi kiin-nittää lasikuitukankaan, joka vahvistaa seinää ja toisaalta toimii hyvänä alustana seinämaalille.

Väliseinän jäljiltä lattiaan jäänyt saumakohta tasoi-tetaan. Pienet saumakohdat ja lattian epätasaisuudet hiotaan tai höylätään tasaisiksi pinnoiksi erikoiskoneilla. Tämä tarvitsee kuitenkin tehdä vain siinä tapauksessa, että lattiaan on tarkoitus asentaa kelluva lautalattia. Jos lattia sen sijaan päällystetään vinyylillä, linoleumilla tai laatoilla, yleensä riittää, että lattiapinta tasoitetaan itsetasoittuvalla lattiatasoitteella.

Jos tapetti on tiukasti kiinni eikä irtoa, vaikka se kostutetaan, sitä ei kannata ryhtyä repimään irti. Tasoita sen sijaan epätasaiset reunakohdat - tai tasoita koko seinäpinta.

Jos lattiassa on korkeus-eroa esim. puretun sei-nän jäljiltä, kohta voi-daan höylätä samaan tasoon, jos eroa on 3-4 mm. Jos ero on suurem-pi, saumaan voi sovittaa laudan poikittain.

Jos lattiaan pitää upottaa lauta, pontti kannattaa sahata pois upotussahalla. Käytä ohjainkiskoa, jotta reunoista tulee täysin suorat.

Rapatun seinän kolot tasoitetaan. Kolot eivät saa olla kämmentä suurempia, jotta ne saa täytettyä riittävästi. Jos seinä aiotaan laatoittaa, se pitää tasoittaa laastilla.

Kun seinät on ra-pattu ja tasoitettu, ne kannattaa pin-noittaa lasikuitu-kankaalla. Viimeistele lattia vasta sitten, kun seinät ja katto ovat valmiit.

4. Kaapistojen kokoaminen

Aloita purkamalla ja kokoamalla kaikki kaapistot. Näin pitää tehdä monestakin syystä. Laatikoita purettaessa tarkistetaan, että kaikki tilatut osat ovat saapuneet (ja kaikki ne, jotka ovat lähetteessä). On harmil-lista, jos kaapistoja koottaessa huomaa, että esimerkiksi sokkeli puuttuu kokonaan.

Kalusteet kootaan yhdellä kertaa, jotta voidaan nähdä, että kaikille tilatuille kalusteille on todella tilaa. Koottaessa myös huo-maa, puuttuuko oven vedin tai alakaapin jalka. Tällaiset asiat raivostuttavat siinä vaiheessa, kun päivä on varattu kaapistojen kokoamiseen. Lopuksi asennetaan jalat, ja kaikki kalusteet työnnetään hieman sivum-malle, kunnes päästään siihen vaiheeseen, että ne voidaan pystyttää.

5. Kaapistojen pystytys

Tässä vaiheessa on hyvä pyytää apulaista seuraksi.

Yläkaappeja on hankala käsitellä yksin, vaikka seinälle olisi etukäteen kiinni-tetty apulistat. Kun toinen pitelee kaappia ja toinen ruuvaa sitä kiinni, niin työ sujuu kuin leikki.

Kun aloitat alakaappien asenta-misen, kiinnitä ensin seinään ruuveilla lista, jonka päälle yläkaappi voidaan asettaa. Kaapeissa on toki jalat, mutta seinälistan avulla kaappi on helpompi saada vaateriin.

Ruuvaa kaapit listaan kiinni pohjan läpi ja ruuvaa ne yhteen sivujen läpi. Säädä lopuksi etujalkoja. Nyt pöytä-levyä varten on tukeva ja suora alusta.

Jos kaapeissa kulkee putkia, jou-dut hieman muotoilemaan kaap-peja sahalla. Kuvassa näkyvät yläkerran ja tiskialtaan viemärit.

Seinän tukilistat helpottavat yläkaappien asentamista seinälle paikoilleen täysin suoraan.

Kalusteeet ovat paikallaan. Nyt voidaan asentaa pöytälevy.

6. Pöytätason sovittaminen

Pöytätasot voi ostaa tarkasti mittojen mukaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että mitat ja laskelmat on tehty huolella ennen tason tilaamista. Tilaus pitää usein tehdä niin ajoissa, että siinä vaiheessa remonttia ei vielä varmasti voi tietää, kuinka paljon tilaa tasoille todel-lisuudessa on (millimetreissä). Tämän vuoksi, ja hinnan takia, kannattaa ostaa hieman liian isot vakiomittaiset pöytälevyt ja sahata ne vasta sitten, kun ne asetetaan paikoilleen. Sahaaminen onnistuu pöytäsahalla, jossa on terävä (uusi) terä, joka sahaa puuta rispaantu-matta, ja ohjainkiskolla, jolla sahauslinjasta saadaan täysin suora.

Kokoamiseen voi käyttää erikoisheloja, jotka jyrsitään levyn ala-pintaan, mutta sama voidaan tehdä myös irtopontilla, joka on käy-tännössä molempien levyjen uraan sopiva lista. Jos pontista tekee 5 mm liian leveän, jolloin pöytälevyt eivät osu aivan yhteen, voi sau-makohtaan tehdä laivankansisauman. Se joustaa levyn eläessä huoneenlämmön ja ilmankosteuden vaihteluiden mukaan.

Tähän tulee liesi. Ennen kuin pöytätasot kiinnitetään, tarkistetaan, että etulinja ja korkeus ovat yhtenevät.

Pöytätasot sahataan pyörösahalla ja ohjainkiskolla.

Kulma tarkistetaan isolla suorakulmalla. Pientä kulmavi-noutta voi peittää seinää vasten asennettavalla reunalistalla.

7. Sokkelin asentaminen

Ikean jalallisten kaappien valinnasta on se etu, että nii-hin voi kiinnittää sokkelin.

Vältyt täydellisen puu- tai mdf-levyraamin rakentami-selta ja sen tarkalta sovittami-selta lattian mukaan, jotta kaa-pit seisoisivat suorassa. Lisäksi kaappien alustat on helppo puhdistaa. Sokkeleiden poh-jalla on kätevä muovilista, joka osaltaan tasaa pieniä lattian epätasaisuuksia, ja osaltaan tiivistää sokkelin ja lattian välisen raon niin, että väliin ei keräänny muruja ja likaa.

Sokkelin pohja on varustettu pehmeällä muovilistalla. Kiinnikkeet työnnetään sokkelin keskellä olevaan uraan.

Sokkelikappaleet napsahta-vat helposti paikoilleen.

8. Laatikostot, ovet ja listat

Jäljellä on enää pieniä yksityiskohtia.

Aseta ovet paikoilleen ja säädä niitä niin, että ovien ylälinjat ovat linjassa keskenään ja ovien välille jää yhtä paljon tyhjää. Asenna laatikostojen etulevyt ja oikaise laatikostoiden ylälinjat samaan tasoon ovien kanssa. Viimeistele liimaamalla ja naulaamalla listat paikoilleen seinille. Kuvassa käytetään puista reunalistaa.

Reunalistat liimataan pöytälevyyn ennen kuin ne öljytään, muuten liima ei pidä saumaa vesitiiviinä.

Kun listat on liiimattu, ne kiinnitetään vielä parilla naulalla, jotka upotetaan tuurnalla. Reiät tasoitetaan.

Uusi keittiö vaati monta eri työvaihetta. Urakka kuitenkin kannatti!

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Uusi keittiö