Omin toimin unelmakeittiöön

Keittiö on talon kalleimpia huoneita. Kun asennat keittiön itse, se tulee edullisemmaksi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
12 päivää
Hinta
6.000 euroa

Johdanto

Kun keittiökalusteet on toimitettu kotiin ja ne täyttävät koko huoneen, tehtävä voi vaikuttaa ylivoimaiselta. Lattialla on pelottavan monia laatikoita, ruuvipaketteja ja heloja sekä vetimiä ja muita irto-osia.

Ei kuitenkaan kannata pelästyä, vaan tarkistaa aluksi kaikessa rauhassa, että kaikki keittiön osat on toimitettu ja ne ovat oikeita. Kokoa kaapit, ennen kuin ryhdyt asentamaan niitä, niin pääset hyvin alkuun.

Hanke ei ole tämän ihmeellisempi, ja juuri näin keittiöasentajakin toimisi.

Tässä on uusi keittiö! Näyttää ehkä hieman ylivoimaiselta, mutta jos työskentelet järjestel-mällisesti ohjeidemme mukaan, selviät työstä varmasti.

Ohjeet

01
Kokoa kaapit 8 Vaihe

Voit maksaa keittiöliikkeelle kaappien asennuksesta, mutta koska tehtävä ei ole erityisen vaikea, voit myös säästää rahat ja tehdä työn itse. Se, kannattaako kaapit koota etenemisjärjestyksessä vai kaikki yhdellä kertaa, riippuu työs-kentelytilan koosta. Kaikki kaapit kannattaa kuitenkin koota ennen asentamista, sillä tällöin on helppo huomata, puuttuuko jotakin.

Tähän keittiöön valittiin jaloilla seisovat kaapit sokkelin sijaan.

1

Kiinnitä ensin kaikki laatikoiden liukukiskot. Kaapit varustetaan laatikoilla ennen kuin ne kootaan, joten kaappien sivulevyihin kannattaa kiinnittää liukukiskot jo valmiiksi. Näin et joudu ryömimään kaapeissa, kun ne on asennettu.

2

Kaikki keittiökaapit kootaan pitkälti samalla tavalla, helppo-käyttöisten liitosruuvien avulla, jotka asennetaan pohjalevyjen päätyihin. Ne kiristetään erikoislukoilla, joita kutsutaan liitosmuttereiksi.

3

Kiristä liitosmutterit kunnolla. Ne on muotoiltu niin, että ne vetävät kaapinsivut tiiviisti yhteen ja lukitsevat ne asentoonsa. Jos joskus haluat purkaa kaapit, riittää kun kierrät muttereita vastakkaiseen suuntaan.

4

Kiinnitä takalevyt. Levyt vakauttavat kaappeja ja pitävät ne suorassa kulmassa. Kiinnitä ne siis nauloilla huolellisesti reunaa pitkin. Naulojen väli on noin 10 cm.

5

Liimaa taustalevyt kiinni, jos ne asetetaan uriin, kuten tässä yläkaapissa. Käytäntö vaihtelee hieman valmistajittain. Liimaa taustalevy, jotta kaappi ei väänny ajan saatossa.

6

Ylimpien kaappien kokoaminen. Tässä keittiössä kaapit jatkuvat aivan kattoon asti, ja ylimmät kaapit koostuvat kahdesta erillisestä yksiköstö. Yhdistä ne lattialla, ennen kuin nostat ne paikoilleen.

7

Asenna jalat. Kaappien pohjissa on reiät jalkoja varten, joten jalat vain naputetaan paikalleen ja ruuvataan kiinni. Jalkojen malli voi vaihdella hieman valmistajittain.

8

Huomaa, että jalka työntyy hieman sivujen yli, jotta viereinen kaappi voi levätä sen päällä. Jos tähän kohtaan on tarkoitus asentaa sivulevy, myös se saa levätä jalan päällä.

02
Asennus... 5 Vaihe

Kun ryhdyt asentamaan kaappeja, piirrä ensin jokaisen kaapin paikka seinään. Muista jättää kaappien päätyjen ja sei-nän väliin rakoa, jos kaapeissa on ovet, muuten et voi avata ovia kokonaan. Rako katetaan ns. lisälevyllä (laudalla, joka muistuttaa ilmeeltään kaapistoa).

Kun olet asentanut ensimmäisen kaa-pin, ole huolellinen, että saat sen täysin pysty- ja vaakasuoraan kaikissa suun-nissa, ennen kuin kiinnität sen seinään. Kaikki muut kaapit oikaistaan nimittäin tämän ensimmäisen kaapin mukaan.

1

Piirrä kaapin paikka. Jos kiinnität lattiaan maalarinteippiä, siihen on help-po piirtää. Teipit on helppo lopuksi poistaa.

2

Aloita asennus päätyreunasta. Tähän sijoitetaan korkea kaappi. Muista jättää rakoa kaapin ja seinän väliin (tässä oikealla olevaan seinään), jotta kaapin ovet voidaan avata.

3

Kiinnitä yllä oleva yläkaappi korkeaan kaappiin parilla puristimella ja yhdistä kaapit ruuveilla. Ruuvaa ala-puolelta, niin yläkaapin pohjalevyn päälle ei tule ruuveja.

4

Ota mitat korkean kaapin sivulevyä varten. Kiinnitä alakaappi ensin väliaikaisesti korkeaa kaappia vasten, niin saat selvitettyä sivulevyn yläosan oikean korkeuden.

5

Ruuvaa sivulevy kiinni korkeaan kaappiin. Anna levyn levätä väliaikaisen alakaapin päällä ja vedä levyä 2-3 mm kaapin reunasta eteenpäin - tämä näyttää siisteimmältä. Kiinnitä puristimilla ja ruuvaa sivulevy kiinni sisäpuolelta.

03
Asennus jatkuu... 7 Vaihe

Kun ensimmäinen kaappi on asennettu, muut kaapit oikaistaan linjaan sen mukaan. Tarkista jatkuvasti, että jokai-nen kaappi seisoo tarkasti sekä pysty-että vaakalinjassa, ennen kuin kiinnität kaapit lopullisesti seinään ja toisiinsa.

Sivuille ja kulmiin on jätettävä hieman rakoa, jotta laatikot ja kaappien vetimet eivät osu mihinkään, kun niitä avataan ja suljetaan. Tämä toteutetaan nk. lisälevyjen avulla. Ne sahataan samanlaisesta levystä, joista sivulevyt on tehty.

1

Sovita alin sivulevy sen jälkeen, kun olet poistanut väliaikaisen alakaapin. Ota levyä varten mitat, ja ruuvaa se kiinni samanlaiseen levyyn, joka asennetaan alimman sivulevyn päälle.

2

Kiinnitä nyt oikea alakaappi sivulevyyn ja korkeakaappiin kaapin sisäpuolelta. Huomaa, että kahden sivulevyn sauma myötäilee alakaappia. Tämä ratkaisu näyttää siisteimmältä.

3

Jatka muilla kaapeilla. Kiinnitä kaapit toisiinsa sen jälkeen, kun olet oikaissut ne niin, että ne seisovat täysin suorassa kaikkiin suuntiin. Yhdistä kaapit puristimilla, kun ruuvaat niitä kiinni.

4

Tee astianpesukoneelle tilaa. Ennen kuin kiinnität kaapit kokonaan, tarkista, että astianpesukone mahtuu kaappien väliseen koloon. Mittaa, tarkista ja säädä tarvittaessa.

5

Kiinnitä kaapit seinään. Useimmat alakaapit kiinnitetään sisäpuolelta helalla tai ylälistan läpi. Yläkaapit kiinnitetään samaan tapaan.

6

Työstä kulmalisälevy. Kulmassa kohtaavien kahden kaapin väliin kiinnitetään lisälevy niin, että kaappien väliin jää rako. Lisälevy työstetään kahdesta sivulevyn palasta, jotka kootaan T-muotoon, kuten kuvassa näkyy.

7

Jatka kulman ympäri säätämällä kaappien korkeutta, vaaka- ja pysty-linjojen suoruutta ja kiinnittämällä kaapit. Kaapin päällyslaudan päälle asennettu vesivaaka ja toinen vesivaaka kaapin pystysisäpinnalla helpottavat työtä.

04
Tilaa putkille 5 Vaihe

Keittiössä on aina putkia. Ne menevät usein monen kaapin läpi. Joskus saattaa riittää, että putkien läpimenokohdat sahatan osapuilleen oikein ennen kuin kaappi asennetaan paikalleen. Joskus taas voi olla pakko mitata putkien paikat tarkasti ja siirtää mitat kaappien sivu-, taka- tai pohjalevyihin.

Jos poraat tai sahaat reikiä kaapin pohjaan, käännä kaappi ylösalaisin. Täl-löin on tärkeää pitää mielessä, että kaa-pin oikea ja vasen sivu vaihtavat paikkaa, kun kaappi käännetään sivukautta ylösalaisin. Muussa tapauksessa saatat tehdä reiän väärään paikkaan. Tarkista tämä asia.

1

Merkitse putkien läpimenopaikat. Helpointa on, jos voit merkitä paikan suoraan sivulevyyn kuten tässä. Muussa tapauksessa ota mitta seinästä ja merkitse se kaappiin.

2

Poraa pienemmät reiät reikä-sahalla. Tässä porataan reikä taka-levyyn. Huomaa, että reiät ovat erikokoisia. Reikien koko täytyy sovittaa tarkasti putkiin ilman, että reiät ovat liian tiukkoja.

3

Sahaa isot reiät pistosahalla. Tässä tehdään reikää liesituulettimen putkelle, joka kulkee yläkaapin takareunaa pitkin. Tee kaksi reikää; ylös ja alas. Reiät on parasta tehdä ennen kuin kokoaa kaapin.

4

Mittaa kaappiin tehtävä ura taka-levyä varten. Takalevyn tehtävänä on peittää ilmanvaihtoputki. Sitä varten sivuihin, ylä- ja alalevyyn työstetään uudet urat. Mittaa vanha ura ja sahaa uudet tarkasti sahaamiesi reikien eteen.

5

Kokoa yläkaappi liimalla ja ruuveilla ja asenna takalevy uusiin, kaapin keskellä oleviin uriin. Muista sahata hyllyt uuteen syvyyteen, muuten ovet eivät sulkeudu kunnolla.

05
Yläkaapit 5 Vaihe

Jos asennat myös yläkaapit, kuten monet tekevät, kiinnitä ne erittäin tukevasti. Kolme lautasia ja kulhoja sisältävää hyl-lyä painaa paljon ja koko kaapisto voi romahtaa, jos ruuvit, pultit tai seinä eivät kestä kuormitusta.

Jotta saisimme kaapit samalle korkeudelle ja kädet jäisivät vapaiksi kiilaamista ja kiinnittämistä varten, raken-simme näppärän pukin neljästä puupa-lasta. Kun kaappi on ripustettu, pukkia vedetään sivusuunnassa, jolloin seuraa-van kaapin voi asentaa ja kiinnittää.

1

Ensimmäinen kaappi ripustetaan niin, että sen yläreuna myötäilee korkean kaapin yläreunaa. Tässä kohteessa tehtävä on helppo, sillä kaapit jatkuvat kattoon asti. Kätevän pukin avulla kaappi pysyy paikallaan kiinnityksen ajan.

2

Tarkista, että yläkaappi on vaaterissa. Asenna tarvittaessa pari muovivälikettä sen alle. Kiinnitä kaappi seinään, mutta älä kierrä ruuveja kokonaan sisään, ennen kuin kaikki kaapit on asennettu ja yhdistetty sivuistaan.

3

Tarkista, että etureuna on pysty-suora ja asenna tarvittaessa välike sen taakse. Ruuvaa kaappi viereiseen kaappiin kiinni. Tarkista, että etureunat ovat linjassa keskenään.

4

Kiinnitä yläkaapit. Kuvan kaltaisten kaappien takasivussa on puulista, jon-ka läpi kaappi kiinnitetään seinään. Valitse ruuvit ja tarvittaessa ruuvitulpat seinän mukaan. Täytetty kaappi painaa paljon.

5

Kiinnitä kulmaan sivulevy. Koska tähän kulmakaappimalliin ei ole tarjolla peitelevyä, löysimme toisen levyn ja katamme kulman sivun sivulevyllä. Näin kukaan ei näe, että yläreunaan jää kolo.

06
Pöytä ja allas 8 Vaihe

Ennen kuin asennat pöytälevyn tai -levyt, sovita kaappia altaaseen. Kaapin päällä tulee olla sopivan kokoinen aukko altaalle, ja sen sijaan että sahaat pöytäle-vyn ja kaapin yläosan läpi yhdellä ker-taa, sahaa hieman pois kaapin yläosan jäykisteestä. Riittää, että etureunaan jää 5-8 cm leveä lista, johon pöytälevyn voi ruuvata kiinni. Pöytälevy on paras sahata ohjainkiskollisella pyörösahalla.

Tässä pöytälevyssä oli kulmaliitokset valmiina, joten siihen oli valmiiksi jyr-sitty liitosheloille paikat. Levyt lyhenne-tään vain pituuteen.

1

Tee levyyn merkki kohtaan, josta levyä pitää lyhentää. Kiinnitä maalarin-teippi ensin, niin merkki on helpompi piirtää ja sen myös näkee paremmin. Samalla myös levyn halkeamisriski sitä sahattaessa pienenee.

2

Sahaa levy. Pyörösaha on ainoa oikea laite, kun on sahattava pitkä suora viilto. Käytä mahdollisuuksien mukaan ohjainkiskoa tai kiinnitä tasoon suora lauta, jota pitkin voit ohjata sahaa.

3

Aseta pöytälevyt kaappien päälle. Aloita suurimmasta levystä ja tarkista, että se asettuu tasaisesti kaappien päälle koko pituudeltaan.

4

Liitoshelat sijaitsevat pöytä-levyjen alla. Tarkista, että pystyt ki-ristämään niitä alapuolelta, muussa tapauksessa joudut sahaamaan kaapin päälle tilaa, jotta pystyt käyttämään työkalujasi. Aseta toinen levy paikalleen ja purista ne yhteen.

5

Kiinnitä pöytälevyt etu- ja taka-reunasta. Poraa ensin 8 mm reiät ja kiinnitä levyt 5 x 40 mm aluslevyllisillä ruuveilla. Näin ruuvit voivat hieman liikkua puun eläessä kosteuspitoisuuden vaihteluiden mukaan.

6

Merkitse altaan ja liesitason paikka. Tämä on helpoin tehdä, jos ensin kiinnittää pöytään maalarinteippiä. Muista vähentää altaan reunan mitta, jotta aukosta ei tule niin suuri, että allas putoaa sen läpi.

7

Sahaa aukko pistosahalla. Teipin pitää olla niin leveää, että sahan jalka-levy ei naarmuta pöytää. Sivele aukon reunoihin saniteettisilikonia, ennen kuin asennat altaan, jotta levy ei ime vettä.

8

Asenna allas paikalleen, mutta muista pursottaa vana saniteetti-silikonia koko altaan reunan ympärille. Se estää vettä pääsemästä reunan alle ja vaurioittamasta pöytälevyä.

07
Laatikot 5 Vaihe

Kun kaapit ovat paikoillaan ja keittiön pöytätaso altaineen asennettu, kaapit on aika sisustaa ja viimeistellä.

Hyllyt ja mahdolliset teräskorit on helppo asentaa ja laatikot on koottu jo etukäteen. Eri valmistajien laatikot koo-taan suurin piirtein samaan tapaan: ensin kiinnitetään kolme sivua yhteen, sitten asennetaan pohjalevy ja lopuksi ruuvataan etulevy kiinni.

Laatikoiden etulevyjä voi säätää ylös, alas ja sivusuunnassa heloilla ja pienillä sivuilla olevilla säätöruuveilla. Niiden kaikkien säätäminen tarkasti oikeaan asentoon vaatii hieman askartelua, mutta työ tuottaa kauniin lopputuloksen.

1

Yhdistä kolme laatikon sivua. Yleensä ne lukittuvat yhteen, kun ne työnnetään kiinni toisiinsa ja painetaan alas. Tämän jälkeen asennetaan pohjalevy.

2

Kiinnitä pohja sivuihin alapuo-lelta. Joissakin halvemmissa malleissa pohja on vain ohut levy, joka asetetaan laatikon uriin. Vältä näitä malleja, sillä ne eivät kestä montaa lusikkaa ja haarukkaa.

3

Asenna lopuksi etulevyt. Ne kiinnitetään säädettävillä heloilla eikä niitä kiinnitetä lopullisesti ennen kuin kaikki kaapit ja laatikot ovat paikoillaan.

4

Nosta laatikko paikalleen kaappiin. Kun kaikki laatikot on asennettu, on aika säätää etulevyjä niin, että ne istuvat suorassa. Säädä etulevyn sivuissa olevia heloja ruuvitaltalla.

5

Poraa etulevyihin reiät. On parasta ensin valmistaa parista puupalasta kaava, jonka läpi voi porata tarkasti samaan kohtaan kaikkiin laatikoihin.

VINKKI: Työstä myös porausohjain ovien vetimiä varten.

08
Sokkeli 3 Vaihe

1

Naputtele muovikiskot sokkelin takasivuun. Ura jatkuu koko sokkelin pituudelta, jotta voit sijoittaa siihen sokkelinpidikkeet kaappien jalkoja varten.

2

Sokkelipidikkeet puristetaan kiskoihin. Tämä sujuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja. Kiskot ja pidikkeet toimitetaan sokkelin kanssa.

3

Säädä pidikkeitä niin, että ne sijoittuvat tarkasti jalkojen kohdalle ja napsauta sokkelilevyt jalkoihin kiinni. Kun kaappien alta halutaan imuroida, sokkelilevy on helppo irrottaa.

09
Ovet 5 Vaihe

Tässä keittiössä on kahdenlaisia ovia: sivusta saranoituja ja yläsaranoituja. Sivusaranoidut ovet ovat aivan tavallisia kaapinovia, mutta yläsaranoidut ovet avautuvat ylöspäin kattoa kohti. Tämä on kätevää, kun kaapit ovat hyvin ylhäällä; esimerkiksi tässä kohteessa ne sijaitsevat yläkaappien päällä.

Sivusaranoitujen ovien helat koostuvat kahdesta osasta, joita säädetään suh-teessa kaappiin ja oveen, kun taas yläsa-ranoitujen ovien helat kiinnitetään ensi kaappiin ja sitten oveen.

1

Kiinnitä kaksi kaapinhelaa kaapin sivuun esiporattuihin reikiin. Kiristä ruuvit kunnolla, mutta varo, ettet kierrä niitä liikaa, jottei levy lohkea.

2

Ruuvaa sitten helan lukko-osat kiinni oviin jyrsittyihin reikiin. Älä tälläkään kertaa ruuvaa liian kovaa, jottet vaurioita levyä ja jotta ruuvit eivät menetä otettaan. Jos näin käy, reikään voi laittaa hammastikun ja nokareen liimaa.

3

Ripusta ovet paikoilleen. Tämän jälkeen vain säädetään ruuveja niin, että ovet eivät roiku sivusta tai työnny liian ylös tai jää liian alas. Tämä voi olla hieman vaivalloista, mutta ole kärsivällinen - se palkitaan lopuksi.

4

Kiinnitä ylähelat ylimpien kaappien sisäpintaan. Heloille on yleensä porattu valmiiksi reiät, mutta jos näin ei ole, helojen mukana saa yleensä porauskaavan.

5

Uusi keittiö on valmis käyttöön. Alkujaan hankalalta näyttänyt tarvikekasa on muuntunut luksuskeittiöksi, ja asentaessasi sen itse olet säästänyt ison summan rahaa.

Materiaalit

Keittiökalusteet (tässä HTH):

 • Alakaapi, joissa laatikot
 • Yläkaapit
 • Ylimmät kaapit
 • Korkea kaappi upotett. jääkaapille
 • Korkea kaappi upotettavalle uunille
 • Sivulevyt
 • Sokkeli

Lisäksi:

 • Valolista
 • Pöytätasot heloineen
 • Ylimääräinen reunalista
 • Vetimet
 • Ovivaimentimet
 • LED-valaisimet
 • Allas
 • Hana
 • Kodinkoneet
 • Ruuveja, 50 mm maalarinteippiä, saniteettisilikonia, liimaa

Vie aikaa

Riippuu alan kokemuksestasi, mutta varaudu joka tapauksessa 10-12 päivään.

Hinta

Keittiökaaplstot vetimineen noin 5 000 €, pöytätasot noin 600 € ja allas hanoineen noin 400 €. Yhteensä noin 6 000 € (ei sis. kodinkoneita).

Vaikeusaste

Hanke sisältää monta vaihetta, mutta jos tarkistat jatkuvasti, että pysty- ja vaakasuoralinjat pysyvät, lopputuloksesta tulee hieno.

Vinkit & niksit

Hienot ratkaisut

Yksityiskohdat ratkaisevat, joten älä pihistele viimeistelyssä...

Kun pöytälevy on lyhennetty ja se ulottuu hieman kaapin yli, päädyt katetaan. Voit ostaa pöytälevyn yhteydessä laminaattireuna-nauhaa ja liimata sen kiinni.

Poista astianpesukoneen mahdolliset suojakalvot ja säädä jalkoja niin, että voit kiinnittää laitteen pöytälevyyn.

Integroitaviin astianpesu-koneisiin asennetaan etulevy, joka muistuttaa kaapinovia. Tämä kiinnitetään sisäpuolelta.

Käteviä ratkaisuja

Jos myös jääkaappi upotetaan kaapistoon, se kiinnitetään kaappiin, ennen kuin etuovi asennetaan.

Jääkaapin ovi on painava, ja se kiinnitetään erikoisheloilla sisäpuolelta.

Jos pöytälevyä ei asenneta päädyssä alakaapin päälle, sitä on tuettava seinään kiinnitettävällä laudalla.

Käteviä ratkaisuja

Yläkaappien alla olevat lamput valaisevat pöytä-tason. Johtoja ei kuitenkaan kannata jättää näkyviin.

Lamput ja johdot voi osittain kattaa reunalistalla.

Ovivaimentimet ovat käteviä, mutta myös pienet silikonityynyt vaimentavat ovien paukahtelua.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Uusi keittiö