Elegantti keittiötaso huippuedullisesti

Betoniset pöytätasot ovat kalliita, ainakin kaupasta ostettuina. Jos valat pöytätason itse, saat yhtä tyylikkään näköisen levyn murto-osalla kauppojen hinnasta. Lisäksi voit vapaasti valita muodon ja värin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
150 euroa

Tasosta tulee näin tyylikäs. Levy on valettu värjätystä betonista ja upotetulle keittiöaltaalle on valettu reunus.

Johdanto

Betonin valamisessa on jotakin hyvin kiehtovaa: kun sekoittaa sementtiä, hiekkaa ja vettä, tuloksena on lopulta todella hieno pöytälevy, joka maksaisi keittiöliikkeissä jopa tuhat euroa.

Tehtävä on kuitenkin tavanomaista betonivalua haastavampi, koska ensinnäkin keittiötasoon asennetaan yleensä myös allas, ja sen valmistelut voivat olla melko yksityiskohtaisia. Toiseksi työssä on hyötyä valukokemuksesta.

Suosittelemmekin, että teet ensin pienen koevalun, jotta saat tuntumaa siitä, millainen betonin koostumuksen tulisi olla, kuinka sileäksi valumuotti
on hiottava, ja kuinka paljon väriainetta pitää käyttää, jotta pöytälevystäsaa halutun värisen.

Sekoita itse tai osta valmiina

Sekoitamme betoniin hiukan kuituja, jotta siitä tulisi mahdollisimman vahvaa. Kuidut lujittavat betonin rakennetta ja tekevät siitä sitkeää, jolloin se ei halkea niin helposti. Kuitubetonia voi ostaa myös valmiina.

Lisäksi raudoitamme betonin raudoitus-teräksellä niistä kohdista, joissa pöytätaso on heikoin: altaan etu- ja takareunoista, missä levy on vain 10 cm leveä.

Selvää säästöä

Tämän kokoinen pöytälevy (61,5 x 254 cm) maksaa vain noin 150 € eli kymmenesosan kauppojen hinnasta, joten hinta sallii muutaman virheen teon. Lisäksi voit valaa tilalle uuden pöytälevyn muutaman vuoden kulut tua, jos haluat vaikka vaihtaa pöytä levyn väriä.

Ohjeet

01
Valmistelut 2 Vaihe

Upea pöytälevy edellyttää hyvää valu-muottia. Me valamme nyt 615 x 2540 mm:n kokoisen betonisen pöytälevyn.

Pöytälevy valetaan kalvopäällystei-selle valumuottilevylle. Kalvo ehkäisee betonia tarttumas ta, kun pöytälevy on kovettunut. Voit valaa suoraan käsittele-mättömälle valumuotille, mutta levyn rakenne ja sen pienet epätasaisuudet jäävät betonipöytälevyn pintaan näky-viin. Tämän vuoksi valumuotti hiotaan aluksi täysin sileäksi. Näin saat myös täysin sileän pöytälevyn.

Levyn pitää olla tuettu ja täysin vaate-rissa. Jos valumuotti lepää vinossa, myös valetusta betonilevystä tulee vino.

1

Hio valumuotti. Älä käytä karkeam-paa hiomapaperia kuin 80 ja viimeis tele karkeudella 200. Rakenne, joka levyn pinnassa hionnan jälkeen näkyy, on se, joka jää myös valmiiseen pöytälevyyn.

2

Mittaa ja tee merkinnät betoni-pöytälevyä varten. Sijoita pöydän mitat keskelle valumuottia, jotta valumuotin sivuille jää hiukan tilaa levyn kiinnitystä varten.

02
Muotin reunat 5 Vaihe

Muotti rakennetaan valulevylle sahaa-malla sen sivuille kaistaleita reunuk-sek si. Valamme 30 mm paksun pöytäle-vyn, joten kaistaleista tehdään 30 mm leveitä. Ne sahataan ylimääräisestä muottilevystä. Voit käyttää muutakin levyä, kunhan se on vähintään 16 mm paksua, jotta reunukset kestävät, kun betoni kaadetaan muottiin.

Nyt tarkkuus ratkaisee: jos kaistaleet ovat vinoja, ne eivät istu tiiviisti valu-muottia vasten, ja betoni vuotaa muo-tista ulos. Jos kaistaleet ovat vinoja toiseen suuntaan, myös pöytälevyn si-vuis ta tulee vinot. Tämän takia kaistaleet hiotaan täysin sileiksi ja suoriksi.

1

Sahaa kaistaleet. Ne rajaavat muottia joka puolelta. Sahaa ne vähintään 16 mm paksusta levystä, esimerkiksi valumuottilevystä. Kaistaleiden leveys määrittää valmiin pöytälevyn paksuuden.

2

Ole huolellinen. Sahaa kaistaleet upotus- tai pyörösahalla ohjainkiskon tai muun suoran ohjaimen avulla. Kaistaleet pitää tehdä tarkasti, kuten kaikki muutkin muottiin liittyvät osat.

3

Esiporaa kaistaleisiin reiät noin 20 cm:n välein. Kun olet esiporan-nut, upota kaikki ruuvien reiät niin, että ruuvinkannat jäävät lopulta kaistaleen pintatasoon. Käytä apuna syvyysrajoitinta.

4

Käännä kaistaleet ylösalaisin ja poista irtosäikeet ja mahdolliset taka-reunan epätasaisuudet taltalla. Takareunan pitää olla hyvin siisti, jotta kaistaleet voidaan ruuvata tiiviisti kiinni valumuottiin.

5

Hio kaistaleesta kaikki lakka pois -yhtä huolellisesti kuin isosta muottilevystä. Käytä hiomapalikkaa, kun hiot, jotta pinta pysyy tasaisena.

03
Altaan muotti 8 Vaihe

Nyt muotoilemme muottia siten, että valettuun levyyn syntyy tarkasti keittiö-altaalle sopivan kokoinen aukko. Voit sovittaa muotin muodon oman altaasi mukaan, työohjeet voit lukea tästä.

Altaan muotti koostuu kahdesta levystä, jotka yhdistetään ja ruuvataan kiinni valumuottiin. Kahdesta levystä muodostuu reunus, joka vastaa altaan reunaa. Näin allas jää lepäämän reunuk-selle, joka on upotettu keittiönpöytäle-vyn pintaan. Tämä tekee tehtävästä sel-västi haastavamman, mutta tuloksesta tulee sitten poikkeuksellisen tyylikäs.

Nyt voit käyttää mitä tahansa varastostasi löytyviä levypaloja.

1

Tarkastele altaan muotoa. Tämä allas on valmistettu kahdesta kerrok­ sesta. Käytettävän muotin muodosta teh dään samannäköinen, ja sen tulee olla 30 mm paksu kuten pöytälevykin.

2

Aseta allas levypalalle. Merkitse altaan muoto levyyn ohuella lyijykynäviivalla.

3

Sahaa merkkiviivaa pitkin. Kuljeta pistosahaa hieman viistossa asen­ nossa, jotta viillosta tulee yhtä viisto kuin altaan reuna. Kun olet sahannut valmiiksi, altaan ensimmäinen muottilevy on valmis.

4

Merkitse pituus- ja leveysmitat 20 mm:n levylle altaan 2. muottilevyä varten. Mitta vastaa altaan takareunan sisempää, korotettua reunaosaa.

5

Sahaa 2. levy. Myös tämä on sahattava hiukan viistoon. Käytä esimerkiksi säätökulmainta, jotta saat selville oman altaasi reunan viistoasteen.

6

Pyöristä kulmat pistosahalla merkintöjesi mukaan. Muista säilyttää viistosivulla sahan viisto asento. Useimpia pistosahoja voi myös kallistaa.

7

Aseta levyt päällekkäin. Poraa päällimmäiseen levyyn reikiä noin 10-15 cm:n välein. Upota ruuvien reiät ja ruuvaa sitten levyt yhteen.

8

Hio reunat. Niiden pitää olla täysin tasaiset. Varo kuitenkin, että et hio reunaa niin paljon, että muotista tulee lopulta liian pieni altaaseen nähden.

04
Kokoa muotti 5 Vaihe

Nyt muotti ruuvataan yhteen. Reunoja tukevat kaistaleet ruuvataan kiinni. Lisäksi muotti öljytään, jotta betoni varmasti irtoaa muotista, kun pöytälevy on valmis irrotettavaksi. Öljyämiseen käyte-tään halpaa ruokaöljyä.

Kaksi allasmuottilevyä, joita ei työs-tetty valumuottilevystä, lakataan, jotta betoni ei tartu niihin kiinni. Reunojen ruuvinreiät eivät saa täyttyä betonista, koska tällöin niihin ei voida myöhemmin kiinnittää ruuveja, joten reiät teipataan.

Jos et ole tässä vaiheessa perusteelli-nen, betoni tarttuu muottiin. Pöytälevyn saa kyllä irti, mutta samalla reunat todennäköisesti vaurioituvat.

1

Kiinnitä kaistaleet ja allasmuotti. Pitkiä kappaleita kannattaa pidellä ohjain kiskoa tai vastaavaa ohjainlautaa vasten niitä kiinnitettäessä. Näin saat kaistaleet täysin suoraan.

2

Irrota allasmuotti jälleen ja lakkaa se. Hio se ensin kevyesti ja lakkaa sitten sen reunat 3-4 kertaa. Hio jokaisen lakkausvaiheen jälkeen. Lakkaa mieluummin yksi kerta liikaa kuin kerta liian vähän.

3

Kaada muottiin öljyä ja levitä sitä hyvin kaikkialle. Varmista, että saat myös kulmat öljyttyä. Voit hyvin käyttää tavallista, halpaa ruokaöljyä.

4

Kiinnitä allasmuotti uudelleen. Aseta se tarkasti oikealle paikalleen heti ensi yrittämällä, jottei se liu’u öljyssä. Kiinnitä muotti ruuveilla vanhoista ruuvinrei’istä.

5

Peitä kaikki ruuvinreiät maalarinteipillä. Peitä sekä reunakaistaleiden että allasmuotin reiät, jotta osat voidaan irrottaa toisistaan, kun betoni on kovettunut.

05
Sekoita betoni 2 Vaihe

Voit ostaa valmista kuitulujitteista beto-nia tai se koittaa betonin itse sementistä ja hiekas ta suhteessa 1:1 ja lisätä siihen noin 3 % kuituja. Voit lisätä seokseen myös ok sidiväriä, jos haluat levystä mustan. Lisää väriä kuitenkin enintään viisi prosenttia. Mitä tummempi levystä tulee, sitä paremmin valkoiset typpihap-pojäljet näkyvät. Näiltä jäljiltä et voi täy-sin välttyä, koska levy on valettu.

Sekoitusvaiheen on tärkeää sujua jouhevasti ja tehokkaasti. Mitä enem-män sekoitat turhaan, sitä heikommaksi levy jää. Käytä sekoitinta siis korkein-taan 5 minuuttia sen jälkeen, kun olet lisännyt veden.

1

Kaada hiekka ja sementti sekoittimeen ja sekoita hyvin, ennen kuin lisäät veden. Anna sekoittimen käydä niin kauan kuin tarvitset betonia, mutta vain siihen asti, kunnes lisäät veden. Sen jälkeen sinulla on viisi minuuttia aikaa.

2

Kaada betoni saman tien muottiin pitkällä, liukuvalla liikkeellä. Valmiin betonin rakenteen vuoksi on tärkeää, että et pidä pitkiä taukoja muottia täyttäessäsi.

06
Valu 5 Vaihe

Betoni on siis kaadettu valumuottiin reunoja myöten, joten nyt betonin pinta (josta tulee lopulta pöytälevyn takapinta) on tasoitettava. Voit tehdä sen ohjainkiskolla tai suoralla laudalla lii-kuttamalla ohjainta tai lautaa sik-sak -liikkein muotin päästä päähän.

Varmista, että alusta on täysin vaate-rissa, jotta pöytälevystä ei tule vinoa.

Vankan ja tasaisen pöytälevyn työs-täminen vaatii, että betonista saadaan kaikki ilmakuplat pois. Tämä tehdään täryttämällä betonia. Me tärytämme betonin iskemällä sen alapuolta ja reu-noja iskuporakoneen taltan avulla.

1

Lanaa ylimääräinen betoni pois. Käytä täysin suoraa ohjainta, tarvittaessa pitkää vesivaakaa, ja työnnä sitä edestakaisin muotin päästä päähän.

2

Paina raudoitusteräs betoniin. Raudoitusteräksen tulee olla metrin allasta pidempi. Taivuta sen päät kohti levyn keskikohtaa ja paina teräs betoniin niin, että se sijoittuu keskelle valettua levyä.

3

Tärytä betoni iskuporakoneella. Me asensimme laitteeseen taltan, joka iskee muotin pohjaa ja kaikkia reunoja niin, että ilma poistuu betonista. Jatka täryttä-mistä mielellään puolen tunnin ajan.

4

Kata pinta muovilla, kun olet täryttänyt betonin. Parin päivän päästä voit varovasti ruuvata reunat ja allasmuotin irti ja asettaa muovin takaisin. Anna levyn olla näin viikon, ota muovi pois ja anna levyn kovettua vielä toisen viikon.

5

Allas voidaan asentaa paikalleen. Se sopii täydellisesti, mikä on palkinto siitä, että teimme muotin huolellisesti.

Jäljellä on enää viimeistely: hio etureuna varovasti hiomapalalla (paperin karkeus 180), jotta reuna ei jää teräväksi.

Materiaalit

  • Valumuotti, 125 x 300 cm
  • Levypaloja altaan muotoa varten
  • 6 mm:n raudoitusterästä Sementtiä, 2 säkkiä á 25 kg
  • Kuituja, 3 säkkiä á 600 g
  • Oksidiväriä, 1 kg Hiekkaa, 2 säkkiä á 15 kg

Erikoistyökalut

  • Tarvittaessa betonisekoitin

Vie aikaa

Työ vie pari päivää, mutta kuivumiseen tarvitaan pari viikkoa lisäaikaa.

Hinta

Noin 150 € ilman allasta.

Vaikeusaste

Jos pöytätasosta haluaa kauniin, työ on tehtävä huolellisesti. Onneksi edullinen materiaali sallii muutaman virheenkin.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Keittiön pöydät