Uusi keittiönlattia pontatuista laatoista

Seinä on purettu ja tuloksena on iso, ihana huone. Lattia on kuitenkin vielä keskeneräisen näköinen: vanha lattia yhdistyy uuteen, erilaiseen pintaan. Ratkaisuna on helpoista linoleumilaatoista rakentuva ponttilattia, joka asennetaan vanhan lattian päälle.

Johdanto

Jos kodissasi on samanlainen ongelma kuin meillä – lattiamateriaali vaihtuu toiseksi keskellä tilaa – ponttilaatoista koottava linoleumilattia voi ratkaista pulman. Linoleumilattian voi nimittäin asentaa kelluvana rakenteena suoraan vanhan lattian päälle, ja tuloksena on hyvännäköinen lattia, joka kätkee erilaisten materiaalien saumakohdan.

Ennen kuin asennat laatat

Jotta uuden lattian voi asentaa vanhan päälle, alustan pitää olla tasainen: korkeuseroa saa olla enintään 2 mm, ja tämä on syytä varmistaa ensin. Seuraavaksi on valittava materiaali, jonka komponenteissa on pontatut reunat. Me valitsimme linoleumilaatat ja klassisen ruutukuvion. Sen asentamiseksi laattojen yhdestä sivusta on leikattava lukitusmekanismi pois, jotta ne voidaan asentaa ponteista ja urista liiman avulla.

Valitsemamme ponttilaatat ovat kooltaan 30 x 30 cm. Ne ovat 10 mm:n paksuisia, sillä laattojen alapinnassa on ääntä vaimentava korkkikerros. Erilaisia värivaihtoehtoja on peräti 29.

ONGELMA: Kaksi erilaista lattiaa yhdistyy toisiinsa keskellä uutta keittiötä

RATKAISU: Asenna vanhan lattian päälle uusi pontt ilattia, niin saat suuren, yhtenäisen pinnan.

Ohjeet

01
Valmistelut 7 Vaihe

Linoleumilaatat asennetaan kelluvaksi rakenteeksi eli suoraan vanhan lattian päälle, eikä niitä kiinnitetä. Näin toimit-taessa alustan tulee olla mahdollisim-man tasainen: pinnan kohoumat ja kuo-pat eivät saa poiketa tasosta 2 mm enempää. Jos eroavuudet ovat suurem-pia, on kohoumat hiottava ja kuopat oikaistava lattiatasoitteella.

Me asennamme uuden lattian myös ei-orgaanisen klinkkerilattian päälle. Tällöin lattiaan on ensin asennettava höyrynsulku kosteuden ehkäisemiseksi. Tämän jälkeen lattiaan levitetään vahva lattiapaperi, joka tasoittaa pienet epäta-saisuudet ja toimii askeläänieristeenä.

1

Tarkista alustan tasaisuus. Tämä on helpointa tehdä kaksi metriä pitkän vesivaa’an tai ohjainkiskon avulla. Aseta se lattialle mahdollisten epätasaisten kohtien päälle. Kiskon tai vesivaa’an alle ei saa jäädä 2 mm enempää ilmaa.

2

Oikaise tasoerot. Puulattia on hieman klinkkerilattiaa korkeampi. Raja-alue hiotaan nauhahiomakoneella käyttäen karkeaa hio manauhaa (karkeus 40-60). Mikäli klink keri lattian taso on toista lattiaa kor-keampi, hio tasoero timanttihiomalaikalla.

3

Lyhennä peitelistoja niin, että lino-leumilaatat mahtuvat niiden alle. Listat on helpointa lyhentää monitoimityökalulla. Aseta sen terä laatalle, jonka alla on kaksi kerrosta lattiapaperia. Näin saat listasta sopivan pituisen.

4

Poista mahdolliset lattialistat jalkalistojen ja lattian saumasta. Irrota ne taltalla ja poista varovasti. Tee sama listoille, jotka peittävät ovenkarmin ja lattian välisen sauman.

5

Jos asennat lattiaa keittiöön, irrota keittiökalusteiden sokkelilevyt. Kun uusi lattia on asennettu, sokkelilevyt leikataan mittaan ja asennetaan takaisin.

6

Me asennamme höyrynsulun keraamisen lattiapinnan päälle, jotta lat tiaan ei pääse alapuolelta kosteutta. Imuroi alue etukäteen. Leikkaa höyrynsulku ja taita se 2 metrin vuodiksi. Limitä vuotia 20 cm. Teippaa liitokset ja reunat.

7

Rullaa lattiapaperi koko lattia-alalle. Paperivuotia ei saisi limittää, joten aseta ne mieluummin 5 mm:n välein. Teip paa kaikki saumat ja reunat, jotta paperoitu pinta pysyy yhtenäisenä eikä rikkoudu.

02
Asenna laatat 11 Vaihe

Kun laattoja ryhdytään asentamaan, kaikkien laattojen yhdeltä sivulta on poistettava lukitusmekanismi - lukuun ottamatta ensimmäistä riviä. Tässä rivissä mekanismi on tärkeää säilyttää, jotta muut rivit saadaan siihen kiinni.

Laattojen asennus sujuu nopeasti ja helposti, kun lukitusmekanismi on pois-tettu, jolloin laatat voi asentaa yksitellen. Muista sivellä kaikkiin niihin liitoksiin liimaa, joista poistit lukituksen, jotta saumakohta ei aukea.

Reunan viimeiset laatat on helpointa saada paikalleen, jos leikkaat lukitusme-kanismit pois molemmista sivuista.

1

Käytä ensimmäiseen riviin laattoja, joissa lukitusmekanismi on yhä tallella. Paina rivi yhteen ja aseta se diagonaaliviivalle. Muista, että laattojen on jatkuttava lattiaan piirtämäsi ristin yli.

2

Ensimmäisen rivin molempien päiden laatat leikataan niin, että jalkalistaan tai sokkeliin jää 5 mm rakoa. Näissä laatoissa lukitusmekanismi on yhä tallella.

3

Aloita uusi laattarivi. Leikkaa laatta siten, että se jää vähin tään viiden mm:n etäisyydelle jalkalistasta. Leikkaa tämän jälkeen lukitusmekanismi irti seuraavaa laattaa vasten tulevasta reunasta ja paina laatta paikalleen.

4

Pursota ensimmäisen laatan ponttiin liimaa ja napsauta seuraava laatta kiinni edelliseen riviin. Myös se on leikatta va niin, että se sopii jalkalistaan. Naputa laatta yhteen ensimmäisen kanssa.

5

Aseta kokonainen laatta paikalleen pitämällä sitä vinossa ja työntämällä se ponttisivu edellä edellisen rivin laattaan. Kitkuta laattaa hieman ylös ja alas kunnes se on kunnolla paikallaan ja paina se sitten lattiaa vasten.

6

Iske laatat yhteen palikalla ja vasaralla niin, että saumoista tulee tiiviit. Kun käytät palikkaa välissä, et vau-roit a laattoja. Pyyhi mahdollinen ylimää-räinen liima heti pois kostealla liinalla.

7

Asenna ensimmäiset laatat loppuun asti ensimmäisen viistorivin toiselle puolelle diagonaaliviivan linjaa pitkin. Tämän jälkeen voit jatkaa toisella puolella viivaa ja asentaa loput lattiasta.

8

Kitkuta viimeiset laatat paikalleen. Et pääse naputtamaan viimeisiä laattoja paikalleen niiden toisesta päädystä, vaan ne on kitkuteltava paikalleen. Sork ka rauta on tehokas väline varovasti käytettynä.

9

Jätä huoneen kaikille seinustoille 5 mm rakoa, myös keittiösokkelin puulistan vierustalla. Varmista, että sokkeli peittää lattian ja puulistan välisen raon, kun se myöhemmin asennetaan paikalleen.

10

Asenna lopuksi listat ja mahdollinen sokkeli. Sokkelia on leikattava niin, että se sopii uuteen lattiakorkeuteen. Voit tarvittaessa kiinnittää muovikiskon alareunaan, jolloin sokkeliin ei pääse imeytymään kosteutta.

11

Nyt lattia on val mis. Se on helppo pitää puhtaana ja siistinä, kunhan pinta pes-tään sään nöllisesti mikro kuitu liinalla ja happa muu del-taan neut raalilla pesuaineella.

Materiaalit

 • Ponttilaattoja, 30 x 30 cm (tässä Forbo Marmoleum, värit: Barbados ja Wine Barrel)
 • Paksua lattiapaperia
 • Höyrynsulku (0,20 mm PE-kalvo)
 • Teippiä
 • Muovivälikkeitä, 5 mm
 • Parkettiliimaa

Erikoistyökalut

 • Monitoimityökalu (tarvittaessa)

Vinkit & niksit

Koeasenna laattoja moneen kertaan

Huoneen reunoille ei pidä asentaa liian pie­ niä linoleumilaatan paloja. Koesovita laat­ toja lattiaan, jotta löydät parhaan asennus­ tavan. Aseta rivi laattoja huoneen pituus­ suuntaan ja toinen rivi huoneen poikki. Tee risteyskohtaan merkki ja vedä viiva huo­ neen pituussuuntaan merkin läpi. Piirrä tästä viivasta alkaen uusi diagonaaliviiva 45°:n kulmassa ja vedä myös se risteyskoh­ dan läpi. Tämä on viiva, jonka mukaan ensimmäinen laattarivi asennetaan.

 1. ASENNA RIVI LAATTOJA kohtisuoraan molempiin huonesuuntiin. Oikaise ku­ viota niin, että seinustoille ei jää vain pieniä laatanpaloja. Kuvio näyttää siisteimmältä, jos reunoihin voi asentaa yhtä suuret laatanpalat.
 1. ASENNA ULOIN LAATTA toiseksi viimeisen laatan päälle. Limitä laattoja saman verran kuin viimeisestä laatasta on leikattava pois. Jos limitys on esim. 7 cm, leikkaa 7 cm viimeisestä laatasta.
 1. KUN KUVIO ON VALMIS, piirrä kahden pituussuuntai­ sen laattarivin väliin risti. Toisen laatan tulee olla se, joka sijoittuu kohtaan, jossa kaksi riviä risteävät. Jos asennat lattian useammasta väristä, risteyskohtaan kannattaa kirjoittaa laatan väri.
 1. PIIRRÄ DIAGONAALIVIIVA RISTEYSPISTEEN LÄPI. Aseta 45° suorakulma viivalle, jotta voit piirtää diagonaali­ viivan, jonka mukaan 1. laatta­ rivi asennetaan. Voit käyttää myös pientä suorakulmaa ja piirtää isot linjat sen mukaan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Keittiön lattiat