Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Ennen kuin vanhojen laattojen päälle voidaan asentaa uudet, on tehtävä joitakin valmisteluja, jotta lopputuloksesta tulee hyvä.