Laatoita vanhan ajan tyyliin

Näissä kaakeleissa on poikkeuksellisesti viistereunat, jotka heijastavat valoa erityisen kauniisti – maalattujen peiliovien tapaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
200 euroa

Tummat saumat korostavat laattoja. Laatat asennettiin metroasemille semen tillä, jolloin saumoista tuli lähes mustat. Yritimme luoda samanlaisen vaikutelman.

Johdanto

Kaakelit ja laatat ovat yleensä pinnaltaan sileitä kuin pannukakut, mutta joidenkin perinteisten kaakeleiden (esim. Gysingen kaakelit) kaikki reu-nat on viistetty niin, että ne heijastavat valoa hyvin erikoisella tavalla. Koko seinä näyttää elävämmältä. Tällaisia kaakeleita on käytetty perintei-sesti Pariisin metroasemilla (mistä nimitys metrokaakeli), ja nyt ne tekevät jälleen tuloaan myös yksityiskotien keittiöihin.

Kaikista reunoistaan viistettyjen laattojen etuna on, että upeaan lopputu-lokseen pääsy ei vaadi täysin tasaista alustaa. Viistereunat nimittäin peittävät hiukan eri tasossa olevien laattojen epätasaisuutta, toisin kuin tavallisia sileitä laattoja käytettäessä, jotka paljastavat alustan epätasaisuudet selvästi.

Laattojen viistot reunat vaikeuttavat kuitenkin niiden saumaamisesta verrattuna sileiden laattojen saumaamiseen, mutta työ ei toki ole mahdoton, se vain vaatii hiukan ylimääräistä huolellisuutta.

Kaakeleita käytettiin pariisin metroasemilla

Fasettiviistetyt erikoispitkät kaakelit saivat ”metrokaakeli”-nimensä Pariisin metroasemilta, joissa tätä kaakelimallia käytettiin. Tämän jälkeen mallia alettiin käyttää muuallakin. Sen erikoispiirteenä ovat muotoon puristetut reunat, joista valo heijastuu kauniisti, mikä tekee seinä pinnasta tavanomaista kaakelia elävämmän näköisen.

Metrolaatat on puristettu muotoonsa, ennen kuin ne on poltettu, eikä niitä ole poltettu koviksi. Ne pitävät hyvin muotonsa ja ovat täysin yhdenmukaisia ja -kokoisia.

Etäämmältä katsomalla huomaa selvästi valon leikkivän laatan reunoilla.

Ohjeet

01
Valmistele työ 2 Vaihe

Asennamme kaakelit nyt keittiöön, kah-den pöytätason väliin kohtaan, jossa on aukko liesituulettimelle. Aukkokohtaan on kiinnitettävä lista, jonka mukaan laatoitusta voidaan työstää.

Laattoja kannattaa koesovittaa ennen kuin ryhtyy töihin. Näin näkee hyvin, miten laatat olisi paras asentaa, ja mil tä lopputulos toden näköisesti näyttää.

Jotta saumoista saataisiin saman levyiset, pystysaumoissa käytetään saumaristikoita ja vaakasaumoissa saumanarua. Tässä kohteessa saumojen leveys on 3 mm. Pöydälle pannaan asen-nuksen ajaksi kovalevy, jonka yläpuo-lelle laatat asennetaan. Näin rajalinjaan jää sauma, kun levy poistetaan.

1

Seinään kiinnitetään lista liesituu­ let timen linjaan. Tämän ansiosta laatoil­ le saa daan reuna, josta asennus voidaan aloittaa. Lista asennetaan liesituu let timen aukon molemmin puolin levitetty jen kova­ le vyjen linjaan, jotta saumalle jää tilaa.

2

Tee koeasennus, jotta näet, miten laatoitus sijoittuu. Asenna seinään rivi laattoja ja pane laattojen väliin saumar isti kot. Tässä kohteessa toiseen seinäkulmaan tulee kokonainen laatta ja toiseen puolikas. Laatan päätykohtaan piirretään pystyviiva.

02
Asenna laatat 6 Vaihe

1

Levitä seinään laastia teräslastalla. Merkitse alue maalarinteipillä laatoituksen mukaan, jotta näet, mihin laastia on levitettävä. Laatoita 2-4 laattariviä kerrallaan seinän pituudesta riippuen.

2

Vedä laastipinta 4 mm:n hammas lastalla ja pidä lastaa noin 60 asteen kulmassa seinään nähden. Kokeile painaa laatta laastiin ja poista se jälleen. Jos laasti peittää 4/5 laatan takapinnasta, laastia on sopiva määrä.

3

Asenna nyt ensimmäinen laattarivi. Asenna laatat kovalevykaistaleen päälle, jotta laatoituksen ja pöytälevyn väliin jää saumavara. Paina laatat paikoilleen ja pane niiden väliin laattaristikot.

4

Ohjaa vaakasaumoja saumanarulla. Kun pääset laatta -rivin päähän, paina rivin päälle saumanaru ja kiristä sitä samalla, kun painat seuraavan laattarivin laattoja laastiin.

5

Jatka laatoittamista. Tarkista joka kolmannen rivin jälkeen, ovatko rivit suorassa asettamalla vesivaaka laattojen yläreunan päälle. Jos rivit ovat suorat, paina ne laastiin ja jatka laatoitusta.

6

Leikkaa laattoja tavallisella laattaleikkurilla. Ole huolellinen, kun painat leikkuurissaa viistoreunan lähellä. Voit leikata laatat myös kulmahiomakoneen timanttileikkuulaikalla.

03
Saumaa laatat 3 Vaihe

Laatoituksen voi saumata vuorokauden kuluttua. Koska metrolaatoissa on viistot reunat, saumalaastia on hiukan vai-keampi painaa saumoihin, joten työssä on oltava tarkkana. Viistoreunojen leveät saumat saattavat näyttää huolestutta-van leveiltä saumausvaiheessa. Valtaosa laastista on kuitenkin ylimääräistä ja sen saa pois kostealla vaahtomuovilas-talla.

Käytä pientä sientä, jotta saat laastin tiiviisti saumojen pohjalle asti ja saumoista täysin yhdenmukaiset. Me saumaamme harmaalla sauma-laastilla, johon on sekoitettu mustaa. Näin saumoista tulee tummat, kuten metroasemien laatoituksissa alun -perin oli tapana.

1

Saumaa laattavälit. Suojaa alueen reunat ensin suojateipillä. Sekoita saumalaastiin vettä ja levitä se kumilastalla tai -hiertimellä. Vedä saumalaastia alhaalta ylöspäin hiukan vinosti saumojen yli.

2

Poista ylimääräinen laasti kosteal la vaahtomuovilastalla. Kostuta lastaa usein puhtaaseen veteen ja vedä se laastisangon rullien yli, jotta se ei jää liian märäksi laattojen puhdistamista varten.

3

Muotoile saumat pienellä kostealla sienellä. Leikkaa sieni niin, että pääset sillä saumoihin. Kun saumat ovat tiiviit, pyyhi laatat kuivalla liinalla niin, että niistä tulee kiiltävät. Saumaa lopuksi seinän ja pöytälevyn väli.

Materiaalit

 • Viistettyjä ”metrolaattoja”, 10 x 20 cm ja 10 x 10 cm (mm.antiikkiverstas.com, kaakelikeskus.fi)
 • Laattalaastia
 • Saumalaastia, harmaa ja musta
 • 3,2 mm:n kovalevy
 • 3 mm:n saumaristikoita ja saumanarua
 • Suojateippiä
 • Saumamassaa (esim. Sikaflex 11FC)
 • Laattaöljyä

Erikoistyökalut

 • Laattaleikkuri
 • 4 mm:n hammaslasta Teräslasta
 • Kumilasta ja vaahtomuovilasta, sieni

Vie aikaa

Noin 1-2 päivää (riippuen laatoitusalasta)

Hinta

Noin 40-100 €/m²

Vaikeusaste

Metrolaattoja on hiukan haastavampi saumata kuin tavallisia laattoja.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Keittiön laatat