Keittiökaapit mittojen mukaan

Jos keittiössä ei ole tilaa vakiokokoisille kaapeille, ratkaisu on valmistaa kaapit mittojen mukaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
24 tuntia
Hinta
750 euroa

Johdanto

Kaapit on nikkaroitava itse MDF-levyistä. Voit soveltaa ohjet-tamme oman koti- tai mökki-keittiösi mittoihin.

Rakennustarvikeliike sahasi MDF-levyt valmiiksi oikeankokoisiksi. Kun tilasimme kerralla näin suuren määrän, sahauksesta veloitettiin neliömetreittäin. Liike siis maksoi hukkapalat. Ehkä saat kaupastasi vastaavan tarjouksen.

Ohjeet

01
Merkitse levyt 2 Vaihe

Voit aloittaa kokoamisen, kun MDF-levyt on sahattu tarvittaviin osiin. Niihin tulee kuitenkin lisätä myös selvät mer-kinnät siitä, miten päin kukin levy on tarkoitus sijoittaa paikalleen. Eli mikä sivu ylös, mikä alas, oikealle, vasemmalle, sisään- ja ulospäin kussakin levyssä?

1

Merkinnät helpottavat työtä sen edetessä. Tässä on esimerkiksi levyjä kaappi numero kolmea varten. Nuolet näyttävät suunnan ylöspäin ja taustalevyä vasten.

2

Poraa hyllynkannattimille reiät sivukappaleisiin noin 5 cm:n päähän reunasta. Alakaapeissa tulee olla reiät myös keskellä sivukappaleita. Tässä syvyydenra-joittimena on ylösalaisin oleva upotuspora.

02
Kaappi 5 Vaihe

Kaapin ylälevy ja pohja kannattaa kiin-nittää toisiinsa lamelliliitoksella pelkän niittaamisen sijaan. Liitosten tekemiseen tarvitaan lamellijyrsin, joka jyrsii koottaviin levyihin tarvittavat lovet. Loviin liimataan sitten pieni puulamelli, joka paisuu kosketuksessa puuliiman kanssa. Kahden levyn liitoksesta tulee näkymätön mutta hyvin kestävä.

Kuten sanottu, tehtävään tarvitaan kuitenkin lamellijyrsin, jonka hinta on 200-250 €, tai kunnon vuokrakone. Halvimmat lamellijyrsimet ovat koke-muksemme mukaan aivan liian epäva-kaita. Millimetrinkin epätarkkuudesta seuraa todella ikävää jälkeä. Levyjen kiinnitys varmistetaan lopuksi niitein.

1

Lamellijyrsin jyrsii tarkat urat lamelleille. Tarkkuus on ratkaisevaa, joten kannattaa vuokrata kunnollinen kone. Halvat eivät ole riittävän tarkkoja.

2

Liimaa ja naputtele lamellit varo-vasti paikoilleen. Liima laajentaa lamellit, joten liitoksesta tulee kestävä.

Vinkki: Jos paloja on vaikea saada paikal-leen, ne voivat olla kosteita. Kuivaa paloja patterin päällä tai hio niitä hieman.

3

Palat työnnetään toisessa levyssä oleviin loviin. Käytä liimaa koko liimattavaan kappaleeseen, myös lamellipalojen väliin.

4

Ammu tai naputtele uppokantanaulat paikoilleen. ”Liimalla ja uppokantanauloilla kiinnitetty ei rikkoudu”, sanovat nikkarit - kuulemma.

5

Kun pohja saadaan paikoilleen, kaapin kehys on valmis. Sitten puuttuvatkin enää vain takalevy ja kaapinovet.

03
Taustaverhoilu 4 Vaihe

Taustaverhoilu on 3 mm:n paksuista masoniittilevyä, jonka toinen puoli on valkoinen. Taustalevy pitää kaapin koossa, minkä vuoksi kaapin kokoami-nen on viisasta aloittaa siitä, jottet sattuisi vahingossa vääntämään kaappia rikki sitä paikalleen siirrettäessä.

Masoniittilevy kiinnitetään jyrsittyyn huullokseen, joka valmistetaan yläjyrsi-mellä ja ohjainlaakerilla varustetulla urajyrsimellä.

On hyvä, jos masoniittilevyssä on pai-kalleen asennettaessa jäljellä ainakin yksi tehtaalla leikatuista alkuperäisistä kulmista. Kulman avulla varmistat, että kaapista tulee aivan suorakulmainen.

1

Huullejyrsimellä varustettu yläjyrsin jyrsii takalevyyn 6-8 mm leveän ja vain 4-6 mm syvän huulloksen.

2

Taustalevy asetetaan paikoilleen. Sen tulee sopia huullokseen tarkalleen ilman että sitä joutuu painamaan paikoilleen väkisin.

3

Kaikkien kulmien tulee olla suorat. Kannattaa vielä ristimitata kaappi, jotta olet aivan varma, että se on täysin suorassa kulmassa. Kiinnitä sitten taustalevy niitein.

4

Kaappi asennetaan sivukappa-leiden yläreunoista kulmaraudoilla (70 x 70 x 70 mm), jotka asennetaan 4 x 15 mm:n ruuveilla kaappiin, minkä jälkeen kaappi kiinnitetään seinään.

04
Kaapinovet 4 Vaihe

Kaikkiin keittiökaappien oviin haluttiin uusi väri. Vanhat kaapinovet täytyy hioa ennen maalaamista, ja uusiin yläkaap-peihin nikkaroidaan ovet.

Ovellisissa kaapeissa ovet ovat 4 mm kaapin ulkomittoja pienemmät. Kahden oven kaapeissa tulee kummankin oven olla 4 mm kaapin ulkomittoja pienempi. Rakennustarvikeliikkeet voivat leikata myös kaapinovet valmiiksi.

Me valitsimme kaapinoviin 19 mm:n paksuisen MDF-levyn, joka vastasi van-hojen kaapinovien paksuutta.

Vanhojen kaapinovien epätasaisuudet tasoitetaan ja ovet hiotaan ja maalataan samalla värillä kuin uudetkin ovet.

1

Reiät ja viillot täytetään kemiallisella puulla. Se on kestävää ja sitä voi hioa, ja tasoitetuista rei’istä ei näy kaapin maalaamisen jälkeen jälkeäkään.

2

Epäkeskohiomakone hioo kaapinovet tehokkaasti. Kaikkea vanhaa maa-lia ei tarvitse poistaa, mutta kaikki irtomaali on poistettava, jotta uusi maali tarttuisi.

3

Nykyisissä kaapinovissa on kiinteät kahvat. Aivan samanlaisia et pysty tekemään. Jyrsimällä kaapinoveen alumiinisen T-profiilin (12 x 25 x 3 mm) saat hieman erilaisen kiinteän kahvan uusien ovien yläreunaan.

4

Uusien ovien reunat tiivistetään vesiohenteisella lakalla ennen maalaamista. Muussa tapauksessa MDF-levy imee maalin itseensä.

05
Saranat 3 Vaihe

Kaapinovet saranoidaan. Tyylikkäin ratkaisu on tässä käytetty piilosarana. Kun se on kerran säädetty oikean-laiseksi, se voidaan irrottaa ja laittaa takaisin paikoilleen ilman uudelleen säätämistä. Säädettäessä huolellisuus on hyve ja tarkkuus ratkaisee. Jo pie-nestäkin epätarkkuudesta ovi jää vinoon tai ei mene kunnolla kiinni.

1

Saranoiden reiät porataan pylväsporakoneella tai oikeankokoisella puuporanterällä varustetulla porakoneella.

2

Reikien tulee oven koosta riippuen olla 7-11 cm:n päässä ylä- ja alareunoista. Poraa varovasti, jotta et poraisi oven läpi.

3

Vesivaa'an avulla saranat saa suoraan ennen kiinniruuvaa-mista. Kiinnitä vesivaaka molempiin päihin täsmälleen yhtä kauas reunasta. Ruuvaa saranat paikoilleen ja asenna saranan vastakappale kaappiin.

06
Sokkeli 3 Vaihe

Vanha sokkeli ei ole yhtenäinen, vaan se on ”katkaistu” astianpesukoneen koh-dalta. Valesokkelilla kokonaisuudesta saa tyylikkäämmän näköisen.

Teimme valesokkelin vain palasta maalattua MDF-levyä, jonka kiinni-timme kaappien alle vanhan sokkelin ulkopuolelle. Kun astianpesukoneen etureuna on useimmiten linjassa oikean sokkelin kanssa, valesokkeli kätkee koneen etureunan taakseen. Sokkelin korkeus mitataan lattiasta alakaap-pien alareunaan.

Sokkelin tulee tietysti olla vaakasuorassa ja valesokkelien saumojen suorassa kulmassa toisiinsa nähden.

1

Valesokkeli sovitetaan mittoihin ja työnnetään alakaappien alle. Sokke-lin tulee olla niin korkea kuin mahdollista.

2

Sokkeli sovitetaan lattiaan. Puu-palaan kiinnitettyä lyijykynänpätkää kuljetetaan pitkin sokkelin alareunaa, joka voidaan sen jälkeen leikata mittaan.

3

Valesokkelin saa ruuvattua pai-koilleen vanhan sokkelin avulla. Kannattaa silti kiinnittää se vain muuta-malla ruuvilla, jotta saat astianpesukoneen tarvittaessa siirretyksi pois paikaltaan.

Materiaalit

Kaappeihin ja kaapinoviin

 • 16 mm:n mdf-levyä (kaappi)
 • 19 mm:n mdf-levyä (kaapinovet)
 • Valkoista masoniittia (taustalevy)

Lisäksi:

 • Kulmarautoja
 • Piilosaranoita
 • Liimaa
 • Niittejä/nauloja
 • Erilaisia ruuveja
 • Maalia ja kemiallista puuta

Erikoistyökalut

 • Lamellijyrsin (puolipyöreitä lovia jyrsivä)
 • Puuporanteriä
 • Yläjyrsin
 • Niittipistooli/naulain tarvittaessa
 • Pylväsporakone tarvittaessa

Vie aikaa

1 kaappi: noin 12-16 tuntia 3 kaappia: noin 24 tuntia

Hinta

Noin 750 €

Vaikeusaste

Kokoamiskokemuksesta on etua, mutta jos olet huolellinen, kaapit kyllä valmistuvat. Tarkkuus on tärkeintä.

Piirustus

Kaapin rakenne

Kaapit on valmistettu 16 mm:n MDF-levyistä ja koottu liitoksin, joissa on sisällä liitosta vahvistavat lamellit. Sivukappalei-den väliin sijoitettavat pohja- ja kattolevyt kiinnitetään toisiinsa lamelliliitoksin.

Spoteille porataan aukot, jos kaappien alareunaan halutaan spotit. Kaapin sisälle tehdään listojen varaan asennettava irralli-nen valepohja, jotta muuntajalle ja johdoil-le jää tilaa ja niihin myös tarvittaessa päästään käsiksi. Alakaapit valmistetaan samalla periaatteella kuin yläkaapitkin. Ylälevyyn porataan aukot kaappien päälle asennettavan puulevyn ilmastoimiseksi.

Kaapin rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Keittiökaapit