Kauniisti valaistut hyllyt

Keittiön avohyllyt voi hyvin rakentaa samoista levyistä kuin pöytätasotkin. Avohyllyjen ripustukset on piilotettu, kuten myös pöytätasoja valaisevat kohdevalaisimet.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
150 euroa

Johdanto

Olimme hankkineet keittiön pöytätasoja varten 40 mm:n sauvaliimattua saarnilevyä, joten niistä tehtyjen hyllylevyjen ripustaminen seinälle ei ollut työ eikä mikään. Monissa valmiina ostettavissa avohyllyissä on piiloripustus, mutta me varmistimme ripustuksen tukevuuden vahvoilla alumiinikiskoilla. Näin ei tarvitse olla huolissaan painavien lautasten aiheuttamasta kuormituksesta.

Toimitus suosittelee: 7 NIKSIÄ: Anna Ikean keittiölle ilmettä

Hyllyjen avulla haluttiin samalla valaista keittiön tasot entistä paremmin – ja itse asiassa koko huonetila. Hyllyjen alapintaan on asennettu halogeenivalojen sarja, joka korvaa seinillä olleet lamput. Asennuksen teki sähköasentaja, mutta me jyrsimme ja porasimme hyllylevyt, jotta sähköasentaja pystyi vetämään kaapelit hyllyihin upotettaville lampuille.

Näin kiinnität irtohyllyt

Piiloripustus rakennetaan 4 mm paksun alumiinisen kulmakiskon avulla, jonka molemmat laipat ovat 40 mm leveitä kuten hyllylevykin.

Poraamme kiskoon reikiä, jotta saamme sen ensin vankasti seinään kiinni. Sen jälkeen asennamme hyllyn kiskolle ja kiinnitämme sen ruuvaamalla kiskon läpi hyllyn alapuolelta.

Osaan hyllyistä jyrsitään huullos, jonka läpi vedetään kaapelit hyllyihin upotetuille valaisimille.

Alumiinikiskon reiät porataan tavallisella metalliporalla alhaisella nopeudella: erityiseen alumiini-poraan ei tarvitse investoida. Yhtä lailla käytämme tavallista upotusporanterää ruuvinkan-toihin. Kaapeleita varten tehtäviä reikiä laajennetaan kartiomaisella poranterällä.

Jokainen pohja vaatii oman kiinnityksensä. Avohyllyt joutuvat alttiiksi paljon voimakkaam-malle ulosvedolle kuin laatikoiksi kootut hylly-köt. Tämän vuoksi on tärkeää valita täsmälleen oikeanlaiset ruuvit ja tulpat. Alla kolme esimerk-kiä: kevytbetoniin ja pehmeään kiveen, kovaan kiveen ja betoniin sekä alimpana levyihin.

Kun levyankkuria kiertää ympäri, se muodostaa solmun tai muun vastaavan muodon levyn taakse ankkurointia varten. Tässä käytämme ankkuria, jonka sisältä vedämme koneruuvia erikois-pihtien avulla hieman ulospäin, jotta ankkuri pääsee leviämään auki levyn takana ennen kuin ryhdymme kiristämään ripustusta ruuvilla.

Metallinen levyankkuri naputellaan levyyn esiporattuun reikään. Kaulus kiinnittyy levyn pintaan.

Ruuvia vedetään takaisin päin erikois-pihdeillä, jotta ankkuri aukeaisi levyn takana ja ruuvi voitaisiin vetää pois.

Ohjeet

01
Listan kiinnitys 2 Vaihe

Tässä projektissa tarvittiin sähköasen-tajaa, sillä emme tyytyneet valmiiseen 12 voltin lamppusarjaan. Sellaisen saa asentaa itsekin, mutta sitä ei saa miten-kään muuttaa, ja tällöin johtojen ja muuntajan piilottaminen on harvoin mahdollista. Me sen sijaan halusimme kaikki sähköasennukset mahdollisim-man piiloon. Niinpä sijoitimme uudet hyllyt vanhojen lamppujen ulosottojen kohdalle ja vedimme kaapelit upotetuille halogeenispoteille hyllyihin huolella jyrsittyjä uria pitkin.

Työ vaati sähköasentajan apua. Hän luonnosteli uudet asennukset, veti kaa-pelit ja selitti meille, miten jatkamme työtämme. Lopuksi hän kytki laitteet.

1

Merkitsemme uuden hyllyn paikan seinään niin, että ylälinja peittää ulosotot. Toinen rasia on tarpeeton ja se tasoitetaan, toisen ulosoton putken ympärys tasoitetaan. Kipsilaasti sopii tähän, sillä se kuivuu nopeasti eikä vetäydy.

2

Alumiinikisko kiinnitetään van-koilla kiinnikkeillä. Tähän seinään tarvi-taan kiviseinätulpat, jotta voimme ankku-roida kiinnityksen levyseinään ja kevytbe-toniseinän karmiruuveihin. Ei kannata kitsastella, sillä ripustukseen kohdistuu vetoa.

02
Hyllyjen valot 8 Vaihe

Kun alumiinikiskot on kiinnitetty sei-nään, työ voisi olla valmis. Pöytälevystä sahattaisiin sopivan kokoinen levy avohyllyksi, ja sen pinta voitaisiin lopuksi öljytä.

Näin helpolla emme kuitenkaan pääse, sillä hyllyjen alapintaan aiotaan upottaa halogeenispotit, joilla valaistaan työtasoja. Valot olisi helpoin asentaa pinta-asennuksena hyllylevyyn, mutta valitsimme haastavamman ratkaisun ja upotamme lamput ja vedämme kaapelit piiloon. Hyllyt sahataan pöytätasoihin käytetystä levystä: 40 mm:n sauvaliimatusta saarnista. Levystä saa kolme 20 cm leveää hyllyä.

1

Hyllyt sahataan pöytätason levystä pyörösahalla. Ennen kuin levy nostetaan pukeille, sitä korotetaan ylijäämälistoilla, jotta pyörösahan teräsyvyys voidaan säätää pari millimetriä levypaksuutta suuremmaksi ja sahata niin, että levyä ei tarvitse pidellä.

2

Reunat pyöristetään yläjyrsimellä. Tähän voi käyttää myös 45 asteen viisteterää, höylää tai pelkkää hiomapaperia.
VINKKI: Siistein tulos syntyy käyttämällä samanlaista jyrsinterää pöytään ja hyllyihin.

3

Hyllyjen takareunaan jyrsitään ura, joihin voidaan upottaa kahdet 12 V:n kaapelit. Huullos jyrsitään vain niihin kohtiin, joihin kaapelit vedetään. Älä jyrsi aivan levyn reunaan asti.

4

Ensimmäiselle halogeenispotille porataan ensin reikä reikäsahalla. Syvyyden täytyy vastata spottiin merkittyä ohjeistusta. Varo, ettei reikäsahaa ohjaava kärkipiikki mene hyllylevyn läpi.

5

Reikä taltataan auki terävällä taltalla, joka on tarkoitettu puulle. Reiän syvyys mitataan, ja sen pohja tasoitetaan ja puhdistetaan lastuista.
VINKKI: Voit valita sähköpihimmät ja vähemmän lämpenevät diodilamput.

6

Tarkistamme, sopiiko spotti ensimmäiseen reikään. Sen pitää liukua sisään ilman suurta vastusta, mutta istua kuitenkin napakasti. Jos reikä on hyvä, voit jatkaa muiden reikien tekoa. Oikealla spotti ylhäältä päin kuvattuna.

7

Poraamme kaapelien reitit taka-reunasta reikiin lamppuja varten. Käytämme hyvää 10 mm:n kierreporaa, ja seuraamme tarkasti, että se porautuu suoraan. Kun kaikki on valmista, kaapelit vedetään sähköasentajan ohjauksessa.

8

Hyllyt, joihin on upotettu kaapelit, asennetaan kiskoille ja kiinnitetään 5 x 40 mm:n ruuveilla kiskon läpi. Pintaan hierotaan öljyä, ja ylijäämäöljy pyyhitään pois 20 minuutin kuluttua. Nyt sähköasentaja voi viimeistellä työnsä.

03
Näin hyllyt yhdistetään toisiinsa tarkasti 4 Vaihe

Useimmat haluavat avohyllyjen päättyvän hieman ennen kulmaa, mutta ne voi myös yhdistää kulmissa jiiriliitoksilla niin, että ne kohtaavat toisensa puolikaaressa.

1

Sekä hyllyt että alumiinikiskot saha-taan puolikulmaan kulmissa. Oikeassa kulmassa 45°:seen, tässä puoleen 135°:sta eli 68,5°:een kulmaan. Pidämme kiskoja yhdessä puristimilla, kun kiinnitämme niitä ruuveilla seinään.

2

Jotta hyllyt saadaan samalle tasolle, levyt yhdistäviin päätyihin jyrsitään urat 4 mm:n urajyrsinterällä. Kun yläjyr-simen säätöjä ei muuteta, molemmat urat saadaan tarkasti samalle tasolle molemmissa levypäädyissä.

3

Uraan sijoitetaan 4 mm:n pontti, joka painetaan puusepänliimaan. Liimaa levi-tetään koko uraan ja koko liitospinnalle.

4

Hyllyt kootaan. Asennamme puupalat (+ aluspaperi liimapintaa vasten) hyllyn ylä- ja alapuolelle ja puristamme levyt.

Materiaalit

 • 40 mm sauvaliimattu saarnitaso
 • Kipsilaastia
 • Öljyä
 • 4 x 40 x 40 mm alumiiniprofiili
 • Halogeenispotit, kaapelit ja muuntaja
 • Sähköputkea
 • 5 x 40 mm ruuveja
 • 6 x 60 mm ruuveja
 • 8 mm kiviseinätulppia (toisenlaisiin seiniin toisenlaiset tulpat)
 • Puusepänliimaa (tarvittaessa)
 • 4 mm vaneria hyllyjen yhdistämiseen

Erikoistyökalut

 • Reikäsaha, koko spottien mukaan
 • Kartiomainen levypora (tarvittaessa)
 • Yläjyrsin 10 mm kierukkapora

Vie aikaa

1-2 päivää

Hinta

Noin 150 € + sähköasentajan veloittamat kustannukset

Vaikeusaste

Pelkkien hyllylevyjen asennus on helppo tehtävä. Kaapelien piilottaminen ja valojen upottaminen vaatii hieman enemmän työtä.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät käsisirkkeliä

Videolla kerrotaan käsisirkkelin käyttömahdollisuuksista, teristä ja toiminnoista. Käsisirkkeli on väkivahva työkalu, jolla voi tehdä sekä siistiä että karkeaa työtä ja sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa. Eri terillä voi sahata puuta, metallia, kevytbetonia ja muovia.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

Video

TIPS: Käytä leivinpaperia, kun liimaat

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Keittiö