Tiivistä vuotava sisätaite

Pari vaurioitunutta kattotiiltä vaihtaa nopeasti. Tiilien alta voi kuitenkin paljastua rikkoumia, joita ei näe ennen kuin aloittaa tiilien vaihdon. Esimerkin sisätaite oli niin vaurioitunut, että sen korjaamiseen meni koko viikonloppu.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
200 euroa/2 m2

Johdanto

Kattoon tullut reikä pitää paikata viivyttelemättä. Tämä edellyttää, että reiän huomaa. Jos myrsky on vienyt 3-4 kattotiiltä, sen huomaakin helposti. Sisätaitteen haljenneen tiilen ja huonosti taitteeseen asennetun katto-huovan huomaa kuitenkin vasta sitten, kun katto alkaa vuotaa, varsinkin, jos katossa on esimerkin kaltainen aluskat-to. Tällöin on pistettävä töpinäksi, että vesi ei pääse vaurioittamaan rakenteita.

On hyvä ottaa tavaksi tarkistaa katto 3-4 kertaa vuodessa. Sisäkatossa näky-vät kosteusläikät tai pisarat viestivät, että katto on syytä tarkistaa ulkoapäin. Katolle pääsee nostokorilla tai harjan yli kiinnittyvillä tikkailla. Vaurio pitää korjata, ennen kuin laho ja sienet iskevät.

Materiaalit

• Kattohuopaa
• Kattokittiä
• Kattohuopanauloja
• Tuuletusrimat
• Ruoteita
• Raakalautoja

Erikoistyökalut

• Multicutter: Ruoteiden ja aluskaton sahaamiseen
• Kulmahiomakone: Kattotiilien leikkaamiseen

Turvavarusteet

• Silmälasit/suojus
• Kuulo- ja hengityssuojain
• Hansikkaat
•Turvavaljaat

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

Noin 200 € esimerkkikohteen 2 m2:n korjaukseen, sis. turvavaljaiden ja telineiden vuokrauksen.

Ohjeet

01
Esivalmistelut 4 Vaihe

Katossa oleva pieni reikä voi lahottaa koko kattorakenteen, jos sitä ei huoma-ta riittävän ajoissa.

Esimerkkikohteessa vaurio huomat-tiin vasta, kun katosta alkoi tippua pisaroita yläkertaan. Vesi oli päässyt jo vuo-sia kattotiilen reiästä sisään taitteessa olleen toisen reiän ja huonosti asenne-tun kattohuovan läpi. Tämän seurauk-sena tukipuissa näkyi lahoa, ja vesi pääsi kulkeutumaan huonetilaan asti.

Vesi jatkoi laskeutumistaan makuu-tiloihin, ja vasta kun lattialle ilmestyi vesipisaroita, kattotiilessä ollut reikä löydettiin. Liian myöhään, sillä laho ja sienet olivat jo päässeet käsiksi kattorakenteisiin.

1

Jos seisoo talon edustalla, kattotiilen reikää tuskin näkee. Tätä pientä reikää oli vaikea nähdä mustasta katosta, ja jos sisätaite ja kattohuopa olisivat olleet kunnossa, mitään vauriota ei olisi päässyt syntymään.

2

Kosteus on käynnistänyt sienien kasvun, joten kastuneet puuosat on poistettava ja korvattava uudella puulla. Enää ei riitä pelkkä kattotiilen vaihto.

3

Poista niin monta kattotiiltä kuin tarpeen, jotta voit työskennellä. Samalla voi löytää kaikki muutkin kattotiilien alla piilevät reiät. Voi hyvin olla, että reikiä on enemmän kuin yksi.

4

Poista sisätaitteen kouru. Lähempi tarkastelu osoittaa, että kourussa on reikä hieman kattotiilessä ollutta reikää alempana. Vanha kouru on naulattu kiinni, joten sen saa helposti irti.

02
Laho puu vaihtoon 5 Vaihe

Jos katolla on tarkoitus liikkua, kannattaa ensin pystyttää telineet. Työssä tar-vitaan monenlaisia työkaluja ja materi-aaleja. Tikkaita joutuu kulkemaan monta kertaa ylös ja alas, jos työssä tarvitta-via tarvikkeita ei saa kerralla mukaansa.

Kun telineet on pystytetty, poistetaan niin monta kattotiiltä, että katolla pääs-tään hyvin työskentelemään. Kattoruo-teista saa hyvää tukea tasapainoiltaessa sileällä kattopinnalla.

1

Poista kostuneet ruoteet ja tuuletusrimat. Ne on helppo sahata multicutterilla, kunhan varoo, ettei samalla sahaa aluskaton huopaan.

2

Poista sisätaitteen kattohuopaa, jotta voit tarkistaa alustan. Esimerkissä on useita lahoja lautoja, ja ne on korvattava uusilla, terveillä laudoilla.

3

Lahonneet puuosat on poistettu. Huopanaulat on irrotettu ja vanhaa kattohuopaa avattu, jotta on päästy koh-taan, johon on asennettava uutta puuta.

4

Naulaa uudet laudat vanhojen lautojen tilalle. Vanhat aluskatot on usein tehty puutavarasta, jonka kokoista ei enää löydy. Uusien lautojen alle voi asettaa myös kovalevynpaloja.

5

Kaikki laudat on naulattu kiinni, joten korjaus on tältä osin valmis. Lautojen välisten liitosten pitää olla mahdollisiiman tiiviitä. Myös kattovaneria voi käyttää tähän.

03
Katto suljetaan 4 Vaihe

Kun aluskatto on korjattu uudella puulla, se katetaan taas tiiviiksi. Sen päälle tulee uusi kattohuopa, joka työnnetään van-han alle ja tiivistetään huolella kaikista liitoksista. Sitten kiinnitetään uudet tuuletuslistat ja ruoteet ennen kourun asennusta. Jos esimerkin kattoa ei olisi ollut tarkoitus uusia ensi vuonna, olisi valittu uusi kouru.

1

Uusi kattohuopa asennetaan. Esimerkissä huopa asennetaan pienempinä paloina, jotta se saadaan olemassa olevan huovan alle helpommin. Aloita alhaalta ja tee päällyskerros, jota pitkin sadevesi voi valua pois.

2

Kiinnitä uudet huopapalat katto-huopanauloilla. Naulaa kaikista reunoista kahdella limitetyllä rivillä, jolloin naulojen väli on noin 7 cm. Näin voit varmistaa, että katosta tulee tiivis.

3

Käytä kattokittiä ja sivellintä liitoksiin ja naulankantoihin. Kitti likaa eikä sitä saa vaatteista pois, joten pukeudu huonoihin vaatteisiin, jotka voit heittää lopuksi pois.

4

Aseta kattokourut paikoilleen ja naulaa ne kiinni. Tässä uusiokäytetään vanhat kourut, joissa ollut reikä on paikattu asfalttikitillä. Tähän olisi myös voitu ostaa uudet kourut.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.