Tiilikaton asentaminen

Jopa sata vuotta kestävä tiili on oiva valinta uuden katon materiaaliksi. Jos talolla alkaa jo olla ikää, tiili on lähes ainoa vaihtoehto.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
4.500 euroa

Johdanto

Aikaisemmin talossa oli tasakattoinen lisäsiipi. Kunnostusurakassa kattorakenteita jatkettiin. Vesikatteen kiinteä pohjarakenne verhoiltiin tiilikatolla.

Tämän perinteisemmin ei voisi toimiakaan: vanhan pientilan päärakennusta uudistettaessa katto tehtiin perinteisesti tiilistä.

Heikki ja Hilkka eivät epäröineet hetkeäkään jatkettuaan vasta hank-kimansa vanhan talon kattoa ja varustettuaan sen luksusluokan vesi-katteen pohjarakenteella. Katto halut-tiin tehdä punaisista kattotiilistä. Juuri niin sitten tehtiin.

Pariskunta oli valmistellut ruoteet tiilille sopiviksi talkoovoimin. Ruode-jako täytyy tietenkin tarkistaa ennen kattomateriaalin valintaa, jotta toivo-tulle kattoverhoilulle saadaan juuri oikeanlainen pohjarakenne.

Ystävät kannattaa kutsua mukaan talkoisiin. Vaikka Heikki onkin koke-nut kirvesmies ja aivan takuulla selviäisi kaikesta pelkästään puoli-sonsa avulla, kattotiilien kuskaa-minen katolle on varsin raskasta työtä. Lisäksi työ sujuu paljon nopeammin ja mukavammin, kun mukana on useampi käsipari.

Väreissä on mistä valita

Heikki ja Hilkka valitsivat taloonsa klassisen luonnonpunaisen kattotiilen, mutta mahdollisuuksia on monia. Sekä väreissä että lasituksissa on mistä valita. Toivoessasi jotain tiettyä väriä kannattaa tarkistaa eri tiilenvalmistajien tarjoamat vaihtoeh-dot, ja joukosta löytyy varmasti mieleinen väri. Tässä esitetyt vaihtoehdot ovat samalta valmistajalta, jolta myös Heikki ja Hilkka tilasivat omansa. Kuvien tiilet ovat myös samaa valmis-tetta ja tyyppiä kuin urakassa käytetyt tiilet.

Kuvat: Pro-File A/S

Ohjeet

01
Alhaalta ylöspäin 7 Vaihe

Kattotiilet asennetaan paikoilleen al-haalta ylöspäin, koska ne menevät osit-tain päällekkäin. Oikean tiilimäärän var-mistamiseksi on tarpeen tehdä koeasen-nus. Samalla varmistetaan, että verhoilu alkaa ja loppuu kokonaisella tiilellä. Kol-men tiilen mittaaminen riittää.

Toisiinsa kiinnittyvissä tiilissä, kuten tässä, on lähtökohdaksi otettava valmis-tajan suositukset ”kattavuudesta” ja las-kettava tarkkaan, kuinka laajan alan kol-me kattotiiltä täyttää, jotta määrä saa-daan sovitettua katon leveyteen. Katto-tiilien leveys merkitään koko katon levey-deltä ja koko matkalta ylöspäin, jolloin tiilet saadaan jaettua katolle tasaisesti.

1

Lintuverkko. Lintuverkko on räys-tääseen kiinnitettävä suoja, joka estää pikkulintuja pääsemästä kattotiilien alle pesimään. Heikki ei halunnut nauloja kat-toon, joten hän kiinnitti lintuverkon siliko-nilla ja antoi sen kuivua kolme vuorokautta.

2

Lintuverkko laskeutuu alas kattotiilien painosta ja sulkee tehokkaasti tiilien alle jäävät aukot.

3

Nosturista on hyötyä nostettaessa raskaita kattotiiliä katolle. Vaihtoehtona olisi rankkaa työtä, mutta tehokasta hyötyliikuntaa.

4

Yksi tiili syrjälleen, muut sen päälle. Näin se tehdään. Kattotiiliä on paljon, joten Hilkka joutuu joka tapauksessa paiskimaan töitä.

5

Valmistajan suositusten perusteella merkitään tiilien sijoittelu luotinarulla joka 3. tiilen kohdalle katon pituussuunnassa kaikkiin vaakarimoihin. Näin asennus sujuu millimetrintarkasti.

6

Kattotiilet "sidotaan" ruoteisiin kiinnitettävillä erityisillä tiilensitojilla. Sitojien kiinnittäminen ei onnistuisi ilman kattotuolien ja vesikatteen pohjarakenteen välistä tuuletusrimaa.

7

Kolme ensimmäistä tiiltä asetellaan paikoilleen ja suoristetaan sivusuunnassa, kunnes ne osuvat yhteen merkintöjen kanssa. Mittaa voidaan tarkistaa muutamalla millimetrillä.

02
Ikkunaympäristö 5 Vaihe

Katon verhoilutöissä törmää useimmiten ikkunoihin, tuuletusventtiileihin ja mui-hin vastaaviin esteisiin.

Työstä tulee hankalampaa kuin vain ladottaessa kattotiiltä kattotiilen jälkeen, mutta urakasta selviää, jos on tottunut käyttämään kulmahiomakonetta.

Tärkeintä on olla tarkkana saumoissa. Kattopinnan liitosten kohdalla on vuoto-jen mahdollisuus suurin. Kaikki ne mi-nuutit, jotka silloin uhraat erityiseen huolellisuuteen, eivät varmasti mene hukkaan. Ne säästävät sinut nimittäin myöhemmin mahdollisesti taloon sisälle valuvasta sadevedestä ja sulaneesta lu-mesta ja siitä seuraavasta korjauksesta.

1

Kattoikkunoiden ja savupiipun ympärille leikatut tiilet liimataan paikalleen. Liimaukseen käytetään eri-tyisesti kattotiilien liimaukseen tarkoitettua liimaa (tässä Dana Lim Kattotiililiima 525).

2

Tiilet asetellaan huolellisesti liimaan ja painetaan kiinni. Liima kuivuu muutamassa tunnissa.

3

Valitut kattotiilet ovat melko korkeita, joten jos kattoikkunoiden helmaan ei tule suoraa kaatoa, täytyy tiiliä leikata hieman vinoiksi kulmahiomakoneella.

4

Ikkunan ympärille tulevat kattotiilet leikataan kulmahioma-koneella. Tässä leikataan kattoikkunan yläpuolelle sopivaa leikkausta.

5

Leikattu tiili sopii tarkalleen kattoikkunan ympärille. Muutama tiili meni hukkaan ennen kuin leikkaus onnistui. Peite naputellaan paikalleen kumivasaralla tai tyhjällä viinipullolla.

03
Ilmastointiaukko 3 Vaihe

1

Pvc-muovista valmistettu tuuletuspiippu on hieman edullisempi kuin vastaava posliininen, joten tässä kohtaa päätettiin säästää. Piippu ostettiin yhdessä kattotiilien kanssa.

2

Kestomuovieristetty neliönmuo- toinen putki johdetaan vesikatteen pohjarakenteen läpi ja kiinnitetään ala- puolelta. Yläpuolelta se tiivistetään silikoni-saumauslaastilla.

3

Tuuletuspiippu asennetaan muoviseen kattotiileen, joten se on helppo sovittaa muiden tiilien väliin ilman leikkauksia.

04
Katonharja 5 Vaihe

Heikin ja Hilkan saatua vesikatteen poh-jarakenteen paikalleen olikin jo tullut talvi. Huonot säät ja joulu aiheuttivat pakollisen tauon verhoilu-urakkaan. Niinpä he antoivat katonharjan valmis-telun harjatiilille odottaa ja peittivät vain katonharjan aluskatteella suoja-takseen vesikatteen pohjarakennetta tuulelta ja tuiskulta.

Kevään tultua tuli myös kattotiilien asennuksen aika ja puuttuva katonharja saatiin paikoilleen.

Heikki teki katonharjaan harjalankun listoista ja ristivanerista. Harjatiilet kiin-nitettiin lankun päälle erityisillä raken-nusheloilla ja tiivistettiin silikonilla.

1

Harjalankku muodostuu kolmesta vesikatteen pohjarakenteen ja kattoruoteiden välisen tuuletusriman kaltaisesta listasta. Listat pysyvät erillään ristivanerisilla paloilla (joita jäi yli vesikatteen pohjarakenteesta).

2

Aluskate on kiinnitetty harja-lankun sivuun. Katon alapuolelta tuleva ilma pääsee vapaasti liikkumaan.

3

Rakennushelat asennetaan harjalankkuun ja kiinnitetään seuraavaan harjatiileen. Kattotiililiiman avulla liitoksesta tulee tiivis.

4

Harjatiilet jonossa kerros kerrokselta. Tiilet pysyvät paikoillaan rakennusheloilla, jotka seuraava tiili aina peittää.

5

Valmista katonharjaa. Niin helat kuin silikoniliimakin ovat näkymättö- missä, mutta harja on tiiviisti paikallaan.

Vie aikaa

1-2 viikkoa, riippuen työn-tekijöiden lukumäärästä ja siitä, ovatko kaikki mate-riaalit valmiina paikoillaan.

Hinta

Noin 4 500 € / 148 m²

Vaikeusaste

Ilman aikaisempaa tee itse -kokemusta kokonaisen katon tekoon ei pidä ryhtyä. Kaveri, jolla on kokemusta kattoura-koista, on korvaamaton apu.

Piirustus

Tältä katto näyttää alta päin

Onnistuneen tiilikaton edellytys ovat tietenkin kattotiilien kanssa yhtä kestävät kattotuolit, pohjarakenteet ja muut osat. Tämän katon alle nostettiin uudet kattotuolit. Kiinteä vesikatteen pohjarakenne vahvistettiin aluskatteella varustetuilla ristivanerilevyillä.

Vesikatteen pohjarakenne:

  • Havupuuristivaneria, 15 mm, Europly
  • Aluskate, Icopal
  • Alumiiniräystäs, Icopal

Kattoverhoilu:

  • Tuuletusrimat, 25 x 50 mm
  • Ruoteet, 38 x 56 mm
  • Kattotiilet Nibra luonnonpunainen, Pro-File
Tältä katto näyttää alta päin

Vinkit & niksit

Näin katonharja rakennettiin

Katonharjan lähtökohtana on Heikin koti-tekoinen harjalankku, joka koostuu kol-mesta 25 x 50 millimetrin höylätystä listas-ta. Niitä pitävät erillään ristivaneripalat ja kiinni rakennushelat. Aluskate on kiinnitetty harjalankun sivulle.
Harjatiilet ovat kiinni harjalankussa rakennusheloilla, ja ne on tiivistetty silikonilla.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Tiilikatto