Katto lähes 100 vuodeksi

Tiilikatossa on historian havinaa. Se on näyttänyt samanlaiselta jo vuosituhansia eikä muutu miksikään tulevaisuudessakaan. Tiilikatto on uskomattoman kestävä, ja jos sen asentaa oikein, työhön ei tarvitse ryhtyä kuin kerran elämässä. Kerromme, kuinka se tehdään.

Johdanto

Katonasennusta on kiehtovaa katsella, mutta ennen kuin uppoutuu asiaan syvällisesti ja suunnittelee tosissaan näin suureen projektiin ryhtymistä, kannattaa selvittää, kuinka työ tehdään.

Pyysimme tämän vuoksi alan ammatti-laista, joka ei eläessään ole juuri muuta teh-nytkään kuin asentanut kattoja, kertomaan, miten hän sen tekee. Pyysimme häntä näyt-tämään, miten asennus etenee eristämisen ja aluskatteen asentamisen jälkeen.

Selvitämme kaikki vaiheet esittelemällä hankalaksi tietämämme työvaiheet tarkasti kuvin ja tekstein. Räystään ja alimman kattotiilirivin asennus, harjan kiinnitys ja päätyjen viimeistely käydään läpi perusteel-lisesti. Näytämme myös, miten tiilet sido-taan ja miten tiilestä pidetään kiinni, kun sitä ujutetaan muiden tiilirivien väliin. Tätä voi olla hankala keksiä itse, joten näytämme sen, niin säästyt suurelta vaivalta.

Katto kestää 100 vuotta

Jollet tämän artikkelin luet-tuasi ryhdy kattoasentajaksi, et luultavasti pääse asenta-maan kovin montaa kattoa elämäsi aikana. Tämä katto nimittäin kestää lähes 100 vuotta, joten joudut muutta-maan, jos haluat kokeilla katon-asennusta useamman kerran. Siksi on tärkeää, että valitset ja asennat kattosi oikein.

Kuten artikkelistamme selviää, törmäsimme töiden aikana sääongelmiin. Suosittelemmekin, että hankit lainapeitteitä jo etukäteen, jotta pystyt nopeasti peittä-mään katon sateen sattuessa.

Ohjeet

01
Räystään nosto 7 Vaihe

Kattotiilet on suunniteltu lepäämään toistensa päällä tasaisesti. Tämä aiheut-taa ongelman alimmille kattotiilille, sillä niiden alla ei ole tiiliriviä. Tämän vuoksi rakennamme räystään, joka johtaa tar-vittaessa vedet pois aluskatolta ja samalla kohottaa alimpia kattotiiliä.

Räystästä kohotetaan viistoon saha-tun ruoteen avulla. Ei ole aivan helppoa selvittää, millaiseen kulmaan ruode pitää sahata. Me näytämme hyvän nik-sin: piirrä alhaalla maassa kaikki levylle, ja kun ruode on viistetty oikein, kulma sopii täydellisesti.

1

Mittaa ensin etäisyys kattotiilen alareunasta sen nystyrän alareunaan, jonka päälle seuraava kattotiili tulee. Tee merkki noin 6 cm:n päähän (vastaa mittaa, jonka verran kattotiili yltää räystään yli).

2

Piirrä tämä mitta levyyn: Piirrä ensin viiva (A) reunan suuntaisesti kattotiilen levyiselle etäisyydelle reunasta. Tämän jälkeen tehdään viiva (B) edellisen viivan kanssa samansuuntaisesti ruoteen levyiselle etäisyydelle.

3

Jatka mittojen merkitsemistä, ensin puristuslistojen paksuutta vastaavalle etäisyydelle (tässä 25 mm). Vedä viiva (C) 25 mm:n päähän reunasta ja viiva (D) kattoruoteiden paksuuden verran levyreunasta.

4

Merkitse kattotiilen paksuus (E) viivan (D) päätyyn. Merkitse myös ruoteen (F) paksuus levyn kulmaan. Tämän nyt piirtämäsi ruoteen sahaat hieman myöhemmin jiiriin.

5

Vedä nyt kaksi rinnakkaista viivaa (G) ja (H), jotka näkyvät piirroksessa. Harmaa alue näyttää profiilin, joka ruoteisiin sahataan. Siirrä kulma pyörösahalle ja sahaa kattoruoteet pituussuunnassa.

6

Ruuvaa mitoitettu ruode kiinni kattokannattimiin. Ruode kiinnite-tään niin lähelle kattokannattimien ulko-päätyä kuin mahdollista. Nyt voidaan asentaa räystään levyt.

7

Kiinnitä räystään levyt ruuveilla. Käytä 25 mm:n vaneria 30 cm leveinä levyinä. Sahaa levyihin kolot, jotta ne eivät työnny kannattimien päälle ja muodosta kerääntymispaikkaa kondenssivedelle.

02
Räystään viimeistely 4 Vaihe

Kun räystäslevyt on kiinnitetty, varmis-ta, että alustalle tuleva vesi ohjautuu pois kattorakenteista eikä keräänny räystään ja alusrakenteen väliin.

Tästä on helpoin selvitä kulmaan muotoillulla alumiinikiskolla - niin kutsutulla räystäspellillä - ja tiiviillä kuitu-kankaalla. Yhdessä toimien ne johtavat veden alusrakenteelta kohti rännejä. Näytämme tässä niiden asennusohjeet.

1

Kiinnitä räystäspelti räystäslevyi-hin alumiininauloilla. Pelti asennetaan niin pitkälle ulos, että tilaa jää tuuli-laudalle ja rännien kiinnitysheloille. Tässä etäisyys räystään reunaan on 45 mm.

2

Rullaa tiivistenauhaa sauma-kohtaan ja kiinnitä se. Tiiviste-nauha, joka on liimamassaa, takaa, että pian asennettava kuitukangas saadaan tiiviisti kiinni.

3

Kiinnitä kuitukangas sinkilöillä. Sinkilävasara on tässä työssä korvaamaton työkalu, mutta voit käyttää myös naulainta. Sinkilät upotetaan kattotuoleihin, ei räystääseen.

4

Poista tiivistenauhan suojapaperi. Paina kangas kunnolla liimamassaan kiinni, niin se pysyy tiiviinä vuosikaudet. Bu-tyylinen tiivistenauha ei nimittäin menetä liimausominaisuuksiaan vuosien mittaan.

03
Aluskate ja ruoteet 6 Vaihe

Nyt asennamme aluskatteen. Käyttä-mämme Huntonit-kate on tehty puriste-tuista ja kyllästetyistä puukuiduista, joiden ulkopinta hylkii vettä ja sisäpinta imee talosta mahdollisesti tulevaa kosteutta. Toki muutkin tähän tarkoi-tukseen tarkoitetut katelevyt käyvät. Limitettävät levyt johtavat veden räys-täälle ja räystäspellin kautta kouruihin.

Tämäntyylinen alusrakenne vankis-taa kattorakennetta, sillä levyt naula-taan kiinni samalla tavalla kuin kattole-vyt. Tämä aluskaterakenne ei myöskään ole - vastoin ennakkokäsityksiä - sen kalliimpi kuin aluskermit tai muut tavanomaiset katemateriaalit.

1

Aseta ensimmäiset levyt niin, että ne myötäilevät katon reunaa, ja tue ne alhaalla räystästä vasten. Oikaise levyt suoraan ja kiinnitä ne parilla naulalla.

2

Aseta seuraava levy 10-15 cm:n limityksellä ja kiinnitä se parilla naulalla, jotta se ei liu’u paikaltaan. Naulat isketään kattokannattimiin kiinni.

3

Kiinnitä levyjen päälle tuuletus-välirimat ja naulaa ne kattokannatti-miin kiinni, niin levyt kiinnittyvät tukevasti. Tuuletusvälirimat asennetaan kannattimien kohdalle. Ne takaavat vesikaton ja aluskatteen välisen tuuletuksen.

4

Kiinnitä rimojen päälle pari kan-natinortta. Orsien ei tarvitse olla heti millilleen paikoillaan, sillä ne toimivat nyt vain aputikkaina, joiden avulla seuraavat levyt on helpompi asentaa.

5

Aseta seuraava levyrivi ja kiinnitä se alla oleviin levyihin erikoiskiinnik-keillä. Levyt limittyvät tällöin noin 10 cm etureunastaan. Nyt levyt eivät pääse lepattamaan tuulessa eikä niiden alle myöskään pääse lunta.

6

Kiinnitä oikeat kannatinorret, kun olet merkinnyt niiden paikat. Tämä kattotiili vaatii kannatinorsien etäisyydeksi 332 mm (enint. 10 mm:n poikkeamin). Oikean kannatinorsien etäisyyden saa selville kattotiilien toimittajalta.

04
Aseta tiilet 7 Vaihe

Tiilien asentaminen on sikäli mukavaa, että työssä todella näkee, miten se ete-nee. Tiilien nostaminen katolle on kui-tenkin kovaa työtä, joten kannattaa sel-vittää, voisiko jostakin saada kohtuulli-sen edullisesti nosturin kuljettajineen.

Reunatiilet esiporataan ja ruuvataan kiinni. Niitä ei ole helppo porata, ja työ-hön tarvitaan erikoispora ja klinkkereille sopiva timanttiterä. Terät kuluvat nope-asti, joten osta useampi kappale, ja poraa aina maalla - älä katolla - seisten.

1

Aloita harjapalkista. Se kiinnitetään erikoisilla harjaheloilla, jotka ruuvataan kiinni tuuletusvälirimoihin katon molemmilla puolilla.

2

Asenna lintueste. Jotta pikkulinnut, puiden lehdet ja lumi eivät pääse tii-lien alle, kannattaa räystäille asentaa lintu-este. Sijoita se niin etäälle räystään reunas-ta, että tiilet eivät lepää sen päällä vaan räystäspellin päällä. Tässä mitta on 5-6 cm.

3

Aloita tiilien asennus räystään oik. reunasta. Räystäällä, harjalla ja päädyissä tiilet kiinnitetään, jotta ne tulevat varmasti kiinni. Näillä tiilillä ei nimittäin ole ”naapureita”, joihin ne voisivat tukeutua.

4

Katon keskialueen tiilistä kiinni-tetään noin joka viides, mutta alaja ylätiiliriveissä, päädyissä sekä ikkunoiden ja aumojen ympärillä jokainen tiili kiinnite-tään nauloilla, ruuveilla tai kiinnikkeillä.

5

Jatka tiilien asentamista. Kun olet asentanut kaksi alinta ja kaksi kolme ylintä riviä, jatka tiilien asentamista oikealta vasemmalle. Kattoala peittyy tasaisesti.

6

Tiilet ujutetaan paikoilleen. Pidä tiilestä kuten kuvassa, niin saat sen ujutettua jo asetetun tiilen huullokseen.

7

Kun asetettavan tiilen yläpuolella on tiiliä, voit nostaa niitä hieman kuten kuvassa ennen kuin työnnät seuraa-van tiilen paikalleen. Työ vaatii hieman harjoittelua, mutta tiiliähän onneksi riittää.

05
Lovilaudat 7 Vaihe

Kun kattopinta on katettu tiilillä, viimeistellään katon päädyt. Voit valita helpon ratkaisun käyttämällä ns. pääty-reunatiiliä. Ne yltävät katon reunan yli ja johtavat veden tuulilaudoilta pois.

Jos tämä ratkaisu on mielestäsi ulko-näöltään huono, voit tehdä kuten näy-tämme tässä ja asentaa tuulilaudat aivan tiiliin kiinni työstämällä ns. lovi-laudan. Lauta, johon on tehty oikeaoppi-nen lovi, päättelee tiilireunan ja kytkee tiilet ja tuulilaudat kauniisti yhteen. Katso, miltä se näyttää.

1

Tee ensin merkinnät. Ruuvaa tuulilauta kiinni niin, että se yltää tiiliin saakka kuten kuvassa, ja tee merkinnät kohtiin, joissa kukin tiili päättyy.

2

Mittaa, kuinka syviä lovien pitää olla. Tässä tapauksessa 24 mm, mutta tarkista mitta myös muista tiilistä, niin lovista tulee varmasti tarkat.

3

Piirrä lovet. Nosta tuulilauta maahan ja piirrä lovien paikat tarkasti. Jokainen lovi on 24 mm syvä ja sijoittuu merkistä merkkiin viistosti.

4

Sahaa lovet. Aseta pistosaha 45°:n kulmaan (jotta tuulilaudat eivät tukeudu tiiliin syvemmällä sisällä) ja sahaa kaikki lovet.

5

Joihinkin tiiliin voi porata. Nämä kuvissa näkyvät tiilet ovat erityisen ”röpelöisiä” syvemmältä tiilen sisältä. Nyppylöille pitää tehdä tilaa, jos tuulilauta halutaan oikealle paikalleen. Piirrä nyppylät tuulilautaan.

6

Tältä lovilauta näyttää takapinnaltaan. Siinä näkyvät vino lovi (A) ja nyppylöille taltattu kohta (B). Nyt lauta voidaan asentaa.

7

Sopii prikulleen. Lovilautaa nostetaan ja se työnnetään paikalleen ennen ruuvien kiinnittämistä. Jos lauta on tarkoitus maalata, se kannattaa tehdä ennen laudan ruuvaamista kiinni.

06
Harja 4 Vaihe

Kun reunatiilet ja kolme ylintä tiiliriviä ovat paikoillaan, asennetaan harjatiilet, suosittelee tämän katon asentaja. Jotkut toiset ammattilaiset pitävät parempana vaihtoehtona asentaa harjatiilet vasta kun kaikki muut tiilet ovat paikoillaan. Tällöin harjalle täytyy olla kulkureitti.

Harjapalkki on jo asennettu, nyt harja tiivistetään nauhalla, joka toisaalta huo-lehtii katonharjan tuuletuksesta, toisaalta estää lumen ja veden pääsyn sau-maan. Harjanauha kiinnitetään sinki-löillä päältä ja tiivistenauhalla ylimmän tiilirivin yläreunasta.

Ei ole sanottua, että harjatiilet sopivat aina täydellisesti katon leveyteen. Harjakiinnikkeistä on usein paljon apua, sillä niiden avulla kutakin harjatiiltä voi tarvittaessa säätää muutaman senttimetrin verran.

1

Aloita kiinnittämällä harjanauha sinkilöillä, samalla kun rullaat sitä harjalle. Käytä sinkiläpistoolia tai sinkilävasaraa, kuten kuvassa.

2

Poista taustapuolen suojamuovi ja paina tiivistenauha ylimmän tiilirivin reunaa vasten.

3

Varmista, että saat nauhan täysin tiiviisti kiinni, painamalla sitä lujasti tiiliä vasten. Joissakin tiilissä on huullos ylhäällä, toiset ovat täysin sileitä, mutta menetelmä on kuitenkin sama.

4

Aseta ylin harjatiili paikalleen ja kiinnitä se ruuvilla harjakiinnikkeen läpi. Kiinnitä kiinnike harjalautaan ennen kuin asetat ja kiinnität muita harjatiiliä.

Vie aikaa

Riippuu käsiparien määrästä ja kattopinta-alasta.

Hinta

Alk. 20-30 €/m2 riippuen tiili-mallista. Hinta ei sis. muita mahd. asennustarvikkeita.

Vaikeusaste

Sinun pitäisi olla kohtuulli-sen hyvä nikkari, jos aiot ryhtyä tiilikaton asennuk-seen. Voit harjoitella katto-töitä leikki- tai pihamökkien katoilla ennen kuin aloitat talosi katolla, sillä tehtävä on verrattain vaativa.

Piirustus

Katsaus harjaan ja räystääseen

Näistä piirroksista näet harjan ja räystään rakenteet, jolloin vaiheittaisia työohjeita on helpompi ymmärtää.

Harja tuulettaa kattorakennetta ja pitää sen tiivinä lumituiskujen varalta.

Katsaus harjaan ja räystääseen

Asenna tiilet oikeassa rivijärjestyksessä

Tiilien latominen alkaa räystään oikeasta reunasta. Kaikki räystään, harjan ja päätyjen viereiset tiilet kiinnitetään, sillä ne joutuvat kovimmalle rasitukselle.

Asenna tiilet oikeassa rivijärjestyksessä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …