10 vaiheessa kestävä katto

Vanerista ja kattohuovasta tehty aluskate on verrattomasti paras ja kestävin ratkaisu. Se olikin luonnollinen valinta, kun oli aika uudistaa kuvassa nähtävän vanhan kartanon katto.

Vaikeusaste
Vie aikaa
8 viikkoa
Hinta
20.000 euroa

Johdanto

Vanha tiilikatto oli alkanut vuotaa ajan myötä. Halkeilleiden kattotiilten ja huonon eristyksen takia sadevesi ja lumi pääsivät tekemään tuhojaan rakenteissa, ja ensimmäisen kerroksen katto kärsi kosteusvaurioita. Katto oli siis uusittava.

Aluskatteen valinta ei tuottanut vaikeuksia: Hylkäsimme heti ajatuksen ohuesta aluskermistä, sillä se lepattaa eikä ole kovin kestävä. Laudoista tai vanerista ja kattohuovasta tehty aluskate on todistetusti ainoa, joka kestää yhtä kauan kuin yläkaton kattotiilet. Mitä järkeä on rakentaa ohut aluskate, joka pitää vaihtaa ennen kattotiilien vaihtamista? Kiinteään, kattohuovasta tehtyyn aluskatteeseen on myös kätevämpi tehdä esim. putkiläpivientien ja kattoikkunoiden tiivistykset.

Päätimme kiinnittää kattohuovan vaneri-levyihin, koska ne tekevät katosta entistä tukevamman.

Seuraavilta sivuilta voit seurata tämän talo-kohteen työprosessia ja saat samalla hyviä vinkkejä oman kattosi vaihtamiseen.

Vanhan kartanon katto vuoti, ja kannatinpalkit olivat eläessään tehneet katosta vinon. Nyt katossa on hyvä aluskate, uudet tiilet sekä uudet kourut syöksyputkineen.

Ohjeet

01
Poista tiilet, rimat ja vanhat eristeet 1 Vaihe

Vanhat kattotiilet voi saada myytyä käytettyjä rakennustarvikkeita ostavalle yritykselle. Jos tiilet ovat ehjiä ja puhtaita, voit saada niistä hyvän korvauksen. Kattotiilet kannattaa siis irrottaa hyvin varovasti, vaikka siihen menisikin paljon aikaa ja vaivaa.

Vanhoja rimoja ei voi käyttää uudestaan. Osa rimoja kelpaa kuitenkin tulisijan sytykkeeksi, sillä yleensä vanhat rimat ovat käsittelemätöntä puuta. Loput rimat viedään autolla kierrätysasemalle.

Mikäli vanha eristemateriaali on painunut kasaan, on sen eristeteho kärsinyt niin paljon, että se on syytä vaihtaa uuteen. Eristeet joutavat siis myös kierrätykseen.

Nyt kun kattotiilet on poistettu, eristettä kannattaa lisätä aiempaa paksumpi kerros.

02
Oikaise kannatinpalkit 2 Vaihe

Vanhan katon kannatinpalkit elävät ajan myötä. Ne pitää oikaista, mutta älä pane uusien kattorimojen alle kiiloja. Työ niiden kanssa on hankalaa ja epätarkkaa. Paljon kätevämpi tapa oikaista palkit on ruuvata uudet lankut kiinni vanhoihin palkkeihin.

Pingota kolme apunarua katon poikki - ylös, keskelle ja alas. Aseta uudet lankut naruja vasten ja kiinnitä sitten lankut ruuveilla palkkien sivuihin. Näin työ käy varsin kätevästi, nopeasti ja tarkasti.

Samalla vaivalla voit myös "korottaa" kannatinpalkkeja. Käyttämällä oikaisemiseen leveitä lankkuja saadaan palkkeihin lisäpaksuutta. Näin kattoon saadaan lisätilaa ylimääräiselle eristekerrokselle.

Kiinnitä kolme apunarua halutulle tasolle. Pane lankut naruja vasten ja ruuvaa ne palkkeihin kiinni.

03
Asenna uudet eristeet 1 Vaihe

Erityisesti kattotilan nurkat on helpompi eristää ulkoapäin, kun vanhat kattotiilet on poistettu. Eristemateriaali saadaan silloin tarkasti paikoilleen. Tilaa saattaa jäädä jopa ylimääräiselle eristekerrokselle.

Katon vaihdon yhteydessä onkin järkevää lisätä eristeiden määrää. Itse eristemateriaali ei pidä lämpöä, vaan varsinaisena eristeenä toimii materiaalin sisältämä ilma. Eriste-teho kärsii, jos vanhat eristelevyt ovat painuneet kasaan tai irtolaasti on painanut niitä kasaan.

Nykyään uusien talojen kattoihin tulee vähintään 250-300 mm eristettä. Vanhoihin taloihin saa harvoin mahtumaan niin paljon eristettä muuttamatta talon ulkonäköä merkittävästi. Kiinnittämällä leveät lankut vanhoihin palkkeihin voidaan katolle kuitenkin saada mahtumaan jopa 100 mm ylimää-räistä eristettä. Investointi kannattaa.

Pane eristelevy palkkien väliin. Materiaali ei kuitenkaan saa yltää aivan lankun korkeudelle. Eristeen ja aluskatteen välissä pitää olla vähintään 50 mm:n tuuletusväli. Eristeiden päälle asennetaan tuulensuojamateriaali.

04
Kattolevyt ovat vaneria 1 Vaihe

Kattohuovasta tehty aluskate kiinnitetään vanerisiin lautoihin tai levyihin. Vanerilevyt tekevät katosta entistä tukevamman ja antavat samalla paljon paremman suojan myös kovaa tuulta vastaan.

Levyt ruuvataan kiinni kannatinpalkkeihin. Ruuvit saavat olla enintään 20 cm:n päässä toisistaan.

Kattolevyjen alla on vähintään 50 mm:n tuuletusväli. Levyjä asennettaessa on varmistettava, että katon ala-osaan ja harjaan jää tuuletusraot. Eristeiden päälle asetetaan tuulensuojamateriaali.

Aluskatteen alareunan tulee ulottua vähintään 200 mm seinälinjan ulkopuolelle. Seinän ja aluskatteen välisen tuuletusraon tulee olla vähintään 25 mm ja se on varustettava hyönteisverkolla (silmäkoko 3 - 5 mm).

Seinän ja kattolevyjen väliin tulee asennuspaloja. Ne kiinnitetään 50 cm:n välein.

05
Asenna räystäät ja tippapellit 4 Vaihe

1

Talon räystäskourut ja syöksytorvet ovat AluZink-materiaalia, eli alumiinilla ja sinkillä päällystettyä terästä. Ajan myötä räystään pinta patinoituu sinkin tapaan. Kourukoukut taivutetaan ja liitetään kattolevyihin. Jyrsi tai veistä urat levyihin koukkuja varten.

Me jyrsimme urat mallikappaleen mukaan. Tarkista vesivaa'alla, että kourukoukut ovat samassa linjassa ja että ne kallistuvat hieman syöksytorvea kohti. Kiinnitä päätykappale ja lähtösuppilo räystäskouruihin ja asenna sen jälkeen kourut kourukoukkuihin. Taivuta kourukoukkujen lukitus-reuna räystään reunan yli paikoilleen.

Seuraavaksi naulataan tippapellit kattolevyihin huopanauloilla 15 cm:n välein. Tippapeltikappaleet on muotoiltu niin, että ne sopivat räystäskouruun. Pellin etureunaa ei naulata.

2

Taivuta kourukoukut ja jyrsi urat koukkuja varten. Käytä mallikappaletta jyrsimisessä apuna.

3

Asenna lähtösuppilo ja päätykappale räystäskouruun ja kiinnitä kouru koukkuihin. Lukitse kouru paikoilleen.

4

Tippapelti tulee räystäskourun taka-reunaan ja se kiinnitetään huopa-nauloilla. Älä naulaa etureunaa.

06
Kattohuovan kiinnitys 3 Vaihe

Käytämme kattohuopana Icopal -aluskatekermiä. Aluskatetta saa monenlevyisenä. Meidän valintamme on levein malli - 1,2 metriä. Kermissä on bitumiraitoja toisella puolella. Ne voidaan sulattaa kaasupolttimella, niin että palat kiinnittyvät toisiinsa. Asensimme palat kuitenkin ilman avotulta.

Rullaa kermi niin, että sen hitsattava puoli osoittaa alaspäin kohti alustaa.

Liitoskohdat liimataan kattoliimalla. Sitä saa kätevästi saumauspistooliin sopivissa patruunoissa. Liimaa käytetään myös läpivientien tiivistämiseen.

1

Tuuletusrimat ja ruoteet asennetaan kattohuopa-kerroksen päälle. Rimoja voi käyttää tikkaina seuraavaa vuotaa levitettäessä. Huopa naulataan yläreunastaan ja liimataan alhaalta.

2

Muovinen lintueste naulataan katto-huovan alaosaan. Hyönteisverkko sulkee vaneri-levyn ja seinän välisen raon.

3

Ensimmäinen aluskatevuota kiinnitetään ylhäältä huopa-nauloilla. Naulat tulevat siksak-muotoon 10 cm:n välein.

07
Tuuletusrimat kiinni 2 Vaihe

Pystysuorien tuuletusrimojen avulla varmistetaan, että katto-tiilten alapuolinen tuuletus toimii. Rimat naulataan tai ruuva-taan suoraan kattohuopaan.

Tuuletusrimoihin käytetään usein painekyllästettyä puuta, sillä niiden on kestettävä runsaasti kosteutta sadeveden ja lumen tunkeutuessa sisään kattotiilten lomitse. Jokaisen kannatinpalkin kohdalle ja myös niiden keskelle tulee aina yksi rima. Rimat ovat mitoiltaan 22 x 100 mm.

1

Rimat sahataan vastaa-maan pituudeltaan huopa-rullan leveyttä, liitoskohta poisluettuna. Kiinnitä rima kannatinpalkkien kohdalle ja yksi palkkien väliin.

2

Laudoista tai vanerista tehty alusta (D) ruuvataan tai naulataan kannatinpalkkeihin (A). Huopavuodat (E) levi-tetään limittäin ja kiinnitetään huopanauloilla yläreunas-ta. Vuotien päälle tulee tuuletusrimat (B) ja ruoteet (C).

08
Kiinnitä kattoruoteet 3 Vaihe

1

Vaakasuorien ruoteiden paikan tulee myötäillä kattotiilten sijaintia. Ota huomioon ruoteiden keskinäinen etäisyys sekä ylimmät ruoteen etäisyys harjanlaidasta. Kattotiilten asennusohjeita tulee siis seurata jo ruoteita asentaessa.

Ruoteet ruuvataan tai naulataan kiinni. Naulojen tai ruu-vien tulee olla niin pitkiä, että ne yltävät ruoteiden, rimojen ja vanerin läpi palkkeja tukeviin lankkuihin asti.

Ruoteiden kiinnittämisen jälkeen on aika asentaa tuuletus-venttiilit katon yläosaan kahden ylimmän ruoteen väliin.

2

Sahaa reikäsahalla palkkiväliin aukko läpivientiä varten.

3

Kiinnitä tuuletusventtiili kattoliimalla paikoilleen reikään.

09
Kattotiilien asentaminen 4 Vaihe

Tiiliruoteisiin merkitään pystylinjat esimerkiksi 900 mm välein. Räystäälle ladotaan alimmainen tiilirivi ja tarkistetaan pääty-räystäiden pituudet. Alinta tiiliriviä siirtämällä päätyräystäät saadaan samanpituisiksi.

Kattotiilien asentamisen helpotta-miseksi tulisi katon leveydessä pyrkiä siihen, että kattotiilet saadaan lopetettua täydelle tai puolikkaalle tiilelle. Kattotiilet kiinnitetään korroosionkestävillä nauloilla. Jos katon kaltevuus on >1:1, joka kuudes tiilirivi naulataan, niin että naularivit kulkevat viistosuuntaan. Kattokaltevuuden ollessa yli 60° kaikki tiilet naulataan. Samoin kaikki leikatut tiilet kiinnitetään.

1

Naulaa kaikki tiilet
• ala- ja päätyräystäiden reunimmaisissa riveissä
• taitteiden ja tarvittaessa läpimenojen ympärillä Kiinnitä/naulaa
• harjatiilet harjakiinnikkeillä.

2

Latominen aloitetaan räystäiltä naulaamalla reunim-maiset tiilirivit. Käytä rivien suoruuden varmistamisessa apuna linjalankaa tai pitkää linjalautaa.

3

Harjalauta tulee kahden ylimmän ruoteen päälle. Harjatiivisteen reunat tai-tetaan kattotiiliä vasten.

4

Harjatiilet kiinnitetään harjakiinnikkeillä, jotka ruuvataan harjalautaan.

10
Syöksytorvet asennetaan 1 Vaihe

Räystäskourut päätykappaleineen ja lähtösuppiloineen asennettiin tippa-pellin kiinnityksen yhteydessä. Enää puuttuvat syöksytorvet.

Kun katto on lopulta valmis, se kestää seuraavat sata vuotta. Aluskate kestää yhtä kauan.

Materiaalit

Kattomateriaalit:

• Kattotiiliä ja kiinnikkeitä (Nibran mustat, lasitetut tiilet)
• Harjatiiliä ja kiinnikkeitä
• Harjalaudan kiinnikkeitä
• Lintueste ja hyönteisverkko
• Tippapelti ja harjatiiviste
• Räystäskourut ja syöksytorvet tarvikkeineen (Icopalin AluZink)

Aluskatemateriaalit:
• Vanerisia kattolevyjä, 15 mm
• Lautoja (pystysuoriin saumakohtiin)
• Aluskatehuopaa (Icopal Base 411 P)
• Topsafe-kattomassaa (patruunoissa)
• Tuuletusventtiilejä

Lisäksi:
• Kattoruoteet (T1-merkittyjä), 32 x 100 mm tai 50 x 75 mm
• Tuuletusrimoja, painekyllästettyä puuta, 25 x 50 mm
• Kannatinpalkkeja (50 x 150 mm)
• Eristeet
• Ruuveja ulkokäyttöön (tai sinkkinauloja)
• Huopanauloja

Erikoistyökalut

• Kourukoukkujen taivutusrauta

Vie aikaa

Kuvan mukaisen katon raken-taminen vie 5-8 viikkoa.

Hinta

230 m²:n katto maksaa noin 20 000 € - lisäksi tulee rakennustelineen vuokra.

Vaikeusaste

Ensimmäinen vaihe on help-po. Kuka tahansa osaa poistaa vanhat materiaalit ja korjata kattopalkit. Uuden aluskatteen rakentaminen-kaan ei ole vaikeaa. Ruotei-den ja kattotiilien sijoitta-minen vaatii kuitenkin tarkkuutta ja varmaa kättä.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …