Asenna syöksytorvi

Kun sadevedet halutaan johtaan vesikouruista syöksytorveen, tarvitaan lähtökaulus. Katso, miten ammattilainen asentaa sen tiiviisti.

Reiän pitää olla kunnon kokoinen, ja lähtökaulus pitää liimata hyvin kiinni kouruun.

Johdanto

Näin se tehdään!

Vesikourut ovat tärkeä osa taloa: ne takaavat, että sadevesi valuu varmasti pois, eikä talon julkisi-vuun synny kosteusvaurioita. Aikana, jolloin sademäärät jatkuvasti lisääntyvät, kouru-jen merkitys kasvaa, ja 125 mm leveät kourut ovat jo pit-kälti korvanneet kapeammat 100 mm:n kourut.

Oleellinen osa hanketta on kourussa oleva reikä syöksy-torvelle. Joskus talonomistajat vain poraavat kouruun reikiä ja odottavat veden valuvan niistä pois. Näin myös käy, mutta vähitellen lehdet ja lika tukkivat kourun ja se tulvii yli, kun sataa kunnolla. Pora-tut reiät eivät siis auta asiaa.

Asiantuntijamme näyttää, miten toimia. Esimerkin kou-ru on sinkkiä, mutta mene-telmä on sama sinkille, teräk-selle ja muoville: hae kohta, josta syöksytorvi halutaan yhdistää kouruun, merkitse keskikohta ja mittaa tästä ulospäin niin, että voit sahata kouruun soikean reiän. Näin lähtökaulus kattaa reikäkoh-dan ja vesi pääsee vapaasti valumaan syöksytorvea pit-kin sadevesikaivoon.

Ohjeet

01
Tee näin 6 Vaihe

1

Tarvitset näitä: lähtökauluksen, liimaa, liinoja kourun puhdistamiseen, rautasahan ja vesikourun. Huomaa vaahto-muovipalat pukkien päällä. Ne estävät kourua naarmuuntumasta sitä sahattaessa.

2

Mittaa syöksytorven keskikoh-dasta sivuille, siis kohdasta, josta syöksy-torvi yhdistetään kouruun. Mittaa 4 cm keskipisteestä kumpaankin suuntaan (koskee sekä 75 että 90 mm kouruja).

3

Sahaa reikä rautasahalla. Sahaa 45 asteen kulmaan sivulta keskipisteen merkkiä kohti sen molemmilta puolilta, niin saat sahattua soikean reiän.

4

Nyt kourussa on soikea reikä. Poista leikatut palat, mutta varo sormiasi, sillä reunat ovat teräviä.

5

Sivele liimaa reiän reunoille. Säilytä 15 mm etäisyys lähtökauluksen reu-noihin, sillä muuten on vaarana, että liima puristuu hetken kuluttua ulos kouruun.

6

Ripusta lähtökaulus kourun takareunaan. Napsauta se tämän jälkeen etupuolelta kiinni. Huomaa, että lähtökau-lus sijaitsee kahden kourukannattimen välissä vankkuuden takaamiseksi. Näin!

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …