Tosi helppo savupiippu

Uusi savupiippu on yllättävän helppo ja nopea pystyttää omin voimin. Tässä kohteessa piippu pystytetään valmiista harkoista, jotka on niin hyvin eristetty, että piippu voidaan muurata lähes kiinni puurakenteiseen väliseinään. Muurauksesta selviää pursotinpussilla ja siveltimellä ilman muurauskauhaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
1.000 euroa

Johdanto

Uuden savupiipun pystyy rakentamaan itse. Vai kuulostaako tämä vaaralliselta projektilta, jonka haluaisi mielummin jättää ammattimiehille? Laavakivestä valmistettuja elementtejä käyttäen kekseliäs kotinikkari pystyy kuitenkin rakentamaan uuden savupiipun ja liitettyä siihen tulisijan – varsinkin jos käytettävissä on artikkelimme tarjoamat hyvät neuvot ja valmistajan omat ohjeet.

Työ vaatii perusteellista suunnittelua ja huolellisuutta, sillä kyseessä on iso projekti, jossa on oltava rohkeutta tehdä reikä yläpohjaan ja kattoon. Mutta vaikka kyseessä on vankka, muurattu savupiippu, joka voidaan pystyttää puuseinän viereen ja lähelle huonekaluja, varsinaista muurauskokemusta ei vaadita – eikä muurauskauhaa tai teräslaattaa. Elementit kootaan liimalla ja saumat tasoitetaan siveltimellä.

Me pystytämme savupiipun uutta tulisijaa varten kevyen puisen väliseinän tuntumaan. Pystytämme piipun seinän sisään siten, että tulisija vie mahdollisimman vähän tilaa.

Ohjeet

01
Reikä piippua varten 8 Vaihe

Uusi savupiippu rakennetaan tulisijaa varten, joka halutaan sijoittaa välisei-nälle. Kevyt väliseinä on valmistettu vanerista puurungon päälle. Palovaaraa ei kuitenkaan synny, vaikka savupiippu ja nykyaikainen tulisija sijoitetaan välit-tömästi palavien materiaalien läheisyy-teen huonetilan säästämiseksi.

Piippuelementit on eristetty niin hy-vin, että voimme tehdä seinään reiän ja asentaa savupiipun seinän sisään, jolloin se vie tilaa kodinhoitohuoneen puolelta.

Piipun paikasta on sovittu rakennus-viranomaisten ja nuohoojan kanssa. Sopiva asennuspaikka määräytyy kodin-hoitohuoneen väliseinän, kattopalkkien ja yläpohjan rakenteiden mukaan.

1

Tulisija asennetaan olohuonee-seen, mutta sen paikka määräytyy kodinhoitohuoneen mukaan, johon piippu pystytetään. Toisella puolella on väliseinä ja päätämme sijoittaa savupiipun seinien muodostamaan nurkkaan.

Reikä tehdään 2 cm elementtejä leveämmäksi niin saumoista tulee siistit.

2

Ennen kuin teemme seinään reiän, tarkistamme piipun reitin yläpohjan läpi poraamalla yläpohjaan pit-källä kapealla poranterällä. Sama tehdään kodinhoitohuoneessa kohdassa, jossa savupiipun keskikohdan on tarkoitus olla.

Johtojen ja putkien sijainti tarkistetaan rakenneilmaisimella.

3

Pora tulee näkyviin eristeiden alta rakentamattomalla ullakolla. Ylä-pohjan rakenteita on lähellä, mutta koska ne eivät ole kantavia, savupiippu voidaan vetää yläpohjan läpi tästä kohdasta. Ylä-puolella oleva katto ei muodosta estettä.

4

Poraamme varmuuden vuoksi reiän seinälevyjen läpi halkaisijal-taan suurella poralla. Vaikka seinän rakenne olisi selvitetty etukäteen, yllätyksiä voi tulla. Pienen peilin ja taskulampun avulla nähdään rakenteen sisäpuolelle.

Poraa vain seinälevyn läpi. Poista keskiöpora tar-vittaessa, kun olet päässyt porauksen alkuun.

5

Savupiippua varten tehtävä reikä sahataan pistosahalla. Jos epäilet hiukankin, että seinärakenteissa voi olla johtoja, sahaa tarkastusreikiä useampaan kohtaan lattiasta kattoon. Katkaise sähköt pääkatkaisijasta ja käytä akkusahaa.

6

Puurakenteet sahataan käsisahalla. Seinälevyjen ja -rakenteiden läpi voi olla vaikea saada siistiä reikää, kun puurakenteita on molemmin puolin. On vain kokeiltava, mikä työkalu sopii parhaiten mihinkin kohteeseen.

7

Reiän reunat vahvistetaan lankuilla. Seinä ei ole kantava eikä rakenteita vakauttava, joten tarkoituksena on vain saada tukea seinälevyille ja väliseinälle.

8

Reikä yläpohjan läpi sahataan puukkosahalla. Se olisi ollut kätevä myös seinän sahaamiseen, mutta sillä on vaikea saada täysin suora sahausjälki seinän läpi. Katonrajassa ei ole niin väliä, vaikkei terä kulkisi täysin suoraan.

02
Aloitusharkko 5 Vaihe

Hormi perustetaan liikkumattomalle, palamattomalle ja kosteuseristetylle perustukselle. Elementit kootaan liimalla, joten jälkeenpäin voidaan korjata vain hyvin pieniä vinoutumia.

Savupiippua varten on valettava antura tukevalle perustelle. Lattiapalkit kantavat yleensä piipun, jos se ei ole ko-vin korkea. Mutta usein myös joudutaan valamaan tasainen alusta, jotta lattian mahdolliset vinoutumat vältetään. Pii-pun alaosaan voi ostaa valmiita element-tejä, sellaisia, joissa sisäelementti on hiukan eri tasossa ulkoelementtiin näh-den, ja sellaisia, joissa on aukko nuo-housta varten. Näytämme, kuinka toi-mia pelkkien vakioelementtien kanssa.

1

Piipun perusta, jonka tarkoituksena on tasoittaa lattian ja kodinhoitohuoneen lattioiden välistä tasoeroa, valetaan muovilla vuoratun muotin sisään. Betoni vahvistetaan teräsverkolla ja ravistetaan tiiviiksi koputte-lemalla muottia kevyesti.

2

Kun perusta on kestävä, voidaan aloittaa hormin pystyttäminen. Alin elementti asetetaan ensin irralleen perus-tan päälle, jotta elementin ääriviivat voi-daan piirtää. Siten tiedetään, mihin liima ensimmäistä harkkoa varten levitetään.

3

Liima sekoitetaan ja levitetään ensimmäistä elementtiä varten. Liiman tulee olla niin pehmeää, että se voidaan pursottaa pursotuspussista. TÄRKEÄÄ! Jos perusta on kuiva, kostuta se, jottei liima kuivu ennen tarttumista.

4

Alin elementti asetetaan paikalleen vaakasuoraan. Sen annetaan tarttua kunnolla ennen kuin jatketaan. Jotta ulom-mat ja sisemmät elementit saataisiin hiukan eri tasolle, elementin pohjalle levitetään leca-soraa. Pinta peitetään 5 cm:llä betonia.

VINKKI: Voit välttyä soran ja betonin käytöltä hankki-malla matalamman ensimmäisen sisäelementin.

5

Ensimmäinen sisäelementti laitetaan paikalleen kostean betonin päälle ja suoristetaan täysin vaakasuoraan. Tärkein syy ulko- ja sisäelementin pystyttä-miseen eri tasolle on, että siten vältytään saumakohtien yhteen liimautumiselta.

03
Nopea pystytys 8 Vaihe

Kun ensimmäiset elementit ovat paikoil-laan, betoni on kovettunut ja kaikki on tähän mennessä vaakasuorassa, pysty-tys sujuu nopeasti. Liimaa pursotetaan elementtien yläreunaan niin paljon, että liitoksesta tulee tiivis, mutta niin, ettei-vät sisä- ja ulkoelementit tartu toisiinsa.

Yläpohjassa pystyttäminen jatkuu, kunnes lähestytään kattoa ja savupiippu vedetään katon läpi. Ennen sitä varmis-tetaan sisäpuolelta, että savupiippu seisoo niin tukevasti, etteivät tuulet pääse huojuttamaan sitä. Käytämme siihen muutamia vankkoja lankkuja, jotka kiinnitetään kattopalkkeihin metrin korkeudella yläpohjasta.

1

Pussista pursotetaan uusi annos liimaa niin, että vältytään liimaamasta yhteen sisä- ja ulkoelementtejä. Tärkeintä on liimata sisäelementit toisiinsa niiden huul-lokseen pursotetulla liimalla. Jos elementit ovat täysin kuivia, niitä kostutetaan hieman.

2

Elementit painetaan kiinni lii-maan - ensin ulkoelementti ja sitten sisäelementti. Kierrä elementtejä hiukan niin, että liima leviää tasaisesti ja elementit tulevat suoraan. Ulko- ja sisäelementin välisen etäisyyden tulee säilyä samana.

3

Liimasaumat tasoitetaan kostealla siveltimellä, jotta niistä tulee tiivii-tä ja sileitä. Ulko- ja sisäelementin välistä on vaikea päästä käsiksi sisäelementtien sau-moihin ja siksi on tärkeää, ettei liimaa pursu sisäelementtien välisistä saumoista.

4

Työ etenee kerros kerrokselta. Liima pysyy tuoreena ja joustavana useita tunteja, joten jos et sekoita kaikkea valmiiksi kerralla, sinun ei tarvitse huoles-tua. Jos liima sattuisi kuivumaan hiukan, siihen voi sekoittaa hiukan vettä.

Jos elementit ovat täysin kuivia, kostuta niitä, jotteivät ne ime kosteutta liimasta ennen kuin se ehtii tarttua kunnolla.

5

Nyt ollaan jo ullakolla ja element-tejä laitetaan paikalleen sieltä käsin. Palkkien päälle on levitetty vankkoja levyjä, jotteivät yläpohjan eristeet vaurioituisi.

6

Pystytyksessä on hyvä olla kaksi henkilöä (1 ylhäällä ja 1 alhaalla), kun elementtejä asetetaan yläpohjan läpi. VINKKI: Tee yläpohjan reikä aluksi vähän pienemmäksi ja laajenna sitä, kun piippu lä-hestyy kattoa, niin näet, mihin piippu osuu.

7

Saumat siistitään myös ullakolla, vaikkei savupiippu juurikaan näy siellä. Samalla varmistetaan myös, että saumoista tulee tiiviitä. Kattoon sahataan reikä vasta, kun savupiippu alkaa lähestyä kattoa.

8

Savupiippu on saatava täysin vakaaksi, ennen kuin se vedetään katon läpi, jottei se joutuisi tuulien armoille. Tyh-jällä ullakolla se onnistuu muutamalla lan-kulla, jotka kiinnitetään piipun kummalta-kin puolelta kattopalkkeihin.

04
Piipun pinnoitus 5 Vaihe

Vesikaton yläpuolella piippu pystytetään samoista elementeistä kuin sisäpuolella-kin. Piippu pinnoitetaan pellityssarjalla, joka on hankittu valmiina. Ratkaisu on tosi kätevä ja samalla sillä varmistetaan, että katossa olevaa reikää peittävä osa on täysin sopiva ja liitoksesta tulee tiivis. Piippu voidaan myös pinnoittaa tai rapata, mikä on edullista ja kätevää. Se voidaan myös pinnoittaa muuratulla kuorella niin, että piippu sopii hyvin yh-teen muun rakennuksen kanssa. Tässä käytetään erityisiä päällyselementtejä, jotka ovat sisältä samanlaisia kuin ulko-elementit, mutta ulkopinta näyttää muu-ratulta. Niitä on saatavissa useita eri värejä ja ne voidaan rapata kevyesti.

1

Kattoon merkitään reikä luotilankaa käyttäen, kun savupiippu alkaa lähestyä kattoa niin, että nähdään tarkka kohta. Tässä kohteessa vesikatto on tehty laudoista ja verhoiltu kattotiilillä.

2

Reikä sahataan pistosahalla ulkopuolelta kun ensin on poistettu kattotiilet. Oikea paikka on löydetty siten, että on porattu pystysuoraan ulos sisäpuo-lelle merkitystä kohdasta neljästä kulmasta.

3

Piippu pystytetään viranomaisten hyväksymään mittaan. Piipun on ylitettävä vesikaton lappeen korkeus vähintään 0,8 metrillä. Lyhennämme viimeistä elementtiä niin, että se tulee ulkoelementin tasolle.

4

Lyhennetty sisäelementti liima-taan paikalleen. Ulko- ja sisäelemen-tin välinen etäisyys on säilynyt samana koko matkan. ”Muuraus” pursotinpussia ja sivellintä käyttäen on nyt saatu valmiiksi. Piippu on vielä suojattava päältä ja sivuilta.

5

Valmis peltisuojus on kätevä rat-kaisu, mutta on olemassa myös muita tapoja, kunhan katon ja savupiipun välinen liitos on saatu umpeen. Schiedelin kotisivuilla www.schiedel.fion esitetty erilaisia ratkaisuja.

05
Nuohousluukku 5 Vaihe

Piippua varten on saatavissa element-tejä, joissa on valmiina reikä sekä ulko-että sisäelementissä. Mutta me olemme käyttäneet tavallisia elementtejä ja sahaamme itse reiän nuohousluukulle.

Se on hiukan hankalampaa, mutta toisaalta nuohousluukku voidaan näin sijoittaa juuri sinne, mihin se kulloinkin parhaiten sopii. Tässä tapauksessa se on parasta sijoittaa savupiipun takapuolelle kodinhoitohuoneeseen. Sen tulee sijaita vähintään 30 cm alempana kuin tulisijan savuputkiliitäntä. Tätäkin asiaa on syytä tiedustella etukäteen nuohoojalta, niin ettei hän vaadi muutoksia ennen tulisijan hyväksymistä.

1

Nuohousluukkua varten tehtävän aukon sivuille porataan reikiä. Reikiä on paljon ja ne ovat syviä, joten kannattaa käyttää hyvää iskuporakonetta. Reiät voidaan ensin porata lyhyemmällä terällä, jota on helpompi ohjata.

2

Reikien väliin jäävä osa lyödään irti taltalla. Käytä talttaa, jossa on suuri suojalevy, jotta et lyö itseäsi sormille. Muista käyttää suojalaseja, vaikka laava-kivestä ei yleensä sinkoile teräviä sirpaleita.

3

Sisä- ja ulkoelementin välinen tyhjä tila eristetään mineraalivillalla, kun aukko on täysin suora ja siisti niin, että nuohousluukku saadaan hyvin paikalleen.

4

Aukon sivut viimeistellään samalla liimalla, jolla elementit koottiin yhteen. Hormin pohjalle levitetään en-sin leca-soraa niin, että liimaa käyttäen saadaan sopiva pohja luukun korkeudelle. Tämä helpottaa nuohoamista.

5

Nuohousluukku laitetaan paikal-leen liimalla. Luukku tiivistetään mineraalivillalla ja viimeistellään liimalla niin, että saumat ovat täysin tiiviitä. On tärkeää, ettei savu pääse sisätiloihin, jos savupiippuun muodostuisi ylipainetta.

06
Tulisija 7 Vaihe

Savupiipun takapuolelle emme tee mitään erityistä. Tiivistämme piipun ja seinän välisen raon ja rappaamme ja maalaamme pinnan.

Sisätiloissa piippu peitetään levyllä. Hankimme nuohoojan ohjeiden mukai-sesti mitoitetun kuitusementtilevyn ja kiinnitämme sen teräsprofiileihin. Näin saadaan hiukan etäisyyttä savupiipun ja levyn väliin niin, että nuohooja pystyy tarkastamaan mahdolliset vuotokohdat tarkistusluukun kautta. Jotkut nuohoojat eivät pidä tästä ratkaisusta, joten asiasta on syytä sopia etukäteen, jos et sitten päätä rapata ja maalata savupiippua.

Sitten sijoitetaan paikalleen tulisija ja liitetään se savupiippuun.

Vuolukivipaneelit kruunaavat koko asennuksen.

1

Savu johdetaan pois tulisijasta piippuun reiän kautta, joka porataan piippuun, tiivistetään ja tasoitetaan kuten nuohousluukkua asennettaessa. Reiän paikka määräytyy tulisijan mukaan. Reikään asennetaan ensin savuputkiyhde.

Savuputkiyhteen ympärille laitetaan tiivistenauhaa. Katso, ettei kaulus jää vinoon, kun laitat sen paikalleen.

2

Jotta piippu näyttäisi leveämmältä, ruuvaamme teräsprofiilit kiinni niin, että saamme julkisivun irti seinästä levyn avulla. tärkeää! Tässä ratkaisussa kiinnityspro-fiilit eivät saa olla puusta ja nuohoojan on pystyttävä tarkastamaan savupiipun kunto.

3

Kuitusementtilevy kiinnitetään teräsprofiileihin, kun piippuun on tehty reikä savuputkea varten. Tyhjää tilaa ei saa täyttää esim. mineraalivillalla, koska silloin ei pystytä myöhemmin tarkasta-maan, onko piippuun tullut halkeamia.

4

Levy rapataan ja maalataan tarkoitukseen sopivilla tuotteilla. Vaikka käytämme samaa väriä kuin katossa on käytetty, peitämme rajakohdan maalarinteipillä, koska maalipinta näyttää erilaiselta eri pinnoilla.

5

Lasinen lattialevy laitetaan pai-kalleen. Oikea paikka mitataan hyvin tarkasti ennen kuin tulisija asetetaan levyn päälle. Jotta lasilevyn alle ei pääsisi pölyä ja hiekkaa, levyn reunat voidaan tiivistää ohuella kerroksella silikonia.

6

Savuputki työnnetään paikalleen savuputkiyhteeseen, kun se on ensin tiivistetty nauhalla ja sen kaulus on laitettu paikoilleen. On tärkeää, että tiivistenauha on tarkasti paikallaan niin, että se tiivistää kunnolla.

7

Uusi tulisija voidaan asentaa pai-kalleen savuputkeen. Tässä vaiheessa yleensä huomataan, onko mittaukset tehty huolellisesti ja onko lattialevyn paksuus huo-mioitu mittauksissa. Tästä tulisijasta (Contu-ra 560T) puuttuvat vielä sivu- ja päällyslevyt.

Materiaalit

Piippu on sovitettava tulisijalle ja materiaalille

Schiedelin Isokern-valmispiiput soveltuvat kaikkiin tulisijoihin aina, kun polttoaineena käyte-tään puuta. Lämpötilaluokassa T400 hormi on pinnoitettava vain huonetilassa, näkyviltä osin. Pinnoitukseksi riittää slammaus ja / tai maalaus vesiohenteisella maalilla. T600-luokassa hormi on pinnoitettava (neljältä sivulta) koko pituudeltaan. Harkko- ja tiiliraken-teen vastaisia sivuja ei tarvitse pinnoittaa.

Vie aikaa

Viikko (sis. kuivumisajan)

Hinta

Noin 1.000 €/3,5 m (sis.pellityssarjan)

Vaikeusaste

Tarvitaan huolellisuutta, sillä kyseessä on iso projekti - mutta valmiita elementti-ja pellityssarjoja käyttäen työstä selviää.

Vinkit & niksit

Kapea hormi nykyaikaiselle tulisijalle

Jos savupiippu on vanha, savuhormi on usein liian laaja uudemmille tulisijoille lämmitettiinpä niitä öljyllä tai kiinteällä polttoaineella. Mitä laajempi savuhormi on, sitä pitempi aika savulta kuluu savupiipun läpi pääsemiseen ja sitä suurempi on riski, että savu jäähtyy niin pal-jon, että siinä oleva kosteus kondensoituu savupiippuun ja noki imeytyy savuhormin rakenteisiin. Siksi vanhaan rakennukseen asennettava tulisija tarvitsee useimmiten uuden piipun tai vanha piippu on vuorattava elemen-teillä, jotka pienentävät savuhormin poikkipinta-alaa.

Laaja hormi: savu ehtii jäähtyä ja piippuun konden-soituu kosteutta.

Kapea hormi johtaa savun ulos en-nen kuin kosteus kondensoituu.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Piiput